Sekularism är sannolikt ett bra sätt uppnå äkta frihet för alla individer

Ulf Gustafsson, som är förbundssekreterare Humanisterna, påstår i sin artikel ”Slippa religion – en mänsklig rättighet” att ”sekularism är det bästa sättet att uppnå omfattande religionsfrihet för alla individer.”

Genast ställer jag frågan: -Hur skapar man sekularism effektivast? – Jag läser Wikipedia om sekularisering och drar slutsatsen att man förmodligen stiftar lagar som gör att religion blir en privatsak i realiteten, d.v.s. inte får pådyvlas andra som inte sökt upp en religion frivilligt, samt att religiösa symboler och uttryck förbjuds i det offentliga.

Ignorerar man rätten till frihet från religion kan det förmodligen allt mer börja likna Chang Mai, eller Ramadan i vilket muslimskt land som helst, d.v.s. en kakafoni av störande offentlig idioti och i förlängningen kan det förmodligen leda till Turkiets öde, trots deras ateistiske landsfader, Atatürk.


Jag har ingen religion, och ibland jag önskar att alla religioner låg på havsbotten. En svag ledare, han behöver religionen för att upprätthålla sin regering; det är som om han skulle vilja fånga sitt folk i en fälla. Mitt folk kommer att lära sig demokratins principer, sanningens diktat och vetenskapens läror. Vidskeplighet måste bort. Låt dem dyrka som de vill; varje människa kan följa sitt eget samvete, förutsatt att det inte stör mentalt friskt resonerande eller ställer honom mot hans medmänniskors frihet.
/Mustafa Kemal Atatürk

I have no religion, and at times I wish all religions at the bottom of the sea. He is a weak ruler who needs religion to uphold his government; it is as if he would catch his people in a trap. My people are going to learn the principles of democracy, the dictates of truth and the teachings of science. Superstition must go. Let them worship as they will; every man can follow his own conscience, provided it does not interfere with sane reason or bid him against the liberty of his fellow-men.
/Mustafa Kemal Atatürk

Atatürk tycks ha gjort ett stort misstag, nämligen att låta islamister ”dyrka som de vill”, d.v.s. högljutt och med religiös symbolik. Detta har helt uppenbart skickat Turkiet bort från mentalt friskt resonerande och bort från friheten för människorna i Turkiet. Turkiet är ett exempel på att sekularism endast tycks fungera om den kan upprätthållas strikt. Svensk mångkulturalism är troligtvis ett recept för totalt misslyckande.

Mer intressant om Sekularism:

https://kaobyterblogg.wordpress.com/2019/06/18/samhalle-lat-alla-som-bor-i-sverige-slippa-patvingas-nagon-form-av-religion-kao/

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/sekularism-garanterar-jamstalldhet-alla-21815

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s