Texter till första maj-talen

Nedan följer texterna till två första maj-tal. Den första har jag inte spelat in på Youtube men har legat till grund för Komedi för barn och vuxna – Myran Martin håller första maj-tal. Det andra första maj-talet nedan, om ekologi och ekologisk hållbarhet, finns inspelat på Youtube här.

Barnens 1:a Maj-tal från en liten flitig myra

Från mig som liten myra till er som små myror; Glad och trevlig första maj, kära myror på savannen, alla ni myror som kommit hit idag! Helt oavsett vad ni vill kalla er, savannens vänner, demokrater, kapitalister, den gröna myrstacken, socialister, liberaler, röd- eller svartmyror.

Kära myror, helt oavsett vad som ligger er varmast om hjärtat, så är det något märkligt som pågår, något som är raka motsatsen till vår fina nordliga savann jag kände som ung myra.

Förändringen av vår savann har varit så bisarr att våra egna, samt t.o.m. flera andra välanpassade och duktiga invandrade myror, har valt att flytta bort från vår vackra savann. Det är en stor sorg för mig. Det var ofta fina myror, hederliga myror.

Vad är då problemet med vår savann idag? Jo. Det är min uppfattning att 9 miljoner myror har lurats av 1 miljon dyngbaggar, 249 vårtsvin, 10 elefanter och en gigantisk djävla dinosaurie som kläcktes på den södra delen av savannen.

Och det är märkligt. Det är konstigt. Det är bisarrt. Savannen är annorlunda nu, på ett vidrigt sätt. Jag har länge undrat och försökt förstå vem som är ansvarig för detta bisarra tilltag. Jag, myran, som ställt denna fråga har också funnit svar. Skrämmande svar. Döm själva om det är sanning eller osanning, kära med-myror, men lyssna nu på vad jag har att berätta!

Genom att ta del av många intelligenta myrors texter så har jag nu fått några svar som jag, med tacksamhet, glädje och stolthet, en med visst äckel, vill förmedla till alla myrstackar på den nordliga delen av savannen här idag!

Det kaos du ser idag mellan oss myror, det som splittrar oss, har INTE uppkommit av en slump. Det har skapats av illvilliga dyngbaggar, vårtsvin och elefanter som lever på konflikt, och de vill inte oss myror väl. De tror inte på savannens ekologiska balans och välfärd. De tror inte på rättvisa eller ekologisk hållbarhet.

Den korruption som vi ser idag, här på vår savann, har skapats av elefanterna och vårtsvinen som äter upp allt av den andel som tillhör oss alla tillsammans och de har skitit ut vår näring i dyng-lagren på savannens centrala delar, i de speciella delar som ingen av savannens myror kommer åt.

Slakten av myrornas välfärd, på hela savannen, har gjorts mycket medvetet. Allt sedan savannens ödeläggelse började, genom global dyng-handel runt år 1990, så har myrornas löner sjunkit, hyrorna har höjts och myrornas förmögenheter har sjunkit och myrornas små företag, i våra lokala stackar, har utsatts för en orättvis konkurrens av dessa elefanter och en stor djävla förvuxen dinosaurie, som de flesta av er inte har en aning om.

Denna skurkaktiga dinosaurie, dessa vidriga elefanter och och dessa falska vårtsvin profiterar på savannens påhittade skattefria EU-dyng-lager i de centrala delarna, eftersom våra nordliga 249 vårtsvin, grävt kryphål mellan savannens riksdags-kulle och EU-dyng-lagret, genom vilka dyngbaggar, vårtsvin, elefanter och den stora djävla dinosaurien undergräver vår välfärd.

Ja. Dessa kryphål har ordnats av dessa 249 vårtsvin och har absolut inget med en balanserad rättvis savann att göra. Savannens olika delar, även vår nordliga del, har blivit allt mer näringsfattig och vi myror käbblar ofta med varann, istället för att samverka och sikta in oss på avskaffa det som undergräver balansen på savannen.

Det är inte ditt fel, att du som myra, har röstat på en av de 249 korrumperade vårtsvinen i riksdags-kullen, som idag INTE aktivt driver på att vi fyller igen de här korrupta dyng-handels-hålen i valet 2018. Det är vårtsvinen i riksdagskullen och dyngbaggarna i medierna som lurat oss myror till det. De kritiserar inte varann och granskar inte varann som de borde, men arbetar istället ihop mot oss.

Alla myror som lurats är förlåtna, för det är inte någon enskild myras fel att vi mestadels har tagit del av den dynga som ägs av den stora djävla dinosaurien och elefanterna, där dyngbaggar arbetar med att sprida dålig dynga till oss myror.

Nästan inga myror har känt till verktygen för att kunna avslöja dem. Endast fåtalet myror har upptäckt de alternativa myr-medierna, men inte heller alternativa medier är någon garanti mot vårtsvinen. Myrorna har nämligen inte känt till hur vi skyddar oss mot dålig dynga och myrorna har därför inte funnit ett av de potentiellt magiska samverkande motmedlen som varje myra måste plocka upp och aktivt utnyttja tillsammans för att ta makten från de korrumperade djuren.

Och det är därför nästan inga myror har kunnat värja sig från denna riktigt dåliga och näringsfattiga dynga, som levereras ut till oss myror av dyngbaggarna.

Den dåliga dyngan skapas av dyngbaggarna genom att repetera olika former av osanningar, genom att undanhålla viktiga pusselbitar, samt vägra rättelser och kommentarer från intelligenta hederliga myror, vilket får oss myror att tro på dyngan, tänka fel och inte samverka för savannens väl, något som alla vi myror annars skulle gjort helt automatiskt, för det ligger i vår logiska och flitiga natur.

Även myrornas soldathandbok har tagit upp den här dåliga dyngan, som en ockuperad savann kan råka ut för, och jag anser att vi myror faktiskt är ockuperade. Vi är ännu inte helt ockuperade av de sekteristiska vandrarmyrorna, som faktiskt bjudits in av vårtsvinen och dyngbaggarna på order av den stora djävla dinosaurien för att skapa kaos mellan oss myror, men de sekteristiska vandrarmyrorna kan naturligtvis bli en plåga för vilken savann som helst, eftersom de alltför ofta inte förstår varför de ska kontrollera sin egen population eller varför de ska bete sig som oss nordliga myror.

Nej. Vår savann är framförallt INTE ockuperad av vandrarmyrorna, men av de 249 vårtsvinen, dyngbaggarna, elefanterna och en stor djävla dinusaurie som bett vårtsvinen att släpa in de sekteristiska myrorna för att distrahera oss myror och skapa osämja mellan oss. Gda myror! Låt er inte vilseledas!

Dyngbaggarnas dåliga dyngrullande vilseleder oss myror medvetet och det är naturligtvis ett mycket stort problem för savannens ekologiska hållbarhet och vår demokrati och det är därför denna osanna dynga måste avslöjas och det är endast myrorna själva som kan göra det. Det kan inte vårtsvinen och det kan inte dyngbaggarna. Förlita er inte på dem, kära myror! Lita inte helt på varann! Lita inte ens på er själva, men var öppna och skeptiska!

Varje myra måste göra en insats, fler myror måste undersöka och tänka självständigt, inte enbart fåtalet. Det är nödvändigt om vi ska kunna samverka.

Om vi som myror bryr oss om hederlighet, demokrati, frihet och samverkan, så kommer de elefanter och vårtsvin som vill ödelägga för oss myror INTE längre kunna göra det, men vi måste då göra det som vi myror vet bäst, nämligen samverka, inte enbart inom vår egen stack, men även med alla andra myror, röda eller svarta, som tror på demokrati, yttrandefrihet och vår långsiktigt ekologiskt hållbara savann.

Inte bara det. Vi myror kan tillsammans bli riktigt farliga för de som korrumperat savannen, om vi tillsammans kan funderar ut nya direktdemokratiska och säkrare sätt att organisera oss, helt utan hänsyn till de korrumperade djurens osanningar och vilseledning.

Vi myror lurades att rösta för savannens ful-union och dess dyng-kryphål genom massiv elefantdynga. Vårtsvinen satt och ljög i savannens medier om hur bra elefantdyngan skulle bli för savannen och oss myror, men savannen har sedan dess blivit en allt mer olycklig och ojämlik öken med tiggeri, motsättningar och kriminalitet som nått allt högre nivåer, samt gjort oss i princip försvarslösa, allt medan de korrumperade djuren har berikat sig.

I maktlöshet, arbetslöshet och vandrarmyrors spår har ex. antalet fullbordade våldtäkter på savannens myror ungefär sjudubblats sedan 1990. En ny typ av vårtsvin, som förföriskt viftar med savannens flagga fästa i knorren, har naturligtvis profiterat enormt på de känslor av avsky som detta har skapat hos oss myror, men dessa vårtsvin äter vid samma bord som resten av vårtsvinen. Dyngbaggarna gynnar dem och de driver heller inte frågan om att gräva igen Savannens dyng-kryphål även om de driver frågan om repatrieringen av vandrarmyrorna, men även dessa vårtsvin lever på den konflikt.

Denna nya typ av vårtsvin med flagga på knorren har vuxit i antal genom att få privilegiet att bli bespottade med ”rasism” av de andra vårtsvinen i elefanternas fulmedier, vilket skapat sympati för de flaggviftande vårtsvinen hos ca 20% av oss myror. Men hör mig myror! Detta är inga myror! Flaggviftande vårtsvin är inga myror! Detta är helt vanliga korrumperade vårtsvin från vårtsvinens yttersta högerkant! Den värsta giriga sortens vårtsvin!

Yttermera har de andra vårtsvinen, de som framställts som ”goda” i fulmedierna, medvetet fört en signalpolitik åt den stora djävla dinosaurien i syfte att skapa ännu mer misär och ännu fler krig och ännu fler vandrarmyror som ska ge sig ut på rangliga gummibåtar över diket i savannens södra utkant, även om det inte löser något lokalt och enbart skapar osämja hos oss i norr.

Följaktligen har dessa stackars vandrarmyror ofta drivit iland livlösa utmed det södra dikets strand. Det här är den s.k. ”godhetens” och den stora djävla dinosauriens verk, han som korrumperat och vilselett de andra större djuren.

Detta är naturligtvis inte det minsta vänligt för savannen eller ens mot de sekteristiska vandrarmyrorna, vilka de korrumperade djuren använder för att skapa konflikt mellan oss myror.

Det finns inga alternativ. Vi myror måste själva skapa balans här på vår savann, men det går inte genom de korrumperade vårtsvinens teatrala dumgodhet eller deras illusionistiska flaggviftande med knorren.

Importen av sekteristiska vandrarmyror stjäl inte enbart kraft från savannens mentalt friska myror, men det stjäl kraft från vår effektiva hjälp lokalt, söder och öster om det södra diket, där mentalt friska vandrarmyror kämpar mot de mentalt störda vandrarmyrorna.

Importen av sekteristiska vandrarmyror sprider även de sekteristiska problemen som alla de andra myrorna har där nere, samt skapar skuldsättning av myrstackar precis överallt, samt skapar konflikt och kaos mellan oss myror.

Vi myror fick rösta på om vi skulle ha ökad kryphåls-grävning med resten av savannen. Det kallades för EMU. Ni vet den utdöda fågeln. Myrorna sade då tydligt ”Nej”. Idag är mellan 71%  och 74% av myrorna emot ökad kryphåls-grävning, kanske ännu fler, men ändå har myrorna aldrig fått se röken av någon ny ”Ut ur kryphålen”-omröstning, vilket logiskt sett borde varit följden, och följaktligen växer även motståndet mot EU-kryphålen.

Vårtsvin och dyngbaggar låtsas som ingenting. Det debatteras givetvis inte i elefanternas fulmedier, men nu finner allt fler myror andra kanaler där kryphålen debatteras och det har helt tydligt fått effekt och det är positivt. Det ser allt ljusare ut nu för oss myror, men se upp så att inte dinosaurien eller elefanterna äger de medier som ni använder er av!

Vårtsvinen har åtta partier i riksdagen idag, och INTE ETT ENDA av dessa partier driver frågan om en ”Ut ur kryphålen”-omröstning i valet 2018. Det är med detta facit som vi inser att alla vårtsvin tyvärr är ungefär lika mycket vårtsvin.

Det mest bisarra är att det inte ens är hemligt längre att den stora djävla dinosaurien korrumperat våra s.k. ”goda” vårtsvin. Den stora djävla dinosaurien försöker i dagarna förhindra att en medelstor ö av savannen träder ut ur den här idiotin. Helt oblygt dessutom. Dinosaurien har ingen skam i kroppen.

Nästan inget vårtsvin fördömer dinosauriens inkräktande på den här ön i savannen. Varför inte då? Förmodligen för att den stora djävla dinosaurien är den s.k.  ”godhetens” vårtsvins hemliga arbetsgivare.

Men istället för att göra sina jobb, d.v.s. att avslöja och informera om missbruket, vad gör då istället de korrumperade vårtsvinen och dyngbaggarna? Jo. De gör något så bisarrt som att ge sig på de största nordöstliga elefanterna och vårtsvinen, helt utan några rimliga bevis för någon som helst inblandning i någonting av vad som sker på vår egen savann. Nej. Jag skojar inte. Den bisarra farsen är på riktigt. De stora djuren på vår savann har till synes blivit komplett galna. Man kan misstänka någon slags parasit som förtär deras hjärnor.

De förolämpar dessutom den nordöstra delens demokratiskt valda vårtsvin, som sitter vid kontrollerna för en av världens modernaste och effektivaste militära stridskrafter, inkl. gigantiska radioaktiva dyngbomber. Det bekymrar inte vår savanns vårtsvin eller dyngbaggarna det minsta, eftersom de helt uppenbarligen antingen är mentalt sjuka, korrumperade eller lider av vanlig dumhet, vilket naturligtvis är närbesläktat.

Kära myror! De stora djuren arbetar på vår savann inte för vår savann längre. De arbetar för den stora djävla dinosaurien. De verkar kalla honom för Saurus, förmodligen en förkortning för just dinosaurie. Jag kallar honom för George, för det lär han kalla sig själv. Fastän hans hjärna är väldigt liten i förhållande till hans stora kropp så bör vi ändå vara hövliga, för han ser inte oss myror. Han är alldeles för stor.

Vi måste byta ut minst hälften av de stora djuren i September, få in fler friska myror som vågar säga nej till dinosaurien, och det är därför alla ni myror behövs i valet 2018. Demokrati bygger på vår lojalitet, vår öppenhet och en pulserande diskussion. Savannens demokrati måste ständigt vinnas på nytt. Vi är demokratin. Vi är flest och tillsammans är vi starkast. Fem myror är faktiskt fler än fyra elefanter. Däri ligger vår styrka.

Och det är därför hela savannen behöver varje myras kraft, våra lojalitet med varann och vår öppenhet för nya myr-partier som ansluter sig! Myra! Tala med dina vänner och dina kamrater! Starta ett nytt parti eller rösta på ett nytt parti som valsamverkar genom Valsamverkanspartiet i valet 2018 så att det sker en förändring!

Vi har fortfarande tid på oss. Valsamverkanspartiet har en öppen lista som är öppen för alla nya myr-kandidater med egna myr-visioner ända fram tills två dagar före valet.

På vår hemsida för Valsamverkanspartiet berättar vi mer om hur du röstar på dig själv eller någon annan valsamverkande myra i valet den 9:e September 2018.


Ekologiskt hållbart 1:a Majtal

Glad och trevlig första maj, kära Sverigevänner, kära välfärdsvänner, kära demokrativänner och kära miljövänner!

Själv önskar jag att vi kan vara allt det där tillsammans i en stark enhet som drar åt samma håll. Det är min dröm. Min dröm är att mer vetenskaplighet och långsiktighet ska få inflytande i politiken i Sverige.

Valspurten har börjat. Valspurten handlar allra mest om vilka av oss kandidater som bör sitta i riksdagen 2018 och varför, så jag har funderat på vad som är det allra viktigaste för oss alla, särskilt för barnen, vår framtid, men även för allt levande i Sverige, utrotningshotade arter inberäknade, men även arter i alla andra nationer på vår planet.

Mitt svar är ”ekologisk hållbarhet”. Viktigare politik än en ekologisk hållbarhet har jag inte funnit, men tyvärr har vi inte något parti som driver ekologisk hållbarhet i Riksdagen idag och för mig är det bisarrt. Alla partier borde driva frågan stenhårt. Det parti som vi tror står för ”ekologisk hållbarhet”, svarar inte ens på frågor om ekologisk hållbarhet. Det är märkligt.

Ja. Det är konstigt, för vad är egentligen mer Sverigevänligt än ekologisk hållbarhet? Vad är egentligen bättre för välfärden än ekologisk hållbarhet? Hur kan demokrati ens överleva utan ekologisk hållbarhet?

Ekologi är vetenskapen om samspelet mellan allt levande och den miljö vi lever i. Ekologi är en ung vetenskap i snabb utveckling och vi förstår nu allt mer om samspelet mellan olika former av liv.

Ekologi kan vara artrik och livgivande eller torftig och artfattig, men vi människor kan påverka ekologin positivt så att alla gynnas av en nyttig balans. Och det är därför jag anser att alla vi varelser tillsammans bör känna enhet med varann och söka balans med den ekologi som gör att vi själva och alla andra andra arter kan må bra.

Vetenskapen ekologi betraktar naturen, men lägger inget värde i sprudlande liv och balans, men det gör jag och jag vet att ni gör det också eftersom ni inte överlever utan den. Detta värde kallar jag för ekologisk hållbarhet och för mig är det att tänka lokalt, att odla lokalt och stärka det egna landets lokala ekologi.

Men ekologisk hållbarhet är också att hjälpa andra människor och andra nationer att lyckas med ekologisk hållbarhet, och vi kan alla ha nytta av att hjälpa varann, för jorden kan träffas av en stor asteroid och då behöver vi varandra på riktigt för då blir det enorma temperatursvängningar på planeten. Då behöver vi verkligen ta hand om varann.

Och vad är egentligen värdet av motsatsen? Vad är värdet av att överbefolka och utarma naturen, när vi inte måste det? Vad är egentligen värdet av onödig kapprustning, krig, falsk tillväxt av illaluktande överkonsumtion som ingen verkligen behöver. Vad är värdet av ett sådant liv?

Ekologisk hållbarhet är så mycket mer intelligent och värdefullt. Ekologisk hållbarhet är för mig tillväxten av naturen och tillväxten av det som är nyttigt och fantastiskt och underbart för oss människor så att vi kommer i balans med vår natur i hela världen. Ekologisk hållbarhet är faktiskt INTE tolvbarnsfamiljer idag när planeten redan är överbefolkad.

Det råder delade meningar om klimathot och klimatalarmism, men vad gäller ekologisk hållbarhet så är alla som har normal mental förmåga i princip 100% eniga. Vi är eniga att ekologisk hållbarhet är nödvändigt för vår överlevnad. Tillväxt förbi en viss balanserad nivå är motsatsen. Tillväxt förbi den ekologiskt hållbara nivån leder ofrånkomligen till katastrof och bort från verklig välfärd för framtidens generationer.

Ekologisk hållbarhet är t.o.m. viktigare än freden mellan kärnvapenmakter. Varför är det så? Jo. För att åstadkomma kärnvapenkrig, så måste någon aktivera förstörelsen, men för att åstadkomma ohållbar tillväxt och förstörelse så behöver vi egentligen inte göra någonting alls aktivt, bara vara kortsiktiga och dumgiriga, ex. rösta på den som lovar oss mest i plånboken, ler vackert eller säger skola, vård och omsorg, mest trovärdigt och välkammat.

Gå inte på lögnerna gott folk! Ekologisk hållbarhet kan nämligen förstöras enbart genom att du som väljare är ouppmärksam. Och visst är det lätt att vara ouppmärksam, läsa medier som uppmanar till konsumtion, hetsar till krig och konflikt, samt lulla runt i en falsk tro på att allt löser sig bara man ber till Gud eller Allah.

Öppna ögonen gott folk! Gud och Allah, om de finns, är inte ansvariga för alla de som dött i krig i de artfattiga öknar som människorna själva skapat. Skyll inte på Gud eller Allah vars fantastiska ”skapelse” människorna helt själva har förstört! Vi behöver bara göra det som kommer naturligt för oss kortsiktigt, bara fortplanta oss över en viss nivå, likt omedvetna kaniner, eller konsumera oss över en viss nivå, så blir beteendet plötsligt katastrofalt ohållbart.

Ekologisk balans är en utmaning. Det kräver kräver nämligen inskränkandet av friheten att vara naivt dum i huvudet. Det inskränker friheten att kunna välja korkade politiker, präster eller mullor som inte kan tänka rätt långsiktigt och därför ständigt leder in folket i olika bekymmer med sitt dumma ohållbara tänkande.

Jag anser INTE att vi har råd att ta oss den friheten om vi verkligen bryr oss om barnens framtid. Ekologisk balans kräver nämligen intelligens hushållande med resurser och framförhållning, inte att vi på ett naivt sätt importerar fel beteenden från länder som redan gått in i den ohållbara väggen och sedan flyr den misär som deras kulturer har skapat.

Ekologin kan kännas i luften vi andas, i vattnet vi dricker och i frukten vi äter, frukten som utvecklats naturligt i miljoner år och som behandlas naturligt med kärlek av oss. Alla vi varelser bör tillsammans känna enhet med varann och vår natur, men endast med intelligens kan vi rädda naturen.

Ja. Jag är för ekologisk hållbarhet och välfärd med stolthet och med glädje. Jag blev det tidigt när jag som parvel tultade runt i buskagen och fick uppleva fantastisk artrik natur. Denna naturliga kärlek till naturen.

Jag stärktes ytterligare i min ekologiskt hållbara välfärdsuppfattning när jag såg en mager häst piskad till lydnad av en fet egyptier i ett överbefolkat Kairo.

Jag stärktes ytterligare i min ekologiskt hållbara välfärdsuppfattning när jag fick se den fruktansvärda fattigdomen och lidandet i Indien, vilken beror på en vidrig överbefolkning.

Jag såg hur människor levde där, avmagrade under plast skynken, intill ett berg av sopor, plastpåsar och förvildade lopp-ätna hundar som folk sparkade på.

Ja. Jag stärktes i min ekologiskt hållbara välfärdsuppfattning när jag lyssnade på en ledsen äldre fiskare i Thailand som sett hur fisken försvunnit från hans korallrev, p.g.a. överbefolkning och överfiskning, en fiskare som numera agerade hallick åt unga fattiga thailändskor, vars uppgift blivit att tillfredsställa feta rika  turister. En vidrig och ohållbar turism.

Ja. Jag stärktes i min ekologiskt hållbara välfärdsuppfattning på resa i de allt mer kapitalistiska kommunistländerna Laos och Vietnam, när jag såg hur människorna även där kalhögg och våldförde sig på sin egen natur och hur girigheten fick fotfäste i deras medvetanden genom TV-apparater och propaganda importerade från väst.

Ja. Jag stärktes i min ekologiskt hållbara välfärdsuppfattning, när jag mediterade flitigt och kände djupt medlidande med djuren, som också får lida för att vårt samhälle blivit ohållbart.

Jag stärktes i min ekologiskt hållbara välfärdsuppfattning när jag informerades om att på endast 65 år så har det utrotats fler djurarter än vad vad som utrotats de senaste 65 miljoner åren.

Men det är inte enbart den direkta medkänslan, men också förnuftet som visar mig att den ekologiskt hållbara välfärdsuppfattningen är rätt väg. Arkeologi och jordbruksforskning pekar i samma riktning, men även matematik bevisar att ekologisk hållbarhet är lika viktigt som jämlikheten är för vår lycka, ändå har de flesta miljöpartister, som egentligen vet bättre, lämnat ekologisk hållbarhet bakom sig, och befattar sig idag med fullkomligt icke-ekologiska frågor.

De flesta politiker har också lämnat solidariteten bakom sig, genom att de sålt sig till globaliseringens ökade transporter och de spottar idag på lokal nationell självständighet och på ekologiskt hållbar frisk kultur och kallar det mentalstörda kulturella sammelsurium som de skapat för s.k. ”mångkultur”, detta humbug som inte kan skapa enhet och solidaritet människor emellan, eftersom kulturerna är alltför olika varandra.

Samtidigt ser vi ett samhälle där 90% av folket blivit fattigare, ett klassmässigt segregerat samhälle, där den sociala tryggheten blivit bräckligare och där lyxbåtarna, herrgårdarna och lyxvåningarna blivit allt större. De starka fåtalet har tagit för sig och 90% av medborgarna tvingas konkurrera med varann om allt färre arbeten till allt lägre löner, samtidigt som hyrorna stiger. Friheten minskar och riskerna för alla ökar.

Men se ändå på mitt halvnöjda leende! Jag har en dröm. Jag har en dröm om ett bättre samhälle och jag vet att folket i slutändan enbart har två val att drömma om, den ekologiska vackra välfärdsdrömmen eller den kortsiktiga egoistiska drömmen som levereras av de som ljuger och hetsar, den dröm som leder till allas bestraffning.

Så jag hoppas för din egen skull och för framtidens generationers väl att det blir det ekologiskt hållbara Sverigevänliga välfärdsamhället som vi kommer drömma om tillsammans och att vi verkligen förtjänar det. Förtjäna det, gott folk! Förtjäna det!

En bägare fylls droppe för droppe. Var en sådan välsmakande droppe! Det är en liten uppoffring i valet 2018 för dig att börja fylla den riktiga koppen, exakt den välsmakande kopp som du verkligen vill ha, och det kan bidra till en full kopp för framtidens generationer också.

Det kan leda till att framtidens generationer kommer tacka dig och känna respekt för dig och vad du gjorde. Förtjäna den respekten! Var inte ett dumt djävla våp i valet 2018! Förtjäna respekten!

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s