Konstigt – Bisarrt – Märkligt – Banker i EU underkastar sig USA utan att behöva göra det

Sanktionerna som lett till EU-bankers underkastelse har sannolikt flera syften och orsaker.

Några spekulationer:

  1. En allt fattigare underklass och medelklass i USA och i EU ska inte ska få undersöka eller våga undersöka faktiska förhållanden av välfärd i de länder som INTE underkastar sig bankmaffian.
  2. De utsatta demokratierna, som inte underkastar sig bankmafiosos, skall utsättas för misär, eller fördömas i bankmaffians medier, för att på så vis kunna evidensbasera att s.k. ”kommunism” eller ”socialism” fungerar sämre än den extrem monopolkapitalism som gynnar bankmaffian.
  3. Bankmaffian kan vilja försvaga nationer innan ytterligare en i raden av deras psykopatiska krigsförbrytelser i strid med FN-stadga.
  4. USA:s bankmaffia kan ha korrumperat, eller ha barnsexhandel-hållhakar, som har försvagat EU-bankernas ledningar och på så vis stärker USA-bankerna. Brottet mot USA:s påhittade regler utgör då ett svepskäl för att betala ut de astronomiska summorna till USA:s bankirer.
  5. Trump kanske förbereder det, som många presidenter i USA före honom redan har provat, samt ofta gått iland med, nämligen att skapa konflikt och krig i hopp om att då få stöd en period till. (Människor faller lätt för tricket, men det har naturligtvis inte med patriotism eller flaggans förträfflighet att göra alls, enbart psykopatiska ledarskap och regimers egenintresse av att bli återvalda på andras bekostnad. Att uppmärksamma fredliga ledare som Ron Paul, Tulsi Gabbard och Jill Stein, som kan förbättra USA:s rykte i världen, göra USA:s medborgare stolta av en god anledning, samt uppmuntra fredlig valsamverkan i en regnbågskoalition som får majoritet över psykopatins lakejer, är förmodligen ett effektivt motmedel. Att media drog fram en kycklinghök som Hillary Clinton som spottade på kycklinghöken Trump fungerade dåligt för USA. En kycklinghök vann då. Jag tror det fungerar bättre med att visa folket gemensamma sakfrågor som fredliga kampanjer är eniga om, samt visa folket vad olika kandidater är oeniga om och att göra detta till nyheter.)

Men vem betalar? Vad får vi för pengarna som strösslas på USA:s banker?

Banker i EU underkastar sig nu alltså nu USA OCH betalar, MÄRKLIGT NOG, de straffavgifter som USA-bankerna olagligen kräver. De som sparar i dessa banker i EU är givetvis de som slutgiltigt får betala för den märkliga underkastelsen, medan USA:s bankirer berikas på bekostnad av EU:s banker. Det är inte enbart Kuba som förtrycks, men även EU och hela världen, som olagligen och utan godkännande av internationella domstolar utpressas av USA:s fascistiska plutokratiska regim OCH, bisarrt nog, underkastar sig.

Vissa reagerar på att jag kallar USA för en ”fascistisk plutokratisk regim”, helt oavsett Obama-regimen eller Trump-regimen, eftersom USA:s kandidater och presidenter är folkvalda och naturligtvis INTE vill bli kallade för ”fascistiska plutokratiska regimer”, men jag baserar det på intellektuella människors definition av orden demokrati, fascism och regim.

Bild på Georgi Dimitrov
”Fascismen är den öppna terroristiska diktaturen från finanskapitalets mest reaktionära, chauvinistiska och imperialistiska element”
/ Georgi Dimitrov Källa: http://jinge.se/allmant/jan-myrdal-hog-tid-att-skriva-klartext.htm

Bild på Paul Craig Roberts
”Jag skiljer på administration och regim p.g.a. om presidenten faktiskt hade meningsfull kontroll över regeringen. Om en president har någon kontroll, har han en administration.”
/ Paul Craig Roberts Källa: https://www.paulcraigroberts.org/2017/05/06/information-controlled-washington-israel-trolls-leading-destruction/

”I differentiate between administration and regime on the basis of whether the president actually had meaningful control over the government. If the president has some control, he has an administration.”
/ Paul Craig Roberts Source: https://www.paulcraigroberts.org/2017/05/06/information-controlled-washington-israel-trolls-leading-destruction/

Bild på Paul Craig Roberts
”När ett lands regering och media inte gör något annat än ljuger dygnet runt, hur kan då demokrati existera?. Klart att den inte kan det.”
/Paul Craig Roberts (Källa: OpEdNews 12/5/2017)

”When a country’s government and media do nothing but lie 24/7, how can democracy exist? Clearly, it cannot.”
/Paul Craig Roberts (Source: OpEdNews 12/5/2017)

Bild på Noam Chomsky
”Båda partierna har växlat ordentligt åt höger, Republikanerna är nästan utanför spektrumet. Den respekterade konservative kommentatorn Norman Ornstein beskrev dem, trovärdigt, som ett ”radikalt uppror” som i stor utsträckning har övergivit parlamentarisk politik. Demokrater är nu mestadels vad som brukade kallas för ”återhållsamma republikaner”. Det finns gott om bevis för att de flesta i befolkningen, i den nedre delen av inkomstspektrumet, effektivt berövas sin rösträtt – deras representanter uppmärksammar inte deras åsikter. Går man uppför inkomststegen ökar inflytandet långsamt, men det är endast vid den verkliga toppen som det har verklig inverkan. Plutokrati maskerad som demokrati.”
/ Noam Chomsky (Källa: Salon.com)

“Both parties have shifted well to the right, the Republicans almost off the spectrum. Respected conservative commentator Norman Ornstein described them, plausible, as a ‘radical insurgency’ that has largely abandoned parliamentary politics. Democrats now are mostly what used to be called ‘moderate Republicans.’ There’s ample evidence that most of the population, at the lower end of the income spectrum, is effectively disenfranchised – their representatives pay no attention to their opinions. Moving up the income ladder, influence increases slowly, but it’s only at the very top that it has real impact. Plutocracy masquerading as formal democracy.”
/ Noam Chomsky (Source: Salon.com)

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s