Kritik av Karl-Olov Arnstberg och SwebbTV om ingenjörsmässighet

Jag anser att professor emeritus i etnologi, Karl-Olov Arnstberg, i SwebbTV:s Lördagsintervju 69, bör kritiseras. Han hade även helt ingenjörsmässigt kunnat falsifiera en hel del av propagandan på egen hand. Arnstberg menar att ingenjörskonst och ordning är svensk kultur. Som maskiningenjör med två års högskola, som ofta hade tur på svåra räkneuppgifter när resten av klassen hade otur, så är jag oenig i mycket som Arnstberg till synes dragit rakt ur rektum.

Jag finner inga evidens, men i min mening, har svensken generellt sett ingen större styrka ingenjörsmässigt, eftersom ingenjörsmässighet kräver hög kreativitet och förmåga att se samband. Det är inte någon större kreativitet eller ordning i skallen på svenskar, rent generellt, i min mening. Det är undantagen, som finns bland alla folk, som utgör ingenjörsmässigheten.

Svenskar är inte ingenjörsmässigt överlägsna andra folk i allmänhet. Deras IQ:n är oftast ganska normala jämfört med andra folk och sjunker numera stadigt. Jag finner inga evidens, men så strävsamma som de var förr tycks svenskarna heller inte vara i jämförelse med andra folk idag. De tycks dessutom väldigt godtrogna och har ofta svårt att identifiera psykopater.

Arnstberg påstår att Olof Palme förstärkte staten i Sverige med höjda skatter och ökade områden för staten att bestämma över. (ex. ett mycket starkt totalförsvar, bra skola, vård och omsorg, samt kommunikationer).

Det stämmer inte att Olof Palme helt själv hade kunnat genomföra välfärd med ett mycket starkt totalförsvar, bra skola, vård och omsorg, samt utmärkta kommunikationer genom progressiva skatter. Det var folket som röstade fram detta svenska samhälle. Sverige har varit en representativ demokrati, hela vägen, även efter de hemska politiska morden, Novemberrevolutionen och Ingvar Carlsson som satt i TV och lurade in svenskarna i EU-globalismen tillsammans med Carl Bildt.

Folket hade INTE behövt låta sig luras in i EU. Nej till EU informerade dem. Folket valde ändå EU, p.g.a. massiv osann propaganda, och de fortsätter att rösta på de 8 EU-vurmande partierna än idag. Att den starka folkstyrda staten varit ovillig att låta folket vara med och bestämma, stämmer helt enkelt inte.

Visst har folket problem att få ordning på tankegångarna genom att de okritiskt betraktar fulmedier där regeringen, journalister och SwebbTV blandar evidens och regelrätt lögn, samt inte uppmärksammar kritik eller dementier.

Den deliberativa diskursen är helt frånvarande. Kritiska frågor ställs i princip inte, varken i fulmedia eller på SwebbTV. Detta hjälper givetvis INTE folket att bli öppna, kritiska och ingenjörsmässiga, tänka kreativt, eller kunna skapa ordning i hjärnkontoret, vilket kan leda fram till evident sanning och rimliga beslut för landets, sitt eget och framtidens generationers bästa. Jag ifrågasätter om fulmedias och SwebbTV:s medvetna vilseledning vare sig kan kallas för ”ingenjörsmässigt” eller ”demokratiskt”?

Bild på Paul Craig Roberts
”När ett lands regering och media inte gör något annat än ljuger dygnet runt, hur kan då demokrati existera?. Klart att den inte kan det.”
/Paul Craig Roberts (Källa: OpEdNews 12/5/2017)

”When a country’s government and media do nothing but lie 24/7, how can democracy exist? Clearly, it cannot.”
/Paul Craig Roberts (Source: OpEdNews 12/5/2017)

Den evidenta sanningen är ändå att vi, då som nu, har haft fria val, samt även har haft vissa öppna fria alternativmedier i vår representativa demokrati, med öppna fria kommentarsfält, varav flera finns i högerspalten. Alternativmedia med öppna fria  kommentarsfält har stärkts p.g.a. Internet. Vi har också haft rätten att tala med varandra öppet och kritiskt, i enlighet med Soldathandboken, hela tiden.

Repressionen har varit relativt dold, eller i vart fall begränsad. Jag har ex. varit medgrundare och ordförande till det direktdemokratiska parti som idag heter Direktdemokraterna, även om det öppna fria partiet har infiltrerats av folk som låste in det i en dold ofri black-box på nätet, då jag givetvis lämnade partiet, samt till slut ”kreativt” och ”ingenjörsmässigt” (?) kom fram till följande om demokrati.

Men den folkstyrda staten har ändå, helt evident, kunnat expandera eller nedväxa i storlek. Vad medborgarna vill har alltid medborgarna tillfrågats om varje val. Folket har också tillfrågats om både EU och invandringspolitiken vart fjärde år i tre decennier.

Folket har haft rätten att organisera nya partier och de har haft rätten att valsamverka med dessa partier mot 4%-spärren. Folket har alltså, helt evident, kunnat rösta på partier för Nej till EU, som AfS, Kommunistiska partiet eller Vetenskapliga partiet, varav det senare har samarbetsförmåga, men det har folket INTE varit motiverat till att rösta på.

Ska man tolka valresultatet så är ca 80% uppenbarligen fullkomlig nöjda, eller tolererar konsekvenserna, av den extrema massmigrationen av extrema sekter, terrorister, svensk statsterrorism, ökad kriminalitet, icke-barn och icke-flyktingar, för annars hade givetvis betydligt mer än 17,53% röstat på SD eller andra partier.

Hade Folket ex. tillhört ekonomismens Sverigevänliga elit, men varit emot EU-globalismen, samt ville ha låg platt skatt så hade de kunnat röstat på AfS.

Skulle folket förutom Ut ur EU och stoppad galenskap vilja beskatta tillbaka bankmaffia-stölden, likt någon form av vänsternationell Olof Palme-politik, så hade folket varit motiverat att rösta på Vetenskapliga partiet, men de är inte motiverade till det.

Endast en femtedel har röstatdet nazi-sionistiska Sverigedemokraterna, som har öppnat upp för samarbete med de extrema högerpartierna KD och M, som är delansvariga för den galna situationen. Endast 0,31% röstade på AfS, som saknar samarbetsförmåga, och endast 0,0001% har röstat på Vetenskapliga partiet som har samarbetsförmåga via Valsamverkanspartiet. Så ser det ut. Det är evident, oavsett vad man tycker om den saken. (Källa: https://data.val.se/val/val2018/slutresultat/R/rike/index.html)

Svenskarna har INTE stillatigande bara tittat på när deras rättigheter och välfärd tagits ifrån dem. Jag har pratat med dem och intervjuat svenskarna, d.v.s. det som SwebbTV skiter i att göra. De intervjuar enbart sin egna lilla plattskatt-elit.

Väldigt många svenskar gnäller och visar att de saknar förtroende för svenskt ledarskap. De tiger alls INTE stilla. De är ofta förbannade, ibland djävligt förbannade, ibland uppgivna eller ibland förtvivlade, men ”tiger” ”stilla” gör de alls inte.

En vanlig kommentar är att alla politiker är dåliga och att man ändå inte kan göra något åt saken, d.v.s. ”inlärd hjälplöshet”. Svenskarna gnäller, men gör alltså ytterst sällan något kreativt positivt ingenjörsmässigt för helheten som skulle kunna lösa problemet positivt och konstruktivt.

Folket röstar INTE och organiserar sig INTE ingenjörsmässigt i någon större grad och små partier valsamverkar heller INTE mot 4%-spärren (utom Vetenskapliga partiet), men hade folket varit motiverade till ingenjörsmässigt beteende, så hade saker och ting givetvis haft potential att förändras i en riktning som naturligtvis hade kunnat gynnat dem.

Det är förmodligen osanning att det är ”den duktiga staten” som har gjort oss passiva. Jag vill påstå att det är ljugande fulmedia och sociala medier, styrda av bankmaffian, som ligger bakom passiviteten, masspsykosen och den inlärda hjälplösheten som gör att vi inte reagerar så ingenjörsmässigt som vi sannolikt annars hade gjort.

Men det är sant att det under Socialdemokraterna (fram tills mordet på Olof Palme) utvecklades ett balanserat ”mellanläge mellan ren kapitalism och kommunism i Sverige”, den s.k. ”tredje vägen” och att denna modell leder till ”ett ganska friktionsfritt samarbete på arbetsmarknaden”, som i sin tur leder till ett ett klimat för entreprenörskap.

Ett samhälle med balanserad nivå av jämlikhet är dessutom harmoniskt att leva i. Vetenskapliga metastudier visar att mer jämlika samhällen har lägre mordfrekvens. Samarbete är givetvis ett nyckelord om man ska vara ingenjörsmässig.

Mer intressant:

https://web.archive.org/web/20191214170934/https://www.linkedin.com/pulse/ingenj%C3%B6rsm%C3%A4ssighet-%C3%A4r-vad-sverige-beh%C3%B6ver-magnus-mackaldener

https://valsamverkanspartiet.wordpress.com/2018/10/20/hallbara-argument-for-och-emot-valsamverkan/

6 reaktioner till “Kritik av Karl-Olov Arnstberg och SwebbTV om ingenjörsmässighet

 1. Det går inte att truga på folk någonting som de inte själva vill. Behovet av förändring måste komma inifrån dem själva. Att angripa SwebbTV är nog inte så väl genomtänkt, eftersom de har ett stort genomslag på nätet och är väldigt uppskattat och även viktig folkupplysare.

  Däremot är man givetvis tvungen att ifrågasätta vissa intervjuer som lagts upp där och varför. Man får ta det för vad det är (en kanal som ifrågasätter den gängse ordningen). Man ska inte inbilla sig att varenda person sitter med sanningshalten i käften där, så väl som i andra medier. Jag ser SwebbTV som en politisk välgörande ifrågasättande väckelserörelse av betydelse.

  1. SwebbTV och Arnstberg mörkar både Vetenskapliga partiet och många andra skribenter, så min kritik är ytterst befogad. Endast så kan kritiken av lögnerna och vilseledningen bli känd för betraktaren, som är motiverad av att få en mer sann bild av verkligheten.

   Fulmedias kritik av SwebbTV är oftast bristfällig och kontraproduktiv, typ kontrollordet ”rasism!” eller andra former av förtal som istället ger dem sympati. Det beror på att eliten i globalistkapitalisterna och nationalkapitalisterna har samma agenda om plattskatt-kapitalism och konflikter som stärker deras aktiekapital. Den välarvoderade Bilderberg-JÖK:en och plattskatt-högern är idag inte antipoder. De är tvillingar.

   Visst går det att truga på folk en massa osant kapitalistisk dynga, som de inte har behov av och inte borde svälja. Det är det fulmedia och SwebbTV gör. Visst vill den här plattskatt-högern ha ”förändring”, men INTE den som 90% av folket kommer gynnas av, förutom vad gäller ökade enkla resor till olika mer överbefolkade ökenlandskap, för de som vill bo i sin egen kultur.

   Dessa nationalkapitalister har ett stort genomslag på nätet eftersom globalism-kapitalisterna tillåter dem att ha det. Det beror på att de är rörande eniga om att folket skall rektalpenetreras av eliten medelst extrema marknadsliberala lögner.

   SwebbTV är platt-skatthögerns rena propagandakanal. Hade det varit en ”väckelserörelse av betydelse” så hade den varit öppen och kritisk, likt Newsvoice eller Global politics. Det är den INTE.

 2. Att innehavaren som representant för Vp blir mörkad beror kanske på att du kritiserat Swebb Tv. De som kritiserar Vp blir kanske också mörkade eller nedsablade? Det är ju så det fungerar. Man har ju knappast en blogg om man inte kontrollerar innehållet i den själv. Det tjänar ingenting till att reta upp sig på det. Det är sådant man får räkna med.
  Om man försöker kritisera tex en tidningsutgivare för en artikel (Tex en ledare) som tidningen står för så ska man självfallet inte räkna med att få genmäle där.

  1. Här mörkar vi inte kritik om den håller sig till lagen/kommentarsreglerna. Det finns ingen mening med det. Då tappar vi trovärdighet, den trovärdighet som de flesta andra partier och medier saknar.

   Far man med osanning får man vara beredd på att bli falsifierad i Vetenskapliga partiet. Så fungerar vetenskaplig metod. Osanning blir nedsablad annars vore det ovetenskapligt.

   Visst kan du kontrollera innehållet på din egen blogg, men du kan inte kontrollera kritiken genom att moderera bort den. Fria vetenskapliga bloggar kan peka på din ovetenskapliga osanning från vilken annan blogg som helst. Det är styrkan med Internet.

   Vetenskapliga partiet förväntar sig inte att få genmäle hos de ovetenskapliga PR-konsulter, som ljuger konstant åt sina intressenter. Vi skulle vara djupt förvånade om vi fick uppmärksamhet från sådana manipulativa kanaler.

 3. Det kan vara en fördel att ”inte” kritisera allt och alla även om man anser sig ha rätt (sagt förrut), man kan dra på sig ovänskap och ogillande och vad har man då vunnit?
  Vann Löfv`en något på att brunsmeta Sd och använda dem som spottkopp in massmedia? Nä, ingenting. Nu är Sd största partiet i Riksdagen och Jimmie poppuläraste partiledaren av alla.
  Det är ett osäkert kort att försöka lyfta sig själv genom att kritisera och hudflänga andra. Rent av självdestruktivt har det nu visat sig.

  1. Jag anser att det finns en stor skillnad. Min kritik är evidensbaserad och utan argumentationsfel (vad jag vet).

   Det EU-vurmande 7-partiets brunsmetning av EU-vurmarna i SD är ett enda stort nazistargument utan rimlig grund.

   När jag ex. kritiserar SD gör jag det sakligt ex. för SD:s stöd för Israel-regimens nazi-sionism. Det gör inte vänstern. De bara säger ”Nazism!” Det håller ju inte.

   Tål man inte kritik ska man inte befatta sig med politik alls. Tål man inte kritik kan man heller inte vara vetenskapligt deduktiv.

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s