Analys – Sanning – Forskaren Martin Kragh är sannolikt bara ett av alla offer för marknadsliberalismen

Är Martin Kragh ett större problem än Åsa Linderborg? Det frågar sig Anders Romelsjö på Global Politics. Här är mitt bidrag i diskursen.

Sammanfattningsvis är många stackars krakar sannolikt offer för effekten av marknadsliberalism som har blivit mycket obalanserad.

Att medias journalister ofta vilseleder ljuger och bedrar dygnet runt är lätt att förstå, samt lätt att upptäcka om man analyserar ägarförhållanden och propagandistisk färg på mediekonglomeraten, samt har grundläggande kunskaper i hur man skiljer lögn från sanning, OM man nu ens vill betrakta sådan media, för det finns givetvis en stor risk med detta. Eftersom:

Joseph Goebbels med öppen mun mot en mikrofonsom
Hitlertysklands propagandaminister Joseph Goebbels desinformerar storvulet.

”Om du upprepar en lögn tillräckligt ofta kommer folk att tro på den och du kommer till och med att tro den själv.”
/ Josef Goebbels Källa: Karl Wang – Desperados med nazistiska förtecken

Men alla är inte propagandister. Det finns också fåtalet karaktärsfasta människor, som söker sanningen och presenterar sina analyser, ofta i alternativa medier, som tillåter falsifiering i sina kommentarsfält, samt uppskattar detta på ett tacksamt vetenskapligt vis.

Sådan karaktärsfasthet ses sannolikt som ett hot av långnäsade Goebbles-figurer som ljuger medvetet för sin egen födkrok. Då används sannolikt ofta kontrollordet ”Fejkade nyheter!” eller ordet ”Konspirationsteorier!” mot dessa människor naturligtvis.

Kajsa Ekis Ekman fördömer högerskribenter så här:

Bild på Kajsa Ekis Ekman”Högerskribenter är som fixaresorkarna i Bamse. De går Krösus sorks ärenden för småpengar och bor själva i hyresrätter. De är de mest lurade av alla – svansar efter kapitalisterna utan att få något av kakan. Om du ska vara höger, bli företagare själv – varför går du där som någon jävla betjänt?”
/Kajsa Ekis Ekman (Källa: https://www.fokus.se/2018/03/biologi-avgor-konet-%e2%80%89inte-asikter/)

Svaren på varför olika journalister inte bryter sig loss från lögnmedia och startar eget kan givetvis vara många. Det kan ex. vara rädsla, lathet, dåligt självförtroende, vana, ren oförmåga, snärjning, men givetvis också medvetenheten om egen dålig karaktär.

Journalisterna befinner sig dessutom mitt i västs media-inducerade masspsykos, samt har med största sannolikhet (enligt den tyske visselblåsaren Udo Ulfkotte) ofta betalt av CIA, för att ex. ryss-hetsa och kines-hetsa, kanske även att klimat-hetsa, feminist-hetsa, homosex-hetsa, rasist-hetsa, sekterist-hetsa, samt skrämma folk till tystnad genom den vettlösa propaganda som pågår, genom osanna kontrollord. Deras konfliktskapande är sannolikt även en avledningsmanöver bort från det som är viktigt och de alternativ som kan läka världen och skapa världsfred.

Jag tänker ex. på ett ökat fokus på många förträffliga fredliga och patriotiska USA-medborgare som ex. Tulsi Gabbard, Jill Stein, Ron Paul, Bernie Sanders, Michael Parenti och Daniel Ellsberg som gör att många amerikaner kan känna stolthet för att vara medborgare i USA. Varför får de inget fokus?

Försöken av journalister att storvulet framställa sig som någon slags hjältar, samt publikationen av överdrivet stora foton på sig själva, inkl. detaljer som skall göra dem speciella, beror sannolikt INTE ENBART på psykopaters vanliga narcissism, men sannolikt även på existensen av villor och bilar vars amorteringar måste betalas på en arbetsmarknad med mycket hög arbetslöshet, samt i vissa fall sannolikt även på snärjning och hemliga konton i olika skatteparadis. Den falska ”Godheten” har s.a.s. sina orsaker.

Vi befinner oss dessutom på en arbetsmarknad, som oavsett JÖK:en eller borgare eller SD, blir allt mer ojämlik. Hela det politiska spektrumet är lika socialpolitiskt högervridet som medierna är. Alla partierna i Riksdagen har växlat ordentligt åt höger. Alla plattskattepartier får anses vara helt utanför spektrumet, eftersom detta kommer öka ojämlikheten ytterligare i ett redan extremt ojämlikt samhälle.

Den s.k. ”Vänstern” i svensk Riksdag, V, S och MP, får väl mest anses vara återhållsamma moderater idag, jämfört med hur det var före mordet på Olof Palme. Det finns gott om evidens för att de flesta i befolkningen, i den nedre delen av inkomstspektrumet har berövas sin möjlighet att påverka samhället till sin egen fördel, undantaget den reella möjligheten till en verkligt rödgrön valteknisk samverkan.

Går man uppför inkomststegen ökar inflytandet långsamt, men det är endast vid den verkliga inkomst-toppen som människor får verklig påverkansmöjlighet. Det kommer sannolikt vara så tills folket inser att det är exakt så, samt att de blir motiverade nog, av verkligheten självt, att finna en potentiell väg ut ur situationen och att de faktiskt har makten om de tar makten.


”Till Expo, Researchgruppen, kaviarvänstern och alla ni clowner som tror att ni besitter någon makt. Det gör ni inte, den sitter hos folket. Jag är här för att få folket att inse detta. För när folket har insett detta så kommer ni inte ha några jobb kvar. Ni lever på konflikt.”
/Bechir Rabani (Källa: Nya Dagbladet)

”For Expo, the Researchgroup, the caviar left-wing and all you clowns who believe you hold some power. You don’t, it is held by the people. I am here to make the people realize this. Because when the people has realized this you will no longer have any jobs left. You live on conflict.”
/Bechir Rabani (Source: Nya Dagbladet)

Även om vurmen för massmigration av icke-barn och icke-flyktingar kallas för ”vänster” av socialpolitiska extrema plattskattepartier, så har massförflyttning och massdrunkning av människor genom den grymma falska godhetens signalpolitik naturligtvis inget med begreppen ”socialism”, ”kommunism” eller ”vänster” att göra egentligen. Viljan till massmigrationen kan istället spåras till den skrupelfrie monopolkapitalisten George Soros vilja att destabilisera Europa, samt kanske till nazi-sionisters blinda hat och försök till hämnd på arier, samt säkert en vilja stt kunna tjäna storkovan i processen.

Det finns nämligen en sekteristisk kvinna som har försagt sig. Barbara Lerner Spectre heter hon, vilket jag snappat upp från den f.d. socialdemokraten Jan Milld, och jag tror att Spectre har avslöjat en mycket ond sekteristisk plan. Men man kan naturligtvis skeptiskt fråga sig om hon inte är en i raden av ett fåtal psykopater, helt utan inverkan på svensk politik? Jo. Det kan man rimligen fråga sig, men man bör också ta en titt på verkligheten samtidigt!

Visst kan vi vara skeptiska till det som liknar helt makabra ”konspirationsteorier”(ett kontrollord), men vi bör samtidigt komma ihåg att det finns galna sekter och att idioter föds varje dag. Det kan alltså röra sig om en mycket mentalt sjuk sekt, som helt klart kan ha blivit lika mentalt störd som Hitlertysklands befolkning, eller USA:s massmördande befolkning, eftersom delar av Spectres sekt faktiskt envisas med skärande i barns genitalier och blodsugning av gossebarns blödande penisar, fastän vi lever i en upplyst tid. Precis som denna sjuka nazi-sionistiska sekts expansiva beteende, så måste ändå Hitlers ockultism och expansionism också betraktas som mentalt sjuk och däri ingick naturligtvis propagandaministern, som jag nämnde tidigare.

Journalisternas prekära situation kräver sannolikt alltså deras bisarra beteende. Om de inte underkastar sig tokerierna så hotas de sannolikt av en prekär situation, ex. Wolodarskis frysbox.

Vänstern börjar vakna i toklandet Sverige, men den falska godheten, som de splittrande högeragenterna inom Vänstern fortfarande repeterar, ekar fortfarande aggressivt och gnälligt mot den påstådda ”Brunvänstern!” (kontrollord).

Journalisterna påstås oftast arbeta för ”liberalismen” eller ”konservatismen” eller ”marknadsliberalismen” vars finanskapital med största sannolikhet alltså förtrycker deras yttrandefrihet genom monopolkapitalismen.

Så kanske det inte är så bisarrt att en ”forskare” gör som Kragh, eller andra stackars krakar, ändå? Kanske är det inte ens bisarrt att sådana rapporter dessutom publiceras efter en kontroll (s.k. peer review) av andra forskare som har läst vetenskapsteori? Det beror s.a.s. på vem som ”äger” dem och hur de i sin tur ”ägs” av de som ”äger” dem.

Får de s.k. ”vetenskapsmännen” ens dåligt rykte i en sådan forskarvärld, där nästan alla andra ”forskare” förstår denna extrema situation? Kommer andra finanskapital-beroende forskare att opponera sig mot desinformationen? Vad blir då repressalierna?

Bild på babian med baksmälla
Bakfull babian ur filmen ”Animals are beautiful people”

Det hela kan liknas vid ett träd med apor på fyllan med grisar under. De apor som storvulet har tillskansat sig de bästa platserna i trädkronans topp och sitter där och dricker rödtjut med dåligt fungerande hjärnor tittar nedåt och ser mest leende apors ansikten. Grisarna som befinner sig på marken tittar uppåt och ser enbart apors rövhål, eller  tuggar positiva i hågen i sig apornas alkohol-osande bajs och får sig en kick av det.

Picture of pigs eating manure coming from a TV. Text suggesting reasons. Mommy and daddy did it? New masters does it too? Creating emotions & is irresistible? Easy access & Steady flow? Avoiding own thought? Easy to swallow? Easy to puke on others? Satisfies curiosity comfortably? Fake sense of social life? Distracting from suffering? Perverted sadomasochism?
Visst är forskarna associerade med evident fusk, för all tid. Det är lika tydligt som att en kejsare går naken för en 4-åring, även om få vågar säga den evidenta sanningen. Det är naturligtvis därför som Einstein sade följande:

Bild på Albert Einstein”De flesta säger att intellektet är vad som kännetecknar en stor vetenskapsman. De har fel: Det är karaktär.”
/Albert Einstein

Bild på Albert Einstein”Most people say that it is the intellect which makes a great scientist. They are wrong: it is character.”
/Albert Einstein

Hade ens Einstein karaktär som gav kärnklyvningen till psykopater med ambitioner på världsherravälde? Har ens folket karaktär som, i val efter val, röstar in alla dessa EU- och USA-kramare, dessa krigsförbrytare och kärnvapenkramare, i sina beslutande församlingar? Det frågar jag mig.

Bild på George Orwell”Ett folk som väljer korrupta politiker, bedragare, tjuvar och förrädare är inte offer … men medbrottslingar”
/ George Orwell Källa: https://www.goodreads.com/quotes/1402817-a-people-that-elect-corrupt-politicians-imposters-thieves-and-traitors

Bild på George Orwell“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims… but accomplices”
/ George Orwell Source: https://www.goodreads.com/quotes/1402817-a-people-that-elect-corrupt-politicians-imposters-thieves-and-traitors

Forskningsfusket är inte alltid lika tydligt, som det är evident i fallet Kragh, men för ett tränat skeptiskt forskaröga med kompetens på området forskning kan forskningsfusket inom vetenskapen givetvis framstå som enormt:

Bild på Richard Horton”Fallet mot vetenskapen är rakt på sak: mycket av den vetenskapliga litteraturen, kanske hälften, kan helt enkelt vara osann. Drabbad av studier med små urvalsstorlekar, små effekter, ogiltiga undersökande analyser och flagranta intressekonflikter, tillsammans med en besatthet att driva modetrender av tvivelaktig betydelse, så har vetenskapen gjort en sväng mot mörkret. ”
/Richard Horton (Källa: En kommentar ”offline” i The Lancet: What is medicine’s 5 sigma?)

Bild på Richard Horton“The case against science is straightforward: much of the scientific literature, perhaps half, may simply be untrue. Afflicted by studies with small sample sizes, tiny effects, invalid exploratory analyses, and flagrant conflicts of interest, together with an obsession for pursuing fashionable trends of dubious importance, science has taken a turn towards darkness.”
/Richard Horton (Source: A comment ”offline” in The Lancet: What is medicine’s 5 sigma?)

Kom ihåg det nästa gång när någon hänvisar sekteristiskt till ”vetenskapen” och inte orkar lyssna på skeptikerna och kallar dem ”Förnekare!” eller ”Kättare!” såsom sekteristiska ledare gjorde på Medeltiden till de som inte kunde vara godtrogna eller inte kunde dölja sin skepsis!

Det är inte enbart genom evident forskningsfusk som vi närmar oss vetenskapligt mörker. Det politiska stödet för gruppolariserade sekter, under olika skönmålningar, ofta under falskflagg av ”vetenskap”, ”folkbildning”, ”vetenskapsskolor”, fastän framförandet sker på ett ovetenskapligt storvulet och/eller förtryckande sätt, tycks ha både folklig och politisk uppbackning.

Jag spårar detta sekteristiska mentala tillstånd till att folket har blivit allt mer naivt och godtroget, i brist på viktiga kunskapsområden, ex. psykologi, filosofi och vetenskapsteori, samt att psykopatiska makthavare sannolikt vill ha det exakt så, för att lättare kunna kontrollera dem.

Bild på Bertrand Russell”En av de främsta hindren för intelligens är godtrogenhet, och godtrogenhet kan minskas enormt genom instruktioner i de vanligaste formerna av osanning. Godtrogenhet är ett större ont i nutid än det var tidigare, eftersom, tack vare tillväxten av utbildning, är det mycket lättare än vad det brukade vara att sprida felaktig information, och tack vare demokratin, är spridningen av desinformation viktigare än förr för de som håller i makten.”
/ Bertrand Russell

Bild på Bertrand Russell”One of the chief obstacles to intelligence is credulity, and credulity could be enormously diminished by instructions as to the prevalent forms of mendacity. Credulity is a greater evil in the present day than it ever was before, because, owing to the growth of education, it is much easier than it used to be to spread misinformation, and, owing to democracy, the spread of misinformation is more important than in former times to the holders of power.”
/ Bertrand Russell

Bild på Bertrand Russell”Att skaffa sig immunitet mot vältalighet är av yttersta vikt för medborgarna i en demokrati.”
/ Bertrand Russell

Bild på Bertrand Russell”To acquire immunity to eloquence is of the utmost importance to the citizens of a democracy.”
/ Bertrand Russell

Det senaste försöket att få bort Greklands historia från läroplanen, samt massimporten av lågpresterande elever från lågpresterande sekteristiska länder, samt segregeringen av dem under skönmålningen ”mångkultur”, blir i ljuset av detta citat fullt logiskt ur ett psykopatiskt perspektiv. Det handlar om att hålla folket okunnigt så att de kommer acceptera total kontroll och underkastelse.

Således är det logiskt att vårt fokus blir att lära ut hur man skiljer på lögn från sanning i första hand, för annars har folket givetvis ingen rimlig grund att stå på när de ska avgöra vad som är sanning.

När vi blir motiverade att lyckas tillsammans så kommer mängden information inte längre styra oss, men motivationen kommer bli information av kvalité. Folket kommer då, med karaktär, kunna bli motiverade att bojkotta felaktig information, samt kunna inse varför de INTE bör länka till vilseledande källor, dessutom bli motiverade att inse varför de måste söka sig bort från förvillarnas kontrollerande plattformar, hårdvara och mjukvara. ex. med hjälp av FSF.

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s