Pseudovetenskap? – Fejkade nyheter från Stora barriärrevet och Amazonas i politiskt syfte?

Koralldöd i Stora barriärrevet normalt?

”I texten påstår man att blekningen av korallerna beror på den globala uppvärmningen. Men vi vet att korallerna existerat under 600 miljoner år, då temperaturen ibland varit flera grader högre än nu, ibland flera grader lägre än nu, samt att havets nivå gått upp och ner 120 meter. Korallerna har alltså visat att de återhämtar sig. Andra rapporter visar att blekning är en naturlig fas för korallrev.”
Källa: https://klimatsans.com/2019/08/31/fake-barrier-reef-news/

Amazonas bränder överdrivna nyheter?

”Macron har stort behov av att bygga upp sin miljö-profil hemmavid – inför nästa presidentval – och hans påfund att kalla Amazonas för världens lunga med “ansvar” för 20% av världens syre är inte verklighetsförankrat. Nu är den krassa verkligheten att jordens atmosfär har haft 20-21% syrehalt i 600 miljoner år dvs långt före människan intog sin plats. Macron’s skrämskott oroade inte många och i hans intervju på fransk TV i måndags hade han sänkt detta hot till 15%. Den vetenskapliga verkligheten är möjligen någon procent”
https://klimatsans.com/2019/09/01/fake-news-om-amazonas/

Tipsare: Gunnar Eriksson

15 reaktioner till “Pseudovetenskap? – Fejkade nyheter från Stora barriärrevet och Amazonas i politiskt syfte?

 1. Det är helt rätt att temperaturen har varit betydligt högre och lägre än idag men vad man ofta missar i rapporteringen är att klimatförändringarna idag går fortare än vad naturen hinner anpassa sig till, därav många arters utdöende.

  Det man idag forskar i är att plantera ut mer värmetåliga koraller som kan ersätta de arter som är mer känsliga. Frågan är om det går att göra i den omfattning som krävs för att rädda hela rev.

  Utdöenden har hänt många gånger tidigare i olika omfattning och kommer att ske i framtiden p.g.a. omständigheter om vi inte rår på. De omständigheter som vi däremot rår på ska vi utan tvekan undvika för vår egen skull.

  1. Att klimatförändringarna idag går fortare än vad naturen hinner anpassa sig till håller jag inte med om. Det är en del av domedagssekterismen, i min mening. I de diagram jag har betraktat har temperaturen ibland förändrats snabbt och naturen har helt evident anpassat sig.

   Domedagssekten har dessutom fifflat med data, flyttat mätpunkter, använt olika former av osanning, repeterat detta utan källhänvisningar etc., precis som du gör. Det är att sänka sig självt.

   I min mening är många arters utdöende istället direkt kopplat till människans överpopulation, vilket bekräftas av vetenskapliga evidens från arkeologi, jordbruksforskning och matematiska bevis. Människodjuret beter sig ofta likt en korkad flock giriga, men lättskrämda, getter som imiterar varandras bräkande.

   Koraller är jag ingen expert på, men antar att korallerna i våra hav med stor sannolikhet kommer leva längre än människan.

   Människan vill rädda sina favorit-rev och fisken som livnär sig på korallerna där för sin egen skull, vilket är mänskligt, men knappast påverkar korallernas överlevnad på lång sikt.

   Klimatalarmism skapar obefogad ångest och fel fokus hos barn. Det är uppenbart fel eftersom politikerna och medierna, som klimathotar, inte gör någonting åt beredskapen mot de reella och evidensbaserade hot som finns, men istället bygger strandnära, talar om tillväxt och slösar bort pengar på EU och massmigration.

   En av de farligaste eventen tycks vara asteroidnedslag och plötslig nedkylning. Det kan bli 8 grader kallare i ett nafs, sedan hålla sig kallt i kanske 16 år.

   Klimatet och plötslig värme kombinerat med extremt lågvatten rår vi inte över. Det dödar koraller med jämna mellanrum, Det vet vi. Men det hotar inte korallernas existens i havet, ej heller havets fiskarter i stort, men hotar snarare fiskfångsten, vilket kan bli prekärt för den överbefolkande människan, för att uttrycka sig milt.

   Jo. Utdöendet har hänt många gånger tidigare i olika omfattning och kommer att ske i framtiden p.g.a. omständigheter om vi inte rår på idag, men i framtiden skulle vi kanske kunna göra något om vi går vetenskapligt till väga nu och inte låter extrem dumhet leda våra samhällen, ex. en dumhet som idag massimporterar välkända terrorsekter som barnavlar in-absurdum och ritual-skärande i barns genitalier, samt strösslar pengar på EU-korruptionen.

   Dessa omständigheter skulle vara lätta att rå på, i jämförelse med kosmiska event, men utan tvekan är dagens människor, partier och makthavare inte så väldigt intresserade av den saken i allmänhet.

   För Vetenskapliga partiets medlemmar är detta likt ett slags utdraget långsamt självmord. Märkligt. Konstigt. Bisarrt.

  2. Men det som Ridd hävdade var att den offentliga rapporteringen bara nämnde dom delar som minskade, inte de områden som ökade.
   Många saktmodiga människor som inte primärt är mot försiktighet och som är gillande till skyddande av miljön störs av att etablissemanget helt i strid med god vetenskap agerar partiskt. Och dom som bidrar till alarmismen skulle bli mer respekterade om dom skiljde ut sig mer från etablissemangets agendadrivna rapportering. Det kanske ses av en del som vita lögner med verkan att snabbare få utvecklingen att vända.
   I tron att ärlighet vara längst i sämsta bemärkelse. Dvs man måste skrämma folk för att få med dom på vad man anser är mänsklighetens och biosfärens bästa. Problemet för dom som driver alarmismen och samtidigt har de bästa intentioner är att exakt samma resonemang i ett avseende har redan från starten varit motivet för monopolkapitalisterna, Rockefellers speciellt och deras många professionella aktivister: man vill nämligen skrämma in folk i den av dessa monopolkapitalister önskade nya världsordning där dom regisserar mänsklighetens framtid.
   I det paketet ingår att mit kraftigt skära ner jordens befolkningstal. Professor Schellnhuber för att bara ta en bland många kända och inflytelserika individer har uttryckligen pläderat för en befolkning som minskat inte MED utan TILL hundra miljoner!
   Det handlar om att radera ut Kina Indien och Afrika och ännu mkt mer.
   Det är alarmisterna själva som säger det och deras inflytelserika malthusianska föregångare i tidigare generationer har sagt liknande saker många gånger och önskat krig och farsoter åt mänskligheten.
   Den härskande oligarkin utnyttjar goda miljöengagerade människor som i god tro driver på agendan åt de lömska monopolkapitalisterna.
   Det borde inte vara så svårt för alarmisterna att uppfatta hur dom befinner sig i dåligt sällskap. Och jag menar inte alls att dom borde vara mindre varnande för vad dom ärligen tror är betydande hot bara att dom visar mer intresse för den dolda elitagendan och inte utgår från att det är något marginellt problem. Alarmisterna har enligt min mening rätt i att skeptikernas argument ofta är svaga men det tar ine bort det ovan nämnda problemet att något helt annat också pågår. Att kalla det konspirationsteorier när det bekräftas av förövarna själva är ett mkt svagt argument.

    1. Det handlar inte om balans(2,1 barn) utan om äskanden till förmån för planerat folkmord i aldrig tidigare skådad omfattning.
     Hela den ekonomiska och geopolitiska agendan går ut på att förhindra utveckling av konkurrenskraftiga nationer där det eljest i stort sett automatiskt ges större skäl för kvinnor att bli en broms mot stora födelsetal.

       1. Den oligarki du angriper kanske har en agenda. Jag är öppen för det. Det betyder inte per automatik att de har helt fel i allt. Och det är därför det är dumt att ställa sig i en osund motposition, p.g.a. argumentationsfelet ”guilt by association”, eller försöka klistra på dem nedsättande epitet, istället för att adressera sakfrågan öppet och skeptiskt, vilket vore vetenskapligt av dig.

        1. Det är underförstått att jag ser det vetenskapligt, men genom att oligarkin systematiskt håller nere stora delar av jordens befolkning och på alla sätt motverkar de berörda befolkningarnas chanser att ta till vara både sina egna intressen och att agera långsiktigt i samklang med naturen, så är det oförnuftigt att betona precis det som eliterna vill. Dom kommer selektivt att dra nytta av det för sin infernaliskt onda agenda och inte göra det andra som du efterfrågar. Dom har mängder av uppslag för hur det ska gå till att eliminera. Och deras forskning om sjukdomar är nog mer till för att frambringa dom än för att bekämpa dom. Usas biokrigslab finns på plats redan.
         Utveckling för hela mänskligheten måste bli en självklarhet. Imf och världsbanken har varit ett avsiktligt arrangerat hinder istf vad det borde vara.

          1. Jag menade inte vetenskaplig utveckling utan generell samhällelig som förbättrar människors möjligheter precis det som Kina medverkar till och väst å det grövsta motverkar. Folk röstar givetvis med förhoppningen att få det bättre eller undvika att få det sämre.
           En samhällelig utveckling är naturligt förknippad med att vetenskap i valda delar kommer till användning och en multipolär värld där ingen är överlägsen uppmuntrar till fredligt samarbete.
           Jag tror inte vi skiljer oss åt beträffande det här. Det som skiljer oss är att jag anser det vara oklokt att stämma in i kören beträffande befolkningsminskning för då försvinner motiven för den utveckling som möjliggör global ansvarskänsla med många nationers kadrer som parallellt verkar för att vi skall leva i balans med naturen. Eliterna har fingret på avtryckaren och jabbar med tester mot Afrika och andra ställen.
           Dom bara väntar in ‘rätt’ tillfälle och jag vill inte heja på dem.

          2. Varför anser du att samtal om nivå på befolkning och konsumtion, vilket kan skapa balans med naturen, skulle göra att global ansvarskänsla skulle försvinna? Är inte det ett MYCKET ansvarsfullt samtal?

           Det är eliten, ekonomismen och extrema sekter som i maskopi håller på med tillväxt in-absurdum och jag vill inte heja på dem.

           Vetenskapsmän ur flera fält pekar på att vi bör göra motsatsen mot vad eliten gör. Jag ser därför inte kopplingen.

           Du skuldbelägger Vetenskapliga partiet medelst skuld genom sammankoppling, men i själva verket är det du som arbetar för eliten när du motverkar vetenskapsfältens uppmaningar till minskad population.

          3. Ja jag menar att ditt fokus är farligt eftersom eliterna kontrollerar vad som får uppmärksamhet och du därför har små möjligheter att nå ut med hela ditt budskap. I stället utnyttjar dom bara den delen som passar in i deras onda agenda. Det gäller även all forskning hur vällovlig den än är att dess rön inte kan garanteras enbart i huvudsak används för konstruktiva syften.

           Sen är jag inte säker på att dom verkligen längre är lika starkt för konsumism. Dom försöker istellet förstöra fungerande samhällen och utarma dom. Austerity [åtstramning] är vad dom eftersträvar. Det finns olika läger.

           Väst-politikernas röstfiske gör ju att dom på kort sikt vill stimulera folks köpkraft, men de folkrika staterna ses negativt av väst och det verkar som om väst, dvs USA och Storbritannien vill driva fram en ekonomisk kris. Digitala valutor tycks dom nu anse att dom kan använda för fortsatt dominans. Det är svårt att genomskåda för lekmän och kan vara ett sätt att åstadkomma folkmord tillsammans med någon falskflagg. En fejkad invasion från rymden eller en skenbart naturligt orsakad farsot.

           Dom planerar att experimentera med asteroider för att lära sig hur man stoppar dem från att träffa jorden. Men såna experiment kan även användas för att lära sig hur man kan använda rymdstenar som vapen och kasta dom på rivalernas territorium. Jag tror att imperiet har såna planer. Förhoppningsvis har dom berörda staternas intelligentia uppmärksamheten på sånt.

          4. Jo visst kontrollerar Bilderberggruppen i stort sett vad som får uppmärksamhet, eftersom de äger fulmedia, samt de fulpolitiker och fuljournalister som låter sig korrumperas av dem, men jag anser inte att varken du eller jag har svårt att nå ut med hela våra budskap till de som saknar ludd i öronen idag.

           Jag ser inte familjeplanering som något ondskefullt om det kan förhindra exakt det som du är rädd för, nämligen massiv utrotning, eftersom överpopulation lätt leder till det, som på Påskön. Om vi antar att du har rätt, d.v.s. att det sitter folk och planerar massutrotning, vilket inte är märkligt att anta om man betraktar vad USA och väst orkestrerar idag, d.v.s. icke-ekologisk tillväxt utarmade jordar, krigshets, bombningar, svält, massmigration och massdöd i Medelhavet, med floder av tårar från de anhöriga.

           Du har rätt i att all forskning inte alltid används för konstruktiva syften, men det ger inte forskarna fel, såvida de inte har sålt sig till den giriga elit som du kritiserar, vilket säkerligen förekommer i alltför många fall. Många forskare ger kanske upp när de ser hur folket röstar och tänker då att de inte kan påverka någonting ändå, men bygger då enbart en bunker, istället för att positivt och konstruktivt försöka stoppa eländet tillsammans med Vetenskapliga partiet och Valsamverkanspartiet.

           Varken eliten eller forskare i allmänhet är för kommunism, d.v.s. total jämlikhet, d.v.s. ”alla människors lika värde”. Det är heller inte folket i allmänhet, inte ens den underklass som skulle få betydligt bättre ekonomi genom kommunism. En blandekonomi där arbetslösheten är låg och klassvandring är fullt möjlig tycks tilltala merparten, enligt mina egna undersökningar. Det uppfattas som rättvist och acceptabelt av en mycket stor majoritet.

           Jo. Förstörelse av fungerande samhällen och utarmning av dem tycks vara agendan, även om de säkert formulerar saken annorlunda själva. Kortfattat kan man säga att de girige alltid kommer se sig som rika nog. Åtstramning för folket, i de kriser som de skapar, är följaktligen vad girigbukarna eftersträvar. Samtidigt avskaffar de glatt värnskatten för sig själva och de krösusar som de arbetar för.

           Jo. Röstfiske genom ökad köpkraft på lånade pengar, till låga räntor, kan ju rimligen enbart leda till konkurs och kris i slutändan. Att således girigbukar i väst, USA och Storbritannien vill driva fram en ekonomisk kris tycks vara klart som korvspad. Först massimport av extrema sekter, sedan segregering, sedan kris och kaos.

           Digitala valutor, eller andra pengar utan verkligt värde, kommer sannolikt inte leda till någon längre dominans, men visst kan det leda till folkmord i det kaos som eliten tycks vilja skapa, vilket helt riktigt brukar startas under något falskflagg.

           En fejkad invasion från rymden, tror jag inte på, men att en farsot, missväxt eller extremt väder, kan vara en utlösande faktor, verkar extremt sannolikt. Detta skulle helt riktigt kunna utlösas av att någon styr om ex. asteroiden Aphophis eller ”469219 Kamoʻoalewa” och gör dem till vapen och kastar dom på rivalernas territorium, samtidigt med olika farsoter men jag tror inte att det kommer inträffa eftersom det skulle utlösa kärnvapenkrig. Alla stormakter har sannolikt stenkoll på vem som skickar upp vad till vilken asteroid.

           Det vore självmord på en skala som enbart Dr. Strangelove skulle tända på.

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s