Kritik – P1 – Filosofiska rummet är en propagandakanal och saknar filosofisk höjd

Den politiska agendan för Sveriges radios ”Filosofiska rummet” är tyvärr helt uppenbar. Jag kommer exemplifiera några saker i denna text. Den första kritiken är deras titlar och fikonspråk som leder till auktoritets-argumentationsfelet. Den andra kritiken är att programmet helt uppenbart intagit dagens korttänkta ”tycka synd om”-retorik helt okritiskt utan att analysera konsekvenserna av den långsiktigt.

Vetenskapliga partiet tycker också synd om människorna, men det finns en stor skillnad här. Vi ser lite mer långsiktigt, mer öppet och mer skeptiskt på problematiken intellektuellt i några led, ex. fördömer vi de svenska politiska partier som röstar för krig och vapenexport till diktaturer.

Vi fördömer USA:s stöd av proxy-terrorism mot suveräna stater, inkl. mot demokratier som ex. Syrien. Vi fördömer migrationen av icke-flyktingar på bekostnad av effektivt bistånd lokalt, vilket även Hans Rosling fördömde, även om han missade viss logik. Här på vår vetenskapliga sida får dessutom alla som vill kommentera om de har andra evidens eller andra argument.

Jag kritiserar att radiopratarnas påståenden alltför ofta saknar evidens och haltar betänkligt. Det vet de förmodligen om, men syftet verkar heller inte vara en verklig diskussion med de som tycker annorlunda med evidens och bevis. Syftet är nog heller inte att ta upp verkliga evidens eller bevis till diskussion, vilket skulle stärka programmets relevans för intelligenta människor.

Nej. Syftet är förmodligen politisk propaganda. Syftet är helt enkelt att luras. Illusionism. De vill förmodligen enbart stryka varann och sin gemensamma kortsiktiga politiska agenda medhårs, eftersom propagandan går igen i nästan varje avsnitt av det s.k. ”Filosofiska rummet” i P1. Det är tråkigt för varje intelligent människa, men jag anser att jag måste kritisera det öppet för folkets mentala friskhet, så att de inte sväljer propagandan.

Det behöver naturligtvis inte bero på medveten ondska från deras sida, men i så fall beror ondskan kanske på rädsla inför arbetsgivarna, de politiskt tillsatta cheferna, kanske rädsla för motstånd, prestigeförlust, eller kanske ren inkompetens.

Inkompetens är naturligtvis extremt svårt att förstå. John Cleese förklarar. I vilket fall som helst tycker jag synd om radiopratarna, eftersom det hela blir så anti-intellektuellt. Jag förstår om de skulle skämmas, för att de offrar tyvärr kvaliteten på diskussionen.

Bild på Mark Twain.
”I religion och politik är människors tro och övertygelser i nästan varje fall införskaffade i andra hand, och utan undersökning, från auktoriteter som själva inte har granskat frågorna i fråga, men har tagit dem i andra hand från andra icke-granskare, vars åsikter om dem inte var värda en mässingsprutt.”
/ Mark Twain (I reviderad utgåva, kapitel 78, sid. 401, The Autobiography of Mark Twain, 1959, Charles Neider, Harper & Row.)

”In religion and politics, people’s beliefs and convictions are in almost every case gotten at second-hand, and without examination, from authorities who have not themselves examined the questions at issue, but have taken them at second-hand from other non-examiners, whose opinions about them were not worth a brass farthing.”
/ Mark Twain (In revised edition, chapter 78, p. 401, The Autobiography of Mark Twain, 1959, Charles Neider, Harper & Row.)

Ta exemplet om ”den grymma likgiltigheten där radiopratarna komplett vägrar gå in på att det är sittande politiker som skapat lidandet, dels genom att dessa tiggare nu måste sitta där och förnedra sig på gatorna i ett kallt regnigt Sverige åt de som organiserat eländet, dels lidandet hos de svenskar som måste se dem sitta där.

Rumäniens skapade fattigdom och EU:s race mot bottnen ska bekostas av svenska snälla men naiva pensionärer som redan bestulits av de politiker som medvetet lurat in oss i EU och släppt in fenomenet, ett fenomen som inte Sverige eller svenskarna är ansvarigt för på minsta vis, men deras egna hemländer som inte tagit hand om sitt eget problem. Man tar heller inte upp att det som bedrivs resulterar i en ointelligent signalpolitik av naiv ”social turism” som alls inte varit något typiskt socialdemokratiskt förut.

Ta ex. radiopratarnas argumentationsfel om att man, hör och häpna, inte kan lyssna på evidens från de vetenskapsmän och forskare som är oeniga till klimatbluffen och så drar de en procentuell siffra, till synes ur ärslet, som saknar evidens eller källhänvisning och dessutom verkar vara ren lögn.

Argumentationsfelet heter f.ö. ”Ad Populum”. Med samma argumentationsfel är Koranen sann i Saudiarabien för att 100% säger sig tro på den där. Visserligen kan de få dödsstraff om de säger något annat och klimatforskarna som tror på klimathotet kan givetvis ha en liknande motivation, ex. mutor från de som vill genomdriva klimathots-agendam.

Dessa radiopratare tittar inte ens på de verkliga evidensen som människor med kompetens på området från Klimatupplysningen framför skeptiskt i Sverige. Radiopratarna tittar inte ens på Jakob Nordangårds forskning om källan till klimatbluffen, eller ens på hur lögnen går till rent statistiskt, eller ens på hur klimathotets propagandister använder olika former av osanning för att övertyga.

Radiopratarna kanske rentutav saknar kompetensen till att förstå t.o.m. en mycket enkel analys av data och diagram om klimathotet, men då är det faktiskt bättre för dem att titta på saken djupare INNAN de har åsikter om det, eller att vara tysta om just den saken. De är ju heller inte ingenjörer, meteorologer eller fysiker som besitter kompetensen att studera data och diagram skeptiskt.

Programmet går in på evidensbaserad politik. Det är bra. Vi har den i Vetenskapliga partiet. Vi vill att samhället ska utgå från en gemensam nämnare som alla kan vara eniga om ex. ”lycka för oss alla och för framtidens generationer”. Med denna moralfilosofiskt goda grund framför vi vetenskapliga evidens och bevis om vad som skapar lycka i samhället och att vi därför måste anses vara socialpolitiskt djupröda.

Man skulle ex. kunna titta nyktert på evidensen för mordfrekvens i mer jämlika samhällen jämfört med ojämlika samhällen. Vi skulle kunna titta på våldtäktsstatistiken, huruvida våldtäkter skapar lycka eller olycka genom kvalitativa eller kvantitativa intervjuer med offren, vilka som begår våldtäkterna, varför och hur man ska hantera det som Markus och Malcolm gör genom sin podd. Vi skulle även kunna titta på matematiska bevis om vart samhället är på väg.

Sådant skulle naturligtvis kunna höja P1 och Filosofiska rummet, men jag tvivlar på att den politiska motivationen att ena samhället genom hövliga och mer objektiva diskussioner, med evidens som grund, verkligen är P1:s politiskt tillsatta programchefs högsta prioritering? Om det är det så får ni allt rycka upp er eller åtminstone bjuda in mig att medverka i några program i sommar.

19 reaktioner till “Kritik – P1 – Filosofiska rummet är en propagandakanal och saknar filosofisk höjd

 1. Filosofiska rummet blir inte ”bättre än de personer” man bjuder in til diskussion. Många program är oerhört intressanta. Andra bryr man sig mindre om eller saknar intresse för. Men man ska inte anklaga Fil..rum i sig för att driva en politisk agenda. Det är fel. I övrigt vet jag inte vilket avsnitt du retade upp dig på.

 2. Alla som uppträder i filosofiska rummet är ”inte” altid filosofiskt skolade eller filosofer i den gängse bemärkelsen, utan vanliga människor, ofta då som ”experter” inom vissa områden och dyligt.
  Andra gånger är det riktigt skolade filosofer och sociologer som diskuterar som tar upp olika ämnen.
  Sedan vill jag påpeka, att så gott som alla människor bär på ”ideologiska övertygelse” baserade på sina existentiella preferensramar. Det måste man ha viss förståelse för. De finns givetvis även borgerliga filosofer.

  1. Nej. Det måste vara mer än så. Jag misstänker att de följer ett manus som godkänts av chefer som har ett politiskt uppdrag från de som tillsatt dem. Skulle radiopratarna inte tillfredsställa politikernas korttänkta ”tycka synd om”-agenda, som i verkligheten skapar mer lidande, eller klimathotslögnen som skapats av monopolkapitalet, så skulle det sannolikt inte få sändas alls och personerna skulle då bytas ut.

 3. Att kräva ”evidens” för allt som yttras i ett samtal eller en utsaga, går givetvis inte. Eftersom det skulle hacka söner varenda diskussion. Det handlar ju i grunden om olika människors erfarenheter och utgångsvärden.

  1. Att ange en källa för ett påstående går snabbt och lätt. Det gör jag hela tiden. Om ”filosoferna” har utgångsvärden och anger dem vore det naturligtvis utmärkt, men det gör de inte, men de smyger istället på folk sina floskler och kortsiktiga tankesätt.

   De resonerar inte i flera steg logiskt och känslomässigt. Det är typ tre steg i deras analys: 1 se tiggare 2. tycka synd om 3. ge pengar. De resonerar som naiva korttänkta tanter på 80 bast.

   Inget om att lösa grundproblematiken, inget om vilka som skapat problemet, d.v.s. regeringarna sedan 1990 som håller oss kvar i EU-eländets ”race to the bottom”.

 4. Nu är du ute på antaganden som saknar ”evidens”, som du säger.
  Floskler ska man inte ”köpa”, men argumentation och resonemang är ju ok. Det går inte att avkräva filosofer ”sanningar” för då skulle den filosofiska diskursen inte behövas. För att avkräva dem ställningstaganden som står i övensstämmelse med vad du eller jag tycker och anser skulle ju bli absurd.

  1. Helt evident kan man inte begära att alla ska resonera, men man kan åtminstone försöka vara evident om man har en timme filosofiskt rum så att man inte sitter i radio och ljuger svenska folket rakt upp i nyllet som jag visat att de gör med de evidens jag funnit och redovisat, evidens som de aldrig kommer ta upp p.g.a. deras monopolkapitalistiska agenda..

 5. Det går inte att ”utesluta” att någon programdirektör eller dyligt bestämmer att ”vissa” ämnen är olämpliga att ta upp av politiska skäl och att personer med viss skeptisk läggning eller annan kompetens inte tillåts framträda, men det finns egentligen ingen ”evidens” för. Kan det vara en sannolik skeptisk hållning?

  1. Om de inte är regelrätta pundhuvuden när de talar om att tycka synd om tiggare borde de ju rimligen kunna se till att både beskriva det kortsiktigt känslomässiga att bry sig, men även det långsiktigt känslomässiga med att pressa politiker i ex. Rumänien att lösa sina egna sociala problem. Man kan ex. säga till EU att om inte Rumänien skärper sig så går vi ur EU. Man kan även förbjuda alla Rumäner inresetillstånd i Sverige tills de löst sina sociala problem och man kan också inse det känslomässigt korrekta med att förbjuda tiggeri så att folk slipper sitta där på gatan. Men detta känslomässigt korrekta tar de inte upp och därför blir det en ensidig propaganda för att läget ska förbli oförändrat och att tanter på 80 bast som redan fått sänkt pension ska bekosta det som monopolkapitalets lakejer skapat tillsammans med dessa radiopratare.

 6. Jo, men tycker något gör ju alla. Jag tror inte de medvetet ljuger, men det finns saker som de inbjudna inte tillräckligt har analyserat.
  Det hade kanske varit (bra) om alla hade varit skolade filsofer, men, det hade nog blivit både för snävt ramverk, torrt, matematiskt och obegripligt för de flesta lyssnare. Man får ta det för vad det är, dvs en intressant timme. Vem tror du orkar höra, (läsa) Wittgenstein (Tractatus logico-philosophicus) utan att få hjärnblödning?
  Många har väldigt kloka och tänkvärda saker att förmedla. Jag har lärt mig mycket genom att lyssna och sktiva ner intressanta saker. Det kan du lita på och jag har lyssnat på ganska många. Det går ju bra att välja det som passar en.

 7. Ja, allt behöver man ju inte varken höra på eller veta, man får snappa gobitarna.
  Det är ju ett diskussionsforum och det är sannolikt inte filosoferna som ”propagerar” utan andra inbjudna, (kanske omedvetet eller ej).

  1. Jag tycker inte att de 6 program som jag lyssnat på innehållit några ”godbitar”, men jag har mest stört mig på den inbakade propagandan. I den senaste jag lyssnade på så uttrycker en person ”afghanska flyktingungdomar” eller något liknande utan att få minsta tillrättavisning från de övriga, fastän det är helt evident att 1. De ”ungdomar” det handlar om oftast befunnit sig i Iran i säkerhet innan migrationen. 2. Således inte haft flyktingskäl 3. Oftast inte ens är ”ungdomar” men vuxna enligt de medicinska åldersbedömningarna hos Rättsmedicinalverket, men att det således till minst 77% rör sig om ”Fullvuxna sociala turister och lycksökare” helt utan flyktingskäl och att resterande förmodligen är s.k. ”ankarbarn” för att försöka få in resterande sociala turister in i Sverige, vilket ska bekostas av Sveriges sjuka, pensionärer och skattebetalare, samt ska dra resurser från riktiga flyktingar eller ex. dra bort bistånd från uppbyggnaden av Syrien eller annat viktigare bistånd i världen. Dessa radiopratare vet om att det är så och de vet hur omoraliskt det är att inte göra något åt det. T.o.m. Hans Rosling poängterade saken på PK-vis, med en ologisk kullerbytta, men tror du att Radio P1 har förmåga att föra en konstruktiv dialog om saken? Nej. Propaganda, propaganda, och ser du inte upp med Radio P1:s propaganda så kommer även du strax kalla de vuxna afghanska männen och ankarbarnen utan flyktingskäl för saker som de HELT EVIDENT faktiskt inte är.

 8. Håller helt med dig där, men varför bara fixera sig på det som är lögn eller bara påståenden som saknar evidens. Man får ju lyssna med urskiljning.
  Ofta är det ju så att ”fakta” inte är ”omedelbart” given eller förestående i ett nytt skede, utan senare när man har facit i hand. Jag trodde också att det handlade om ”barn” för det var ju medierna och statsmakten som trumpetade ut det tidigare. Vad ska man tro när man inte har något facit.
  Man får nog tänka på tidpunkten när det sändes i så fall.

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s