Vad bör göras åt den psykopatiska eliten som é liten?

När en människa medvetet tillfogar en annan människa skada och av misstag dödar så kallar vi detta för misshandel och dråp. Om angriparen i förhand visste att skadan skulle bli dödsbringande, kallar vi hans dåd för mord. Dör många kallar vi det för massmord. Sker morden vid upprepade tillfällen så kallar vi förövaren för en seriemördare.

Vissa menar att folket som röstat fram eliten direktdemokratiskt är lika skyldiga till seriemorden och massmorden som eliten utför, men jag tycker inte det. Folket är oftast drabbat av hjärnförsmutsning genom elitens konstanta manipulerande och folket är därför oftast inte fullt medvetna om att deras agerande leder till krigsförbrytelser och massmord när de står där i valbåset.

Folket och soldater (i allmänhet) dräper p.g.a. vilseldening. Psykopati är nämligen inte så utbrett hos folket. När eliten alltså försätter miljontals människor i ett sådant tillstånd att de oundvikligen går en tidig och onaturlig död till mötes, oavsett om de dör direkt av krigen som eliten hetsat till, skapat och understött, eller om människorna dör som en konsekvens av sanktioner, migration eller svält, eller om berövandet av människornas hem, krossandet av företag, lemlästning, sorgen av saknade familjemedlemmar leder till depression och en allt för tidig död, så är frågan onekligen om de skyldiga bör straffas, och hur, eller hur?

Eliten har gjort sig skyldig till utdraget lidande, seriemord och massmord i betydligt större grad än den enskilde hjärnförsmutsade soldaten, som oftast tror sig försvara sitt land och patriotiskt trycker på avtryckaren, eller fäller bomberna i främmande suveräna stater utan FN-mandat, d.v.s. en krigsförbrytelse som kan leda till hängning, helt i enlighet med Nürnberggrättegångarna.

Generalerna vet, storföretagens ledare vet, men sällan deras fotsoldater. De drillas ofta till att blint lyda order. De är oftast på sin höjd att betrakta som dråpare eller biologiska verktyg som drabbas av depressioner när de kommer hem, eftersom de känner att något är väldigt fel.

Det är ett ganska dåligt förtäckt och uppsåtligt seriemördande som eliten håller på med. Ansvaret för massmorden kan eliten inte förneka. Offrenas död och deras lidande har inte uppkommit genom oaktsamhet. De är fullt medvetna och vet mycket väl vad de gör. De vilseleder och bedrar för pengar. Det finns ett uppsåt, ett motiv. De vet att de massmördar med sina ord, sin vilseledning, sin vapenförsäljning till diktaturer och övriga beslut. De känner ingen ånger. Processen upprepas i serie.

Samma sak gäller givetvis också en gradvis förstörelse av en fungerande balans och välfärd, där konsekvensen av en dålig finansiering, samt medvetet felaktiga metoder, leder till ett sämre liv för miljontals människor och en alltför tidig död. Gradvis bryter de här massmördarna ned folkets livskraft, en smula i sänder, och på så vis drivs miljontals människor in i lidande och död i förtid.

Vi vet hur skadliga dessa förhållanden är för folkets hälsa och deras värdiga liv, men istället för att förbättra dessa förhållanden, så förvärrar denna elit för folket ytterligare genom att försöka lura i dem besprutad och onyttig processad mat, strippad på livsnödväniga nyttigheter, fullproppat med socker, tillsatser och skadliga aromer som fungerar likt amfetamin.

Folket fås att köpa skiten genom repetitioner i form av rödfärgad propaganda i reklamblad, samma röda stora färger som även lurar folk att köpa skiten i stormarknaderna. Detta i syfte att ytterligare försämra folkets hälsa och pungslå dem genom livslångt lidande genom medicinering.

Eliten försöker även skapa kulturella religiösa konflikter genom massmigrationen av de mest avvikande kulturerna. I stället för krav på assimilation mot amnesti så proppsar eliten för ”mångkultur” och segregation, vilket får förödande konsekvenser för både invandrare och infödda.

Elitens brott är alltså inte bara dråp, inte enbart mord med fåtalet minuters lidande, likt i en gaskammare för avrättning, men alltså en utdragen tortyr och våldtäkt av miljontals människor som ofta leder till förtida  död. Frågan är då, vilket lämpligt och avskräckande straff som folket bör utdömma vid en folktribunal?

Jag konstaterar att folkets giljotinering av eliten som uppstod i Frankrike, när folket där befriade sig från elitens förtryck (en liten stund) inte tycks ha avskräckt eliten det minsta. Inte alls. Har folket varit för humana mot denna psykopat-elit? Eliten é liten. Folket är många fler. Massvis fler. Så vad bör göras?

Ska vi ignorera den vidriga eliten? Stänga av TV:n, säga upp prenumerationen, skaffa bättre medier, sluta länka till de krigshetsande fulmedierna? Ska vi prata med varandra istället som soldathandboken säger ? Eller meditera flitigare för ökad medvetenhet?

Bör en stor del av monopolkapitalisterna, politikeradeln och fulmedia-adeln, som går i deras ledband, avrättas för sina massmord på oskyldiga människor? Och hur ska processen egentligen gå till? Humant och kvickt med giljotin, gaskammare medelst cyklon-B, eller ännu mer utdraget lidande och långsam död?

Eller räcker det verkligen att älska, glömma och förlåta, att inte döma, eftersom ”de inte vet vad de gör”, eller har de flosklerna uppfunnits av psykopaterna själva? Vad tror du? Vad anser du?

Annons

9 reaktioner till “Vad bör göras åt den psykopatiska eliten som é liten?

 1. Nej, det räcker inte att älska, glömma och förlåta. Inte i dag med all tillgänglig info. Synligt är vad som sker i världen. Otaliga misstag hade kunnat undvikas och varit åtgärdsbara av tjänstemän, politiker och media om de inte förtigits.

  Det västerländska politiska dekadanta, medvetet fördummande, kultuellt förnedrande , medicinskt förödande , massmördande, roffande, slumbildande system, vi över en ojämlik ekonomi tvingats in i av dessa tre grupper, skall plockas fram ur arkiven. De, som så att säga ställt till det, finns alla namngivna i arkiv. Illgärningarna syns i deras deklarationer och CV.

  Se deras ställningstagande å våra medborgares vägnar för USA. Se USA för vad USA är. Trettio procent av dem lever i armod, husvilla och arbetslösa. En stor del av infrastrukturen har inte underhållits på 40 år.

  Det är våra egna politiker som medvetet förtiger förhållandet i deras idealsamhälle och vår egen media som hindrar oss att se vad som skett de sista decenierna, genom att inte skriva om det.

  För min del framstår det mest som landsförräderi, och förhoppningsvis kommer en kommission att formas för inledande utredningar. FN och EU lär även de få svara för sina avsteg från humaniteten.

  1. Ok Torsten. Så du anser att de vet vad de gör och inte att vi ska ignorera, älska, glömma och förlåta, men döma eliten.

   Ska vi stänga av TV:n, säga upp prenumerationen, skaffa bättre medier, sluta länka till de krigshetsande fulmedierna också?

   Ska vi prata med varandra istället som soldathandboken säger?

   Ska vi meditera flitigare för ökad medvetenhet?

   Och hur ska den nya Nürnbergprocessen egentligen gå till och hur kommer vi aktivt till en sådan folklig process med stort folkligt stöd?

   Och vad anser du själv är ett lämpligt straff?

   1. Martin, om jag det visste. Men det finns många sentenser efter ordet vållande i existerande Svensk Författningssamling. Kanske kan en straffsatts i framtiden formuleras ”Skiljande från förmögenhet ” ? Ordet ansvar i politiska sammanhang, är så devalverat att det kan strykas ur AOL. Vad som behöver göras åt media, är att dess styrelser måste få en annan sammansättning med färre sionistsympatisörer.
    Det är inte lätt att vara människa Martin,även om man har ett tämligen bra liv bland kommunpolitikernas uppoffringar.

    1. ”sentenser” och ”AOL” är okända ord för mig, men progressiv skatt är ”skiljande av förmögenhet” från de rikaste för att bekosta en allmän och god välfärd för alla. Detta skapar ett mer jämlikt samhälle som enligt vetensapliga meta-studier är fördelaktigt. Det sänker nämligen mordfrekvensen i samhället.

     Hur anser du att medias styrelser ska kunna få färre sionistsympatisörer? Förstatligande och politiskt/folkligt tillsatta styrelsemedlemmar?

     Du anser att du har ett tämligen bra liv bland kommunpolitikernas uppoffringar. Hur menar du?

 2. Mitt förslag:

  Tyvärr är det numera så att den ”psykopatiska eliten” har fått alltför stort inflytande, inte bara i pressen, utan även i det offentliga rummet TV-mediet.

  Jag tror att vi behöver en ”lag” som ger kraft åt att t.ex. chefredaktörer i dagspressen ska utses i kommunval och ska vara opolitiska och objektiva i sin nyhetsrapportering, värdering och ska tillsättas genom kommunala folkomröstningar i de kommuner de verkar. Detta eftersom de idag i stor utsträckning finansieras av en kapitalstark elit och aktieägare, som fått aldeles för stort inflytande över innehåll. Vi måste få bort den politisk-ekonomiska-adelns inflytande över massmedia.

  Dessa chefredaktörer ska vara direkt anvariga inför den folkmajoritet de företräder i sina respektive kommuner och de ska kunna avsättas. På så sätt undviker man att människor med stort politiskt inflytande blir överexponerade i offentligheten på det allmännas bekostnad och att organisationer eller näringsliv med stora finansiella resurser kan bedriva propaganda och inflytande mot betalning på sina egna villkor. (Ett sätt att förhindra korruption).

  Medierna bör även vara redovisningsskyldiga för sina intäkter och kunna granskas av oberoende revisorer i det offentligas tjänst.
  Däremot kan man tillåta mindre s.k. oppositionell veckopress och liknande med smärre resurser, att verka på mer självständiga villkor utan kommunal granskning.

 3. Eftersom normal och viktig samhällsinformation, som kan vara nödvändig för medborgarna, är viktig för vår demokrati, så bör medierna vara oberoende av ekonomiska och politiska påtryckningar, eller i övrigt vara beroende av ekonomiskt stöd från politiska och ekonomiska särintressen.

  Majoriteten av massmedierna, existerar i dag endast på kommersiell grund med avkastning till aktieägare, inte av hängivenhet efter att leverera den oförblomerade sanningen.

  Prenumeranternas intresse för tidningens kvalité i olika sammanhang bör räcka för att sälja och distrubiera den med vinst.

  Det är möjligt att aktieägande, som grund för pressens existens, kan tillåtas, men beroendet av ev. annonsintäkter för finansiering av tidningar skall inte vara en källa för politisk påverkan, vilket sällan är fallet för närvarande.
  Dock får vi inte låta sådant infytande påverka tidningarnas innehåll. En intessant kvalitetsmedia säljer ändå.

  Det är inte medias uppgift att i första hand ”väcka känslor” av ilska eller upprördhet hos sina läsare (för att ge dem högt blodtryck eller hjärtklappning) eller att åstadkomma debatter och insändare för att tidningar ska kunna säljas, utan faktabaserade reportage med klara källangivelser och undersökande journalistik, samt lokalreportage.

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s