Forskning – Vilken metod är världsbäst? Kognitiv beteende-terapi, metakognitiv terapi, meditation eller psykologiutbildning?

I en stor undersökning av ”Mindfulness-based relapse prevention (MBRP)”, d.v.s. Medveten närvaro-baserad återfallsprevention, där patienterna hade tränats, så höll sig patienterna betydligt renare och friskare än de som behandlats med enbart KBT-approacher, och även bättre än en kontrollgrupp som hade gått en tolvstegskurs och även bättre än de som enbart hade ingått i en psykologiutbildnings-grupp.

Författarna till studien drog slutsatsen att mindfulness-övningar (meditation/medveten närvaro) var den mest lyckade approachen av de testade, speciellt på lång sikt, eftersom den ger patienterna förmågan att bevaka och på ett allt skickligare vis stå ut med obehaget som associeras med abstinens eller negativa effekter.

En liknade studie med rökare upptäckte att mindfulness-övning (meditation) var mer än fem gånger så effektiv som vanliga sluta-röka-program, när det uppmättes efter fyra månader. 31% lyckades genom mindfulness-övningar jämfört med endast 6% med vanliga sluta-röka-program.

En annan studie visade att mer medvetna människor (vilket meditation skapar) har förmågan att tolerera sitt eget obehag, utan att reagera på olika skadliga sätt.

Dessa undersökningar stärker min åsikt om att Vetenskapliga partiets placering av punkten meditation i tystnad som en av våra tre viktigaste frågor förmodligen är ganska intelligent, men jag är givetvis öppen för att jag kan ha fel.

Genom skepticism mot min egen slutsats har jag kanske funnit något ännu bättre för de som ev. inte lyckats med sin meditation; I en studie som jämförde mindfulnessbaserad stressreduktion (eng. mindfulness based stress reduciton; MBSR) med ”metakognitiv terapi” föll utfallet till favör för metakognitiv terapi.

Jag anser att återupprepade försök med meditation förmodligen är mest praktiskt som krav för Vetenskapliga partiets medlemmar i dagsläget, men att metakognitiv terapi kanske kan visa sig bli en ännu bättre väg för oss i framtiden. Vem vet?

Jag lägger även in en länk till skillnaden mellan sanning och lögn i posten om meditation i tystnad, eftersom den innehåller viktig kunskap som vi alla bör meditera på i tystnad, eftersom okunskap om dessa lögner sannolikt ofta kan vara grundorsaken till oro, rädsla och olika former av missbruk.


För övrigt tror jag inte att TV-tittande eller ständig uppkoppling på sociala medier är nyttigt för vår medvetenhet eller för vår demokrati. Jag skulle lite satiriskt vilja likna sådant beteende vid grisar som gottar sig i dynga.

Bild av grisar som äter massmedial dynga som kommer från en TV. Text som antyder skälet. Mamma och pappa gjorde det? Nya mästare gör det också? Skapar känslor & är Oemotståndligt? Lätt att tillgå & Stadigt flöde? Undvika sanningen? Lätt att svälja? Lätt att spy upp på andra? Bekväm tillfredställelse? Fejkad känsla av socialt liv? Distraktion från lidande? Perverterad sadomasochism?

Bild på Paul Craig Roberts
”När ett lands regering och media inte gör något annat än ljuger dygnet runt, hur kan då demokrati existera? Klart att den inte kan det.”
/Paul Craig Roberts (Källa: OpEdNews 12/5/2017)

”When a country’s government and media do nothing but lie 24/7, how can democracy exist? Clearly, it cannot.”
/Paul Craig Roberts (Source: OpEdNews 12/5/2017)

Meditera gärna över skadligt dyng-spridande och dyng-tittande på propaganda! Förlorare vill ingen vara. Bli allt mer en intelligent vinnare som sprider ljus i mörkret! Tag ledarskapet över dig själv! Meditera i vart fall på vad du själv tycker om saken! Vi bryr oss väl allra mest om vad vi tycker om oss själva, inte vad andra tycker?

Skeptiska kommentarer är varmt välkomna, om de är underbyggda av vetenskapliga evidens.

Mer intressant:

Föreningen Metakognitiv terapi i Sverige

Sund psykologi i Malmö, Lund och Kristianstad

Psykolog Erling Hansen AB med verksamhet i Lund och Skåne, men också andra delar av landet på distans.

MCT-Stockholm

Parment Psykologi AB i Stockholm

KBT Psykoterapeuterna i Stockholm

En personlig berättelse om gratis men hård 10 dagars Vipassana-meditation på Lyckebygården i Ödeshög Föreningen kallar sig ”Dhamma Sobana”, som författaren menar betyder ”Sanningens skönhet”. Själv trodde jag att Dhamma betydde ”läran”, med hänsyftning på Buddhas lära, samt anser att sanningen säkerligen kan uppfattas både som ”skön”, ”hemsk”,  eller kan ge ett halvt leende, beroende på vilken attityd man väljer.

Buddhistiska föreningen i Luleå.
Tibetansk Drop-in meditation i Stockholm.
Zenvägen är en ideell religiöst obunden förening, som har cirka 400 medlemmar, huvudsakligen i Sverige, Norge och Finland.
Stockholms Buddhistcenter.
Diamantvägsbuddhism i Stockholm Tyresö och Göteborg.
Föreningen 3juveler i Stockholm.
Föreningen för tibetansk buddhism i Göteborg.
Karma Yönten Ling i Malmö och Lund.
”Upplysningens Dharmacenter” – Sakya Changchub Chöling i Stockholm och Uppsala
Stockholm Buddhist Vihara i Järfälla.
Svenska Soto-Zenföreningen i Göteborg, Kvicksund, Lund, Stockholm och Uppsala.
Vipassanagruppen i Stockholm.
Zenbuddhistiska Samfundet i Stockholm, Göteborg, Lund.

10 reaktioner till “Forskning – Vilken metod är världsbäst? Kognitiv beteende-terapi, metakognitiv terapi, meditation eller psykologiutbildning?

 1. Själv slutade jag röka i 25-års åldern tack vare att jag blev kristen. Det fick mig att lyfta blicken och inse att det finns en absolut Sanning med stort S som även gjorde att jag fick en helt ny syn på livet och världen.

  På senare år har jag provat att meditera också. Inte så mycket nu längre. De erfarenheter jag haft av det är en djup vila/avslappning som ibland fått mig att somna. Jag var nära att bli en ”Buddhistisk Kristen” . Men så insåg jag att en avgörande sak skiljer Buddhismen från Kristendomen : Nåden!

  I Buddhism beror allt på egen ansträngning och den är starkt ödesmättad. Där kan man inte bli räddad/frälst genom Nåd. Just det är vad Kristus-tron erbjuder som ingen annan religion eller filosofi kan.

  Jesus sa : ”Jag är Vägen, Sanningen och Livet”. Och ”Kom till Mig ni som arbetar och är tyngda av tunga bördor, så skall ni finna ro för era själar. För mitt ok är milt och min börda är lätt.”

  1. Härligt att du blev rökfri genom Jesus. Jesus själv lyfte blicken, precis som du. Han förkastade den absoluta Sanningen med stort S, som psykopater hos hans folk hade prånglat på honom från födseln.

   Jesus fick, sannolikt genom sin meditation, en helt ny syn på livet och världen, samt ett inre högre kall, ett kall som han dyrkade och kallade för Gud som istället fanns i varje människa, inte i rabbinernas pekpinnar eller i deras skrifter.

   Det fanns kanske inget bättre ord på den tiden, men att det INTE var samma gud som Demiurgen ur Judendomen eller Islam är helt uppenbart. Det gillade givetvis inte de psykopater som lyft sig själva över folket med Judendomen.

   De som ser upp till Jesus som en rollmodell är helt tydligt inte Demiurg-dyrkare, pråliga präster eller våldsamma rasistiska doktriner, som de kontrollerar människor med och välsignar massmördare med.

   Bra att du har mediterat i tystnad och enskildhet, likt Jesus, ibland. Då kan du bli medlem i Vetenskapliga partiet. Dina erfarenheter av meditation kan kanske i framtiden komma att fördjupas? Jag har inte kompetens vad gäller skillnaden mellan alla sekter som finns. Det är ointressanta villfarelser för mig baserade på noll och intet.

   Det finns nog olika uppfattningar i olika sekter som människor söker sig till, men jag tror personligen inte att varken Jesus eller Buddha hade låtit någon meningskiljaktighet hindra dem från vänskap.

   För mig ligger det du kallar för ”nåden” i kompensation genom goda gärningar. Egoistiska människor vill gärna bli förlåtna utan motprestation. Jag tror att de låter egot lura dem, men det kan du fråga Gud om i din meditation. Svaret ligger på en högre nivå. Mycket högre än ditt ego och dina låga önskningar.

   Öde tror jag inte på. Vi gör alla val som har potential att påverka framtiden. Jesus och Buddha verkade heller inte tro på ödet. Tanken på att Jesus likt ett offerlamm för evigt befriar kristna från ansvar för deras handlingar är att lura sig själv och andra kristna, tror jag. Det kan rentutav förhindra dem att känna ansvar för sina egna handlingar och få dem att synda ännu mer mot sina egna inre övertygelser om vad som är rätt och riktigt att göra.

   Visst är det en puckel att ta sig över, att börja göra mer rätt än fel, men plötsligt blir oket milt och bördan lätt och det ligger en direkt ”nåd” i att göra rätt i varje ögonblick. Om du inte tror mig så prova, om än bara för en liten stund, och se själv!

   1. Du ser Jesus som en vanlig man som kritiserade vissa judar i den tid de levde. Jag och de kristna ser Jesus på annat sätt. Han var gudomlig men blev född som en vanlig människa för att försona människorna med Gud.

    Innan Han föddes här på jorden fanns Jesus i himlen sedan urminnes tider. Till de skriftlärda Han ofta kritiserade sa Han en gång när de berömde sig av att ha Abraham till anfader ; ” Före Abraham Är Jag.”

    Huruvida Jesus mediterade är något jag inte sett i skriften att Han gjorde. Däremot att Han då och då sökte sig till ensliga områden, mer troligt för att be till Fadern.

    Att bli frälst av nåd innebär inte att det är ”fritt fram” att synda så gott vi kan. Nej att bli sant kristen innebär att vi VILL leva rättfärdigt då den Helige Anden påverkar oss. Men eftersom människan har en syndanatur från födseln så förmår vi inte göra det i den omfattning som vi önskar.

    Vi kommer på oss själva göra och säga saker vi önskar vi inte sagt eller gjort. Om man då ångrar det kan vi be Herren att förlåta våra felsteg. Många synder är vi inte ens medvetna om att vi begått men vi förtröstar på att Gud förlåter oss om vi bekänner och ber om förlåtelse.

    Paulus beskriver detta träffande; ”Det goda jag vill, gör jag inte. Det onda jag inte vill det gör jag.”

    Det är i detta glapp mellan det vi vill och vet är rätt och hur vi verkligen handlar som nåden hjälper oss. Och inte bara det. HELA vår människonatur skall bli rättfärdig och helad från arvssynden i Guds Rike.

    Jag förstår inte riktigt vad du menar att jag måste göra i slutet av ditt svar, om du syftar på något speciellt?

 2. Om du läst Bergspredikan i Nya Testamentet så läser du bl a ; ”Saliga är ni som hungrar och törstar efter rättfärdighet, för ni skall bli mättade.”

   1. Teorin att Jesus var en revolutionär i vanlig mänsklig bemärkelse (och inte Guds son) har funnits länge i vissa kretsar. För den som läst skriften är det helt uteslutet, men för en del icke-troende verkar det vara ett önsketänkande.
    Sen att det fanns en del frågor i den tidiga Kristus-rörelsen som gjorde att några där hade olika uppfattningar om hur de skulle utöva denna nya tro var inte konstigt. Judarna hade ju i många århundraden haft den s k ”Lagen”/Thoran att rätta sig efter, det som motsvaras av reglerna och lagarna i Gamla Testamentet. Jesus uppfyllde lagen i sig Själv och gnm Hans död började Nåden gälla. Gud visste att ingen människa klarade att helt hålla lagen och därför sände Han sin Son för att ”var och en som tror inte skall förgås utan ha evigt liv” (Joh ; 3 : 15-17) I början var det mycket av det här som troende judar hade svårt att riktigt få grepp om. Många av Jesus tidiga lärjungar trodde också att Han var den som skulle rädda det judiska foket från Romarna. När Jesus talade om Guds Rike trodde dom det gällde det dåvarande Israel. Därför var det också en chock för dom när Han greps och avrättades.
    Inte förrän Han uppstått från de döda och visat vid flera tillfällen började dom som var kvar av hans följeslagare att förstå. Och sedan Kristus återvänt till Himlen och utgjutit den Helige Anden över lärjungarna fick dom den utlovade kraften att gå ut i världen och vara hans vittnen.
    Petrus och Paulus var de första att helt inse ( gnm uppenbarelser) att frälsningen också skulle gälla andra folk än judarna. Många ansåg i början att alla som tog emot Kristus måste följa den gamla Lagen och t ex omskära sig m m. Det motsatte sig speciellt Paulus men även Petrus. Vid ett möte dessa första ”kristna” hade bestämdes att de inte skulle tynga hedningarna med Lagen, förutom några få saker ; Att avhålla sig från avgudaoffer, från otukt, från kött av förkvävda djur och från blod.
    Både Petrus och Paulus avrättades i Rom. Petrus korsfästes där, så påståendet att Han var deras förste biskop i Rom är inte sant. Möjligen en slags ledargestalt för de kraftigt förföljda kristna de första åren. Paulus blev halshuggen där. Jakob som omtalas i artikeln stannade i Jerusalem och blev snart avrättad där liksom många kristna blev.
    Om mötet i Nicea på 300-talet skriver jag bara att där bestämdes vilka delar som skulle ingå i Bibeln. Den ryska Bibeln innehåller fler delar än vår t ex. De borttagna delarna kallas ”Apokryferna”.

 3. Vill tillägga att Jesus inte alls uppmanade till strid som det påstås i artikeln. När han greps högg en av hans följeslagare av örat på en romersk soldat. Jesus bad lärjungen att stoppa tillbaka svärdet och sen helade han örat på soldaten.
  Vid ett annat tillfälle sa han ; ”Mitt Rike är inte av den här världen. Om det vore av denna värld skulle mina följeslagare kämpa (strida).”

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s