Detta är ett upprop till stöd för Julian Assange – Blogga det och Skriv på!

Detta är ett upprop till stöd för Julian Assange. Initiativtagare är den australiensiske journalisten och filmaren John Pilger. Texten på engelska har skrivits av Daniel Ellsberg, som fick Olof Palmepriset. Jag skrev under den 28:e Maj p.g.a. info från: https://www.globalpolitics.se/upprop-om-utlamning-av-julian-assange/

Instruktionen för underskrift finns nedan. E-posten med underskrift (namn och ev. titel) ska du skicka till Al Burke hos Nordic News Network som av Julian Assanges medarbetare i London har fått i uppdrag att samordna insamlingen av svenska underskrifter på uppropet.

E-postadressen: editor@nnn.se

Att skriva under

För att skriva under detta upprop, bifogas det i ett e-brev tillsammans med ett godkännande som till exempel kan lyda:

Undertecknad är helt överens med uppropstexten här nedan som avslutas:
”Vi uppmanar vår regering att upprätthålla de demokratiska värden som vi kollektivt värnar om och inte ge efter för krav att utlämna Julian Assange.”

Namn, titel:
Organisation: [om applicerbar]

E-brevet skall skickas till Al Burke hos Nordic News Network som av Julian Assanges medarbetare i London har fått i uppdrag att samordna insamlingen av svenska underskrifter på uppropet. E-postadressen: editor@nnn.se

Frågor tas gärna emot via denna e-postadress eller tel. 08 – 731 92 00.

* * *

Upprop om utlämning av Julian Assange

Julian Assange kan inom kort komma att utvisas till Sverige

Oberoende av utgången av rättegången i Sverige, anser vi, undertecknarna av detta upprop, att han inte borde utvisas från vårt land till Förenta staterna.

Julian Assange har alltid offentligt hävdat att det han fruktar är att utvisas vidare till ett USA som tänker åtala honom för WikiLeaks’ publicistverksamhet.

Ögonblickligen efter att Assange den 11 april 2019 kommit in i rättssalen i den brittiska domstolen bekräftades denna oro, då Trump-administrationen begärde honom utlämnad.

Julian Assange är journalist med långvarigt medlemskap i sitt hemland Australiens journalistförbund.

Han har vunnit erkännande som journalist med över 15 utmärkelser, senast utmärkelsen från Europaparlamentsgruppen GUE/NGL för Journalister, visselblåsare och sanningssägare.

Brittiska domstolen High Court beskriver Assange i sin dom den 2 november 2011 som “… en journalist välbekant genom att han sköter Wikileaks.”

Vi anser att demokratier kräver en fri press och modiga undersökande journalister som är villiga att avslöja missgärningar.

Av detta följer att publicister inte ska åtalas för att publicera och journalister inte utlämnas för att de åtagit sig att avslöja krigsförbrytelser och kränkningar av mänskliga rättigheter.

Inte heller ska de åtalas för att de skyddar sina källors anonymitet, vilket är den centrala förutsättningen för Trump-administrationens utlämningskrav.

I det brittiska parlamentet har faktiskt labourpartiet motsatt sig att Assange utlämnas till Förenta staterna. Partiet grundade sitt ställningstagande på att “Assange är inte eftersökt för att USA:s nationella säkerhet ska skyddas, utan för att han har avslöjat missgärningar begångna av USA-administrationen och dess krigsmakt.

Demokrati, offentlighet och mänskliga rättigheter är värden det svenska samhället värnar om, vilket vi också är kända för inom världssamfundet, även om det också är sant att Sverige för tjugo år sedan medverkade vid CIA:s extrema åtgärd att två män som sökt skydd i vårt land utlämnades och torterades – det famösa fallet med Agiza och Alzery.

Vi kan inte tillåta att det återigen sker en orättfärdig utlämning från Sverige. Vi får inte bara tro på vad vi står för, vi måste också stå för vad vi tror på.

Vi uppmanar vår regering att upprätthålla de demokratiska värden som vi kollektivt värnar om och inte ge efter för krav att utlämna Julian Assange.

Undertecknat:
Assange och Manning april 2019.

* * *

(English)

Statement on the extradition of Julian Assange

Julian Assange may soon be extradited to Sweden.

Irrespective of the outcome of his legal case here, we, the undersigned,
believe he should not be extradited from our country to the United States.

Julian Assange has always stated that he fears onward extradition to a
US prosecution for WikiLeaks publishing activities.

These fears were confirmed within moments of Assange entering a UK
courtroom on 11 April 2019 when the Trump Administration demanded his
extradition.

Julian Assange is recognised as a journalist through longstanding
membership of the journalists’ union in his home country, Australia.

He has been recognised as a journalist with over 15 awards, mostly
recently the GUE/NGL Award for Journalists, Whistleblowers and
Truthtellers at the European Parliament.

The first line of the UK High Court ruling of 2 November 2011
describes Assange as, “… a journalist, well known through his
operation of WikiLeaks.”

We believe that democracies require a free press and fearless
investigative journalists willing to expose wrongdoing.

It follows that publishers should not be prosecuted for publishing,
and journalists should not be extradited for taking a role in exposing
war crimes and human rights abuses.

Nor should they be prosecuted for protecting the anonymity of their
sources, which is the central premise of the Trump Administration’s
demand for extradition.

In fact, the UK Labour party of the United Kingdom took the step to
oppose Assange’s extradition to the United States in Parliament, on
the basis that “Julian Assange is being pursued not to protect US
national security, but because he has exposed wrongdoing by US
Administrations and their military forces.”

While democracy, transparency and human rights are values Sweden
upholds as a society and for which we are known in the international
community, it is also true that twenty years ago, Sweden was complicit
in the extraordinary CIA rendition and torture of two men who were
seeking protection in our country, the infamous case of Agiza and
Alzery.

We cannot allow wrongful extradition from Sweden to happen again; we
must not only believe in what we stand for, we must also stand for
what we believe in.

We call on our government to uphold the democratic values that
we collectively hold, and not to submit to the extradition of Julian
Assange from Swedish soil.

Signed:

* * *

To endorse this statement, send it via e-mail together with a message of approval
such as:

We, the undersigned, are in complete agreement with the accompanying statement which concludes as follows: ”We call on our government to uphold the democratic values that we collectively hold, and not to submit to the extradition of Julian Assange from Swedish soil.”

Signed:

Name, title:
Organisation: [if applicable]

Send the e-mail to Al Burke at Nordic News Network, who has been asked by Julian Assange’s associates in London to co-ordinate the collection of statement endorsements. E-mail address: <editor@nnn.se>

Questions may be submitted via that e-mail address or tel. 08 – 731 92 00.

Annons

6 reaktioner till “Detta är ett upprop till stöd för Julian Assange – Blogga det och Skriv på!

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s