Olika former av lögn – Del 9 – Godtrogenhet inför manipulerande psykopater

För att helt kunna förstå tillståndet i världen, på ett mer sant sätt, måste man förmodligen förstå hur psykopater och sociopater tänker, d.v.s. bli mindre godtrogen, d.v.s. INTE tro alla om gott.

https://swebbtube.se/w/41Sg25Egh9W4hoWryFPYwY

Michael Parenti har en teori som till att börja med framstår som mild psykopati, men som på sikt har mycket allvarliga konsekvenser för andra människor:

Bild på Michael Parenti
”Jag vill påstå att historien visar oss att vettvillingar inte är de enda som kan göra onda handlingar, att gentlemän av princip och makt, med ett vänligt manér, kan komma fram till mycket grymma beslut. Om de begår brott är det inte för att de har dunkla och perversa impulser, men för att de känner sig tvungna att hantera de faror som står i motsats till deras sätt att leva. Det betyder inte att de är motiverade av rent finansiella skäl, fastän det är ett mycket riktigt övervägande, tror jag, men de likställer sina vidriga intressen med välbefinnandet av sina samhällen och sina nationer… och långt ifrån att vara omoraliska eller utan skrupler, så är de individer med principer som är så höga att de höjer dem över den normala moralens återhållsamhet. De agerar inte på en plötslig impuls. Känslan växer bland dem att något måste göras, något som är bäst för alla, att situationen är på väg att bli oacceptabel. De kommer gradvis till ställningstagandet. Förändringen är gradvis och ändå är det så framtvingat att när de anländer vid sitt ställningstagande så är de inte längre chockerade av de extrema åtgärder de är villiga att vidta. Genomförandet av den motbjudande gärningen görs allt lättare genom att delegera det som ett uppdrag till operatörer på lägre nivå. Det mesta av ondskan i historien är förövad, inte av vettvillingar, eller monster, eller ensamma psykotiker, men av personer med ansvar och engagemang, vars mest oroande aspekt är den uppenbara moraliteten i deras uppträdande. ”
/ Michael Parenti Källa: Youtube – ”Michael Parenti Conspiracy and Class Interest” @ 51.12 (Ladda ner som MP4)

”I want to say that history shows us that nuts are not the only ones capable of evil deeds, that gentlemen of principle and power, of gentile manner, can arrive at very grim descisions. If they commit crimes, it’s not because they harbour murky and perverse impulses, but because they feel compelled to deal with the dangers that appose to their way of life. This doesn’t mean that they’re motivated by purely financial reasons, although that is a very real consideration, i think, but they equate their vile intrests with the well beeing of their society and their nation. … and far from being immoral or unscrupoulus they are individuals of principles that are so lofty as to elevate them above the restraint of ordinary morality. They don’t act on sudden impulse. The feeling grows among them that something must be done, something that’s best for all, that the situation is becoming intolerable. They move gradually towards the position. The change is gradual and yet it is so compelling that when they arrive at their position they’re no longer chocked by the extreme measures they are willing to employ. The execution of the unsavory deed is made all the easier by delegatiing it’s commision to lower level operatives. Most of the evil in history is perpertrated, not by lunatics, or monsters, or lone psychotics, but by persons of responsibility and commitment, who’s most unsetteling aspect is the appearant morality of their deportment.”
/Michael Parenti Source: Youtube – ”Michael Parenti Conspiracy and Class Interest” @51.12 (Ladda ned som MP4)

Ovanstående citat beskriver en form av psykopati som jag kallar för ”manipulerande psykopati”. Parenti, gör det vanliga felet att försöka anta att dessa individer har känslor av moral, förmodligen eftersom han själv är en medkännande individ med moral, men det är fel enligt vetenskapen. Psykopater förstår moral, skam och andra känslor, men känner dem inte själva.

De ”manipulerande psykopaterna” ovan sonderar sin psykopati till sin omgivning för att känna av vilka som kan tänkas medverka i dådet. De utför heller inte själva det psykopatiska straffbara dådet, men manipulerar medvetet sin omgivning med ord, aktiviteter och pengar, så att psykopatiska mord eller massmord inträffar. Via medier kan de t.ex. hetsa mot olika grupper, få dem att käbbla, eller så kan de hetsa mot bra patriotiska ledare, i länder som bryr sig om sitt eget folk.

Katt med Hitler-utseende

Psykopaten saknar samvete, och kan liknas vid en söt charmig katt som leker med en mus. Psykopati finns i naturen, men är ibland svårt att förstå för medkännande ärliga människor som uppfostrats i att tycka att lögn, vilseledning, bedrägeri eller mord är något klandervärt. Psykopaten känner till detta tankesätt, men känner inte på samma sätt alls, men ser sig själv som ett överlägset rovdjur bland bytesdjur som är lagom godtrogna.

Psykopaten behöver inte ens förstå att denne är psykopat. Ca 1-2 av 100 människor är psykopater. De finns överallt, i olika grader och med olika intelligensnivåer. Alla är inte lika farliga, eftersom vissa lärt sig hur de kan gynnas och lyckas genom återhållsamhet, t.ex. genom en god uppfostran, likt James Fallon, neurokirurgen som upptäckte att han var psykopat.

Fallon skapar förmodligen inga allvarliga negativa konsekvenser för sin omgivning. Likväl kan psykopater längta och njuta av tanken att begå hemska handlingar och brottslighet, precis likt en katt som får lustkänslor av att plåga en mus. Djurplågeri är något som 98%-99% av alla människor aldrig skulle göra, medan psykopaten ofta har en historik av sådant.

Om psykopater manipulerar sig upp till positioner där t.ex. krigsbrottslighet ger belöning, t.ex. i form av aktieutdelningar i krigsindustri, eller som politiker skaffar sig insättningar på konton i skatteparadis, eller får belöningar för att ljuga för folket genom fulmedierna, då kan det givetvis gå väldigt fel för samhället, vilket jag tror sker i Sverige och i världen. Psykopaterna undergräver då demokratin.

Bild på Paul Craig Roberts
”När ett lands regering och media inte gör något annat än ljuger dygnet runt, hur kan då demokrati existera? Klart att den inte kan det.”
/Paul Craig Roberts (Källa: OpEdNews 12/5/2017)

”When a country’s government and media do nothing but lie 24/7, how can democracy exist? Clearly, it cannot.”
/Paul Craig Roberts (Source: OpEdNews 12/5/2017)

De psykopater som stödjer och beslutar om lögnerna, krigsförbrytelserna och massmorden i världen idag skulle jag vilja kalla “manipulerande psykopater”. De utför inte illdåden själva, men manipulerar andra psykopater till att utföra dem, t.ex. IS-resenärer eller soldater med samma handikapp.

De “manipulerande psykopaterna” tar gärna kontrollen över dessa andra psykopater, vilka sedan får bära skulden för det som de själva manipulerat fram, t.ex. svenska manipulerande politiker och medier, som visste mycket väl vad de gjorde mot t.ex. Syrien, Libyen eller det Ukrainska folket, men inte känner någon skam eller skuld för detta beteende. Terror-resorna har t.ex. pågått i 30 år utan ågärd.

De ”manipulerande psykopaterna” är i min mening monopolkapitalisterna, bankirerna, mediemogulerna, journalisterna och de politiker som under de senaste tre decennierna stöttat monopolkapitalismen och bombliberalismen, genom globalisering och EU-medlemskap, d.v.s. de som nu har en historia bakom sig av bedrägerier, lögner och massmord, genom den politik som de har genomfört.

Mer bra material om psykopati finns på fultuben. Testa gärna där om du har psykopatiska tendenser! Se då till att besöka psykolog och skapa ett sammanhang där du står under uppsikt av människor som förstår ditt handikapp!

Känner du tacksamhet för mitt arbete om sanning kan du uttrycka denna tacksamhet på flera olika vis. Kontakta mig då för att donera pengar, eller berätta om partiet och denna text för dina vänner och bekanta, enligt Soldathandbokens principer, eller bli aktiv medlem gratis, eller skapa ett eget parti som valsamverkar med Vetenskapliga partiet.

För att bli mer sann, så lär dig fler former av lögn i denna serie om sanning!

Annons

9 reaktioner till “Olika former av lögn – Del 9 – Godtrogenhet inför manipulerande psykopater

 1. Jag är inte säker på att svenska politiker ‘visste mkt väl vad dom gjorde’. Dom svalde nog propagandan om Assad som ond diktator. Likadant om Putin.
  När man själv följer altmedier som dessa politiker antagligen aldrig gör är det lätt att underskatta den avgrundsdjupa okunnighet som präglar västvärldens parlamentariker. Men politikerna är även opportunister och agerar både personligt och ‘för sin rörelse’ som en affärsaktör som vill ha fortsatt omsättning. Och dom accepterar msm som relevant.
  Efter det oväntade avslöjandet om Integrity Initiative kom uppgifter fram om Martin Kragh som gjorde honom misstänkt för att vara en kognitiv infiltratör för imperiet. Genast reagerade msm utom AB till försvar vilket illustrerar hur etablissemanget automatiskt anpassar sig till Us/Uks agenda. Den aspekten är heller inte psykopatisk utan rent nationalekonomisk gissar jag.
  Det hävdas tex att hundratusen svenska företag påverkas negativt av en hård brexit.

  1. Visst finns det grundlurade politiker i klorna på psykopater, men din godtrogenhet gör att du inte vill tro att väldigt många ledande politiker medier och deras journalister och ”affärsaktörer” faktiskt är psykopater, som vet mycket väl vilken manipulation de håller på med och dess konsekvenser, d.v.s. massmord.

   De kan rimligen INTE ha missat SWEDHR:s rapport om vad som är fel i Kragh-debatten, således är de i maskopi med psykopatin och proxy-terrorismens massmord, fullt medvetet.

   Det är mänskligt att vara godtrogen, Peter, men det är lätt att känna igen psykopatin om du får verktygen att kunna känna igen deras trix och veta hur de fungerar som individer, vilket sannolikt, till största delen, finns redovisat i denna serie.

   Informationen om lögnerna (och det har varit konstant och välrepeterat) har faktiskt funnits lätt tillgänglig, allt sedan början på lögnerna via all den lternativa media som psykopaterna kallar för ”fejkade nyheter”, men som allra oftast är väldigt grävande, analyserande och ofta väl källhänvisad, till skillnad från den fulmedia och den politikeradel som storvulet har ljugit dygnet runt de senaste decennierna och därför har förbrukat sitt förtroendekapital.

   Om svenska politiker INTE ”visste mkt väl vad dom gjorde” så är de godtrogna idioter, annars psykopater. Jag vet inte vilken dom som är minst attraktivt inför folket, men personligen tror jag inte att man blir invald i Riksdagen om man är en komplett idiot. Det kräver manipulationsförmåga inuti ett parti och genom dessa ljugande medier.

   Det finns knappast något långsiktigt nationalekonomiskt intresse i att stödja imperialism och olagliga invasioner och krigsförbrytelser. Det skapar enbart fiender runtom i världen och risk för att själva bli infiltrerade med sekterister och sedan fejknews:ade och proxyterror-invaderade.

   Det är tvärtom vänsternationellt stöd för de angripna länderna som bygger framtida goda relationer. Det vet vi från Olof Palmes arbete. Det får man veta som svensk när man ex. besöker Vietnam och detta vet vietnameserna. De kan skilja på psykopater och Olof Palmes Sverige. Jag lovar!

   Företagare tänker kortsiktigt på vinst. Det är varje företags uppgift och visst kan vissa företag förlora på exit ur EU, ex. Continental, men på samma vis kan givetvis andra företag vinna, ex. en ny däcktillverkare i Gislaved.

   Men det varje människa ska fundera på när denne röstar är givetvis helheten. Vilket slags samhälle vi vill ha? Ett med svensk produktion av det allra mesta, lokala ekologisk odlingar, god beredskap, ett samhälle som blir mindre sårbart, eller ett EU-beroende som är totalt svagt, överbelånat, uppköpt av monopolkapitalet och beroende av massiva transporter över Öresundsbron för sin överlevnad?

   Rösta rätt! https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2019/03/01/valplattform-for-eu-valet/

   1. Du nämner inget om att Sverige är en liten aktör som inte har full kontroll över våra beroenden. Skulle politikerna och medierna vara de ärliga människor som du och många andra pläderar för resulterar det i motåtgärder från imperiet designade för att väcka folkets missnöje mot den ärlige politikern. Du överförenklar när du tror att det handlar om psykologiska egenheter. Opportunism är mer likt ödmjukhet än psykopati. Men givetvis underlättar det för underhuggare att göra vad dom åläggs av imperiet om dom tror på det eller som du vill ha det till dom gillar att spela en ond/manipulativ roll.
    Jag har studerat dom som beskriver makthierarkiers benägenhet att attrahera psykopater. Dvs människor som manipulerar för att ta sig till toppen och som manipulerar därifrån. Jag har aldrig betvivlat att det förekommer, men i vårt fall handlade det om svenska förhål!anden.
    Det svenska näringslivet skulle inte tolerera att politikerna ‘drog på’ Sverige allvarliga repessalier. Politikernas instinkter gör att dom inte behöver påminnas om det. Etablissemanget vet sina gränser.
    Jag är själv kluven eftersom jag vill se ett helt annat svenskt ledarskap. Men samtidigt inser vilka krafter som kan vändas emot oss.

    1. Om Syrien kan ha full kontroll över sina beroenden så kan även Sverig ha det.

     Politiker med rädsla för imperiet, som kan väcka folkets missnöje mot den ärlige politikern, passar inte för uppdraget, vilket är lugn, mod, medkänsla och fullt förstånd.

     De är alls inte ”ödmjukhet” att deltaga i massmorden och seriemorden på människor i land efter land. Det är psykopati. Var uppmärksam! Man riktigt ser hur de njuter av det lögnaktiga spelet.

     Det svenska näringslivet gräver sakta sin egen grav om de beter sig likt strykrädda hundar inför en notorisk djurplågare.

     Den psykopatiska eliten é liten, endast ca 1-2% är psykopater. Resten 98-99% är fredliga hederliga människor som enbart behöver vakna upp ur sin godtrogenhet, fatta modet till sig och peta bort psykopaterna, samt ersätta dem med hederligt folk.

     1. Massmorden etc.. dom är ju hjärntvättade till att tro att måltavlan är som Hitler.
      Dom har inte sagt ett vettigt ord om Assad.
      Om jag ska vara konstruktiv så krävs det hemligt agerande för att kunna navigera skutan mot imperiets intentioner.
      Det är det som vårt etablissemang inte tror sig om att klara av. Det är vad jag menar med ödmjukhet.
      Dessutom är dom splittrade efter ideologiska skiljelinjer vilket var ett av syftena med angloamerikanernas Fabianism.
      Imperiet balanserar båda lägren så dom ska fortsätta hoppas på att ta över helt vilket dom aldrig uppnår.
      Imperiet bekämpar därför inte som vänstern tror generellt socialism utan stöder de sk progressiva på omvägar. Via opinionsbildning etc.
      Därför har multikultur och hbtq kunnat växa sig starkare än som skulle ha skett spontant.
      Konspirationsmedvetenhet kan bidra till en ökad benägenhet att prioritera klokare. Att börja se vad som är det mindre onda jmf med att ständigt fokusera på ideologi internt i Sverige och därför förbli splittrade inför den yttre tyrannin.

 2. Intressant diskussion.
  Jag tycker inte Sverige ska anpassa sig efter monopolkapitalets viljor och hot och falla tillföga för imperiet och propagandan därifrån, för då är det snart ute med både nationalstater, suveränitet, demokratin och folket.
  Vi måste bekämpa och avslöja ”Ful och lögnmedierna” för det är precis där stadsbedrägeriet hämtar sin näring och nyliberalismen tar sin början, dvs i folks medvetandeprocesser.

  1. 100% enig. Detta kan fortfarande göras genom Internet, även om psykopaterna allt mera enats om att försöka kontrollera och manipulera internet, men bedrägeriet kan även avslöjas människor emellan dagligen, enligt Soldathandbokens principer. https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2018/01/05/konspirationsteori-gamla-och-nya-soldathandboken-om-desinformation-och-hur-den-pa-ett-markligt-vis-forandrats/

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s