Infiltration – 2000-Talets Vetenskap tas över & nya AlmaNova släpper snart filmen ”Cancer och mikrober”

Föreningen ”2000-Talets Vetenskap” har till synes infiltrerats. Istället för att starta en egen förening petar nu de nyare medlemmarna i föreningen grundaren Ingemar Ljungqvist, som nu istället satsar all all energi och passion på den nya tidningen AlmaNova.

AlmaNova släpper snart filmen ”Cancer och mikrober” som sannolikt kommer få stor spridning i världen och presenterar här en trailer. AlmaNova behöver få in donationer om filmen ska kunna släppas gratis för alla, menar de. Donationer över 400 kronor får dessutom en värdefull DVD hemskickad med post förutom att hjälpa alla i Sverige att få full tillgång till den.

Frågan uppstår onekligen om dessa båda händelser faktiskt kan ha ett samband, d.v.s. vara en medveten entrism och attack mot 2000-Talets Vetenskap, ex. av VoF eller Läkemedelsindustrin. Jag finner det sannolikt. I VoF finns många klandervärda människor. Det kan kanske t.o.m. undersökas enkelt och kan kanske levereras evidens för den teorin om man undersöker de båda föreningarnas medlemslistor.

En liknande sak inträffade nämligen mig i ett parti som jag var med och startade som idag heter Direktdemokraterna. Partiet infiltrerades på flera märkliga, frånstötande och samtidigt komiska vis och togs sedan över direktdemokratiskt och i ett nafs gjordes partiet om och principerna som vi resonerat oss fram till förändrades, utan någon som helst emotionellt korrekt eller logisk diskussion, och utan respekt för den direktdemokratiska öppna linje partiet haft under flera år.

Partiets nya ”ledargestalt”, en person med grav stamning och motoriska problem, framträdde via Youtube i något som liknade banlonbyxor, tillsammans med en äldre dam som, till synes utan kompetens för uppgiften, förmodligen förvärrade problemet med den grava stamningen.

Det är problemet med intern direktdemokrati i föreningar. Plötsligt kan ett inarbetat namn bli till något som liknar grav stamning och motoriska problem i banlonbyxor. Man häpnar, men det kan finnas en fullkomligt rationell förklaring naturligtvis, ex. en medvetet orkestrerad attack som ska handikappa och förlöjliga exakt det som föreningen företräder.

Den numera klandervärda föreningen ”2000-talets Vetenskap” plockar vi därför nu bort ur länklistan i respekt för grundaren Ingemar Ljungqvist och för de som nu känner sig starkt motiverade att byta till AlmaNova. Bättre föreningar och hederliga människor ska man stödja, länka till och ge uppmärksamhet!

Vi uppmuntrar AlmaNova att publicera ca 3 – 10 vetenskapligt grundade informativa poster i veckan på sin nya hemsida och gärna länka tillbaka till vår RRS-feed såsom vi länkar till AlmaNova, samt publicera kommentarer och pingningar. Det kommer sannolikt öka chanserna till fler träffar och fler prenumeranter och donationer, tror jag.

Och som sagt, slå till direkt! Gå in direkt! Se trailern! Donera sedan minst 400 kronor och få din värdefulla DVD hemskickad med post! Med det jag sett tidigare så tror jag att det har god potential att på lång sikt rädda varje människas fullvärdiga och kvalitativa liv.

20 reaktioner till “Infiltration – 2000-Talets Vetenskap tas över & nya AlmaNova släpper snart filmen ”Cancer och mikrober”

  1. Min personliga åsikt är att Doktor Enebys mikrobiologiska teorier är otroligt vetenskapligt väl underbyggda genom olika saker han funnit i blodet hos människor och han verkar föredra AlmaNova och verkar vara insatt och pålitlig.

 1. Det är väl inte bevisat att alla former av cancer beror på mikrober i blodet? Därmed inte sagt att det inte kan vara en orsak i vissa eller några fall eller hur sambanden ser ut.
  Varför skulle läkare och läkemedelsbolag tjäna på att dölja ett sådant samband frågar man sig? Särskilt som cancer är en så frukansvärd sjukdom i många fall och drar med sig oerhörda kostnader och lidanden. Skulle det bara vara av kommersiella intressen sådant skulle döljas?
  Vad skulle hända då om sanningen kom fram så småningom (vilket den förr eller senare kommer att göra)? Skulle alla medicinska experter och läkemedelsbolag stå i offentligheten med skammen och riskera att bli åtalade och stämda för att de under alla år ha dolt och undanhållit fakta? Näää! Jag betvivlar det.
  Det skulle ju vara en internationell katastrof med oerhörda konsekvenser.
  Jag tror att det ligger närmare tillhands att det handlar om att sälja en teori för att tjäna pengar.
  Ungefär som en konspirationsteori. I alla K-teorier finns det ofta små frön av fakta som man sedan bygger på med den ena efter andra påståendet med, till det blir en hel kakafoni av stolligheter.
  Om man haft intentionen att göra mänskligheten en moralisk välgärning, varför skulle människor då tvingas betala för det? Skulle man släppa en en oerhörd sanning som legat dold länge för 400 kr om man i stället kunnat tjäna miljardbelopp på att bota cancer?
  I dag har man på nätet byggt upp mängder med konspirationsteorier och bildat organisationer till stöd för dessa och och prånglar ut konspirationslitteratur i bokform och på nätet för att tjäna pengar för att sprida horribla lögner och hålla föredrag mot betalning. Den faktan kan var enda person med dator och intakt inellekt ta del av redan i dag tex på tuben. Så varför skulle jag tro på att cancer går att bota för 400kr?

  1. Låt säga att det rör sig om mikrober och inte ”cancer”, vad har man då att förlora på att försöka identifiera dem och använda rätt slags behandling mot dem?

  2. Erik Enby ”tror” inte att han ser svampinfektioner – utan han ser dem – han har fotograferat dem och filmat dem och presenterat resultatet på en internationell konferens. ALLA som tittar kan se – men få vågar.

 2. Nåväl, Jag betvivlar inte Dr Enebys teori alls eller vad han faktiskt kunnat observera, men han har så vitt jag kunnat se i intevjun med honom, inte påstått att han kan bota cancer eller att cancer har en koppling till bakterier, virus eller svamp i blodet.
  Däremot att han drar den troliga slutsatsen att många sjukdomar kan ha sin upprinnelse i att det faktiskt hos många sjuka existerar ”patogener i blodet”. Tex hos reumatiskt sjuka och andra med andra sjukdomar. Nära nog i samtliga fall av reumasjukdomar reagerar immunförsvaret med inflammation som en respons på patogener i blodet, men att detta skulle vara orsak till cancer är omtvistat, även om det inte kan uteslutas.
  Däremot vet man från medicinkt håll att inflammation i sig är en stark orsak till cancer. Vilket ochså ar bevisat och omvittnat.
  Frågan är hur man ska bekämpa dessa patogener i blodet hos sjuka? Vad Eneby i intervjun säger är att man bör ge stora mängder antibiotika för att slå ut patogenerna. Frågan är då om det är möjligt eller tillrådligt, eftersam detta kan medföra andra oförutsedda konsekvenser för immunförsvaret.
  Eneby förespråkar någon slags korall från Okinava som förtunnar blodet och som ska vara välgörande för blodkärlen, eftersom inflammation som uppstår i blodet av dessa patogener avsätter plack vilket täpper till bodkärlen och gör dem oelastiska. Vilket i sin tur disponerar för högt blodtryck och risker för infarkt och stroke senare i livet.
  I så motto måste jag ge honom helt rätt och det är helt logiskt. Frågan är hur man får tag i denna typ av välgörande korall sägs ingenting om.Har hört mig för hos hälsokost men de vet ingenting och har aldrig hört talas om detta.

 3. Det är då värst vad somliga tror sig veta så mycket om vad andra tycker och tänker. Är det så svårt att bilda sig en egen uppfattning? Så här ligger det till. Den ”negativitet” som publicerats om 2000-Talets Vetenskap och dess styrelse under våren kommer alltid från EN OCH SAMMA KÄLLA och det är den sparkade före detta chefredaktören, som (i sin bitterhet?) hänsynslöst vräker ur sig osanningar i alla kanaler han förmår.

  Sedan har vissa tagit denna propaganda helt för givet och vidarepublicerat den TOTALT OKRITISKT. Kulmen nåddes när en artikel om föreningens årsmöte publicerades på Newsvoice hemsida. Den innehöll så mycket felaktigheter att den på utgivarens initiativ helt togs bort från hemsidan när han fick veta hur det egentligen låg till med saker och ting.

  Om fler gjorde detta och bara lade en gnutta energi på att ta reda på de fakta som föreligger bidrar ni till att sprida sanning istället för propaganda och behåller den integritet och distans till mainstream media som behövs för att upprätthålla en trovärdighet gentemot en sanningssökande målgrupp.

  1. Efter djupare undersökningar är det helt uppenbart för mig vad det handlar om.

   Entrism (sannolikt av DN:s lögn-lakejer eller t.o.m. VoF) samt ett aggressivt övertagande av en förening med en aktiv, välvillig och modig naturlig ledare.

   Om du har svårt att se sambandet kan det även bero på en ovilja att se sambandet.

   Vet du förresten vad dagens kurs ligger på trettio silverpenningar?

 4. Du kan omöjligen ha gjort några ”djupare undersökningar” som inbegriper andra personer än de som blivit förda bakom ljuset, eftersom du uppenbarligen inte har en blekaste aning om vad du talar om. Och ju mer du tror dig veta, desto högre blir fallet med tanke på att ert namn är ”Vetenskapliga partiet”. Föreningen 2000-talets Vetenskap startades till exempel även av Bengt Larsson.

  Utifrån dina funderingar och frågeställningar om vad som är sant angående 2000-Talets Vetenskap (”TILL SYNES infiltrerats”, ”händelser faktiskt KAN HA ett samband” o.s.v.) drar du en slutsats trots att du inte presenterar svaren och tar bort föreningen från länklistan. Är det förenligt med ett ”Vetenskapligt parti”?

  Nu och här har du istället möjlighet att få reda på fakta.

  [Admin: Censurerat personangrepp]

  Vill du verkligen göra en ”djup undersökning” är du välkommen att kontakta Linda Karlström (ordförande och talesperson), Michael Zazzio (chefredaktör), Frank Nilsson, Siv Wernborg, Viola Jansson, Bo Zackrisson, Bengt Larsson och mig.

  1. Jo. jag har gjort djupare undersökningar och det ser inte bra ut för 2000-talets Vetenskap, anser jag, med de evidens jag fann, men det är naturligtvis min egen bedömning, vilket framgår av min artikel.

   Att ha fel innebär inget ”fall” för att vi heter ”Vetenskapliga partiet”. Som vetenskapsman måste man var öppen för att man har fel.

   Jag ser stora svårigheter att här och nu få reda på fakta om saken från de som är part i målet, men jag har tittat på tidigare konversationer med visst intresse.

   Nej tack. Jag kommer inte gå på hörsägen i efterhand från en i min ögon klandervärd förening.

 5. Du har tagit bort 80% av mitt inlägg (600 ord av 740 försvann) och kallat det för ”Censurerat personangrepp”. Men där fanns inget personangrepp överhuvudtaget, bara fakta. De som vill veta de saknade 80% av mitt inlägg är välkommen att kontakta medlemsservice på 2000-Talets Vetenskaps hemsida. Vi talar nämligen när andra tiger.

  Sedan förstår jag inte hur du kan dra slutsatser från att ”tittat på tidigare konversationer”, Vilka konversationer är det du har ”tittat” på? Facebookinlägg? Var du med på vårt rekordbesökta årsmöte i Göteborg i mars och fick allting utrett? Har du läst ledaren i nr 5/16 och 2/17? Har du talat med ordförande, sekreterare, kassör, ordinarie revisor, f.d. layoutansvarig, f.d. utgivare eller 90 % av alla andra nyckelpersoner i och omkring föreningen? Som jag ser det har du inte visat speciellt mycket vetenskapligt förfarande i detta och har istället censurerat och mörklagt essentiella fakta och valt att blint lita på personer som sprider osanningar. Vad är det till exempel i följande text från mitt inlägg som är ett personangrepp?:

  Det har inte blivit någon ”infiltration” av personer, vare sig från vof eller annat håll, i vår styrelse. Påståendet är helt absurt. Det är ju samma personer som sitter där nu som blev inröstade av f.d. chefredaktören själv och medlemmarna, på det förra årsmötet.

  Flera i styrelsen har för övrigt haft förtroendeuppdrag i över fyra år och som Erik Enby sedan föreningen startades. Siv Wernborg och jag i över 11 år. Vem är det som har ”infiltrerat” styrelsen? Antivaccinationsförespråkaren Linda Karlström? LCHF gurun Frank Nilsson? Var hittar du din så kallade entrism i detta? Är det kanske Michael Zazzio som är infiltratören? Han som suttit som ordförande de senaste fyra åren (också inröstad av f.d. chefredaktören) skrivit de mest kritiska artiklarna mot big Pharma m.fl. och som berikat föreningen med kunskaper från NHF Sweden – en av Vof’s främsta motståndare?”

  1. Det är riktigt. Jag har tagit bort en del av ditt inlägg för att jag ansåg att det kan ha brutit mot brottsbalken och vill du publicera sådant får du faktiskt göra det på din egen blogg eller på det amerikanska spionerande sociala nätverk som du tydligen verkar gilla.

   Jag har bl.a. tittat på de konversationer som raderats. Jag tänker inte leta upp dem igen, men de fanns på Web Archive och på lite andra ställen. Jag valde medvetet att inte kopiera det eller länka dit i respekt för att Torbjörn Sassersson på Newsvoice valt att försöka dölja det, förmodligen p.g.a. att han utsatts för någon form av påtryckning. (Kanske som denna eller ännu värre?) Facebook undviker jag som pesten så mycket det går. Det borde varje människa vara motiverad att undvika, anser jag. Jag använder som du ser GPL programvara från WordPress för mina sociala aktiviteter.

   Du använder välkända ovetenskapliga argumentationsfel här. Mängden människor som påstår saker och mobbar ut en person säger inget om sanningshalten för då hade du ex. varit med i en sekt och legat vänd mot något heligt ställe fem gånger om dagen och bett till änglar eftersom de som gör det är fler än 2000-talets Vetenskaps medlemmar. Det gör ingen vetenskapligt lagd människa. Således gör inte du det och således inser du att mängden folk som mobbar ut en person på ett vidrigt sätt inte avgör riktigheten i det heller.

   Inte ens argumentationsfelet att hänvisa till auktoriteter ”ledaren” (Führern) eller en auktoritära styrelse som mobbat ut en individ duger för en vetenskapligt lagd människa naturligtvis. Mobbarna kan skriva historien om den mobbade, men det behöver inte nödvändigtvis vara sanningen eller ens halvsanningen.

   Min uppfattning som tredje part kan aldrig bli vetenskaplig. Den baserar sig enbart på min egen undersökning och min egen uppfattning när jag betraktat den konversation som raderats och lite till.

   Jag mörklägger ingenting, men vill heller inte bryta mot brottsbalken på Vetenskapliga partiets forum. Om du/ni skriver egna bloggposter i WordPress och länkar hit så får du/ni naturligtvis publicerade pingningar här. Du kan publicera din text och ta eget ansvar för den.

   För mig är det mycket sannolikt att det rör sig om någon typ av infiltration. Infiltration och entrism bygger på att skapa tillit och ta över. Det innebär att infiltratörerna kan bli invalda och sedan mobba ut den rättmätige och naturlige ledaren. Jag har själv råkat ut för sådana vidrigheter. Kanske har det färgat mitt ställningstagande, men det har jag också angett i min text.

 6. Våra inlägg blir bara längre och längre och det visar bara på hur ineffektivt det är att använda en blogg för sådana här saker eftersom frågan borde vara utredd för länge sedan. Slå en signal istället, jag bits inte och kommer heller inte att utsätta dig för någon mörk telepatiskt kraft… Tvärtom är jag en mycket lugn, glad och positiv norrlänning som antagligen delar fler värderingar med dig än du vågar tro.

  Här kommer i.a.f. svar på några av dina påståenden:

  Du skriver: ”det amerikanska spionerande sociala nätverk som du tydligen verkar gilla.”

  Jag gillar inte alls FB men jag kan inte heller bara stänga föreningens FB konto bara för att jag inte råkar gilla FB. Personligen använder jag det ytterst sparsamt. Jag har noterat att även Vetenskapliga partiet har en Facebook sida (!!!) där DU varit aktiv skribent fram till år 2015. Så innan dess ”gillade” alltså du FB, enligt ditt märkliga resonemang. Jag hade inte antagit att du ”tydligt verkar gilla” FB år 2015 bara för att du hade ett konto…

  Du skriver: ”i respekt för att Torbjörn Sassersson på Newsvoice valt att försöka dölja det, förmodligen p.g.a. att han utsatts för någon form av påtryckning.”

  Vaddå ”förmodligen utsatts för påtryckningar”. Nu spekulerar du IGEN och har som tidigare 100 % fel. Det blir nästan komiskt. TS har själv kontaktat oss för att få veta hur det ligger till och sedan tog han bort ett inlägg (fullt med sakfel) från en förvillad skribent från Miljömagasinet. Ring Torbjörn då så kan han själv berätta för dig att det inte föreligger några ”påtryckningar”, åtminstone från vårt håll. Du behöver du inte gå omkring och TRO felaktiga saker!

  Du skriver: ”Facebook undviker jag som pesten så mycket det går. Det borde varje människa vara motiverad att undvika, anser jag. Jag använder som du ser GPL programvara från WordPress för mina sociala aktiviteter.”

  Ja det låter ju intressant, vi är på samma linje Martin. Tipsa oss om alternativ till FB, Google etc istället för att utesluta oss, som har samma tankar. Vem tjänar på det?

  Du skriver: ”Du använder välkända ovetenskapliga argumentationsfel här. Mängden människor som påstår saker och mobbar ut en person”

  Jaha, där slängde du in ordet ”mobbar” (som du senare upprepar 5 gånger..) men det var väl bara en tidsfråga och visar vem du har influerats av. Du har ingen aning om vad du talar om.

  Det är INGEN som blivit ”mobbad” i vår styrelse. INGEN! En person har dock betett sig så illa och oansvarigt att vi ansett att personen inte har något att göra i vår förening. Personen har inte accepterat konsekvenserna av detta och då lanserat tanken att en ”mobbing” skulle ha skett, infiltration, telepati, maktgalningar, psykopater. Helt absurt! Men som ordspåket lyder: ”Genom sig själv känner man andra”. Vi är inte sådana personer som utsätter andra för mobbing, tvärtom!

  Många av oss har dessutom genomlidit absurda tokerier från denna person under åratal. Men du kan ju fråga BZ så ska du få höra vad ordet mobbning egentligen innebär – i detta fallet från en vuxen man som försvaras av personen ovan.

  ”Om du/ni skriver egna bloggposter i WordPress och länkar hit så får du/ni naturligtvis publicerade pingningar här. Du kan publicera din text och ta eget ansvar för den.”

  Ja du, det ligger ju inte direkt högst på önskelistan att länka till dig nu när du, törs man säga ”mobbar” vår förening… Men när vettet infinner sig kanske sådana samarbeten hade varit bra för att få fler människor att vakna upp. Om du putsar glasögonen finner du att vi jobbar för samma sak. Jag gillar dina Feeds och länkar, förutom Almanova då.

  Du skriver: ”För mig är det mycket sannolikt att det rör sig om någon typ av infiltration. Infiltration och entrism bygger på att skapa tillit och ta över. ”

  Nu är du där med din ”infiltration” igen och använder ord som ”Mycket sannolikt”? Suck! Jag tror du inte vill förstå. Känslorna har kanske tagit över…

  Du skriver: ”Det innebär att infiltratörerna kan bli invalda och sedan mobba ut den rättmätige och naturlige ledaren. Jag har själv råkat ut för sådana vidrigheter. Kanske har det färgat mitt ställningstagande”

  Nu har vi ju, som förklarats ovan, varken haft någon infiltration eller mobbing i vår styrelse men det var intressant att du skriver att du själv blivit utsatt för detta. Visserligen lär man sig att se varningstecken efter sådana upplevelser (som jag även själv har haft, om du bara visste), men risken är också att varningsflaggan åker upp alldeles för fort och då går det hela över styr. Det blir som under vilda västerns lynchmobbar. Vad är förresten en ”rättmätig och naturlige ledare”? Stalin?

  1. Jag blev idag kontaktad en person via e-mail som utgav sig för att vara Ingemar Ljungqvist. Jag ringde upp på det nummer som angavs. Det utvecklades till ett besynnerligt samtal där personen på andra sidan av telefon-linjen tog upp en donation denne gjort till Sassersson utan att samråda med styrelsen i 2000-talets Vetenskap. Personen låtsades som om telefonlinjen bröts när jag frågade om han inte kunde förstå att han kunde bli kritiserad för det.

   Jag kritiserar inte donationen i sig, eftersom den kan tänkas vara rimlig i tacksamhet för den hjälp de fått. Det beror naturligtvis på hur man bedömer vad som är rimligt. Det jag noterar är att personen på andra sidan av telefon-linjen verkar bete sig besynnerligt rent socialt och att det, i vilken förening som helst, givetvis kan få konsekvenser.

   Således behöver det inte röra sig om mobbning från 2000-talets Vetenskaps styrelse, men helt enkelt att föreningen 2000-talets vetenskap försökt skydda sin förening på ett fullt rimligt sätt. Jag inser idag att mina antaganden, som färgats av egna upplevelser i Direktdemokraterna, helt enkelt kan ha varit felaktiga, p.g.a. detta samtal.

  2. Jag har informerat Alma Nova i deras kommentarsfält:
   http://almanova.eu/kupp-eller-ga-vidare-chefredaktor-almanova-har-ordet/#comment-635

   Min kommentar till dem:
   —-
   Jag vill bara informera er om ett telefonsamtal med en person som utgett sig för att vara Ingemar Ljungqvist. https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2017/04/21/infiltration-2000-talets-vetenskap-tas-over-nya-almanova-slapper-snart-filmen-cancer-och-mikrober/#comment-7896

   Det var ett besynnerligt samtal för mig. Det var som om personen ville att jag skulle ändra uppfattning om Anna Böhlmark och Ingemar Ljungqvist så att min uppfattning skulle bli negativ till dem. Telefonnumret var inte registrerat på Eniro.se eller Hitta.se

   Det går bra att bekräfta eller dementera på Vetenskapliga partiets hemsida om så önskas.

 7. Vad skönt att du till slut har insett situationen. Så har vi haft det i flera år. Vi fick rekommendationen av Björn Lunden att ”Hålla så stort avstånd till den personen som möjligt”.

  1. Jag anser att det definitivt bör vara en fråga för ett årsmöte om att sluta posta inlägg på Facebook. Man bör inte stänga ner det, men man kan definitivt sluta använda det.

   Vetenskapliga partiet har en Facebook sida men vi publicerar inte inlägg där längre, men har den kvar för att informera om att vi inte gör det, samt spärra namnet för andra. Det är så med vetenskapsmän. Vi avslöjar en lögn med evidens, inte hörsägen, och går sedan vidare.

   Den som aldrig kan kritisera sig själv och kan erkänna sina fel och brister kommer stagnera och heller inte utvecklas.

   Torbjörn kan nog skriva själv om saken när han känner sig motiverad för det.

   Det finns massvis med GPL-alternativ. Alternativet till Facebook heter ex. WordPress, anser jag. Andra sökmotorer än Google har jag listat i högerspalten.

   Jag inser att det kan handla om tokerier. Han är inte ensam. I föreningsvärlden möter man många intressanta människor…

   Jag får helt enkelt be om ursäkt för mitt egna tokiga beteende och skylla på min stora medkänsla. Kritiken av min artikel verkar vara befogad i ljuset av gårdagens samtal.

   Varningsflaggan åkte nog upp alldeles för fort, men det är intressant att personen själv fick mig att inse misstaget. Det kunde inte blivit bättre.

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s