William Shakespeare och hypoteser om varför människor röstar för EU, krig, massmigration, ojämlikhet, sekterism, kaos och terrorism

Argumentet för att Sverige skulle införa en mer globaliserad ekonomi och gå med i EU, samt betala den enorma EU-avgiften, var att detta skulle stimulera vår tillväxt. Libertarianen Lars Bern konstaterar, via SwebbTV, att detta inte har skett, men att Sverige bara har fått nackdelarna. Detta konstateras även av många andra, som ex. Nej till EU och den kommunistiska tidningen Proletären.

Människor, i hela det politiska spektrumet, konstaterar alltså samma sak. EU fungerar inte för Sverige.

Bild på kattunge, kossor och familj med hinkar över huvudet
Vilken foderhink som folket än stoppade huvudet i så blev det en EU-hink. Varför?

Vi vet alla via val.se att 99% av folket röstar för de s.k. ”höger”, ”vänster” och ”mitten”-partierna, som unisont är för EU-projektet, vilket i min mening måste anses vara ett projekt för mer ojämlikhet rent socialpolitiskt och skattepolitiskt. För mig ser det alltså ut som om partierna vrider sig allt mer skattepolitiskt och socialpolitiskt högerut realpolitiskt och att folket röstar allt mer socialt- och skattepolitiskt högerut. 99% tycks ha röstat för detta.

Migrationspolitiskt kallas politiken som har förts ofta för ”vänsterliberal”, vilket är ett omtvistat ord men både kvinnor och män tycks till ca 80% har röstat för ökad massmigration unisont, med undantaget SD och fåtalet småpartier som MED, AfD, KP och Vetenskapliga partiet.

Så jag antar att ENBART migrationsfrågor avses med SwebbTV:s höger/vänster-retorik, inte socialpolitik, för vad gäller ojämlikheten så har alla 8 partierna faktiskt gått åt mer ojämlikhet i tre decennier. Evidens för påståendet är att ojämlikheten, vad gäller förmögenheter, har ökat i Sverige, enligt Credit Suisse, enligt Lars Bern, oavsett s.k. ”höger”, ”mitten” eller ”vänster”-regeringar och att inget av de 8 partierna har tvingat fram någon folkomröstning om ett Svexit som ett krav för regeringsbildning.

Så kanske ska vi sluta använda orden ”liberal”, ”höger” och ”vänster”, eftersom orden betyder olika saker för olika människor beroende på var på de olika politiska skalorna de befinner sig?

Det påstås att fler kvinnliga röster för mer migration är ”paradoxalt” i SwebbTV, då den migration, som 7 av riksdagens partier unisont har förespråkat, påstås drabba kvinnor negativt i högre utsträckning. Jag vet inte om detta är sant eller ”paradoxalt”, eftersom män och kvinnor har ganska stora generella biologiska skillnader och sannolikt också olika hemliga önskningar.

En femininiserad man och texten: Vi vägrar vara tysta! Stor demonstration mot hedersförtryck på torget i Rinkeby idag kl. 13.00. Medtag knytblus!
En meme från Jens ganman som driver med den feminiserade svenske mannen i knytblus.

Själv misstänker jag att kvinnor, och homosexuella män, generellt sett, sannolikt är mer mottagliga för falsk känsloargumentation, ex. vad gäller vurmen för ”barn”, ”unga män” eller ”flyktingar” som sannolikt lätt väcker deras moderskänslor eller homosex-känslor, känslor som de förmodligen trivs med, medan heterosexuella män sannolikt ofta skäms för, eller är dåliga på, att använda sann känsloargumentation, där rationalitet och känsla är i harmoni, men försöker att vara alltför hårda och tuffa, vilket sannolikt inte tilltalar kvinnor i allmänhet.

Det kan också vara så att kvinnor är mer godtrogna för psykopaters manipulation i allmänhet. Psykopater använder naturligtvis de ord som de vet fungerar, ex. ”medkänsla” eller ”öppna era hjärtan” för att uppnå sina egna psykopatiska mål, ex. positioner i näringslivet efter avslutat uppdrag som beskrivs i filmen ”Godheten” av Stefan Jarl

En tredje hypotes jag har är att kvinnor kanske ofta livnär sig på en osund offer-hjälpare-kommunikation, i vilken en gruppvåldtäkt kan utgöra en enorm källa för stöd från andra kvinnor och bli en slags medalj i kvinnors ögon, en medalj som ger både offer och hjälpare en önskvärd uppmärksamhet? Det förefaller mer osannolikt att en heterosexuell man skulle söka offer-hjälpare-kommunikation hos sina vänner efter en rektalpenetrerande gruppvåldtäkt.

En fjärde hypotes är att mer känslostyrda människor sannolikt hellre får sina känslor väckta på ett negativt sätt, än att inte få dem väckta alls, och därför föredrar kris, terror och kaos, framför frid och fred? Kanske finner kvinnor terrordåd, massmord av oskyldiga barn i krigsförbrytelser, gruppvåldtäkter, samt känslorna det väcker berikande för känslolivet, jämfört med att en ko har dött i Vinslöv? Det skulle ev. kunna förklara att de nästan alla unisont faktiskt röstar för mer av just massmords-politiken?

En femte hypotes jag har är att påståendet att ca 1% är psykopater, helt enkelt är felaktigt och att hela 99% är psykopater, som bara spelar ett sjukt spel inför varann, eftersom de faktiskt röstar för fortsatt elände. William Shakespeares poesi tycks mig vara passande i sammanhanget:

Bild på William Shakespeare
“All the world’s
a stage,And all the men
and women
merely players;They have their exits
and their entrances,

And one man in his time
plays many parts,

His acts being
seven ages.
At first, the infant,

Mewling and puking
in the nurse’s arms.

Then the whining
schoolboy,
with his satchel

And shining
morning face,
creeping like snail

Unwillingly to school.
And then the lover,

Sighing like furnace,
with a woeful ballad

Made to his
mistress’ eyebrow.
Then a soldier,

Full of strange oaths
and bearded like the pard,

Jealous in honor,
sudden and quick
in quarrel,

Seeking the
bubble reputation

Even in the
cannon’s mouth.

And then the justice,

In fair round belly
with good capon lined,

With eyes severe
and beard of formal cut,

Full of wise saws
and modern instances;

And so he plays his part.
The sixth age shifts

Into the lean and
slippered pantaloon,

With spectacles on nose
and pouch on side;

His youthful hose,
well saved,
a world too wide

For his shrunk shank,
and his big manly voice,

Turning again toward
childish treble, pipes

And whistles in his sound.
Last scene of all,

That ends this
strange
eventful history,

Is second childishness
and mere oblivion,

Sans teeth, sans eyes,
sans taste,
sans everything.”

― William Shakespeare,
As You Like It
Source: https://www.goodreads.com/quotes/tag/theatre

Bild på William Shakespeare
”Hela världen är
en scen,Och alla män
och kvinnor
blott skådespelare;De har sina utgångar
och sina entréer,

Och en man under sin tid
spelar många roller,

Hans skådespel är
av sju slags åldrar.
Först, barnet,

Skrikande och spyende
i sköterskors famn.

Sedan den gnällande
skolpojken,
med sin ryggsäck

Och skinande
morgonansikte,
krypande likt snigeln

Ovilligt till skolan.
Och sedan älskaren,

Suckar likt en oljepanna,
med en dålig ballad

Gjord till sin
älskarinnas ögonbryn.
Sedan en soldat,

Full av märkliga eder
med skäggväxt likt kamrat,

Svartsjuk av heder,
plötslig och kvick
till käbbel,

Sökandes en
bubbla av rykte

Även invid
kanonens mynning.

Och sedan rättvisa,

Med jämn rund mage
med gott packat fett,

Med ögon av allvar
och formellt ansat skägg,

Full av vishetscitat
och moderna detaljer;

Och så spelar han sin roll.
Den sjätte åldern skiftar

In i den magra
girigbukens i tofflor,

Med glasögon på näsan
och väska på sidan;

Hans ungdomliga hosor,
välbevarade,
alldeles för vida

För hans förkrympta vader,
och hans stora manliga röst,

Vrider sig igen emot
barnsligt ljust pipigt

Och väser sitt ljud.
Sista scenen av alla,

Som avslutar denna
besynnerliga
händelserika historia,

Är en sekundär barnslighet
och blott glömska,

Utan tänder, utan ögon,
utan smak,
utan allting.”

― William Shakespeare,
As You Like It
Källa: https://www.goodreads.com/quotes/tag/theatre

En fråga uppstår onekligen. Om nu varken Sverige eller invandrarna gynnas, eftersom ojämlikheten, drogförsäljning, olaga vapeninnehav, gruppvåldtäkter och mordfrekvens ökar, samt om vi alla har blivit sittande med Svarte Petter i tre decennier, varför slutar vi då inte spela detta sjuka spel? Varför är vi då kvar i EU? Varför röstas det för ännu mer av grymma krig och drunkningar i Medelhavet? Varför är folket kvar i, samt röstar för, 8 EU-vurmande partier? Varför organiserar de sig inte i nya rödgröna partier som valsamverkar på ett hållbart sätt? Varför röstar de inte rätt?

Någon som har en hypotes som går att deducera, enligt hypotetisk-deduktiv metod?

Någon som kan deducera mina hypoteser?

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s