Nobels fredspris till Julian Assange eller Greta Thunberg eller Vladimir Putin?

Det funderar jag på när jag läser Pål Steigans blogg:

”Assange förtjänar tack och belöning – gärna ett Nobelpris. Som jurist har jag tolkat Nobels vilja. För några dagar sedan meddelade vi i Nobel Peace Prize Watch honom som lämplig för fredspriset 2020 på en ny Facebook-sida. Assange har utmanat övertron på säkerhet genom militära medel – vad Nobels fredspris ska handla om – och hatas av det militärindustriella komplexet. De får inte lyckas med hämnd.”
/ Fredrik Heffermehl Källa: Julian Assange: Det historiska övergreppet

”Assange fortjener takk og belønning – gjerne en nobelpris. Som jurist har jeg tolket Nobels vilje. For noen dager siden annonserte vi i Nobel Peace Prize Watch ham som egnet for fredsprisen 2020 på en ny Facebook-side. Assange har utfordret overtroen på sikkerhet ved militære midler – det Nobels fredsprisen skulle handle om – og er hatet av det militær-industrielle kompleks. De må ikke lykkes med sin hevn.”
/ Fredrik Heffermehl Kilde: Julian Assange: Det historiske overgrepet

Tidigare har jag skrivit följande: Svenska Freds nominerar Greta Thunberg till Nobels fredspris – Vetenskapliga partiet stödjer nomineringen. Nobels vilja är relevant. Vad är relevant i Alfred Nobels testamente?

Bild på nobels fredspris”Öfver hela min återstående realiserbara förmögenhet förfogas på följande sätt: kapitalet, af utredningsmännen realiserade till säkra värdepapper, skall utgöra en fond, hvars ränta årligen utdelas som prisbelöning åt dem, som under det förlupne året hafva gjort menskligheten den största nytta. Räntan delas i fem lika delar som tillfalla: en del den som inom fysikens område har gjort den vigtigaste upptäckt eller uppfinning; en del den som har gjort den vigtigaste kemiska upptäck eller förbättring; en del den som har gjort den vigtigaste upptäckt inom fysiologiens eller medicinens domän; en del den som inom litteraturen har producerat det utmärktaste i idealisk rigtning; och en del åt den som har verkat mest eller best för folkens förbrödrande och afskaffande eller minskning af stående armeer samt bildande och spridande af fredskongresser. Prisen för fysik och kemi utdelas af Svenska Vetenskapsakademien; för fysiologiska eller medicinska arbeten af Carolinska institutet i Stockholm; för litteratur af Akademien i Stockholm samt för fredsförfäktare af ett utskott af fem personer som väljas af Norska Stortinget. Det är min uttryckliga vilja att vid prisutdelningarne intet afseende fästes vid någon slags nationalitetstillhörighet sålunda att den värdigaste erhåller priset, antingen han är Skandinav eller ej.”

Jag läser igenom Nobels vilja och mediterar på saken. Svaret blir ganska snabbt Vladimir Putin, som jag tidigare har nominerat. Putin har absolut bidragit till fred och fredskongresser i Mellanöstern under året, mot terrorister och de som stödjer dem.

Man skulle kunna påstå att han har medverkat till krig och att många oskyldiga har drabbats. Det är sant och att det alls inte är direkt fredligt, men det finns en mycket viktig aspekt:

Bild på Ayaan Hirsi Ali”Det finns en enorm skillnad mellan att vara tolerant och att tolerera intolerans”
/ Ayaan Hirsi Ali (Källa: Wikiquote Ayaan Hirsi Ali )

 

Bild på Ayaan Hirsi Ali“There is a huge difference between being tolerant and tolerating intolerance”
/Ayaan Hirsi Ali (Source: Wikiquote Ayaan Hirsi Ali)

 

Slutresultatet är förmodligen att världen kommer bli fredligare p.g.a. Vladimir Putin, tror jag. Låt mig dessutom citera vad Putin har sagt som är exakt i Alfred Nobels anda, trots den dynamit som Putin har levererat i knät på krigsförbrytare:

Bild på Vladimir Putin”Ryssland är för en multipolär värld, en demokratisk världsordning, förstärkning av det internationella rättssystemet och för att utveckla ett rättssystem där vilket som helst litet land, till och med ett mycket litet land, kan känna sig tryggt som om det ligger bakom en stenvägg. … Ryssland är redo att bli en del av denna multipolära värld och garantera att det internationella samfundet följer dessa regler. Och inte som en supermakt med speciella rättigheter, utan snarare som en jämlik bland jämlikar.”
/Vladimir Putin Källa: Engelska Wikiquote

Bild på Vladimir Putin”Russia is in favor of a multipolar world, a democratic world order, strengthening the system of international law, and for developing a legal system in which any small country, even a very small country, can feel itself secure, as if behind a stone wall. … Russia is ready to become part of this multipolar world and guarantee that the international community observes these rules. And not as a superpower with special rights, but rather as an equal among equals.”
/Vladimir Putin Source: English Wikiquote

Bör inte Assange eller Greta Thunberg ha en belöning? Jodå. Men det var inte frågan, utan VEM som ”det förlupne året hafva gjort menskligheten den största nytta”, samt ”den som har verkat mest eller best för folkens förbrödrande och afskaffande eller minskning af stående armeer samt bildande och spridande af fredskongresser”? Där är svaret Vladimir Putin, år efter år, i min mening.

Nato-propagandisten Oksanen får kalla mig ”Putinist!” hur mycket han vill. Jag tar det som en komplimang. Jag arbetar inte åt främmande makt, men för barnen och framtidens generationer och jag har en känsla av att Putin gör det också. Det känns förbrödrande för mig.

Tyvärr kan inte Vetenskapliga partiet nominera Vladimir Putin … än, läser jag på The Noble Peace Prize. Innan det kan ske så måste vi bli:

Medlemmar av nationella församlingar och nationella regeringar (kabinettmedlemmar / ministrar) i suveräna stater samt nuvarande statschefer

”Members of national assemblies and national governments (cabinet members/ministers) of sovereign states as well as current heads of states”


Gillade du denna text och känner tacksamhet för att vi finns och är motiverad att visa denna tacksamhet så kan du alltid bidra med en donation. Får vi en donation av Vladimir Putin så kommer vi redovisa det för Oksanen och alla andra. Vi tycker ändå inte som Putin om allting. Putin välkomnar ex. religioner av olika kompatibla slag, medan vi är för sekularism. Putin är även för tillväxt, medan vi är för nedväxt. Putin är för Rysslands bästa i första hand, medan vi är för Sveriges bästa i första hand.

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s