Kritik av Raphael Mabo och Torbjörn Sassersson som befinner sig i konflikt

Denna kritik av Raphael Mabo och Torbjörn Sassersson, som vi tidigare kritiserat, är tänkt att vara så sann som möjligt och ska innehålla både positiv och negativ kritik av dem, som både skall glädja, ge förslag till utveckling och är tänkt att bidra till fred och balans med naturen.

Bild på Raphael Mabo
Raphael Mabo

De befinner sig idag i en, till synes, konstlad konflikt p.g.a Raphael Mabos tydligt felaktiga kritik via Facebook, dit vi varken befinner oss, eller länkar till, p.g.a. främmande makts imperialistiska kontroll och klandervärda censur av plattformen och dess användare. Anders Romelsjö som också censurerats på Facebook återubllicerar här Torbjörn Sassersson försvarstal via Newsvoice och via Global Politics. Jag måste berömma Sasserssons försvarstal. En trevlig läsning som sprider glädje, bryter flera tabun som fängslar tanken, men även sprider sanning och insikt.

Sassersson har rätt i att Raphael Mabo tycks vilja brunmåla honom och NewsVoice och jag kan intyga att Sassersson INTE alls kan placeras i det facket, som vänsternationell och flitig läsare av Newsvoice, även om vissa kommentatorer kanske skulle kunna placeras i det facket. Men särskilt en skribent, som medverkar ibland på Newsvoice, är allt annat än brun, samt kommunist, nämligen Anders Romelsjö. Romelsjö tycks ha betalat för annonsplats på Newsvoice.

Visserligen har jag själv, som vänsternationell patriot, likt Olof Palme, förbjudits att införa artiklar om sanning och förhindrats att kritisera Socialdemokraternas högervridning, men jag har faktiskt fått ganska fritt spelrum i kommentarsfältet ändå, trots att Socialdemokratisk höger favoriserats, på bekostnad av det vänsternationella Vetenskapliga partiet. Men det stämmer ändå att Newsvoice är betydligt mer objektivt än de agendamedier som ljuger, vilseleder och bedrar dygnet runt, helt utan kommentarsfält, där folkets dementier mörkas helt.

Det är min åsikt att ”vänstern” och Mabo  inte tjänar på att skapa konflikter som denna. Folk kan då ställa sig i en osund motposition mot ohövligheten och lögnen, vilket naturligtvis inte gynnar vänstern alls.

Vänsterpartiet ökade visserligen med 2,29% i valet, medelst lögnaktig konfliktretorik mot den s.k. ”brunheten”, men Sverigedemokraterna, som infört noll tolerans mot rasism och välkomnar alla raser, ökade samtidigt med 4,28%. Således lönade sig lögner och konfliktretorik dåligt för ”vänstern” och ökade samtidigt konflikten i samhället ytterligare, människor emellan.

Bild på Mahatma Gandhi
”Intolerans, oartighet och hårda ord….. är tabu i alla goda samhällen och strider helt klart mot demokratianda.”
/ Mahatma Gandhi

”Intolerance, discourtesy and harshness….. are taboo in all good society and are surely contrary to the spirit of democracy.”
/ Mahatma Gandhi

Sassersson beskriver situationen med ”näthatande vänster- och högerskribenter”, där Mabo nu placerats i det ”näthatande vänsterfacket”, vilket givetvis också ökar den onödiga konflikten som monopolkapitalet profiterar på, men att Mabo gynnar ”vänstern” med sitt näthat mot Sassersson ser jag inga evidens på, således är frågan vem han verkligen arbetar för högst rimlig. Jag framlägger därför hypotesen att Mabo idag arbetar med stor ineffektivitet åt monopolkapitalet som hemlig PR-konsult, eller åt Vänsterpartiet med ineffektivitet, kanske t.o.m. åt Sassersson, eftersom kritiken var så pass dåligt underbyggd och Sassersson försvarade sig briljant.

I Mabos CV kan man tydligt se hans manipulations-kompetens för uppgiften, ex. hans kunskaper i Neurolingvistisk programmering (NLP), samt att han utnyttjar den kunskapen mot Torbjörn Sassersson på ett negativt sätt, även om det inte utövas så skickligt som det skulle kunna utföras.

NLP kan även användas för att skapa genomgripande positiva förändringar i livet, om NLP används med varsamhet och respekt, så att individer kan ta itu med dåliga invanda mönster och reaktioner som tidigare låst deras potential, men det är inte detta Mabo gör mot Sassersson och det måste jag tyvärr uttrycka besvikelse inför. Mabo gör sig tyvärr skyldig till osann ryktesspridning på helt vanligt DN-manér och bör givetvis köra lite NLP på sig själv och sedan be om ursäkt för detta, anser jag.

Mabo gör sig även skyldig till några vanliga argumentationsfel, ex. ”skuld genom sammankoppling”, vilket betyder att människor som utbyter åsikter och länkar automatiskt är lierade i sina åsikter.

Mabo gör även felet att sätta samman ”mångkultur” med ”vänster” och dess motsats ”etnopluralism” med ”höger” i svensk politik, vilket är typiskt för högerns PR-konsulter, och är lögn. Dels har hela högern utom SD varit för mångkulturen de senaste 30 åren och dels är det osant m.a.p traditionell vänster-höger-skala, vilket är skatte-välfärds-skalan. Alla regeringar har varit höger de senaste 30 åren eftersom ojämlikheten i samhället ökat under denna tidsperiod. Evidens: Lars Bern om globalismens konsekvenser för demokratin.

Yttermera begår Mabo ett halvt ”argumentum ad ignorantiam” (argument till okunnigheten), d.v.s. att han inte anför trovärdiga källor till sina påståenden om Sassersson, d.v.s. frånvaro av evidens. Jämför med Russells tekanna. Den som påstår något bör givetvis leverera evidensen och källhänvisningarna till påståendena, samt helst även försök till falsifiering av dem. Det är dessutom ”ad populum”, d.v.s. angriper Sassersson som person och inte Sasserssons sakargument i olika frågor.

Mabo kritiserar Sasserssons aktivitet i den ryska Facebook-varianten VK. Jag anser att den kritiken är befogad. Svenska medborgare som är patrioter bör i min mening varken gynna Facebook eller VK, eftersom de är kopplade till USA:s och Rysslands underrättelsetjänster.

I Firefox tillägg Noscript ser man på Vetenskapliga partiets hemsida ex. att den försöker köra Google-skripts på folks datorer, men till vårt försvar anger vi att sidan fungerar alldeles utmärkt utan att köra skripten uppe i vänstra hörnet på hemsidan och på flera andra ställen. Vi upplyser även om detta tillstånd och länkar ofta till Richard Stallman om faran med skripts.

På Mabos egen blogg ser jag via NoScript att han föredömligt inte kräver att folk kör skripts för att kunna läsa den, samt att han inte använder skripts från Facebook, även om han publicerar sin kritik av Newsvoice på Facebook, som kräver skripts för att den ska kunna läsas.

Kritiken mot Sassersson och Romelsjö är likartad. Både Newsvoice och Global politics, vill köra spionerande Facebook-skripts på folks datorer. Jag tror att Sassersson och Romelsjö kan vara grundlurade av redovisade klick från Facebook, som sannolikt är illusionism, utförd av eget programmerade Facebook-robotar, medan Sassersson och Romelsjö med allra största sannolikt shadowbannas av Facebook.

Bild på NoScripts kontrollpanel vid besök på Newsvoice med egna inställningar
Det positiva är att Newsvoice, Global Politics och Mabos hemsidor fungerar utmärkt utan att köra Facebook- och Google-skripts.

Vad gäller Sasserssons rädsla för att bli kallad för kontrollordet ”Förintelseförnekare!” så är den rädslan fullt förståelig, men ologisk. Flera av NMR:s medlemmar är ju kända för att ömsom heila till en tysk diktator, förneka förintelsen och samtidigt hetsa till judeslakt, vilket gör att frågan blir stigmatiserad och människor får beröringsskräck, men detta är naturligtvis ovetenskapligt.

När fulmedierna ljuger dygnet runt, och okritiskt förmedlar faskflagg-operationer, som ex. i Stockholm eller Christchurch, eller när ateisten David Cole, som har judisk semitisk bakgrund, presenterar sin egen undersökning i Ausschwitz på tuben, eller kommer fram till att ca 4 miljoner judar dog, så ökar ju rimligtvis den välgrundade misstanken om manipulation, inte enbart vad gäller antalet döda judar under denna tid, trots att åratal av lidande i krig och arbetsläger, inkl. total ödeläggelse på slutet, är hemskt nog för alla inblandade, utom för de ledande psykopaterna som berikat sig naturligtvis.

Bild på Oliver Stone
”Krig genom historien har utkämpats för erövring och plundring. … Och det är krig i ett nötskal. Överklassen har alltid förklarat krigen; den underkuvade klassen har alltid utkämpat slagen. ”
/ Oliver Stone

“Wars throughout history have been waged for conquest and plunder. … And that is war in a nutshell. The master class has always declared the wars; the subject class has always fought the battles.”
/Oliver Stone

Bild på Oliver Stone
”Framstående bland de amerikanska kapitalisterna med anknytning till nazistiska motsvarigheter var Prescott Bush, far till en president och farfar en annan. Forskare har i åratal försökt att bestämma exakt vilka slags band som Bush hade till Fritz Thyssen, den rike tyske industrimannen som spelade en avgörande roll i det finansiella stödet av Hitler, vilket avslöjades i hans memoarer ”Jag betalade Hitler” 1941. Thyssen förkastade slutligen den nazistiske diktatorn och blev själv fängslad.”
/ Oliver Stone

“Prominent among the American capitalists with ties to Nazi counterparts was Prescott Bush, the father of one president and grandfather of another. Researchers have been trying for years to determine the precise nature of Bush’s ties to Fritz Thyssen, the wealthy German industrialist who played a crucial role in bankrolling Hitler, as revealed in his 1941 memoirs I Paid Hitler. Thyssen ultimately repudiated the Nazi dictator and was himself imprisoned.”
/Oliver Stone

Jag passar samtidigt på att ge ett intressant citat av Oliver Stone från filmen ”The Untold History of the United States” (Den icke berättade historien om USA) som jag fann på Good Reads:

Bild på Oliver Stone
”De flesta amerikaner ser på andra världskriget på ett nostalgiskt sätt, som det ”goda kriget”, i vilket USA och dess allierade segrade över den tyska nazismen, den italienska fascismen, och den japanska militarismen. Resten av världen minns det som det blodigaste kriget i mänsklighetens historia. Vid den tidpunkt det var över, låg mer än 60 miljoner människor döda, däribland 27 miljoner ryssar, mellan 10 miljoner och 20 miljoner kineser, 6 miljoner judar, 5,5 miljoner tyskar, 3 miljoner icke-judiska polacker, 2,5 miljoner japaner, och 1,5 miljoner jugoslaver. Österrike, Storbritannien, Frankrike, Italien, Ungern, Rumänien och USA räknade till mellan 250.000 och 333 tusen döda vardera.”
/ Oliver Stone

“Most American view World War II nostalgically as the ”good war,” in which the United States and its allies triumphed over German Nazism, Italian fascism, and Japanese militarism. The rest of the world remembers it as the bloodiest war in human history. By the time it was over, more than 60 million people lay dead, including 27 million Russians, between 10 million and 20 million Chinese, 6 million Jews, 5.5 million Germans, 3 million non-Jewish Poles, 2.5 million Japanese, and 1.5 million Yugoslavs. Austria, Great Britain, France, Italy, Hungary, Romania, and the United States each counted between 250,000 and 333,000 dead.”
/Oliver Stone

….detta för att INTE förminska lidandet i krig för andra folkgrupper, vilket fulmedia ständigt gör sig skyldiga till i sitt envetna fokus på att snyfta enbart för en folkgrupp, samtidigt som de idag döljer Israels, Saudiarabiens, USA:s, Natos och Sveriges krigsförbrytelser mot olika folk. Vad tror du själv att domen kommer bli mot dessa PR-kolaboratörer, Mabo? Dessa kräkmedel som bidrar till konfliktskapande, krigsförbrytelse, miljöförstöring, massmord och folkmord kommer kanske straffas?

Alltså uppryckning kamrater!

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s