Folkförräderi? – 10 frågor till SwebbTV och Lars Bern om ”vänstern” och ojämlikheten

SwebbTV, som håller sig kvar vid finanskapitalets Youtube, som flera gånger har strypt SwebbTV:s sändningar, fastän SwebbTV lätt hade kunnat byta eller komplettera med ett fritt öppet alternativ, som ex. Archive.org, eller annat privat alternativ, i varje bloggpost:

…”börjar med att kommentera kriminaliteten där Lars Bern tidigare har sagt att vänstern aldrig kommer lösa detta problem eftersom de inte vill stöta sig med sina nya väljargrupper.”
Källa: (e-post 28:e oktober om ”Fjärde statsmakten 23 med Lars Bern”)

Frågor uppstår:

1. Vad åsyftas med ”vänstern”?
2. Är det inte högerpolitik att de tre senaste decennierna öka ojämlikheten i samhället, genom EU-medlemskap och globalism, såsom Bern själv har redovisat har skett?
3. Varför skulle den övervägande lagliga delen av ”nya väljargrupper” bli förargade på ett laglydigt samhälle?
4. Är det på minsta vis motbevisat att i ett mer jämlikt samhälle så skulle mordfrekvensen förmodligen sjunka och förmodligen också kriminaliteten, såsom evidensbaseras vetenskapligt nedan?

”Brottsligheten har visat sig ha samband med ojämlikheten i samhället. De flesta studier som undersöker sambandet har koncentrerat sig på mord – eftersom mord nästan är identiskt definierade över alla nationer och ansvarsområden.  Det har gjorts femtio studier som visar tendensen till att våld är vanligare i samhällen där inkomstskillnaderna är större. Forskning har utförts som jämför utvecklade länder med outvecklade länder, såväl som att studera områden inom länder. Daly et al. 2001[80] fann att bland förenta staterna och de kanadensiska provinserna är det en tiofaldig skillnad i mordfrekvens relaterad med ojämlikhet.”

”Crime rate has also been shown to be correlated with inequality in society. Most studies looking into the relationship have concentrated on homicides – since homicides are almost identically defined across all nations and jurisdictions. There have been over fifty studies showing tendencies for violence to be more common in societies where income differences are larger. Research has been conducted comparing developed countries with undeveloped countries, as well as studying areas within countries. Daly et al. 2001[80] found that among U.S States and Canadian Provinces there is a tenfold difference in homicide rates related to inequality”

Källa: http://en.wikipedia.org/wiki/Economic_inequality#Crime

Att inte riskera att bli mördad är kanske ”välfärd”?

Jag noterar även att webbsidan för SwebbTV tycks ha försämrats till att övervaka och spionera på användarna medelst ofria och dolda skripts som försöker inkräkta på tittarnas integritet, precis såsom Youtube, LinkedIn m.fl. försöker göra, samt att direktlänken till SwebbTV:s hemsida inte längre finns i e-post-utskicket.

Bild på NoScript som visar vilka skripts som SwebbTV:s hemsida försöker köra

5. Försöker SwebbTV kartlägga vilka individer som betraktar sändningarna?
6. Varför vill ni ge denna information till främmande makt?
7. Får ni betalt av främmande makt?
8. Hur patriotiskt anser ni att ert nuvarande beteende är?
9. Har ni meddelat Försvarsmakten om påtryckningar från främmande makt?
10. Känner ni till vad brottsbalken säger om folkförräderi?

Från Samhällsnytts kommentarsfält som gjort ett urdrag ur Soldathandboken:

”Fienden försöker också genom medvetet felaktig eller vilseledande information eller genom ensidig och ibland hotfull information manipulera våra uppfattningar och värderingar för att på så sätt få oss att gå hans ärenden.

Fientlig desinformation och propaganda via radio, TV, tidningar och Internet möts bäst genom öppen och fri diskussion grundad på tillgång till information från fria och oberoende medier. Ta därför initiativet till diskussioner om den fientliga propagandans syfte och innehåll. Medverka till att avslöja felaktig eller ofullständig information som sprids i propagandasyfte. Kampen mot den psykologiska krigföringen förs bäst med snabb, korrekt och fullständig information.

Fienden kan komma att använda välkända personligheter från media och övriga delar av samhället för att förmedla propaganda och falsk information.”

Denna blogg post följer det rådet. Vänligen besvara och diskutera nedan!

Annons

7 reaktioner till “Folkförräderi? – 10 frågor till SwebbTV och Lars Bern om ”vänstern” och ojämlikheten

 1. Det kan delvis vara sant att kriminaliteten hänger i hop med fattigdom och olyckliga och förtryckta människor, men bara i vissa fall. Viss kriminalitet är inte sprungen ur fattigdom utan har andra källor som tex möjligheten att tjäna storkovan utan statens och myndigheters insyn, liksom kuluryttringar och allmän moralisk förflackning pga dålig uppfostran, utbildning, utanförskap, brist på empati och social interaktion.

 2. Chansen att komma över pengar, mak,t fördelar på ett moraliskt tvivelaktigt sätt. Leva ett lättjefullt liv på andras bekostnad, att unyttja situationer som gynnar mig själv och ingen annan. Att skaffa sig en omgivning som enbart ger possitiva signaler på sitt beteende utan att ta hänsyn till andra tex sociopater. Intresset i beteendet ligger i den personliga vinsten och att kunna dominera och manipulera omgivningen efter sitt eget behov och enbart se till vinsten av detta, utan hänsyn till andra.
  ” Det kategoriska imperativet”. Den som enbart använer andra som verktyg för att tjäna sina egna intressen”…

  1. ”Handla endast efter den maxim genom vilken du tillika kan vilja att den blir en allmän lag”.
   https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategoriska_imperativet

   …vilket är släkt med den gyllene regeln:
   ”Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger. ”
   https://sv.wikipedia.org/wiki/Den_gyllene_regeln

   Andemeningen är nedtecknad i många religioner och av många moralfilosofer. Om alla bryter mot denna regel leder det med största sannolikhet till civilisationens totala undergång, således är det ologiskt att vilja vara kriminell.

   Kriminaliteten är en följd av en mental störning i samhället, en efterblivenhet, ex. extremkapitalism, vilket ger upphov till desperation och ökad mordfrekvens.

   Vissa drivs lättare än andra över gränsen. När en individ väl drivs över gränsen och blir belönad så avtrubbas individen och kan ta till psykopatiska citat hämtade ur ett sjukt samhälle ex. ”staden tar för sig” blir till ”jag tar för mig”.

  1. Jag har berättat för dem hur de kan göra detta via archive.org och länkat till denna post där jag gör exakt så: https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2018/06/27/medborgarjournalism-intervjuer-i-sverige-om-politik/

   Man kan även lägga upp länkar till direkt nedladdning av video-filer från archive.org

   De vet om detta, men de fortsätter att alliera sig med bankmaffians censurerande Youtube, som spionerar på allt och alla, via sina skripts, samt flödar folks datorer med klick-beten.

   Det säger, i min mening, allt om dessa högerns fejk-rebeller. De är omåttligt lena i truten, men svarar inte ens på tilltal.

   Allt som är i linje med deras agenda får uppmärksamhet, medan vänsternationella åsikter mörkas helt.

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s