Karl-Gunnar Eriksson tror inte att vi behöver ett totalförsvar

Karl-Gunnar Eriksson tror INTE att vi behöver ett totalförsvar mot världens psykopater och deras planer. Jag anser att sådan godtrogenhet mot psykopater är oerhört olycklig och direkt farlig. Låt mig gå djupare in på detta!

Tag ex. vår fredligaste och mest rakryggade statsminister någonsin! Olof Palme. Folket valde en statsminister med mod för fred. Ett intelligent val. Det dåliga personskyddet var givetvis mindre intelligent. Var Palme för en vettlös nedrustning av Sverige, eller svenska krigsförbrytelser, eller för massinvandring av extrema kulturella anti-demokratiska terroristiska element? – Nej. Tvärtom socialdemokratin var intelligent. Palme var en patriot som sade sanningen om sådan psykopati:

Bild på Olof Palme”Man bör kalla saker och ting vid deras rätta namn och det som pågår idag i Vietnam, det är en form av tortyr. Det man nu gör, det är att plåga människor. Plåga en nation för att förödmjuka den, tvinga den till underkastelse under maktspråk. Och därför är bombningarna ett illdåd. Och av det har vi många exempel i den moderna historien. Och de är i allmänhet förbundna med ett namn: Guernica, Oradour, Babij Jar, Katyń, Lidice, Sharpeville, Treblinka. Där har våldet triumferat. Men eftervärldens dom har fallit hård över dem som burit ansvaret. Nu fogas ett nytt namn till raden: Hanoi, julen 1972.”
/Olof Palme https://sv.wikipedia.org/wiki/Olof_Palmes_uttalande_om_Hanoibombningarna

Ska man lämna öppet mål för psykopatin, eller vårda den på sluten anstalt? Daniel Ellsberg som fick Olof Palmepriset var, likt Olof Palme patriot. Låt mig citera honom:

Bild på Daniel Ellsberg”Det var en dokumentär!”
/ Daniel Ellsberg Ett utrop Ellsberg gjorde till en kollega och regeringstjänsteman, efter att de båda hade tittat på filmen Dr Strangelove. Källa: https://en.wikiquote.org/wiki/Daniel_Ellsberg

Har ni sett filmen Dr. Strangelove och skrattat åt komedin? Gör det! Sätt sedan skrattet i halsen! Ellsberg hade insyn i CIA. Inse att komedin sammanfaller med verkligheten! Det är ingen komedi i realiteten. Låt det sjunka in! Psykopater tänker inte som vanliga goda, hederliga människor alls. Inte alls. De är känslomässigt skadade. Verklighetens Dr. Strangelove bör givetvis vårdas på sluten anstalt!

Det enda vi kan hoppas på, fram tills nästa val, är att psykopaterna, som USA:s folk har valt, värderar att kunna vara utomhus, sola sig, och äta färsk fisk ur havet och filé av olika sorters vilt, tillräckligt mycket för att vilja föra avspänningspolitik och vilja nedrusta, mer än att vilja bedriva avelsfarm i en bunker i 100 år! För USA:s folk, EU:s folk och vårt eget folk är det just nu så här:

Bild på Daniel Ellsberg”Vi var inte på fel sida. Vi är den felaktiga sidan.”
/Daniel Ellsberg Källa: Hearts and Minds (1974), en dokumentär om Vietnamkriget https://en.wikiquote.org/wiki/Daniel_Ellsberg

 

EU flaggan, det stora rövhålet, jämte andra stjärnbilder.
…och en ny stjärnbild blir allt mer tydlig på stjärnhimlen i EU och i världen…

Det är väldigt få amerikaner och svenskar som förstår psykopatin. De röstar på de psykopatiska rövhålen i en oxymoronisk floskelfylld massmedialt inducerad masshysteri där folken hetsas mot varann till att välja mellan två psykopatiska alternativ.

T.o.m. de som röstar på andra partier, som officiellt är på Nej till EU:s sida och för fred, förstår INTE att de gynnar psykopatin, eftersom deras partier INTE är motiverade att valsamverka sig över den 4%-spärr som de odemokratiska psykopaterna i de EU-vurmande partierna har skapat.

Valsamverkande fredliga Svexit-partier hade kunnat ha den goda smaken att ta mandat genom att valsamverka brett, men det finns endast ETT sådant parti som vill ha mandat, tyvärr. 99,9999% av folket röstar däremot i realiteten för fortsatt psykopati, eftersom de alltså INTE stödjer fred i enhet och i handling. Folket låter sig helt enkelt rektalpenetreras av den ljugande psykopatiska eliten och alla som den har lurat med sina lögner.

Bild på Daniel Ellsberg”Det ljögs för den amerikanska allmänheten varje månad [om Vietnamkriget], av varje av dessa fem administrationer [Truman, Eisenhower, Kennedy, Johnson, Nixon]. Det är en hyllning till den amerikanska allmänheten att deras ledare uppfattar att de måste ljugas för. Det är ingen hyllning till oss att det var så lätt att lura allmänheten.”
/Daniel Ellsberg Källa: Hearts and Minds (1974), en dokumentär av Vietnamkriget [1:17:35 framåt] https://en.wikiquote.org/wiki/Daniel_Ellsberg

Att människor är lättlurade tillhör deras goda godtrogna natur. Det är nämligen svårt för en ärlig god människa att föreställa sig psykopaters sätt att tänka. Psykopaterna utnyttjar hela registret av osanning mot de goda människorna. Man kan göra sig lustig, likt professor Arnstberg om Löfvens massmigration, d.v.s. nedvärdera den politiska motståndaren som naiv, men psykopaten är INTE naiv, även om den kan spela naiv.

Psykopaterna har dessutom sett till att skolan INTE innehåller den utbildning som människorna behöver för att kunna genomskåda psykopaters lögner.

Bild på Bertrand Russell”En av de främsta hindren för intelligens är godtrogenhet, och godtrogenhet kan minskas enormt genom instruktioner i de vanligaste formerna av osanning. Godtrogenhet är ett större ont i nutid än det var tidigare, eftersom, tack vare tillväxten av utbildning, är det mycket lättare än vad det brukade vara att sprida felaktig information, och tack vare demokratin, är spridningen av desinformation viktigare än förr för de som håller i makten.”
/ Bertrand Russell (Källa: citat om demokrati)

Men en kritisk motfråga! Har någon av alla modiga visselblåsare lyckats stoppa det militärindustriella komplexet och de vilseledande medierna, vilka psykopaterna använder sig av för att skapa konflikt? – Nej. De flesta som påstår sig vara för fred, tycks snarare frottera sig med dessa medier, sociala medier, såväl som gammelmedier under deras kontroll. Är det inte knasigt, märkligt och fullkomligt absurt?

Bild på grisar som äter svinfoder som kommer ur en TV

Var finns de intelligenta som granskar och exponerar dessa psykopatiska fulmedier? Var finns alla de intelligenta som ansluter sig och stödjer ett bättre alternativ? Var finns intelligensen för valsamverkan i en bred regnbågsallians för att nå ut till människorna och göra dem aktiva?

olof_palme_80x80”Historien ger många exempel på att demokratin krossats av människor som sagt sig kämpa för ”verklig demokrati” och ”folkets egentliga mening. Insikten härom kan leda oss till en försvarsposition som döljer att demokratin är ett utomordentligt krävande styrelseskick. Det måste ständigt hittas nya vägar till vitalisering, till att nå ut till människorna och göra dem aktiva. Diktaturer bjuder ett maskineri av lydnad, slutet och till det yttre väloljat. Demokrati bygger på lojalitet, öppenhet och pulserande liv. Den måste därför ständigt vinnas på nytt.”
/ Olof Palme

”History provides many examples of democracy crushed by people who said to be the champion of ”genuine democracy” and ”the people’s real meaning”. The realization about this may lead us to a defence position that conceals that democracy is an extraordinarily demanding way of rule. It must constantly find new ways to revitalize, to reach out to people and make them active. Dictatorships offers a machinery of obedience, closed and externally well-oiled. Democracy is based on fairness, openness and pulsating life. Therefore it must constantly be won again.”
/Olof Palme

Demokrati bygger på lojalitet, men INTE blind lojalitet till havererade partier, eller ljugande medier, men lojalitet till dina familjemedlemmar, till dina grannar och till framtidens generationer och till vad demokrati betyder. Vår demokrati behöver vetenskaplig öppenhet och skepticism, öppna kommentarsfält och en öppen deliberativ diskussion, om den skall få ett pulserande liv, inte låsas in i en bubbla kontrollerad av psykopater! Det är upp till var och en av oss att rakryggat vinna demokratin på nytt!

I USA har psykopatin fått motstånd, främst av Tulsi Gabbard. Tror ni att Gabbard kommer få publicitet och väljas till president? Jag tror att det är fullt möjligt, även om hon mörkas av psykopatisk fulmedia. Tror ni att Gabbard väl vid makten kommer starta 8 vidriga krig ihop med icke-nobla terrorister, Israel och Saudiarabien, såsom Nobels fredspristagare Barak Obama? -Jag tror inte det.

Tror ni att Gabbard kommer ljuga om massförstörelsevapen för USA:s folk likt George W. Bush, dansa med svärd i Saudiarabien likt Trump, dra på sig slöja för att underkasta sig arabiska oljeschejker likt svenska ministrar? – Nej. Jag tror inte det.

Tror ni att Gabbard kommer skratta, när krigsförbrytare mördar suveräna staters ledare, likt Hillary Clinton? Tror ni Gabbard kommer mucka gräl med Ryssland eller kommer tvinga EU:s ryggradslösa amöba-politiker till att mucka gräl med Ryssland? Kommer Gabbard göda nazi-sionismens etniska rensningar? – Jag tror inte det.

Kanske är jag naiv, men själv anser jag istället att Gabbards tal, texter och energi utstrålar mod och mental friskhet. Hennes fokus är, likt Vetenskapliga partiets fokus, fred och hennes eget folks överlevnad och goda internationella relationer. Vad är egentligen viktigare, för vilket land som helst?

Bild på Tulsi Gabbard”Vi [USA] måste vara den ledare som världen desperat behöver just nu, för att säkerställa den mänskliga rasens överlevnad. Det är vårt ansvar, som det mäktigaste och mest inflytelserika landet i världen, att utöva den makten för att vara en styrka för det goda, och att rädda världen från katastrofen av ett kärnvapenkrig som vi sovande närmar oss. Det måste vara vårt uppdrag, att se till att det 21:a århundradet för alltid kommer att bli känt som vändpunkten i mänsklig historia, den era i vilken världens stormakter valde att överge konfrontationens väg och krig och enades om att fortsätta samarbetets väg, diplomati och fred.”
/ Tulsi Gabbard Källa: https://www.tulsi2020.com/issues/end-regime-change-wars

“We [USA] must be the leader that the world desperately needs right now, to ensure the survival of the human race. It is our responsibility, as the most powerful and influential country in the world, to wield that power to be a force for good, and to save the world from the calamity of a nuclear war that we are sleepwalking towards. It must be our mission, to ensure that the 21st century will forever be known as the turning point in human history, that era in which the world’s great powers chose to abandon the path to confrontation and war and agreed to pursue the path of cooperation, diplomacy, and peace.”
/ Tulsi Gabbard Source: https://www.tulsi2020.com/issues/end-regime-change-wars

Trots detta tror jag inte att Gabbard kommer nedrusta USA alls, men förmodligen göra om USA:s försvarsstrategi till avspänning, nedrustning av kärnvapen, samt ett defensivt försvar som avskräcker psykopatiska angripare, men utan att hota andra länder eller det egna folket. Gabbard är ex. inte emot att USA:s folk har vapen att försvara sig med, men vill se till att vapnen inte kommer i fel händer.

Finns det någon annan politiker i USA som sätter freden först, såsom Tulsi Gabbard? Kanske en. Jag har funnit en republikan. Richard H. Black, senator i Virginia  som uttrycker förtvivlan att USA nu ska försöka göra Syriens folk fattiga och åsamka dem så mycket lidande som möjligt, i syfte att försvaga Syrien. En känslomässigt frisk reaktion, kan man tycka, men kanske är den spelad, för hur kan man egentligen vara republikan i USA idag?

noam_chomsky_80x80”Båda partierna har växlat ordentligt åt höger, Republikanerna är nästan utanför spektrumet. Den respekterade konservative kommentatorn Norman Ornstein beskrev dem, trovärdigt, som ett ”radikalt uppror” som i stor utsträckning har övergivit parlamentarisk politik. Demokrater är nu mestadels vad som brukade kallas för ”återhållsamma republikaner”. Det finns gott om bevis för att de flesta i befolkningen, i den nedre delen av inkomstspektrumet, effektivt berövas sin rösträtt – deras representanter uppmärksammar inte deras åsikter. Går man uppför inkomststegen ökar inflytandet långsamt, men det är endast vid den verkliga toppen som det har verklig inverkan. Plutokrati maskerad som demokrati.”
/ Noam Chomsky (Källa: Salon.com)

“Both parties have shifted well to the right, the Republicans almost off the spectrum. Respected conservative commentator Norman Ornstein described them, plausible, as a ‘radical insurgency’ that has largely abandoned parliamentary politics. Democrats now are mostly what used to be called ‘moderate Republicans.’ There’s ample evidence that most of the population, at the lower end of the income spectrum, is effectively disenfranchised – their representatives pay no attention to their opinions. Moving up the income ladder, influence increases slowly, but it’s only at the very top that it has real impact. Plutocracy masquerading as formal democracy.”
/ Noam Chomsky (Source: Salon.com)

Den enda anledningen att vara republikan är väl att Trump är protektionist, likt Olof Palme, d.v.s. vill kontrollera internationell handel för att skydda USA:s inhemska intressen, eller att republikanen är korkat religiös, eller INTE tror på vetenskapens rekommenderade NEDVÄXT till balans med naturen, men Trump och senator Black, vill ju INTE att USA:s rikedom skall delas lika människor emellan, såsom Jesus ville och såsom Gabbard vill, men vill ju enbart att rikedomen skall tillhöra de rikaste.

Frågan är väl om USA:s folk kommer välja en politiker med ryggrad för fred och anständighet som Gabbard till president, eller om de kommer fortsätta att välja in bankmaffians psykopater som lever på konflikt? Hittlills är USA:s folk INTE ensamma om att vara godtrogna. Svenskarna och hela EU:s väljarbas är, helt evident, notoriska godtrogna psykopati-väljare också.

Även om nedrustning är logiskt för varje mentalt frisk människa, även för mentalt friska militärer, så måste man ta hänsyn till realiteterna. Godtrogenhet mot psykopater är, som sagt, oerhört olyckligt och farligt. Sveriges försvarsförmåga var ex. vid inledningen av 2:a världskriget alldeles för dålig. Detta fick konsekvensen att politikerna var tvugna att lägga sig platt för psykopaten Hitler och den bankmaffia som låg bakom 56-60 miljoer dödade européer. Samma slags bakmaffia är fortfarande på fri fot.

Annons

12 reaktioner till “Karl-Gunnar Eriksson tror inte att vi behöver ett totalförsvar

 1. Du , Martin , vet att jag är för ett svenskt kuppförsvar i samarbete med en säkerhetstjänst (SÄPO) i det att skydda demokratin / flerpartisystemet . Detta kuppförsvar bör vara tillräckligt mot extremister oavsett om det är politiskt höger eller vänster eller religiösa extremister. Ett totalförsvar med landbaserad , luft och marint kan dock starkt ifrågasättas , då det knappast gynnar freden . En nation som förespråkar fred kan inte samtidigt öka militarismen och samarbeta med internationell militarismen. NATO och Europeiska unionens Presco är inte enbart försvarsorganisationer utan många länder i dessa organisationer agerar militärt i andra länder vilket knappast kan vara syftet med ett försvarssamarbete. Vilket Sverige har blivit indraget i med militär ockupation av Afghanistan, Lybien och tydligen nu i Irak. Om Sverige enbart hade ett kuppförsvar så fanns inga militära stridskrafter till imperialismens förfogande. // Martins förhoppning till fred är presidentkandidaten Tulsi Gabbard . Gott så och en mycket intressant kandidat. Men det står inte i motsättning till att en mindre nation tar initiativet att nedrusta till enbart ett kuppförsvar. Som det nu är tycks vi vara en samarbetspartner till NATO , då NATO tillåts öva på svenskt territorium. Detta samarbete upphör om vi skalar ner totalförsvaret till ett kuppförsvar. Att endast behålla ett kuppförsvar är detsamma som att minska militära spänningar till våra grannar ( framförallt Ryssland ). Dessutom kan vi lägga pengar på andra områden i vår statsbudget. // För övrigt invaderar imperialistländer ändå trots att mindre länder har militära resurser. Någon mindre nation bör sätta fart med fredsarbete med att reducera totalförsvaret och endast ha ett kuppförsvar. Det kanske smittar av sig på andra nationer att bli en fredsnation. De flesta människor vill ha fred ! Vad hindrar ?

  1. Om ett svenskt ”kuppförsvar” i samarbete med en säkerhetstjänst (SÄPO) skyddar ”demokratin” är väl kanske tveksamt. Det beror på om vi kan anse oss ha den kvar och hur lojalt SÄPO är med grundlagen och folket.

   Många intellektuella anser inte att vi har demokrati, men plutokrati/fåvälde/oligarki/maffiavälde.
   https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/citat-om-demokrati/

   Flerpartisystemet innebär inte nödvändigtvis heller en bättre demokrati.
   Ett enpartisystem med deltagardemokrati/direktdemokrati, särskilt om den är en ”deliberativ demokrati”, kan i min mening anses vara mer demokratiskt än den extrema plutokrati-media-demokrati som vi har idag som ljuger dygnet runt åt plutokraterna och ständigt går emot folkviljan åt intressenterna.

   Jo. Jag är ingen försvarsexpert, men föreställer mig visserligen att ett traditionellt totalförsvar starkt kan ifrågasättas, eftersom utvecklingen har gått framåt rejält. Samtidigt håller jag med dig att det knappast gynnar freden när bankmaffian livnär sig på krig och folken får betala notan. Det är heller inte det jag föreslår i artikeln, men visst är det bra att kunna sänka hangarfartyg och kunna skjuta ned bombflygplan som hotar att massmörda vår befolkning. Ännu bättre är naturligtvis att kunna fimpa de psykopater som ligger bakom sådana krigsförbrytelser som massmördar och förstör suveräna stater.

   Visst kan en nation som förespråkar fred samtidigt öka militarismen. Det beror på hur försvaret ser ut. Sveriges totalförsvar bantades ned och gjordes om till krigsförbrytelse mot suveräna stater. Vi skall gå andra hållet, anser jag! Vi ska skydda de som utsätts. Tänk på barnen! Vi ska upprätthålla fred, likt Olof Palme och fördöma mördarna! Få folk att bojkotta dem.

   Vi kan samarbeta militärt internationellt, men enligt krigets lagar och under FN-mandat. Vi kan sälja vapen, men till demokratier som inte begår krigsförbrytelser.

   Det är enbart att hålla med Trump. NATO är meninglöst, hur man än vrider och vänder på saken.

   Visst invaderar imperialistländer ändå trots att mindre länder har hel värnplikt och är välbunkrade, men är folket välutrustat och vältränat tar snart de reguljära trupperna slut hos fienden.

   Ett starkt totalförsvar med hel värnplikt är fredsbevarande, internt också. Folket blir till en sammansvetsad enhet som respekterar varann. Vad har dagens 8 EU-vurmande partier skapat? Käbbel, splittring och segregering.

   Jo. De flesta människor vill ha fred. Vad hindrar? – 99,9999% av folket, i min mening, men jag är ju partisk.

 2. Troligtvis kommer psykopaterna se till att kontrollera försvaret och använda det för egna syften. Det räcker att kontrollera högsta ledningen så måste hela organisationen följa enligt militära lagar så som värnplikten använts i alla moderna krig.

 3. Tillägg : de psykopatiska militärindustriella vapenfabrikanterna värsta mardrömmar är nationer som reducerar sin militarismen till endast ett internt försvar mot kupper. Denna politiska fredsvilja från en befolkning att reducera militarismen är olönsamt för psykopaterna. Psykopaterna kommer att med alla typer av metodik motarbeta en nation som avviker till fredsbejakande initiativ. Psykopaterna kommer framförallt att använda sig av PK – media i syfte att indoktrinera medborgare om det oförnuftiga att reducera militarismen.

 4. Märkligt att historiskt har vänstern varit emot ökad militarismen ! Idag tycks det vara tvärsom ! Har PK- media lyckats skrämma upp vänstern om skenbara hotbilder ?
  God fortsättning , MARTIN !

  1. Förmodligen. Jag har talat med alla möjliga olika människor och tror mig se problemet. De kan inte slita sig från bankmaffians fulmedier och deras rysshetsande demagoger. De hjärntvättar sig med dem.

   När man blir medveten om detta och befriar sig från eländet så är det lätt att ställa sig i en extrem eller osund motposition, med argumentationsfelet associationsskuld. Det blir naturligtvis inte heller bra.

   Allt i eftertänksamhet och balans!
   God fortsättning, K-G!

 5. Jag är inte motsund i min ambition att endast bejaka ett kuppförsvar . Tvärsom ! Jag är för demokratin och att tagga ner / avspänna svensk militarismen . Det verkar som om Martin ser hotbilder , som inte jag ser . Presentera dessa hotbilder ? Är du påverkad av hotbilder och från vem ?

  1. Så länge bankmaffian och dess krigsförbrytare INTE har oskadliggjorts så utgör de en mycket verklig hotbild mot fred, demokrati och frihet, för varje land i hela världen. Det är inga konspirationsteorier.

   https://sv.wikipedia.org/wiki/Milit%C3%A4rindustriella_komplexet

   https://en.wikipedia.org/wiki/Confessions_of_an_Economic_Hit_Man

   https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2019/10/13/problemet-lost-sa-far-vi-fred-och-valfard-i-hela-varlden-avskaffa-fractional-reserve-banking/

 6. Etablisemangsmedia/ systemmedia utgör en verklig hotbild mot freden, eftersom de gynnar systemet med ett stärkt försvar och upprustningsiver. Sprider villigt politikers propaganda lögner och fejkade hotbilder mot Sverige. De är verkligen ett rejäl hot.

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s