Kritik – Fjärde statsmakten, coronaviruset, cancer, elbil, miljö, kärnkraft, koldioxidlagring, vård, beredskap

Positiv och negativ kritik till ”Fjärde statsmakten. Jag frågar mig inledningsvis om fjärde statsmakten är en makt att räkna med och ger mig sedan på sakfrågorna i klippet.

Fjärde statsmakten

Precis som första statsmakten använder sig ”fjärde statsmakten” av s.k. naiv kommunikation, d.v.s. en mycket förenklad argumentation och en ton som passar för barn eller mentalt funktionshindrade. De använder dessutom ett av elitens kontrollerade sociala medier, Youtube, istället för ett alternativ.

Notera att den ene individen intar en blid  underkastelseroll och enbart ställer de frågor som den tilltänkte ”makthavaren” sannolikt har förutbestämt. Den andre intar den dominanta storvulna rollen av uppfostrare och fadersfigur. Det är ofta så första statsmakten gör, på samma storvulna dominanta vis. De granskande frågor som borde ställas om källor, eller förmodade motargument, ställs inte.

Om ”första statsmakten”, d.v.s. monopolistiska ägare och de mutade eller snärjda journalister som skriver i dem, länkar till dem, samt ”andra statsmakten”, d.v.s. ledande politiker som underkastar sig dem, om de förlorar makten över folkets trynen, så finns det alltså ett alternativ att naivt börja lita okritiskt på och börja tugga i sig.

Picture of pigs eating manure coming from a TV. Text suggesting reasons. Mommy and daddy did it? New masters does it too? Creating emotions & is irresistible? Easy access & Steady flow? Avoiding own thought? Easy to swallow? Easy to puke on others? Satisfies curiosity comfortably? Fake sense of social life? Distracting from suffering? Perverted sadomasochism?Även framtidens politikeradel och rättssystemet, alltså statsmakt nr.2 och nr.3, skulle säkert kunna underkasta sig fjärde statsmakten i framtiden, såsom politikeradeln lyder första statsmakten idag. Varför inte?

Men själv hoppas jag att folket istället vill ha mer granskande medier och en mer vetenskaplig demokrati som styrs genom rationell och känslomässigt korrekt deliberativ direktdemokrati, men hur det ska bli avgör givetvis varje individ av folket helt på egen hand och tillsammans i valet 2022.

Coronaviruset

Det är föredömligt att  Lars Bern uppmanar till intag av vitaminer för att stärka immunförsvaret. Bern nämner Vitamin D3. Svenska Wikipedia duger inte, men Shenet beskriver Vitamin D bättre. Jag har även tagit upp hur man kan skyddar sig. Om andra medier  gör något liknande, eller ej, säger allt om dem och hur mycket de bryr sig om dig.

Bern är övertygad om att fler är smittade av coronaviruset än vad som uppges av myndigheterna Kina. Jag tror att han har rätt. Kinas åtgärder hänger säkert på att göra vad de kan för att rädda så många liv de kan, genom att hålla människor åtskilda, så gott de kan.

Kina har på vintern låg solinstrålning och man kan anta att Kina, såväl som Sverige, har stor andel med låga nivåer av vitamin D, som gör viruset särskilt farligt. Människor med svagt immunförsvar, veganer  och människor med diabetes och hjärtsjukdomar, bör sannolikt se upp, även om viruset anses vara milt.

Bern har förmodligen rätt i att det inte är något allvarligt hot för Kina, men det är nog inte osannolikt att influensan kan trigga en av de kriser som kapitalismen alltid skapar, vilket folken alltid får betala.

Även jag spekulerar i om fulmedias raljerande mot fullt logiska åtgärder i Kina, som faktiskt räddar liv, eventuellt kan ha ett samband med läkemedelsindustri som vill sälja vaccin och mutade journalister, eller en vilja att försvaga Kina geopolitiskt, eller bara ett sätt att beskriva Kina med kontrollordet ”Diktatur!”, fastän exakt samma åtgärder kan beslutas om i Sverige.

Har avlidna äldre människor en negativ nationalekonomisk effekt på längre sikt? Jag vet inte, men Kina har ingen brist på människor, ur en ekologiskt hållbar synvinkel. Tvärtom.

Jag tvivlar på att det handlar om ett virus som har spridits medvetet, men kan naturligtvis inte utesluta det helt, men olika virus har uppkommit spontant i alla tider. Olika influensor har drabbat oss i vintertider nästan jämt. Ofta har de spridits över världen genom fåglar. Då många dör av dem så kallas de för högpatogen fågelinfluensa.

Några börskrascher vet jag inte om influensor har lett till, men sjunker en förskrämd börs rejält så är det givetvis köpläge, om man nu inte tillhör de 90% av folket som redan har förlorat sin förmögenhet i tre decennier och numera är fattig, förstås och behöver donationer, som jag gör.

De som inte redan har drivits under fattigdomsgränsen, i globalismens race mot bottnen, hotas nu av marknadshyror och sänkta bidrag, efter valet 2022, vilket är ytterst sannolikt enligt Hyresgästföreningen Väst.

Marknadshyror kan säkert skapa totalt kaos med Socialdemokraternas kanslihushöger med Vänsterpartiet som knähund, den vanliga högern, såväl som med SD-högern vid rodret, tror jag. Ingen av dem driver nämligen frågan om Ut ur EU. Efter ett Svexit hade det funnits rejäl möjlighet att vända skutan, ex. med en riktigt folklig grupp som valsamverkar, tror jag.

Fortsatt EU-korruption lockar sannolikt politikeradeln för mycket, enligt Jeff Ahl (AfS). Det hade sannolikt varit mycket bättre om svenska medborgare hade röstat Nej till EU för 25 år sedan. Då hade sannolikt mänskliga rasistiska känslor, samt andra motsättningar, saknats helt i Sverige.

Bern tar upp att Sverige numera har minst antal vårdplatser per capita i västvärlden, vilket gör att vi kan få svårt att hantera en pandemi, samt att vi skulle kunna få problem med livsmedelsförsörjning p.g.a. stängda gränser. Jag finner ingen källa för påståendet. Sverige verkar ha en relativt bra sjukvård och ligga relativt högt i rankningen. Källa: https://en.wikipedia.or/wiki/Healthcare_in_Europe

För coronaviruset ser jag inga stora bekymmer för Sverige, mer än att känsliga individer dör i förtid, men värre saker kan hända med andra virus, eller vid andra event, om vi envisas med att vara med i EU och fortsätta ha en dålig beredskap.

Dålig vårdberedskap

Berns påpekande stämmer nog. Folket har dessutom både röstat Ja för EG första gången, samt röstat Nej till EMU, men aldrig fått rösta om EU-medlemskapet, vars  ”välfärd” de nu  har fått uppleva i ca tre decennier.

Vissa upplever kanske längre vårdköer. Detta är nog bara en av konsekvenserna av EU-medlemskapets frihandel och fria rörlighet, som även har försvagat vårt lands interna enhet och totalförsvarsförmåga.

Det vore ett folkförräderi, om det inte vore så att folket självt ständigt röstar för fortsatt extrem marknadsliberal högerpolitik, genom att de faktiskt röstar på 8 EU-vurmande partier i Riksdagen till 99%, samt att de resterande partierna INTE valsamverkar.

Bild på George Orwell
”Ett folk som väljer korrupta politiker, bedragare, tjuvar och förrädare är inte offer … men medbrottslingar”
/ George Orwell Källa: https://www.goodreads.com/quotes/1402817-a-people-that-elect-corrupt-politicians-imposters-thieves-and-traitors

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims… but accomplices”
/ George Orwell Source: https://www.goodreads.com/quotes/1402817-a-people-that-elect-corrupt-politicians-imposters-thieves-and-traitors

Det dras ner på vården för att minska kostnader, så att skatterna kan sänkas för politikeradel och monopolkapital på den lössläppta marknaden, där George Soros kapital rör sig lika fritt som han själv rör sig i EU:s korridorer ,tillsammans med andra lobbyister.

Inget parti i Riksdagen driver frågan om Ut ur EU, trots detta. Vetenskapliga partiet är DET ENDA PARTIET i Sverige som dels driver frågan om Ut ur EU och dessutom bjuder in och valsamverkar brett med andra partier, för att komma över 4%-spärren. Det är följaktligen ENDAST vi som kan erbjuda folket ett rimligt alternativ. Så här röstar du för denna valsamverkan. Så här går du med.

Cancerfondens kostrekommendationer

Lars Bern menar att Cancerfonden påstår att cancer inte har något större samband med kosten, medan Bern menar att kolhydrater, socker och olika gifter i maten har en avgörande betydelse för ökningen av antalet cancerfall de senaste 100 åren.

Det stämmer delvis. Cancerfonden ger ex. följande kostråd:

Om prostatacancer:

”En del forskning har ägnats åt hur kostens sammansättning påverkar risken för att drabbas av prostatacancer.

Hittills har forskarna inte kommit fram till några tydliga svar, men mycket talar för att en kost som innehåller mycket fisk och grönsaker kan vara gynnsam.

Tomater, sojabönor, linfrö, råg, grönt te och granatäppeljuice är några exempel på livsmedel som kanske kan ha en viss skyddande effekt.

Samtidigt verkar det som om överskott på nöt- och griskött, animaliskt fett och mejeriprodukter kan öka risken för prostatacancer.

Män med övervikt har ökad risk att drabbas av aggressiva former av prostatacancer. Rökning ökar risken för återfall efter strålbehandling och operation för prostatacancer.”

Källa: https://www.cancerfonden.se/om-cancer/cancersjukdomar/prostatacancer

Om bröstcancer:

”Flera olika studier har visat att övervikt och fetma efter klimakteriet samt alkoholkonsumtion ökar risken för bröstcancer och att motion har gynnsam verkan och minskar risken.”

https://www.cancerfonden.se/om-cancer/cancersjukdomar/brostcancer#orsaker-till-brostcancer

Bern menar att Cancerfonden desinformerar, samt kräver att Cancerfonden angriper andra saker än vad de för närvarande gör. Jag är ingen expert, men jag tror definitivt att Bern kan ha rätt i att fler rekommendationer bör ges av Cancerfonden, med vetenskapliga evidens och källhänvisningar. Det gäller även när Bern kritiserar Cancerfonden givetvis. Ange källa till evidens för egna påståenden, för annars är det enbart storvulet käbbel!

Det finns så många olika faktorer som kan ge cancer. Kanske borde Cancerfonden varna för vissa aromer, socker och för lite fibrer, som faktiskt skapar fetma och diabetes, försiktighet med mobilstrålning, för lite sol, för mycket sol, för lite motion, för mycket motion, för mycket vitaminer, för lite vitaminer, etc. Där kan givetvis Cancerfonden ge mer råd om vad som är rimliga gissningar, anser jag.

Aktier, banker och fonder

Det stämmer att Första AP-fonden har dumpat 16 miljoner aktier i Volvo. Det är sannolikt för att fonden fungerar likt en indexfond, enligt Omni Ekonomi , vilket tycks vara utmärkt för de som har sitt långsiktiga pensionssparande i den.

Att världens banker och fonder har investerat 14.000 miljarder kronor (d.v.s. 14 miljoner miljoner kronor) i fossilindustri, sedan Parisavtalet skrevs under, enligt en rapport från Greenpeace, stämmer nästan helt. (Det går utför för kronan, men det går ännu mer utför för dollarn. En dollar är nästan 10kr).

Bild på Jennifer Morgan”Banker, försäkringsbolag och pensionsfonder är lika skyldiga till klimatnödläget som fossilbränsleindustrin – särskilt de som åker till Davos,” … ”Dessa Davos-spelare säger att de stöder Parisavtalet men sedan undertecknandet har de pumpat in 14 biljoner dollar i fossila bränslen.”/ Jennifer Morgan, verkställande direktör för Greenpeace International Källa: https://www.deccanherald.com/international/davos-financiers-have-pumped-14tn-into-fossil-fuels-since-paris-climate-deal-greenpeace-796748.html (& https://www.afp.com/en/news/3954/davos-financiers-pump-14tn-fossil-fuels-greenpeace-doc-1o09w82 fungerar ej med NoScript)

Bild på Jennifer Morgan”Banks, insurers and pension funds are as culpable for the climate emergency as the fossil fuel industry — specifically those that go to Davos,”…”These Davos players say they support the Paris agreement but since its signing they’ve pumped $1.4 trillion into fossil fuels.”
/ Jennifer Morgan, executive director of Greenpeace International Source: https://www.deccanherald.com/international/davos-financiers-have-pumped-14tn-into-fossil-fuels-since-paris-climate-deal-greenpeace-796748.html (& https://www.afp.com/en/news/3954/davos-financiers-pump-14tn-fossil-fuels-greenpeace-doc-1o09w82 Not working with NoScript)

Monopolkapitalisterna på Davos investerar naturligtvis i det mest lönsamma. Det mest lönsamma är ett resultat av politiken. Politiken är ett resultat av hur människor röstar, hur politikeradel sedan låter sig korrumperas av lobbyister väl vid makten, eller hur länge hederliga politiker kan hålla sig vid liv.

Miljöpartiet om bilar

Jag finner INTE att HELA Miljöpartiet är ett parti som propagerar för skrotning av bilar, vilket givetvis skulle kunna ses som kapitalförstöring, även om bilar är kapitalförstöring helt oavsett. Men visst har säkert Miljöpartiet också folk som lever som de lär?

Miljöpartisten Peter Eriksson körde ex. mellan 2015 och 2017 en dieseldriven Volvo V70 som släppte ut hela 199 gram kväveoxider per kilometer. Eriksson körde i snitt 1 900 mil per år, enligt Expressen, som har kollat besiktningsprotokollen. Att Eriksson skulle vara för skrotningen av sin egen fossil-Volvo verkar ytterst osannolikt, men kanske har han ändrat åsikt? Kanske vill han bygga om den till elbil nu?

Att Miljöpartiet vill förbjuda nyförsäljning av fossilbilar verkar vara mer korrekt.
Källa: https://www.elbilen.org/forsaljning-av-fossilbilar-kan-forbjudas-2030/

Bilar byggs ofta för att gå sönder efter försäkringen har gått ut, för att vara billiga att bygga, men dyra att reparera. Detta är ett resultat av kapitalism och vilja till ett lågt inköpspris från kunder, som saknar kompetensen att titta på förväntade kostnader långsiktigt.

Miljöpartiet om kärnkraft

Att Miljöpartiet är för utfasning av kärnkraft är nu åter sanning. Kanske p.g.a. Vetenskapliga partiets och/eller Schlaugs klagan? Kul att Miljöpartiet nu lyder oss, även om de aldrig svarar, för det är MYCKET farligt med kärnkraft. Den är katastrofal för beredskapen och heller inte ekologisk hållbar. Att den ofta havererar och får står still är bara en liten pinsam detalj i sammanhanget. Detta tar inte Lars Bern upp.

Bern menar att ”nästa generations kärnkraft” är ENDA lösningen om vi verkligen vill minska koldioxidutsläppen. Ren storvulen lögn.”Nästa generations kärnkraft” är inte ekonomiskt mogen att använda, samt är fortfarande nästa lika dålig för totalförsvaret som dagens kärnkraftverk, eftersom el-produktionen är centraliserad och lätt att slå ut.

Men visst har Bern rätt i att forskning på detta är vettigt. Vi har enorma mängder förbrukat kärnbränsle som skulle kunna bli mindre farligt genom sådana säkrare kärnkraftverk i framtiden.

Sol- vind- och vattenkraft är idag, helt klart, ekonomiskt gångbara och hållbara lösningar. Vill man dessutom stoppa miljöförstöringen för framtidens generationer, så är lösningen en helt annan än att producera allt mer energi i allt mer absurda mängder. Evidens:

  • November 2017, signerade 15’000 vetenskapsmän en “varning till mänskligheten” vilken identifierade befolkningsmängd som den “primära drivkraften” för miljöförstöring.
  • 2017 års undersökning av Nobelpristagare gav att “befolkningsökning/miljöförstöring” var ämnet för den största oron.
  • En avhandling publicerad i Nature Ecology i mars identifierade befolkningsmängden och hög konsumtion som de ”främsta drivkrafterna” för den biologiska mångfalds-förlusten.

Vi kan dessutom använda mindre energi per person ex. genom tilläggsisolering, värmepumpar, kollektivtrafik, gång, cykel och bli färre människor.

Miljöpartiet om koldioxidlagring

Men jag är enig med Bern i att koldioxidlagring förmodligen är en meningslös insats mot CO2-utsläppen av CO2, rentutav korkad, om den inte genomförs internationellt av alla länder som släpper ut CO2, samt om man inte samtidigt får ner CO2-utsläppen.

NOx SOx och CxHx är skadliga, men huruvida CO2 är en skadlig gas för mänskligheten vad gäller klimatet vet vi faktiskt inte. Det beror dels på om CO2 värmer, hur mycket, samt om planeten behöver mer värme, eller inte, i framtiden.

Detta diskuteras aldrig, så jag misstänker att forskaren Jacob Nordangård kan ha rätt. CO2-jakten handlar om något helt annat.

Jag lutar själv, likt Bern, åt att CO2 sannolikt är en nyttig gas för mänskligheten, men att antalet människor och vår överkonsumtion, som orsakar NOx, SOx och CxHx-utsläppen, samt alla utrotade djurarter, är skadligt för oss själva och vår natur.

Källa till vad Isabella Lövin påstår, enligt Bern, samt i vilken radiokanal, saknas. Svenska CO2-utsläpp var 2018 7,14 ton per capita och för Tyskland 9,10 ton. Detta finner jag här: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_carbon_dioxide_emissions_per_capita

Tyskarna har stängt ner mycket kolkraft och Sverige har massimporterat migranter, vilket har skapat ett ökat byggande, vilket kräver cement, vilket leder till ökade koldioxidutsläpp.

Sverige raffinerar dessutom allt mer bensin och producerar allt mer stål till en allt mer frihandlande, pendlande och växande befolkning. Det kan således vara riktigt att Sverige har störst koldioxidutsläpp per capita i Europa, men Miljöpartiet är i så fall en stor orsak till problemet, dels genom EU-vurmen, men även genom förespråkandet för massmigration till arktiskt klimat av en notoriskt barnavlande sekt.

Raljerande mot elbilar

Berns raljerande mot elbilar är oförklarligt. Det är olika hur lång tid det tar att ladda en elbil. Det beror på laddstationens kapacitet. Källa: https://thedriven.io/2019/06/21/electric-vehicle-charging-rates-from-trickle-to-ultra-rapid-charging/

Inget hindrar heller internationella standarder för snabba automatiska batteribyten underifrån, där bensintanken sitter på en fossil-bil. Batterierna kan då vara mindre, vilket minskat totalvikten på bilarna. Batterier, och t.o.m. bilar, skulle lätt kunna ägas av staten och hyras av medborgarna, som då inte behöver ha en egen bil, men lätt kan få tag på en då behovet finns.

Är det så intelligent att åka långa sträckor i elbil på E4:an och ladda där, när det oftast finns bättre alternativ för längre sträckor, samt att alla som måste ha bil kan ha eluttag på parkeringen hemma?

Vissa påstår att elbilar är dyra. Det stämmer inte. Ett Europeiskt exempel är Renault Twizy. Det finns även många olika el-drivna fordon med pedaler som förbättrar den metabola hälsan. MyPodride är i min mening den coolaste som jag hittills har sett.

Man slipper många kostsamma delar i en elbil och ännu bättre batterier är på väg. Bilar kan byggas om till eldrift och behöver inte skrotas. Kritiken här går istället mot EU:s lönedumpningar och beskattningar som gör det svårt för många att byta till elbil, vilket har lett till Gula västarnas demonstrationer i Frankrike.

Bern anklagar politikerna storvulet för att de inte kan räkna och inte kan föreställa sig konsekvenser, men räknar inte heller själv matematiskt på någonting, samt presenterar inte beräkningarna, vilket givetvis öppnar för käbbel, istället för argumentation i sak, eller ge genomtänkta förslag på lösningar.

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s