Vetenskapsteori – Klimat – Kommunism – Falsifiering av Pål Steigans hypotes

Norrmannen och kommunisten Pål Steigan angriper kapitalismen som huvudfienden mot klimatet och den ekologiska hållbarheten, men min hypotes är att det handlar om intelligensen, inte systemet.

Bild på Pål Steigan”Vi menar att det finns grund för att påstå att det pågår en global uppvärming och att för första gången i historien är mänsklig påverkan så stor att den bidrar till den globala uppvärmningen.

Detta är vår bästa värdering av det forskningsbaserade material som vi har varit i stånd till att sätta oss in i. Men vi er inte forskare, och vill inte låta som om vi är det. Skulle framtida forskning visa att vi har fel, när det gäller klimatet, så kommer vi att ändra uppfattning. Samtidigt försvarar vi falsifikationsprincipen i vetenskapsteorin. Forskning skall försöka att falsifiera vedertagna sanningar, och ju mer en teori motstår falsifikation, desto starkare blir den. Forsöken att tysta kritiker, såsom också NRK nu försöker göra, strider därför mot grundläggande vetenskapsteoretiska principer. Om vi förutsätter att forskningen bakom IPCC-rapporterna är sund, så borde kritikerne få forskningsanslag för att försöka falsifiera dem, och inte stämplas som otrogna.

Vi menar också att det pågår en så massiv rovdrift på hela ekosystemet att det kan leda till civilisationens sammanbrott i vårt århundrade. Drivkraften bakom detta är kapitalismens system-nödvändiga eviga tillväxt. Om man varnar för mänsklighetens påverkan på klimatet, och inte vill avskaffa kapitalismen, så är man inte seriös. En «grön kapitalism» är en omöjlighet.”
/ Pål Steigan Källa: https://steigan.no/2020/02/na-handler-det-ikke-lenger-om-klima-dette-er-ra-klassekamp/

Bild på Pål Steigan”Vi mener at det er grunnlag for å si at det pågår en global oppvarming og at for første gang i historien er den menneskelige påvirkninga så stor at den bidrar til denne globale oppvarminga.

Dette er vår beste vurdering av det forskningsbaserte materialet vi har vært i stand til å sette oss inn i. Men vi er ikke forskere, og vil ikke late som om vi er det. Skulle seinere forskning vise at vi tar feil når det gjelder klimaet, vil vi forandre oppfatning. Samtidig forsvarer vi falsifikasjonsprinsippet i vitenskapsteorien. Forskning skal prøve å falsifisere vedtatte sannheter, og jo mer en teori motstår falsifikasjon, jo sterkere står den. Forsøkene på å bringe kritikere til taushet, slik også NRK nå legger opp til, strider derfor mot grunnleggende vitenskapsteoretiske prinsipper. Hvis vi forutsetter at forskninga bak IPCC-rapportene er sunn, burde kritikerne få forskningsmidler for å prøve å falsifisere dem, og ikke bli stemplet som vantro.

Vi mener også at det pågår en så massiv rovdrift på hele økosystemet at det kan føre til sivilisasjonssammenbrudd i vårt århundre. Drivkraften bak dette er kapitalismens systemnødvendige evige vekst. Hvis man advarer mot menneskeskapt påvirkning av klimaet, og ikke vil avskaffe kapitalismen, så er man ikke seriøs. En «grønn kapitalisme» er en umulighet.”
/ Pål Steigan Källa: https://steigan.no/2020/02/na-handler-det-ikke-lenger-om-klima-dette-er-ra-klassekamp/

Den första frågan jag har är givetvis vilka hypoteser och falsifieringar och argumentationer som redaktionen på Steigan.no har tagit del av, samt hur de har kommit till sin slutsats, även om de inte är forskare. Mina egna hypoteser, falsifieringar och argumentationer finns under kategorin klimat.

Den skyldigheten har man givetvis som undersökande journalist INNAN man framlägger precis samma åsikter som demagogiska ljugande propaganda-journalister gör storvulet! Annars blir det sekterism. Man uppmanas att tro och man säger att man tror, men har ingen förklaring på varför. Är det inte så?

Samtidigt som Kuba blir allt mer ekologiskt hållbart, under olagliga sanktioner från USA, samt att påståendet om kapitalisters absurda tillväxt-vilja framstår som fullt logisk i sammanhanget, så vill jag ändå försöka falsifiera Steigans påstående.

Jag tycker INTE att evidensen pekar på att ett avskaffande av kapitalismen och införande av kommunism, är någon garanti för ekologisk hållbarhet. Aralsjön under kommunismen är väl det tydligaste exemplet. Aralsjön har enbart delvis reparerats  under kapitalismen. Den politiska viljan saknas. Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Aralsj%C3%B6n#Aralsj%C3%B6ns_framtid

Jag skulle istället vilja framföra hypotesen att ett politiskt intelligent folk, som väljer intelligenta politiker, helt oavsett demokratiskt system, samt därmed motar bort kortsiktiga psykopater, är garantin för en intelligent balanserad och ekologiskt hållbar politik för framtidens generationer.

Man skulle t.o.m. kunna införa demokratikörkort och hjärnskanning i alla olika former av demokratier, i mer kapitalistiska demokratier, såväl som i mer socialistiska demokratier, så att människor som har en viss nivå av medkänsla, intelligens, samt kunskaper i hur man skiljer sanning från osanning, får deltaga i demokratiska resonemang och i demokratin.

Jag är inte emot sport-körkort, mode-körkort, tatuerings-körkort heller, där jag säkert inte kommer lyckas väl. Inom dessa områden ska naturligtvis andra människor bestämma som har den kompetensen, inte jag.


Ev. donationer för min falsifiering, nya hypotes, samt förslag på demokratisk lösning till den politiska diskursen, mottages med stor tacksamhet.

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s