Rymdforskning – Kritik av kritiken mot Jeff Bezos och eliten

Denna artikel, här översatt till svenska, som kritiserar Jeff Bezos och annan elits vetenskapliga visioner är intressant och läsvärd, om än något ensidigt negativ.

Faktum är att ett kontinuerligt liv i rymden, i symbios med en stor mängd arter, kan komma att rädda oss från något massutdöende-event i framtiden, eftersom dessa, helt evident, drabbat vår planet förrut.

Just viljan att skapa kolonier i rymden bör alltså ses som logiskt och känslomässigt korrekt, omsorgsfullt och miljömässigt korrekt av Bezos och annan elit, anser jag, alltså inget mentalt sjukt.

Vad gäller evigt liv så funderar säkerligen den elit som är nervös för döden på kloning i syfte att skapa små egna ego-mini-kopior av sig själva, samt reservdelsmänniskor, men knappast datordatorsimuleringar.

Tips: Meditation hjälper mot dödsrädsla och för stor egocentrism.

13 reaktioner till “Rymdforskning – Kritik av kritiken mot Jeff Bezos och eliten

 1. Visst kommer det att inträffa ett omvälvande ”event” i vår värld. Och har en gång tidigare i historien hänt, när många djurarter försvann, nämligen i Noas dagar. Han och hans familj räddades tillsammans med olika djur som Gud instruerat Noa att föra in i Arken, denna lådliknande jättebåt som klarade sig igenom syndafloden. Anledningen till detta var att människornas ondska var stor och ”deras hjärtans uppsåt och tankar beständigt var bara onda”. (1 mos 6; 5) Jorden var uppfylld av våld och ondska, inte helt olikt som det är i dag.
  Så länge mänskligheten vänder Gud ryggen hjälper det nog inte att försöka bygga kolonier i rymden.
  ”Om inte Herren / Gud bygger huset arbetar de fåfängligt som bygger på det”.
  Tror det var Jesus själv som sa i NT ;” som det var i Noas dagar, så skall det vara vid Människosonens tillkommelse .”
  Denna andra stora världsförstörelse skall enligt skriften ske genom eld. Exakt vad som menas med ”eld” vet jag inte. Kanske krig, naturkatastrofer eller annat. Sedan får vi en ny Jord/Värld där rättfärdighet skall bo. Jag är inte heller mentalt sjuk vad jag vet.

  1. Svårt att veta utan fullgoda evidens. Likväl drabbades helt evident Medelhavet av en ”syndaflod” när Santorini detonerade.

   Det viktiga är att vår tro är så trovärdig som möjligt, att vi söker sanning med öppenhet och skepticism.

   Även vetenskapen tycks ha gått in i mörkret pga. girigheten och monopolkapitalister som vill ljuga för att uppnå sina kortsiktigt giriga mål.

   Vi är alla guds söner och döttrar menade Jesus och gjorde de girige nervösa.

   Om vi är det så finns ett höre medvetande än våra egon inom oss i så fall är det bara att lyssna i meditation/bön och få högt medvetna svar, likt Jesus och Buddha, vars citat kanske kommer leva för evigt, speciellt om vi blir interstellära innan nästa massutdöende på jorden.

   1. Ja, Jesus sa vid ngt tillfälle om jag minns rätt ; ” Varför låter ni inte ert eget inre avgöra vad som är rätt?” Och att den som ”är av Sanningen lyssnar till min röst”.

    Bevis på den forntida syndafloden kan inte jag ge men tror att den inträffat. Vissa kristna menar att den s k ”Istiden” kan ha varit syndafloden. Sen det här med Dinosauriernas utdöende var en direkt följd av floden och inte p g a meteroit-nedslag som många hävdat. Det tror jag i alla fall. Sen kan vi också tro på orden Gud sa efter att den världen försvunnit , att Han aldrig mer skulle utrota ”allt kött” /människor o djur på det sättet igen.(Regnbågen är tecknet på det löftet.)
    Jag tror personligen att många kommer att räddas trots att det nu finns mycket ondska också. Han kom trots allt till vår värld för att rädda världen/människorna även om världen först måste gå igenom en svår tid. ”När dessa ting börjar ske, skall ni räta på er och glädjas, för då nalkas er förlossning.” Många döda skall uppstå till liv igen.

    PS! Jag tycker också om mycket som Buddha sagt.

    1. Jag fann källorna:

     Luk 12:54-59

     Till folket sade Jesus: ”När ni ser moln stiga upp i väster säger ni genast att det blir regn, och det blir det också. Och när ni märker att vinden är sydlig säger ni att det blir hett, och det blir det. Hycklare, jordens och himlens utseende kan ni tyda, men vilken tid det är, varför kan ni inte tyda det? Varför avgör ni inte själva vad som är rätt?”…

     Joh 18:37

     Pi­la­tus fråga­de: ”Du är alltså kung?” Je­sus sva­ra­de: ”Du själv säger att jag är kung. Jag har fötts och kom­mit hit till värl­den för den­na en­da sak: att vitt­na för san­ning­en. Den som hör till san­ning­en lyss­nar till min röst.”

     1 Joh 4:6

     Men vi kom­mer från Gud. Den som känner Gud, han lyss­nar på oss; den som in­te kom­mer från Gud, han lyss­nar in­te på oss. Så kan vi skil­ja mel­lan san­ning­ens an­de och vill­fa­rel­sens an­de. att den som ”är av Sanningen lyssnar till min röst”.

     Hur istiden kan ha varit syndafloden kan jag inte förstå. Mer rimligt är kanske en jättestor tzunami? Måste man tro på allting i Bibeln? Varför då? Trodde Jesus på sitt folks doktriner?

     Tror du verkligen att regnbågen är ett tecken på att ett löfte i Bibeln är sant och inte på följande: https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Regnb%25C3%25A5ge

     Kan elden vara kärnvapenkrig kanske, och många döda som uppstår till liv igen vara DNA från goda människor son dött som får förmånen att klonas till nytt liv igen, eftersom alla vill skapa ett gott och gudibehagligt samhälle åt alla barn?

     Jo Buddha är intressant.

 2. Det vktigaste är att acceptera Jesus som Guds Son och att den som tar emot Honom och lyssnar till Hans ord får räknas som Guds Barn/ räknas rättfärdiga.
  Jesus själv hänvisade ofta till det vi kallar ”Gamla Testamentet”. Det var den skrift Israels folk hade . När Han började sin förkunnargärning så gick Han in i en synagoga och läste ur Jesajas bok om den kommande Messias. Sen sa Han till församlingen ; ”I dag har dessa ord uppfyllts inför er” (ungefär, jag har inte tid att söka källan just nu. Kan göra det sen).
  Tyvärr fungerade inte din länk om regnbågen.

  Angående de dödas uppståndelse så vill jag gärna återge ett bibelställe som alltid berör mig starkt. Orden mellan Jesus och Marta . Marta och Maria (inte Hans mor) hade en bror, Lasarus, som dött. De var alla Jesus vänner. När Jesus gick dit mötte Marta honom på vägen. Jesus sa ;

  ”Din bror skall stå upp igen.” Marta svarade honom ”Jag vet att han skall stå upp vid uppståndelsen på den yttersta dagen”. Jesus sa till henne ”Jag är uppståndelsen och Livet. Den som tror på mig skall leva, även om han dör ; och var och en som lever och tror på mig skall aldrig i evighet dö. Tror du detta?” Hon svarade ”Ja Herre, jag tror att du är Messias, Guds Son, han som skulle komma i världen.”
  (joh ; 11 ; 23-27)

  Jag tror inte Jesus måste använda sig av kloning för detta.
  Din teori om kärnvapen har jag också tänkt på ibland.
  Sen finns det en del i skriften som är symboliska bilder . Uppenbarelseboken är full av symbolisk framställning som ändå pekar på verkliga händelser.

 3. Har hittat Bibelstället när Jesus läser om sig Själv från Jesaja ;

  Luk 4 ; 16-30 ( tog med lite mer, så du ser att Jesus också tar upp händelser som Gamla Testamentet talar om)

 4. Jaså, då skall jag citera ; (1917 års övers)

  ” Så kom Han till Nasaret, där han var uppfödd. Och på sabbatsdagen gick han, som Hans sed var , in i synagogan ; och där stod Han upp till att föreläsa.
  Då räckte man åt Honom profeten Esaias (Jesaja) bok ; och när Han öppnade boken , fick han se det ställe där det stod skrivet ;

  ” Herrens Ande är över mig, ty han har smort mig. Han har sänt mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga,
  till att predika frihet för de fångna och syn för de blinda, ja, till att ge de förtryckta frihet
  och till att förkunna ett nådens år från Herren. ”

  ” Sedan lade Han ihop boken och gav den tillbaka åt tjänaren och satte sig ner. Och alla som var i synagogan hade sina ögon fästa på honom.
  Då började Han tala och sa till dem ; ” I dag är detta skriftens ord fullbordat inför era öron ”
  (En annan övers lyder ; ” gått i uppfyllelse när ni lyssnade till det”)

  ( Nu hoppar jag över några verser, men kan tala om att alla förundrade sig över honom och verkade tvivla eftersom de kände honom som Josefs son.)
  ” Och Han/Jesus tillade ; Sannerligen säger jag er ; Ingen profet blir väl mottagen i sitt fädernesland.
  Men jag säger er , som sant är ;
  I Israel fanns många änkor på Elias tid – när himmelen var tillsluten i tre år och sex månader, och stor hungersnöd kom över landet –
  och likväl blev Elias inte sänd till någon av dessa, utan endast till en änka i Sarepta i Sidons land.
  Och många spetälska fanns i Israel på profeten Elisas tid ; och likväl blev ingen av dessa gjord ren, utan allenast Naiman från Syrien.”

  När de som var i synagogan hörde detta, uppfylldes de alla av vrede och stod upp och drev honom ut ur staden och förde honom ända fram till branten av det berg deras stad var byggd på och ville störta honom utför.
  Men Han gick sin väg mitt igenom hopen och vandrade vidare. ”

  Här kan man se exempel på när Jesus hänvisade till forntida skriftställen och händelser som går att läsa om i Gamla Testamentet.
  Petrus skriver också i sitt brev ; ” Men det må ni framför allt veta , att ingen profetia i något skriftens ord kan utläggas av någon människas egen kraft. Ingen profetia har någonsin kommit till av en människas vilja, utan genom att människor, drivna av den Helige Ande, talade vad som gavs dem från Gud.

  1. Jesus pekar på sekterismens auktoritet, och talar sedan så sant han kan med de ord som existerar, d.v.s. enda sättet att bryta sekterismen vid denna tidpunkt. Klart att sekteristiska människor blir uprörda.

   Många av de schackrande sektledarna och deras agenter är fortfarande upprörda på Jesus som tog bort deras auktoritet och gav den till det högre medvetandet inne i människornas egna medvetanden, d.v.s. början på demokrati, ja t.o.m. början på vetenskaplighet, ja revolution i ordets verkliga betydelse. Jesus visste straffet för att gå rakt på makten som utsett sin egen kortsiktiga girighet till gud.

   1. Tänkte inte skriva ngt mer i den här tråden, men fick se en mycket bra och intressant föreläsning/ förkunnelse om Jesus i det Gamla Testamente. Du gör som du vill, men mannen som talar tar upp många saker och skriftställen där GT och NT pekar på varandra.
    Det kan sökas på youtube ; ” Dr. Michael Brown – Finding Jesus in the old testament.” som lagts upp av deras eget samfund/ kyrka. (om du har överseende med hans lite ”snuviga” röst) Sevärd.

 5. Det är för många som lider av citatparanoia. Så fort de har sett något på nätet är det också ”sant”?, Särskilt om de vill tro på det själva. De lider av Bekräftelsebias och ad populum-argumentationsfel genom andra som delar deras uppfattning, och då ”måste det” vara sant eller hur??

  I dag fick jag ett mail från en kvinna som länkade över till mig från ”bakom kulisserna” Yrsa Häggström(författare) som försvarar vad hon skrivit där. En mängd konspirations teorier (böcker) som hon säljer på nätet. Hon blev jättearg när jag påpekade en mängd fel och tokigheter i hennes påståenden på sidan om tex Chemtrail, 5G, HAARP, WTC911 terrordådet och lite annat.

  Hon suger upp konspirationshistorier från tuben och skriver sedan böcker om vad hon har betraktat på tuben helt okritisk och det vill hon sälja i bokform. (Där behövs liksom ingen vetenskaplig litteraturförteckning eller ens adressater till vem som står för vad och vad de har för underbyggnad för sina påståenden). Hon är också troende. Suck!

  1. Jag delar din uppfattning. Många behöver vetenskapsteoretisk bildning som hjälper dem att kunna skilja på lögn och sanning bättre. De vill kunba detta.

   Även socialpsykologi och filosofi är av värde.

   För att kunna upplysa dem om deras belägenhet, så att det skapar eftertanke, behövs både social kompetens och utstuderad känsloargumentation i harmoni med logiken. Endast så kan de hjälpas, tror jag, men de måste vilja det själva också.

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s