Lars Bern – SwebbTV – Om en stat i förfall

Lars Bern levererar intressanta fakta om globalister och klimatalarmister. Jag hade förmodligen fel om Gretas seglats. Jag trodde att den skulle segla över Atlanten, oavsett Greta eller ej, och att Gretas lift därför faktiskt var enligt hennes egen övertygelse, men så var inte fallet. Båten har beställts speciellt för Greta och seglarna flygs in och ut i flygplan.

Lars Bern – SwebbTV – Om en stat i förfall

Bern påstår att kommunister är motståndare till demokrati, men jag har hittills inte mött någon kommunist som varit emot demokratin, snarare så vill de fördjupa den, d.v.s. få ner politikeradelns löner på folklig nivå, samt skapa möjligheter att byta politiker under mandatperioden. Evidens om detta finns i mina intervjuer med kommunister i Kristianstad och i Växjö.

Dessutom är kommunister i min mening nästan alltid nationella, i betydelsen vänsternationella, även om de ibland kan ha fallit för fulmedias polariserande propaganda om att vara nationell är likställt med rasism och nazism, vilket givetvis är osanning, men kommunisterna vill inte se en utkonkurrerad arbetskraft, i vilken nationers medborgare går arbetslösa och där lönerna pressas ned av monopolkapitalet. Tvärtom. De är emot globalismen, till skillnad från EU-vurmarna i Riksdagen.

När jag ser SwebbTV om läget i Sverige så tänker jag på ett citat av Engels, ur Den arbetande klassens läge i England.

Bild på Friedrich Engels
”När en individ tillfogar en annan kroppslig skada, en sådan skada att döden följer, kallar vi detta dråp; om angriparen i förhand visste att skadan skulle bli dödsbringande, kallar vi hans dåd mord. Men när samhället försätter hundratals proletärer i ett sådant läge att de oundvikligen går en förtidig och onaturlig död till mötes, en lika våldsam död som den för svärdet eller kulan; när det berövar tusentals de nödvändiga existensmedlen, försätter dem i förhållanden som de inte kan leva under – tvingar dem, med hjälp av lagens starka arm, att förbli under dessa förhållanden, tills den död som är ett oundvikligt resultat av detta följer – vet att dessa tusentals offer måste gå under och ändå tillåter att dessa förhållanden fortsätter att existera, då gör sig samhället skyldigt till mord i lika hög grad som den enskilde individen; förtäckt uppsåtligt mord, mord som ingen kan försvara sig mot, som inte förefaller att vara vad det är, därför att ingen ser mördaren, därför att offret verkar dö en naturlig död, därför att förbrytelsen består i en underlåtelse snarare än en överträdelse. Men mord förblir det likafullt. Jag avser nu att bevisa att det engelska samhället dagligen och stundligen begår vad arbetarnas representanter med full rätt betecknar som samhälleligt mord, att det har försatt arbetarna i förhållanden under vilka de varken kan bevara sin hälsa eller leva länge; att det gradvis bryter ned deras livskraft, en smula i sänder, och på så vis driver dem i graven i förtid. Jag ämnar vidare bevisa att samhället vet hur skadliga dessa förhållanden är för arbetarnas hälsa och liv, och ändå inget gör för att förbättra dessa förhållanden. Att det vet vilka följder dess handlande får; att dess brott alltså inte bara är dråp utan mord, kommer jag att bevisa genom att citera officiella dokument, parlaments- och regeringsrapporter för att underbygga min sak.”
/Friedrich Engels Källa: Svenska Wikipedia ur ”Den arbetande klassens läge i England”

Läget börjar bli prekärt för många människor i Sverige, om ordet prekärt inte är en underdrift efter en gruppvåldtäkt eller en utvisad migrant som gått bärsärk på IKEA med kniv, vilket förstör liv och orsakar floder av tårar och självmordstankar. Var tillvaron så fruktansvärd för någon i England på Karl Marx och Friedrich Engels tid, eller var det enbart fattigdomen som var ett långsamt dråp, eller medvetet mord av makthavarna i England?

Välkommen att kommentera! Läs gärna kommentarsreglerna i menyn!

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s