Vari ligger George Soros intresse av att destabilisera EU med massmigrationen?

Enligt Samhällsnytt har Ungerns regering skissat på sin lagstiftning för att ta itu med illegal massmigration som undergräver europeisk stabilitet. Ungerns regering menar att massmigrationen är ett angrepp mot EU:s stabilitet och till stor del drivs på av den ungersk-amerikanske monopolkapitalisten George Soros, som även angripit flera andra europeiska stater, inkl. Sverige under sin spekulationskarriär. Mer om detta: Novemberrevolutionen, (Youtube – Dokument inifrån)


(Bildkälla: Youtube – Trolltyg i Tomteskogen)

Ungerns rakryggade premiärminister Viktor Orban har tagit upp kampen med monopolkapitalisten Soros. Orban är naturligtvis därför mycket populär i Ungern och förväntas säkra en tredje mandatperiod den 8:e april i år. Lagstiftningspaketet lär innehålla obligatorisk registrering av icke-statliga organisationer som stöder olaglig migration.

Förra året införde Ungern en lag som kräver att icke-statliga organisationer som får pengar från utlandet ska registrera sig hos staten. Nu ska kanske 25% skatt läggas på utländska donationer till dessa icke-statliga organisationer i Ungern, skatt som i sin tur förmodligen ska finansiera de åtgärder som Ungerns folk vill vidta mot dessa utlandsfinansierade fientliga organisationer, när dessa organisationer ska försöka få igenom illegala ekonomiska migranter inkl. militanta islamister in i Europa genom Ungern.

Även invandrare till Europa, som ofta angett falska uppgifter för att få asyl i andra EU-länder, s.k. tredjelandsmedborgare, kan komma att begränsas från inresetillstånd till Ungern. Ungrarna, fruktar enligt uppgift, de säkerhetsrisker som migrationen medför. Även George Soros, som har dubbla medborgarskap i Ungern och USA, kan komma att landsförvisas p.g.a. att han anses bedriva ett propagandakrig mot majoriteten av landets medborgare.

Oviljan till massmigration från islamistiska länder kan bero på att det Osmanska riket (Turkiet) ockuperade ungrarna efter 1526 vid slaget vid Mohács. Då delades delades landet i mellan turkar och tyskar. Ungern har även en historia av att stifta lagar som gjort att de flesta muslimer valt att flytta från Ungern. Ungern har också ockuperats av andra imperialister, vilket sannolikt gjort dem mer konservativa vad gäller att skydda sitt eget folk.

De av EU:s ledare som går monopolkapitalisten Soros intressen till mötes har listas av Soros i ett speciellt dokument. Har ditt favoritparti människor som är väldigt bundis med Soros? Ta gärna en titt innan du röstar i valet 2018! Och för den som undrar vad ”Open Society values” är för något kan försöka svara på följande frågor som kommer klargöra vilken s.k. ”öppenhet” det är som avses.

Det fruktansvärda är att det är Orban och det ungerska folket som strider mot en stor del av EU:s ledare och INTE Sveriges och EU:s statsministrar som strider tillsammans med Orban mot Soros och hans korruption av EU, men kanske betalar Soros bättre än den omutbare Orban? Jag tror att det är där som skon klämmer. EU är inte en demokrati, men en korrumperad plutokrati, precis som USA:

noam_chomsky_80x80

”Båda partierna har växlat ordentligt åt höger, Republikanerna är nästan utanför spektrumet. Den respekterade konservative kommentatorn Norman Ornstein beskrev dem, trovärdigt, som ett ”radikalt uppror” som i stor utsträckning har övergivit parlamentarisk politik. Demokrater är nu mestadels vad som brukade kallas för ”återhållsamma republikaner”. Det finns gott om bevis för att de flesta i befolkningen, i den nedre delen av inkomstspektrumet, effektivt berövas sin rösträtt – deras representanter uppmärksammar inte deras åsikter. Går man uppför inkomststegen ökar inflytandet långsamt, men det är endast vid den verkliga toppen som det har verklig inverkan. Plutokrati maskerad som demokrati.”
/ Noam Chomsky (Källa: Salon.com)

“Both parties have shifted well to the right, the Republicans almost off the spectrum. Respected conservative commentator Norman Ornstein described them, plausible, as a ‘radical insurgency’ that has largely abandoned parliamentary politics. Democrats now are mostly what used to be called ‘moderate Republicans.’ There’s ample evidence that most of the population, at the lower end of the income spectrum, is effectively disenfranchised – their representatives pay no attention to their opinions. Moving up the income ladder, influence increases slowly, but it’s only at the very top that it has real impact. Plutocracy masquerading as formal democracy.”
/ Noam Chomsky (Source: Salon.com)

Men vari ligger då Soros intresse av att destabilisera EU med islamism? Förmodligen ligger det i det faktum att hans nya hemland USA bedriver krig på monopolkapitalismens order och att en destabilisering av EU leder en asylbaronsindustri, belåning av stater, som Sverige, upp över öronen, utställda på dessa staters skattebetalare, ökad fattigdom, motsättningar och till exakt de konflikter som detta korrupta militärindustriella komplex och Soros berikar sig på, och är det något som Soros verkar vilja så är det att dö som världens rikaste troll på andras bekostnad, allt medan våldtäkterna på oskyldiga kvinnor ökar i samhället.

Det blir ditt eftermäle, George. Tänk vad mycket mer du hade kunnat vara än en monopolkapitalist som skapar krig, massmigration, våldtäkter och trolltyg i världen! Jag hoppas ända ner i stortån att Soros och hans plutokratiska gelikar kan jagas bort ur Sverige och Europa kanske drivas bort från hela världen på ett utmärkt vis av ett upplyst folk som röstar rätt i sina val till sina parlament.

11 reaktioner till “Vari ligger George Soros intresse av att destabilisera EU med massmigrationen?

 1. Vad vill ”Soros”?
  Jo,
  Krossa nationalstaterna och folkgemenskapen i alla länder så att kapitalismen får fri rörelseförmåga att utvidga sin intressesfär. Det ska bara finnas låglöne-slavar och en överklass som administerar slavskeppet. När det inte längre finns något sammanhållande ”kitt” i nationalstaterna och hos befolkningen, så är det en klar fördel för storfinansen att roffa åt sig.
  Nedläggningen av Tullkontroller och nationsgränser, bristande kontroll på vilka som kommer hit, öppnar alla portar som ska slå sönder den nationella idetiteten. Det är vad kapitalisterna vill och driver. EU är deras projekt oförbehållsamt.
  EU är projekt för för att kunna bibehålla kapitalismen som ”social norm”.
  Avvecklingen av den ”generella välfärden” är bara ett av EU:s mål. Människor ska vara och förbli lätthanterliga handelsvaror på en lika lättrörlig marknad åt en allt girigare ekonomisk elit, där arbetskraften ska konkurera med varandra med lägsta löner (får jobbet), på en flexibel och osäker marknad. Social trygghet, säkra jobb och människovärdighet, är ingenting för en marknadsliberal.

  Den offentliga ”Media-pedagogiken och propagandan ” från liberal till höger-press” vidmakthåller ännu normbeskrivningen av samhället, som om det rådde demokrati och konsensus, vad gäller lagar, regelverk, makt och myndighetsutövning. Detta har nu allt mer gnagt sönder den flagnande sociala förnissa som Sverige inpregnerats med under tidigare år.

 2. ”Vi” ska helt enket var ”utbytbara” mot invandrare och flyktingar som kan röra sig fritt i EU.
  Ju större andel arbetslösa det finns i EU- länderna, desto större frihet för kapitalet att välja och vraka bland folk och undergräva möjligheten till rimliga kollektivavtal och i stället införa fri och individuell lönesättningen. Ett typiskt höger projekt som ska splittra det sociala samfundets innersta kärna.
  Först söndrar man samfundet med med en enorm fyktingvåg. Därefter slår man sönder och sprider ut välfärdskakan på flera individer (flyktingmottagning och socialhjälp ”med tillbehör”). Sedan angriper man, ”dvs näringslivet” fackförbunden och undergräver anställningstryggheten för medborgarna. Sedan privatiserar (kapitalisterna) påhejade av högern och liberaler, den offentliga sektorn så mycket man kan, för att inte vanliga människor ska kunna påverka kvartalskapitalisternas vinsintressen.
  Sedan inför sossar tillsammans med alliansen ett pensionssystem som ska stå ”fritt från politiskt inflytande” från medborgarna, så att den politisk adeln inte i onödan ska kunna belastas, utan att de kan stoppa undan sitt överflöd i privata kapital-försäkringar och fonder, ”ett folkföräderi utan motstycke”. En ren stöld från ATP-pensionärerna på 80 miljarder, som stoppas rakt in i den statliga kassakistan för att sedan omvandlas till bidrag i olika former, tex bostadstillägg eller underhållande av en generös flyktingindustri och anhöriginvandring.
  Exemplen på det borgerliga kapitalistiska maktövertagandet är överväldigande.

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s