Konsekvensanalys – Moderaterna Erik Ottosson & Åsa Coenraads vill skapa tvångsvaccinering, samt förbud och repressalier mot kritik

Moderaterna Erik Ottosson och den annars så snusförnuftiga Åsa Coenraads vill införa tvångsvaccination av hela befolkningen och förbud att kritisera den, samt repressalier mot de som vägrar lyda. SwebbTV och National Health Federation rapporterar också om saken och jag ska försöka analysera de möjliga konsekvenserna.

Bild på Åsa Coenraads
Åsa Coenraads
Bild på Erik Ottosson
Erik Ottoson

Barnvaccinationsprogrammet är tänkt att bli obligatoriskt, om Moderaterna Erik Ottosson och Åsa Coenraads får bestämma, men en återhållsam Riksdag har tydligen vid tre tidigare tillfällen röstat ned liknande förslag.

Idag är det evident att det INTE var ett bra immunförsvar som skyddade människor från Spanska sjukan, men att sjukdomsmekanismen tvärtom tycks ha gynnat ett svagare immunförsvar. (Det finns sannolikt annat som kan skydda helt utan risker för biverkningar dessutom.)

Vilka konsekvenser en total tvångsvaccinering skulle kunna få för hälsan är FÖLJAKTLIGEN FULLKOMLIGT OANADE. Vaccination skulle i princip kunna utrota hela åldersgrupper ur populationen, hela nationer eller rasistiskt angripa hela etniciteter, eller skapa stora mängder narkoleptiker.

Moderaterna Erik Ottosson och Åsa Coenraads, med ev. anhang, skulle vid en sådan händelse framstå som större plågoandar än de historiskt välkända.

Med det som finns vid handen borde man istället säkerställa att MAXIMALT hälften av befolkningen vaccineras, samt enbart på frivillig basis, inkl. objektiv information om för och nackdelar, både från läkemedelsindustrins förespråkare, såväl som från fristående skeptiska forskare.

Coronaviruset, som inneburit extremt raljerande mot Kina, samt, misstänkt nog, utbröt i närheten av kinesisk virusforskning, hos en förmodad räv, verkar vara en helt vanlig och mild influensa med mycket få dödsfall, i jämförelse med andra virus, men det är givetvis ingen garanti mot framtida virus.

Detta Coronavirus skulle ex. kunna vara det första i en serie virus, som är tänkt att massmörda Kinas befolkning, ett s.k. biologiskt vapen. Kanske har ett fåtal psykopater från Israel eller USA enats om ett, i deras mening, vishetens protokoll för genomförandet, eftersom kineserna tillsammans har stoppat deras infiltration av extrem sekterism effektivt, vilket har varit USA:s, Israels och Saudiarabiens välrepeterade modus operandi (kriminella tillvägagångssätt) mot alla offer i Mellanöstern tidigare, nationer med ledarskap som inte hade möjligheten att proaktivt göra som Kina.

Det kan verka överdrivet konspiratoriskt, för en mentalt frisk hederlig människa, att tro att det ligger en hund begraven här, men man ska givetvis heller INTE vara fullkomligt naiv när det gäller existensen av extrem psykopati, som har visat sig i olika avslöjade konspirationer, ej heller vara naiv vad gäller dessa manipulerande ytliga narcissisters vilja till världsherravälde medelst sekterism, eller förmåga att mörda folkliga politiker, eller massmörda människor.

Är en människa immuniserad, mot ett eller flera olika virus, kan det följaktligen visa sig bli helt förödande, med tanke på den evidenta sjukdomsmekanismen vid spanska sjukan.

Särskilt från högerhåll brukar kritiken vara enorm mot det s.k. ”kommunistiska” Kinas s.k. ”diktatoriska” tvångsåtgärder för att rädda liv. Att motsatsen, d.v.s. att INTE minska smittspridningen hade blivit massmord, särskilt om viruset hade visat sig vara betydligt dödligare, nämns inte i svensk höger-fulmedia, sannolikt p.g.a. att kineserna faktiskt gör helt rätt, d.v.s. minskar smittspridningen. Att berömma Kina går ju alls inte för sig för en moderat, eller hur?

Som om tvångsvaccinering inte vore nog så vill även Moderaterna Erik Ottosson och Åsa Coenraads, med ev. anhang, att information om risker med vaccinationer skall förhindras. Snacka om diktatorisk totalitär inskränkning av yttrandefrihet och valfrihet!

Moderaterna Ottosson och Coenraads vill även att Regeringen ska införa sanktioner(repressalier) mot föräldrar som inte vill vaccinera sina barn. Moderaterna Ottosson och Coenraads går därmed emot Sveriges grundlag, som går ut på att all medicinering bygger på människorns fria vilja.

Handlar detta om ett grundlagsvidrigt folkförräderi, samt ett potentiellt massmord, av enorma proportioner från alla politiker, som ev. stödjer Moderaterna Ottosson och Coenraads? Handlar det och om ett ev. dödsstraff vid en framtida Nürnbergrättegång? Handlar det om en ev. folkdomstol efter en revolution? Det är det ingen som vet, men det ser ut som ett fullt möjligt scenario.

Vacciner är förknippade med risker. Det är lätt att förstå att insprutning av främmande ämnen som kaninhjärna och kvicksilver kan skapa negativa effekter på människor, även om immunisering  i många fall har potential att skydda också. Det behöver man inte vara läkare för att förstå. Kravet på att positiva effekter ska vara evidensbaserade och repeterbara, samt att gifter ska tas bort ur vaccinen, verkar dock INTE existera. Vetenskapen befinner sig i ett medeltida mörker:

”Fallet mot vetenskapen är rakt på sak: mycket av den vetenskapliga litteraturen, kanske hälften, kan helt enkelt vara osann. Drabbad av studier med små urvalsstorlekar, små effekter, ogiltiga undersökande analyser och flagranta intressekonflikter, tillsammans med en besatthet att driva modetrender av tvivelaktig betydelse, så har vetenskapen gjort en sväng mot mörkret. ”
/Richard Horton (Källa: En kommentar ”offline” i The Lancet: What is medicine’s 5 sigma?)

“The case against science is straightforward: much of the scientific literature, perhaps half, may simply be untrue. Afflicted by studies with small sample sizes, tiny effects, invalid exploratory analyses, and flagrant conflicts of interest, together with an obsession for pursuing fashionable trends of dubious importance, science has taken a turn towards darkness.”
/Richard Horton (Source: A comment ”offline” in The Lancet: What is medicine’s 5 sigma?)

Moderaterna Ottosson och Coenraads, med ev. medbrottslingar, skulle därmed ev. kunna göra sig medskyldiga till massmord, eller livslång tortyr av okänt antal barn, beroende på hur allvarliga biverkningarna ev. blir. Döden skulle kanske kanske kunna anses vara mildare, ur det utilitaristiska moralfilosofiska perspektivet ”minsta möjliga lidande för största möjliga antal” beroende på vad som inträffar.

Men, vi kan nog vara lugna. Den 19 februari 2020 röstar förmodligen en stor majoritet ned de här två extrema Moderaternas förslag om tvångsvaccinering, d.v.s. påtvingad insprutning av främmande ämnen, inkl. ex. kaninhjärna och kvicksilver, på oskyldiga barn. Om inte så samarbetar ni och röstar givetvis 100% rätt i valet 2020, så att vi kan ställa de totalitära politikerna till svars, samt kan riva upp beslutet! Rösta rätt, för framtidens generationers väl, kan ni alltid göra ändå, så att vi får in bättre politiker i Riksdagen!

Skulle Vetenskapliga partiet förbjudas eller kritik av vacciner eller kritik av Moderaterna skulle förbjudas så lovar jag att starta ”Politiskt Satiriska partiet” eller börja skriva satiriskt, genom vilket Moderater och vacciner som skapar narkolepsi kommer överösas med beröm i Toklandet Sverige. Vår Centralkommitté kommer då att bli likt svansar på rävar, d.v.s. ständigt hänga efter och skyla rövhålen med vårt strömlinjeformade, men lurviga satiriska beröm.

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s