Kritik mot 5G – Internationell hedervärd appell från 230 forskare angående elektromagnetiska fält

Via Newsvoice får jag reda på att över 230 forskare från mer än 40 länder har uttryckt sin ”allvarliga oro” när det gäller den ständigt närvarande och ökande exponeringen för elektromagnetiska fält.

Forskarna har skrivit en Internationell appell till Antonio Guterres, FN:s generalsekreterare, Tedros Adhanom, generaldirektör för WHO, Erik Solheim, verkställande direktör för FN:s miljöprogram och till FN:s medlemsstater och översatt den till flera olika språk, även till svenska.

Forskarna hänvisar till det faktum att många av de senaste vetenskapliga publikationerna på området har visat att EMF påverkar levande organismer på nivåer långt under de flesta internationella och nationella riktlinjerna. Vetenskapliga partiet har tidigare tittat på en sådan rapport från svenska forskare och försökt rekommendera människor att vidta åtminstone vissa försiktighetsåtgärder.

Effekterna av EMF innefattar, enligt forskarna, ökad cancerrisk, cellulär stress, ökning av skadliga fria radikaler, genetiska skador, strukturella och funktionella förändringar i reproduktionssystemet, inlärning och minnesbrist, neurologiska störningar och negativa effekter på det allmänna välbefinnandet hos människor, men naturligtvis även effekter på djur och växter som består av samma grundkomponenter som människan.

De hedervärda forskarna har förmodligen inget personlig att hämta från industrin för denna appell, men kan rentutav utsättas för industrins repressalier för detta, så jag anser att alla dessa forskare uppvisar det allra viktigaste som en vetenskapsman kan inneha, nämligen karaktär.

albert_einstein_80x80

”De flesta säger att intellektet är vad som kännetecknar en stor vetenskapsman. De har fel: Det är karaktär.”
/Albert Einstein

”Most people say that it is the intellect which makes a great scientist. They are wrong: it is character.”
/Albert Einstein

Vetenskapliga partiet tackar forskarna allra ödmjukast för den mycket viktiga appellen och uppmanar samtidigt läsarna att undvika elektronik som innehåller 5G tills effekterna kartlagts med evidens.

Vetenskapliga evidens bör påverka alla nationers lagar och dessa beslutas politiskt, så samtidigt som jag berömmer alla dessa forskare, från alla länder, så vill jag uppmana dem alla att hjälpa fram nya politiska alternativ som baserar sin politik på forskning och vetenskapliga rapporter och är beredda att gå emot industrin med karaktär när det behövs.

De svenska forskarna som medverkat till denna hedervärda appell var:

 • Doktor Michael Carlberg, Vetenskaplig magisterexamen, Universitetssjukhuset Örebro
 • Doktor Lennart Hardell, Medicine doktor, Filosofie doktor, Universitetssjukhuset Örebro
 • Doktor Lena Hedendahl, Medicine doktor, Oberoende miljö- och hälsoforskning, Luleå
 • Professor Olle Johansson, Filosofie doktor, Experimentell Dermatologi Enhet, Institutionen för Neurovetenskap, Karolinska Institutet
 • Doktor Bertil R. Persson, Filosofie doktor, Medicine doktor, Lunds universitet
 • Senior Professor Doktor Leif Salford, Medicine doktor. Institutionen för neurokirurgi, direktör, Rausing Laboratoriet, Lunds universitet
 • Doktor Fredrik Söderqvist, Filosofie doktor, Centrum för klinisk forskning, Uppsala universitet, Västerås.
Forskarna ovan är naturligtvis välkomna som kandidater för Vetenskapliga partiet om de känner ett inre kall för detta och kan ställa sig bakom partiets politik, eller med evidens kan förändra partiet i en riktning som de anser vara mer vetenskaplig.

Mer intressant:
Demonstration sker lördagen den 14 april 2018 kl 13:15 på Sergels Torg i Stockholm.

Annons

12 reaktioner till “Kritik mot 5G – Internationell hedervärd appell från 230 forskare angående elektromagnetiska fält

 1. De finns kanke minst lika många forskare som kommer att motsäga denna rapport. Vad finns det för bevis att 5G skulle vara hälsovådligare än 3 G.. Är det starkare magnet, eller energifält, mikrovågor eller liknande? Det måste ju i så fall kunna bevisas i en studie ”vetenskapligt” under en bestämd tid.
  Det räcker inte med deras auktoritetstitel eller ”misstänkta” samband”.

  Du kan inte bry dig om ”strålskyddsstiftelsen”. De består mest av sådana som påstår sig vara magnet och strålsjuka och andra psyksjuka foliehattar Du ska ta reda på vad strålskyddsinstitutet säger om 5 G. Det är åtminståne en statlig myndighet, vilket inte ”stiftelsen” är.

 2. Från strålsäkerhetsmyndigheten:

  När du använder en mobiltelefon för att prata, sms:a eller surfa måste telefonen hålla kontakt med en basstation. Basstationer sänder och tar emot radiovågor. … Strålsäkerhetsmyndighetens bedömning är att dessa radiovågor inte innebär några hälsorisker för allmänheten.
  Innehållstyp: Artiklar
  Mobiltelefoni

  Det är osannolikt … osannolikt att radiovågor från mobiltelefoner medför ökad risk för hjärntumör eller andra allvarliga hälsorisker. När det gäller barn är osäkerheten om möjliga långtidseffekter … och det finns inget vetenskapligt stöd för att så låg exponering medför hälsorisker för fostret.

 3. Jo, det kan ju vara en relativt stor skillnad, men det finns tydligen inget belägg för hur skadligt det skulle vara och vilka mätbara risker det skulle innebära omjektivt. Men du bör nog glömma strål….”stiftelsen” helt ”foliehattar”. Det räcker att titta på sidan så fattar man direkt hur det står till där.

 4. Jaha, kan det ha varit Dr Råtta som gjort studierna på ”råttorna”? ( piiiip).
  Alltså, om det var sant hade man ju kunna se samma sak med människohjärnor tex vid obduktioner, Men det har inte framförts några belägg som styrker detta så vitt jag förstår, utan bara lösa antaganden (bla bla bla). Det finns gott om människor som vill åt forsknings pengar till sin egen försörjning som kan skriva ihop sådant och publicera. Du brukar ju inte dra dig för att påpeka forskningsfusk, vilket absolut förekommer ”beviserligen”.

  1. Jo. Det förekommer naturligtvis forskningsfusk, kanske t.o.m. så mycket som 50% av allt som produceras är forskningsfusk enligt Richard Horton på The Lancet, men studien vore relativt enkel att repetera för verifikation eller falsifiering i så fall.

   Samtidigt bör man nog fråga sig vari intresset skulle ligga för någon som helst intressent att komma med de här resultaten? Åtminstone tills någon flasifierat dem som forskningsfusk.

 5. Vid MRT-skanning av hjärnan utsätts patienten för enorma magnetfält såom ligger skyhögt långt över de magnet fält som tillnärmelsevis kan framkallas av (mobilstrålning). Sedan vet jag inte vad det är för slags strålning eller magnetfält de talar om i mobiler, om det är microvågor eller vad det är fråga om. Kan man tala om magnet fält samtidigt som man talar om strålning? Och är ”microvågor” strålning eller magnetfält. Man får stora doser ”strålning” vid datortomografi och bentäthetsmätning vet jag. Man bör nog reda ut begreppen så man vet vad man talar om. Om det handlar om elektromagnetiska fält kan man ju inte samtidigt kalla det strålning (som är radioaktivt)

 6. Det är också typiskt, att de som skriver rapporterna använder det suspekt osäkra orden ”kan” ”eventuellt”, ”misstänkt”, ”antar” kunna orsaka osv. Nu har det gått så lång tid med 3 och 4G att de måste kunna styrka, bevisa och ge klara besked (BU eller BÄ) snart.

 7. Det går inte att falsifiera ”deduktivt” satser av påståenden som innehåller ord som uttalar eller uttrycker osäkerhet .tex ”kanske, antar, misstänkt, kan osv”. De är overifierbara och kan inte leda till någon slutsats.

 8. Premisserna måste vara glasklara och sanna annars blir slusatsen otydlig , suspekt eller rent av fånig/löjlig.
  Om någon av premisserna är felaktig eller osäker, så blir även slutsatsen det.
  Massmedierna är ”späckade” med falska påståenden och felaktiga premisser som leder till falska slutsatser.
  (”misstänkt” rysk ubåt eller kemgasattack, ”trolig” cyberpåverkan från ryssland, ”antar” ” förmodar” att ryssland, ”enligt säkra källor”,”enligt obekräftade uppgifter” från ”enligt” Macron enligt CNN, FOX NBC) allt sådant är bara klassisk propaganda för att få legitimitet för att föra ut sin politik, hur usel och lögnaktig den än är. Man tar spjärn med hälp av propaganda mot den obildade massan som ingenting vet om fakta, för att föra sin politik i hamn. (Strindberg sa på sin tid ”det är synd om människorna”)

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s