Makteliten kommer alltid att filtrera informationen

Den politiska makteliten, d.v.s. nomenklatura-adeln, kommer alltid att filtrera informationen till medborgarna efter sitt godtycke, så länge som de anser sig ha behov eller nytta av det. I Sverige, liksom övriga europeiska länder, är den politiska propagandan och lögnspelet i medierna ett måste för att manipulera folket.

Sverige är ett typiskt exempel på ett land där meanstream-medierna håller på att tappa kontrollen över informationsprevilegiet. Människor själva söker sig numera informationskällor utanför etabisemangsmedia via nätet.

Det har gått så långt att t.o.m. journalisten Janne Josefsson utnämner pressen och meanstem-media till ”första statsmakten”. Man kan konstatera att utnämningen är i högsta grad relevant, d.v.s. att medierna i stort sätt har åsiktsmonopol, där en större del av medierna går i armkrok med makthavarna eftersom de är ömsesidigt beroende av varandra. Ett beroendeförhållande som korrumperar båda parter.

Maktutövningen bygger på propaganda och manifesteras genom undertryckandet av fakta samt utlämnande av viktig objektiv opartisk information. Makten utövar sig genom medvetandet om att lögnen är en ”handelsvara” medan den stora massan saknar insikt därom. ”ORDET” styr endast känslolivet, men ej det erfarnhetsmässiga. Detta är en nödvändig lärdom.

Människor i gemen vet i allmänhet inte vad som är lögn respektive fakta. Värderingar, normer och moral predikas ”uppifrån” och portioneras ut välförpackade i medierna (via skola, föräldrar och kyrka eller via lögnpressen och TV, som uppfostringsanstalter). Medierna och makthavarna som moralväktare, saknar däremot helt skrupler i det avseendet. Det ligger inte sällan ”dolda intressen” bakom reportage och artiklar utan att det framgår av materialet.

Medierna styrs av kapitalintressen och konkurrenssituationen, liksom av politiska intressen, därför får dramaturgin i det som publiceras en framskuten plats i offentligheten.

Ett reportage som väcker ”emotionella reaktioner” blir ett kommersiellt och politiskt instrument. Att förmedla fakta eller sanningen har knappast något politiskt eller redaktionellt värde, särskilt om det är störande för de politiska värdeförmedlarna.

Överdrifterna i medierna medverkar till en förvriden verklighetsbild av sakförhållandena som inte sällan ytnyttjas politiskt. Människor ger medierna aldeles för lätt ”Green Card”. En alltför godtrogen inställning till medierna kan leda till ett tämligen obehagligt uppvaknande för dem som inte insett det tidigare.

För en tidning spelar det ingen som helst roll om en artikel eller ett uttalande är sant eller ej. Dagstidningar och TV-nyheter tjänar gärna som politiska organ, som har som syfte att gynna den rådande politik de är satta att företräda. De påtar sig knappast något ansvar för vad andra skiver, säger och publicerar och visar heller ingen som helst respekt mot mottagare, läsare eller prenumeranter. Inte heller lämnar de utrymme för genmälen när ariklar eller påståenden är osakliga eller lögnaktiga.

/Vanitas Vanitatum

Annonser

En reaktion på ”Makteliten kommer alltid att filtrera informationen

Skaffa ett gratis Wordpress-konto och kommentera här!

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s