Vi delar härmed med oss av det julgodis vi fått av 2000-talets Vetenskap

Julgodiset är följande och det har vi fått från föreningen 2000-talets Vetenskap genom David Thiger:


Eftersom vi försöker vara ett vetenskapligt parti
är vi naturligtvis alltid öppna för det nya och det mystiska, nya vinklar, nya rön och nya metoder, t.o.m. de som är till synes spirituella, rentutav kan framstå som charlatan-mässiga anekdoter och verkligen kräver kreativ inlevelse, vilka sedan skeptiskt kan provas av de som söker alternativ, eller undersökas djupare av riktiga vetenskapsmän med karaktär, d.v.s. de vetenskapsmän som INTE sålt sig till monopolkapitalet, eftersom forskningsfusk INTE är ekvivalent med vetenskap, lika lite som VoF:s raljerande är det. Vetenskap är enligt min mening det vidöppna sökandet efter nya teorier, nya evidens och matematiska bevis och avslöjandet av osanning och måste därför lägga sig i politiken där osanningen numera sker dygnet runt.

albert_einstein_80x80
”Den vackraste upplevelsen vi kan ha är den mystiska – den fundamentala känslan som står vid krubban av äkta konst och verklig vetenskap”
/Albert Einstein

“The most beautiful experience we can have is the mysterious – the fundamental emotion which stands at the cradle of true art and true science.”
/Albert Einstein

albert_einstein_80x80
”Att väcka nya frågor, nya möjligheter, att betrakta gamla problem från en ny vinkel, kräver kreativ inlevelse och kännetecknar verkligt avancemang inom vetenskapen.”
/Albert Einstein

”To raise new questions, new possibilities, to regard old problems from a new angle, requires creative imagination and marks real advance in science.”
/Albert Einstein

albert_einstein_80x80
”De flesta säger att intellektet är vad som kännetecknar en stor vetenskapsman. De har fel: Det är karaktär.”
/Albert Einstein

”Most people say that it is the intellect which makes a great scientist. They are wrong: it is character.”
/Albert Einstein

(Fler citat om vetenskap)

Det är därför utmärkt att föreningen 2000-talets Vetenskap, helt i linje med Albert Einsteins mening, regelbundet publicerar utmanande artiklar med  erfarenheter av komplementärmedicin på sin hemsida. Vi hoppas att föreningen 2000-talets Vetenskap publicerar mer av sia artiklar och sina nya teorier på nätet och öppnar sitt kommentarsfält.

Vi har givetvis förståelse för att man vill undvika troll-attacker och att en tidning vill ha prenumeranter. Tidskriften behöver givetvis inte ge bort allt gratis för att enbart baseras på donationer, men samtidigt är det naturligtvis frågan om man inte kan göra båda delar genom att publicera parallellt och därigenom ex. dra in reklampengar via annonser eller om man publicerar ett urval, samt då gör reklam för resten av innehållet, vilket ex. även kan vara illustrationer, knep och knåp, insändare etc. ?

Ett kommentarsfält behöver alls inte vara vidöppet, men kan förhandsgranskas m.a.p. på kvalitet och modereringsregler innan publikation, så att innehållet blir meningsfullt och konstruktivt, vilket kan bidra till läsarupplevelsen.

Visst är det resurskrävande när kommentarerna börjar öka, men samtidigt kommer antalet kommentarer förmodligen också öka antalet länkningar till föreningen och antalet prenumerationer och kanske klick på reklambanners, vilket kan ge föreningen inkomster. Idag behöver ju ingen egentligen betrakta reklam om man inte vill se den. Det är bara att ladda ned Firefox och installera tillägget NoScript och stänga av bilder eller skaffa sig en s.k. ”AdBlocker”.

Det jag förespråkar är alltså inget forum för 2000-talets Vetenskap, men ett modererat kommentarsfält, likt hos oss, Newsvoice eller Jinge, samt en RSS-feed som vi gärna kan publicera här åt er. Jag rekommenderar WordPress.org som system, eftersom det är GPL och rekommenderat av FSF.

Ni kan ha kommentarsregler som ställer krav på harmoni, ödmjukhet, naturlig hälsa och visst kan ni ställa krav på frihet från politik, religion och  kommersialism också, även om allt det där tangerar det mesta, även inom vetenskap och medicin. Jag anser dessutom att ”Martin Gustavsson – Vetenskapliga partiet” i namnet inte är något politiskt i sig, men enbart en information om vilken Martin Gustavsson ni har att göra med, eftersom vi är så många ”Martin Gustavsson” i Sverige och att jag helst vill försöka att undvika namnbyte.

Överväg även det faktum att många tidskrifter och fulmedier är på väg utför! Människor ställer idag höga krav på objektivitet och kvalitet. Människor är oftast heller inte villiga att betala för tillverkning och transport av tidskrifter idag. Många av de som kanske skulle behöva läsa tidskriften 2000-talets Vetenskap allra mest har dessutom ofta fått sämre ekonomi, p.g.a. den högerpolitik som förs i Sverige av båda de politiska blocken som sålt sig till monopolkapitalet och fulmedierna, vars texter idag inte är värda ens en trumpetprutt av uppmärksamhet. Ha därför medlidande med de människor som fått det sämre ekonomiskt!

Jag skickar här samtidigt ett julkort med ett politiskt satiriskt vetenskapligt julrim till alla av 2000-talets Vetenskaps medlemmar som kanske kan ge er ett gott skratt. (Jag noterar samtidigt att vi måste förbättra rimmet med tanke på att Washington-regimen och Israel-lobbyn (till synes) bytt galjonsfigur på sistone. Det nya rimmet får komma närmare Julafton. Prenumerera på oss i högerspalten om ni är intresserad av det eller något vi kommer med här!)


Bild på staty av Buddha i liggande meditation
med texten “Na-Mo-O-Mi-To-Fo”
som kan tolkas som
”jag tar min tillflykt i det eviga ljuset”
eller kanske ”Jag är motiverad att söka upplysthet”.

”Ingen räddar oss utom vi själva. Ingen kan och ingen bör. Vi själva måste vandra vägen.”
/Buddha (Källa: Brainyquote)

”No one saves us but ourselves. No one can and no one may. We ourselves must walk the path.”
/Buddha (Source: Brainyquote)

Med det önskar jag er alla en hälsosam Jul och ett riktigt Gott Nytt År!

8 reaktioner till “Vi delar härmed med oss av det julgodis vi fått av 2000-talets Vetenskap

 1. De vill tjäna pengar. Bota Cancer med hokus-pokus mat och kollodialt sliver och andra ovetenskapliga kurer utan bevisvärderande grunder. Ähh!
  Det finns ju inget som hindrar att man producerar och ger ut en tidning med det namnet ”2000-talets vetenskap”.

  1. Riktigt. Kanske vill de tjäna pengar. Många människor vill det. De är helt galna i sina pengar och bankkonton.

   Men rätt slags mat lär kunna innehålla nyttiga mineraler, vitaminer, aminosyror och fettsyror som bevisligen har olika effekter på människokroppen. Det är evident för den som studerar ex. boken ”Nutrition in health and disease”.

   Kollodialt silver lär ha antibiotisk effekt om jag förstått evidensen korrekt, men alltså utan att vara gjord på olika svampar och mögel. Så användningen bör kanske vara likartad och kanske effekten t.o.m. kan vara hälsosammare?

   Jo. Det är riktigt att vemsomhelst kan kalla sig eller sin tidning vetenskaplig.

   Intressant i sammanhanget kanske kan vara att läsa denna: https://anthropocene.live/2017/12/08/tillbaka-till-hippokrates-2/

 2. Tack för uppmärksamheten! Till vanitasvanitatum10 vill jag säga följande.

  Det är alltid är en bra idé att vidga sina vyer. Jag har ända sedan barnsben varit öppen för att utforska områden som av etablissemanget ansett vara ”tabu” (typ alternativmedicin etc) och fann därför rätt tidigt att de flesta människor lever i en bubbla av pådyvlade uppfattningar som till stora delar är helt fel och att verkligheten oftast är 180 grader annorlunda. Om man t.ex. kollar på Livsmedels- och Läkemedelsverkets lista över förbjudna naturpreparat finner man att där finns några av de mest effektiva och ofarliga preparaten för vår hälsa, långt mer effektiva än något artificiellt läkemedel (nu planerar de för övrigt att lägga CBD-olja till deras svarta lista eftersom så många människor har blivit friska av den och det konkurrerar med läkemedelsindustrin). Eftersom dessa pådyvlade uppfattningar har upprepats under så lång tid under våra liv och av så många ”respektabla” och inflytelserika personer är det mycket svårt, om än omöjligt, för många människor att våga se utanför bubblan, inklusive vetenskapsmän, läkare och så vidare. Andra har helt enkelt inte tid att göra det p.g.a. vardagens stress och tidspress.

  Innanför bubblan, där alltså väldigt många befinner sig, tror man t.ex. att alternativmedicin är kvacksalveri, hokus-pokus och utövas av en liten grupp oseriösa lyckosökare som vill göra sig rik på andras bekostnad (d.v.s. sådan propaganda som man har matats med genom skola och media och som man har slukat med hull och hår utan kritisk granskning).

  Utanför bubblan är världen tvärtom – alternativmedicin visar vägen bort från ohälsa, skolmedicinen är snarare orsaken. Alternativmedicinen visar sig vara ett enormt område, en hel värld, bestående av ärliga oberoende forskare, läkare, högutbildade och kunniga, självlärda människor som drivs av ett genuint intresse för människor hälsa och välgång medan skolmedicinen drivs av förstockade läkare, oseriösa läkemedelsförsäljare och forskningsfusk, vilket bevisas om och om igen – senast i går i SVT’s Dokument Utifrån om köttindustrin (se det på Play för allt i världen!).

  Riktningen är alltid ut från bubblan och är man väl utanför går man aldrig in igen eftersom man har blivit upplyst om verkligheten och nått en ny insikt. Ingen seriös alternativterapeut eller försäljare av kosttillskott ändrar inriktning och förlitar sig på skolmedicin och läkemedel igen. Men från skolmedicinen görs ofta a-ha upplevelser som får många läkare att antingen sluta frivilligt, tvingas sluta eller börja rekommendera naturmedicin i största hemlighet (och hoppas att någon oupplyst inte skvallrar för socialstyrelsen :).)

  Men alla är på sin upplysningsnivå och kämpar med sina utmaningar, ingen kan jämföras med någon annan och ingen är bättre eller mer värd än någon annan. Och vad vi trodde oss veta i en period våra liv kan vi skratta gott åt senare under livet. Bara genom att inta en ödmjuk inställning till andras insikter har vi kommit långt och då öppnas dörren mot en värld som bjuder på enormt mer spännande upptäckter och personliga insikter än vad vi någonsin kunde drömma om.

  1. @David
   Jag har själv träffat läkare/forskare som föredrar alternativa metoder och kan därför intyga att de finns även om jag inte tänker avslöja dem inför Big Pharma

   De håller sig dock ofta gärna kvar inom systemet för studielånens och pengarnas skull, kanske för familjens, husets och bilens skull också, men p.g.a. min välvilja mot dem i att undervisa dem i meditation utan betalning (så som det ska gå till) så hade de ändå tacksamheten och tilliten att upplysa mig om sin egen ärliga åsikt.

   Meditationen kan sannolikt efter en tid förändra läkaren/forskaren till att skaffa sig total tillit och ta steget fullt ut såsom de läkare som du nämner här, David.

   När tillräckligt många läkare/forskare vågar ta steget fullt ut så kommer det sjuka systemet, som ofta gör människor kroniskt sjuka på olika vis, haverera tillsammans med de lögnmedier som ägs av samma människor som äger Big Pharma.

 3. Jag har ingenting emot alternativmedicin om den beviserligen är ok och vetenskapligt testad och ej är hälsovådlig.
  Problemet med alternativmedicin är att den inte sällan är som alternativfakta, inte vetenskapligt prövad eller evidensbaserad. Detta drar till sig sharlataner som ser en möjlighet att introducera nya preparat som inte är testade och även irrelevanta påståenden om bot och bättring om du prövar det ena eller andra, om det finns möjlighet att tjäna pengar. På samma sätt som pressens lögner där vem som hels kan skriva och påstå vad som helst. Bara för att någon skriver eller påstår något följer inte med automatik att det ar sant.
  Å andra sidan finns forskare och läkare som säljer sin aukoritet till högstbjudande mot feta arvoden. Det gäller både inom statsförvaltningen som till industrin och forskningen. Det är ett beklagansvärt faktum.

  1. Kungliga vetenskapare?

   Charlataner finns det helt visst
   Så man bör gå fram med stor list
   Vi bör gå fram helt försiktigt
   Det håller jag helt för riktigt
   probiotisk anti-septisk
   Öppen? -Ja, men också skeptisk.

   Läkemedelspsykopater
   ser en vinst, ej i oblater
   Men i sjukdom kroniskt hård
   Hoppsansa åt du en kyckling
   eller svalde du en mård?
   Ojsan ojsan, svårt med cyckling?
   Köp dig då en gammal ford!
   Be en strof upp till din Lord!

   Felbehandling finns väl ej?
   Är skakat vatten mer ok?
   Sällan bota ofta lindra?
   Skada folk och sedan tindra?

   Vitamin eller mineral
   vatten blott eller kemikal
   som vår kropp på sikt behöver
   men vilket ger då mest av klöver?

   Vilket är då skadligt farligt?
   Mitt tips är blott att ta det varligt!

   Det finns gott och riktig slusk
   Det finns hopp och forskningsfusk
   ljug om orsak och av verkan
   sjunger de så sött likt lärkan

   I god ordning repetera
   falsifiera, deducera
   Raljera ej, såsom den fule
   Dominans från åsnans mule

   Så pampiga och värdiga,
   ”kungliga vetenskapare”
   framstår som rättfärdiga,
   fula floskelupprapare.

   Vit rock som man blir så fin i,
   blir likt en fars från Fellini.
   Skott mot doktorn rakt i ryggen
   Blir notis om pat ”den styggen”.

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s