Zsuzsanna Clark – Nyhetsbanken – Till gulaschkommunismens lov

Zsuzsanna Clark föddes 1968 i Ungern och lever nu i Storbritannien. I en kommande bok, ”Gulasch och solidaritet”, berättar hon om sina positiva upplevelser av den ungerska s k gulaschkommunismen.
https://www.nyhetsbanken.se/2019/12/till-gulaschkommunismens-lov.html

11 reaktioner till “Zsuzsanna Clark – Nyhetsbanken – Till gulaschkommunismens lov

 1. Jag tror Zsuzsana är ett undantag bland befolkningen som befriades från Kremls bojor när Sovjet föll.

  De allra flesta som jag känner och vuxit upp bakom järnridån blev väldigt glada när de fick sin frihet och deras diktatorer blev avsatta eller arkebuserade. Om du läser mer om Ungernrevolten och Pragvåren så förstår du bättre varför alla sovjetiska satellitstater i Europa utom Vitryssland valde friheten när de hade chansen.

  https://sv.wikipedia.org/wiki/Ungernrevolten
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Pragv%C3%A5ren

  Men det kommer alltid finnas de som försvarar det förtryck de utsatts för, se alla som fortsätter bära slöja efter att de flytt från sina förtryckarländer.

  1. Det är många som talar om ”frihet” men ordet är en floskel eftersom ordet kan betyda e mängd olika saker:
   https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2019/02/27/olika-former-av-logn-del-4-floskler-pladdermajornas-vapen/

   ”Man ska vara medveten om att demokrati är inte, en gång för alla, huggen i sten. Demokrati är en levande materia som ständigt måste underhållas, förbättras, förändras, eller om du så vill, vårdas. Och som en god samhällsmedborgare måste man vara medveten om detta. Man ska ha ett kritiskt förhållningssätt, men samtidigt ett konstruktivt förhållningssätt. Så det är vårt gemensamma ansvar att se till så att den här demokratiska farkosten fortsätter att segla på haven. [Olof] Palme hade fullständigt rätt. Han sa att varje generation ska erövra sin demokrati och det gäller fortfarande.”
   / Anne-Marie Pålsson (https://detgodasamhallet.com/2017/01/20/dgs-tv-avsnitt-10-med-anne-marie-palsson/)

   ”Historien ger många exempel på att demokratin krossats av människor som sagt sig kämpa för ”verklig demokrati” och ”folkets egentliga mening. Insikten härom kan leda oss till en försvarsposition som döljer att demokratin är ett utomordentligt krävande styrelseskick. Det måste ständigt hittas nya vägar till vitalisering, till att nå ut till människorna och göra dem aktiva. Diktaturer bjuder ett maskineri av lydnad, slutet och till det yttre väloljat. Demokrati bygger på lojalitet, öppenhet och pulserande liv. Den måste därför ständigt vinnas på nytt.”
   / Olof Palme

   ”Våra pionjärer fängslades för de drev med präster och gud och dagens vänster bugar för präster som är minst lika reaktionära. Bara att de kommer från en annan del av världen.”
   / Johannes Regell (Källa: https://nyheteridag.se/plus/socialisterna-i-vastervik-om-vansterns-installning-till-boneutrop-man-sviker-sin-rorelses-historia/)

 2. Det finns naturligtvis olika grader av helvetet men Sovjets modell att styra sina grannländer innebar en väsentligt lägre nivå av frihet än vad vi upplever här i västliga demokratier.
  Palme var ingen anhängare av Sovjets förtyck av grannländerna, snarare tvärt om.

  Lite paradoxalt att du själv hänvisar till svenska wiki i ett inlägg i nästa bloggpost om du inte ser den som trovärdig?
  Om du inte litar på mina länkar så står det fritt att googla vidare på dessa ämnen.

  1. Tack. Jag klickar inte på de wikipedialänkarna i det här fallet.

   Visst är det paradoxalt. Det är ett problem. Trots att svenska Wikipedia är överdrivet propagandistiskt partisk, så hänvisar jag dit ibland, då jag ibland upplever uppgifterna som sanningsenliga, men även ibland för att kritisera märkliga poster. Även Putin och Wikipedias skapare känner sig nödgad att skapa nya uppslagsverk, p.g.a. problemet.

   Det är som med alla fulmedier som befolkas med propagandister i syfte att vilseleda. Sanning varvas med lögn.

   Både monopolkommunism och monopolkapitalism är totalitära system, men människorna i vilket system som helst kan påverka systemen.

   Även Vetenskapliga partiet är totalitärt internt, men demokratiskt externt. Internt kan det inte göras om till fascistisk imperialism, likt socialdemokraterna efter Palme. Externt kan det väljas genom att folket röstar på Valsamverkanspartiet och kryssar våra kandidater.

   Du kan knappast påverka bankmaffians fulmedier, eller fulpartier fulla med korrumperade fulpolitiker, som hoppas på gigantiska arvoden från EU, i vår s.k. ”demokrati”, men du kan starta ett nytt icke-korrumperat parti som kommunicerar via alternativa fria medier och ansluter sig till Valsamverkanspartiet och erbjuder folket ett bättre alternativ. Så länge den demokratin finns så har folket ett alternativ.

   Så var det även i Ryssland. Gorby m.fl. påverkade enpartisystemet inifrån systemet och idag har de ett flerpartisystem och plutokrati precis som i USA.

   Jag kan förresten rekommendera att du läser igenom olika intressanta citat om demokrati som jag har lagt upp här:

   https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/citat-om-demokrati/

 3. Mycket tid du lagt på dessa citat ;-)

  Men att blanda ihop den ljusa sidan med Nelson Mandela och mäster Yoda och den mörka sidan med Stalin och Putin är väl lite som om en Jedi och en Sith skulle dejta? Nyponsoppan skär sig. Den wookade wookien vrålar. Hjulet snurrar men hamstern brinner. Båset är tomt när kon ruttnar. Väck inte den björn som bajsar på lingonen.

  Ingen bra kombo alltså. Annars var det en intressant läsning :-)

  1. Du har rätt. Lever man i det konflikttänkande som eliten skapar i den fulmedia-inducerade masshysterin så har du rätt. Det skär sig lätt för en sådan betraktare.

   Demokrati innebär att lyssna på den andra sidan. Det lärde jag av Mahatma Gandhi, inte av fulmedia. Det är en sak att säga att vi ska lyssna på den andra sidan, en helt annan sak att faktiskt göra det.

   Det är en utmaning. Meditation är essentiellt.

 4. Men att lyssna på Stalin är inte demokrati på någon nivå, han är och förblir en av de värsta psykopaterna och massmördarna i världshistorien. Det skulle både Palme eller Gandhi tycka utan tvekan. Meditation är heller inte nödvändig i detta fallet för att komma fram till rätt svar, det sitter och ska sitta i ryggmärgen på varje normalbegåvad individ.

  Bättre att lyssna på general Sun Tzu och ha den inställningen i detta fallet,

  “If you know the enemy and know yourself, you need not fear the result of a hundred battles. If you know yourself but not the enemy, for every victory gained you will also suffer a defeat. If you know neither the enemy nor yourself, you will succumb in every battle.”

  Synd att du blandar in psykopater på en annars fin lista.

  1. När DN:s demagogiska mäster-psykopater spottar på Stalin så tänker jag genast att honom bör vi kanske lyssna på?

   DET ÄR absolut demokrati på hög nivå, tror jag. Gandhi tycks vara enig:

   ”Evolution av demokrati är inte möjlig om vi inte är beredda att höra den andra sidan.”
   / Mahatma Gandhi

   Kanske var han en god människa, tänker jag. Kanske var han en människa som plockade bort de psykopater som är hela problemet för samhället? Vi ser ju vilka som har makten över vårt samhälle idag, helt enligt den gamla soldathandbokens varningar. https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2018/01/05/konspirationsteori-gamla-och-nya-soldathandboken-om-desinformation-och-hur-den-pa-ett-markligt-vis-forandrats/

   Kanske är det därför psykopater påstår att Stalin är en av de värsta psykopaterna och massmördarna i världshistorien? Psykopaterna är ju bevisligen särskilt rädda för Stalin, t.o.m. fortfarande när han är död. vad sade han? Vad gjorde han? och varför? Hur kommer det sig att han fortfarande dyrkas av ryssar?

   Palme och Gandhi var helt klart inte lika totalitära som Stalin, men kanske Stalin insåg varthän denna naiva mjukhet inför psykopatin skulle leda? D.v.s. till dagens finanskapitals öppna terror mot suveräna stater, massmigration, ojämlikhet, rasism människor emellan, d.v.s. fascism, under diverse skönmålningar och floskler.
   https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2019/02/27/olika-former-av-logn-del-4-floskler-pladdermajornas-vapen/

   Stalin är fortfarande en hjälte för många ryssar. Deras version får du naturligtvis aldrig läsa i finanskapitalets DN, men en annan bild finns givetvis att finna om du letar. Det kan kanske ge dig en mer balanserad bild?

   Meditation är GIVETVIS essentiellt för att ens kunna komma i balans, eftersom din ryggmärg är besmittad av livslång svensk/västlig indoktrinering i Stalin-hat och rysshat.

   General Sun Tzu tycks f.ö. ha rätt i sak. Han mediterade säkert rikligt av den orsaken att han ville lära känna sig själv och fienden bättre, men han nådde inte Buddhas nivå, i min mening.

   ”Den man som besegrar sig själv är överlägsen den som besegrar tusen man i tusen fältslag.”
   /Buddha Ur Dhammapada, avsnittet Sahassavagga, vers 103

   Prova att besegra dina egna fastfrusna föreställningar! Att lyckas är ingen katastrof, men en fantastisk upplevelse och en verklig berikande vinst för din egen mentala utveckling.

 5. Gandhi (eller Jesus och Buddha) menade naturligtvis inte att man ska hylla eller ta efter en av den ondaste psykopater som någonsin vandrat på denna jord (topp 3), det hoppas jag att du förstår med eller utan meditation. Det är mycket få personer, ryssar inkluderat, som idag anser att det fanns goda sidor hos Stalin. En psykopat är en psykopat helt enkelt, de regerar via terror och inte via meriter.

  De som fortfarande lever kvar i de gamla idealen, som på 1900-talet, där de sjukaste, ondaste, och de idag mest bespottade personerna var de som man ska se upp till kommer att uppleva framtiden som en mycket svår utmaning. T.ex. Ryssland och Turkiet har ju fallit tillbaka i gamla vanor med despoter och får betala högt pris för det.

  Är det verkligen Vetenskapliga partiets officiella inställning att Stalin och andra gelikar är förebilder för folket och hur tror du själv att det påverkar partiets möjligheter i framtiden?

  1. Vetenskapliga partiet officiella inställning är inte att begå varken ”guilt by association” eller ”honour by association”, men med uppriktighet, öppenhet och skepticism försöka förstå historien, så att vi kan undvika att upprepa misstagen.

   Gandhi, Jesus och Buddha menade inte att någon bör demoniseras men att vi ska lyssna på varandra och att vi ska meditera.

   När jag tar del av olika intressanta saker så tycks inte varken Hitler eller Stalin vara drivna av ”ondska”, men vara för sina egna folk och emot folkförrädare som var lojala med annat än det egna folkets bästa intresse.

   Hitler gjorde förmodligen ett stort fel, som många med imperialistisk herrefolks-attityd gör, nämligen att nedvärdera andra folk och se sitt eget folk som utvalt. Högmod går ofta före fall. Stalin gjorde inte det felet.

   Jag gör som Gandhi, Jesus och Buddha, d.v.s. mediterar, och då ser jag faktiskt igenom demoniseringen. Att läsa utan att meditera kan liknas vid att äta utan att skita. Att läsa icke-objektivt strunt som ex. svenska Wikipedia och fulmedia som kontrolleras av propagandister kan givetvis liknas vid att äta skit.

   Läser man med positivitet ser man ex. att Stalin gjorde många nyttiga saker. Ex. så plockade han bort sektledare som slog i villfarelser i det lättlurade folket och utnyttjade deras godtrogenhet. Detta ledde givetvis snabbt till ett mycket upplyst folk, fritt från villfarelser, som ex. blev först med att placera en människa i rymden.

   Så var Stalin ”nationell” i min mening. Han menade att varje land/folk måste befria sig självt nationellt från finanskapitalets imperialistiska fascism, inte pådyvlas kommunismen genom entrism, såsom många trotskister vill. Även jag finner detta omoraliskt. Den nationella synen hade även Karl Marx. Jag håller med dem. Det är varje folks eget moraliska ansvar att göra sig av med fascismen. 8-partiets olika former av fascism-vurm är beklämmande.

   Stalin hade nog rätt i mycket, tror jag. Socialdemokrati är inte fascismens antipod, men dess tvilling, sade han. Det var inte så med Palme som ledare i Sverige, då Sverige stod på de angripnas sida för freden och anständigheten i Sydafrika och i Vietnam, men idag när psykopatiska infiltratörer har tagit över S så är det tydligt, när ex. de s.k. ”Socialdemokraterna” allierar sig med extrema former av sekterism och säljer vapen åt finanskapitalet eller allierar sig med öppet terroristiska diktaturer som begår krigsförbrytelser, t.o.m. köper in kostbart ineffektivt luftvärn från Trumps krigsförbrytare-regim.

   Trump och sossarna är inte ensamma om psykopatisk fascism. USA:s regimer har begått krigsförbrytelser och massmördat i decennier nu. Majoren och militärpolisen Tulsi Gabbard är mitt hopp om förändring i USA.

   Sverige har fjäskat och t.o.m. deltagit i de psykopatiska massmorden i ex. Libyen, som har lett till ett enormt lidande och till signalpolitik och massdrunkningar i Medelhavet. Så hade nog knappast Stalin gjort.

   Så rensade Stalin bort nazi-sionisterna ur maktsfären. Utmärkt. Vi ser ju idag vilken fascism de bedriver i Israel och vilken skit de sprider i svenska medier. General Ya’ir Golans åsikt är mycket talande.
   https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2016/05/23/omkoppling-av-tankemonster-tva-israeler-jamfor-israel-med-nazismen-under-hitler/

   Så avslutade Stalin-regimen Hitlertysklands eget självmord, tvåfrontskriget, vilket ledde oss till en lång fred i Europa och Sovjet, ända fram till finanskapitalets splittrande massmördande angrepp mot Jugoslaviens alla folk, i vilket Serbien demoniserades okritiskt av finanskapitalets lydiga journalister, vilket du nu kan läsa om i nobelpristagaren Peter Handkes essäer. https://fib.se/antiimperialism/kanske-peter-handke-rent-av-har-ratt/

   Hade Stalin varit med på Afghansk-sovjetiska kriget? – Det tror jag inte och krigen där har ju alls inte gynnat sovjeterna eller befriat afghanerna från villfarelser. Tvärtom. Misären ökar behovet av villfarelser.

   Jag håller det INTE för uteslutet att Stalin var psykopat, men jag ser också att han saknar den typiska narcissismen för en psykopat. Han ville ex. inte ta åt sig äran för det vunna kriget eller ha en massa stjärnor och medaljer.

   En psykopat kan givetvis göra bra saker med god karaktär också, om denna sätter ett högt moralfilosofiskt mål. Denne kan ex. upptäcka andra psykoater och eliminera dem innan de orsakar sitt eget folk och/eller andra folk stor skada, såsom de gör idag genom EU-vurmen kombinerat med krigshetsen och massmigrationen, vilket givetvis leder till både krig, ojämlikhet och rasistiska känslor.

   En stalinistisk gärning idag skulle, i min mening, faktiskt kunna anses vara ”godhet”, summa summarum. Jämför med ”spårvagnsproblemet”! Jag menar att om du mentalt måste välja mellan ett media-inducerat masshysteriskt folkförräderi som förstör samhället, kanske t.o.m. leder till inbördeskrig med tusentals oskyldiga döda i vårt land, eller att plocka bort några hundra psykopater som orsakar tillståndet! Vad är då minst ont och mest gott? Avgör själv!

   Idag är kommunledningarna och riksdagen fulla av karaktärslösa psykopater som höjer sina arvoden och sänker sin värnskatt, samt försnillar pengar i diverse kostbara projekt som folket inte vill ha, medan folket pungslås. Det är tydligt. Detta är naturligtvis skadligt för svenska folket. Ett karaktärslöst grovt folkförräderi, förutom det faktum att psykopatin faktiskt är folkvald, vilket är mycket förmildrande och märkligt. Bisarrt.

   Att jämföra Putin och Erdogan, som båda är folkvalda av sekteristiskt kapitalistiskt troende människor, med Stalin, som avskaffade sådant, leder givetvis INTE rätt. De är helt olika karaktärer.

   Despotismen är stor i världen idag, i väst såväl som i öst. Despotismen/Oligarkin/Fåväldet/Maffiaväldet går i de flesta fall under en falsk slöja av demokrati, men det finns naturligtvis inget demokratiskt med inskränkt yttrandefrihet, medier som ljuger dygnet runt och fåtalet kapitalister, som ägare till hela skiten, inkl. våra medier.

   Det finns naturligtvis heller inget ”demokratiskt”, i reell mening, med ett grundlurat folk, som saknar förmåga och önskemål om att tänka självständigt, öppet och skeptiskt. De är generellt sett inte motiverade att överväga olika vetenskapliga rapporter, undersöker heller ingenting på riktigt, samt bänkar sig istället framför finanskapitalets medier (inkl. deras sociala kontrollerade plattformar) för att slötitta på dagens lögner. Sedan går de och röstar, men till 99,9999% naturligtvis inte i sitt eget bästa intresse.

   Först måste det nog gå riktigt illa, tror jag … om de ens kommer vakna då? Jag hoppas de vaknar innan det går illa, men jag ser ju vad elitens psykopater håller på med och hur folket röstar och proteströstar. Om folket kunde vakna snart skulle jag faktiskt bli himla glad. Då är jag här för dem och för deras barn och för framtidens generationer, men idag tycks de alls inte bry sig.

   Av intresse i anslutning till detta:
   https://www.nyhetsbanken.se/2019/12/putin-om-polen-och-pakten.html

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s