Kära patriotiska Moderater, som nu plötsligt vill hålla gränsen, överväg följande i Brottsbalken!

Kära patriotiska Moderater, som numera vill hålla gränsen. Jag kan enbart berömma er för att ni nu tycks ha börjat vakna upp, OM detta nu inte enbart är tomma politiska utspel för att lura SD? Denna patriotiska bloggpost gäller inte enbart er, men säkert fler marknadsliberala partier. I vilket fall som helst, överväg nu följande i Brottsbalken!

”[K19]13 § Den som av främmande makt eller från utlandet av någon som handlar för att gå främmande makt tillhanda tar emot pengar eller annan egendom för att genom utgivande eller spridande av skrifter eller på annat sätt påverka den allmänna meningen i en fråga som gäller någon av grunderna för rikets statsskick eller i någon angelägenhet som har betydelse för rikets säkerhet och som det ankommer på riksdagen eller regeringen att besluta om, döms för tagande av utländskt understöd till fängelse i högst två år. Lag (1981:1165).

[K19]14 § För försök, förberedelse eller stämpling till högförräderi, trolöshet vid förhandling med främmande makt, spioneri, grovt spioneri, grov obehörig befattning med hemlig uppgift, olovlig underrättelseverksamhet mot främmande makt eller olovlig underrättelseverksamhet mot person döms det till ansvar enligt 23 kap. Detsamma gäller för försök eller förberedelse till obehörig befattning med hemlig uppgift. Som stämpling till högförräderi ska även anses att träda i förbindelse med främmande makt för att förbereda, möjliggöra eller underlätta att sådant brott kan begås.”
Källa: https://lagen.nu/1962:700

Så. I all välmening, överväg att rensa rent i Moderaterna INNAN valet 2022, från individer som ex. har tagit eller tar arvoden från främmande makt, eller har uppmanat er att begå brott mot freden, har tjatat om att Sverige ska begå krigsförbrytelser, mot suveräna stater, med ex. att ledaren för landet X ”måste bort”, eller ex. påstår att andra länders val är odemokratiska, när bevisen saknas för det, eller ex. uttalar saker som antyder att vi svenskar inte ska använda förståndet, men istället ska känna ”medkänsla”, att vi skall ”öppna våra hjärtan”, i falsk känsloargumentation som inte är rationell, för att sedan stödja terror, rösta för krigsförbrytelser och plötsligt, utan medkänsla för vår demokrati, t.o.m. hota folkvalda representanter i er allians med att ”en kula komma inifrån” eller liknande.

Jag misstänker nämligen att ni kan ha MINST EN, men säkert mer än två, sådana individer i ert parti som kan vara väl värt att utesluta för er, INNAN militär underrättelsetjänst eller Säpo avslöjar dessa individer, som jag personligen anser redan har fingrarna så djupt ner i syltburken, nästan helt öppet, att jag är förbluffad, både över detta faktum då deras eftermäle sannolikt kommer bli katastrofalt, likt Quisling, vars namn blivit synonymt med förrädare, men jag är även förbluffad över att ni patriotiska moderater inte gör något åt saken, kära moderater.

Jag tror att landsförrädarna tar emot pengar av främmande makts stora finansiella entiteter i utbyte mot tjänster som är olagliga. Jag tror ex. att de försöker påverka den allmänna meningen, i ert parti och i Sverige, i angelägenheter som har betydelse för rikets säkerhet, vilka Riksdagen eller Regeringen ska besluta om, samt att de ev. kan komma att dömas för fängelse för detta, efter en utredning, vilket skulle kunna skada alla er moderater, som då skulle associeras med dem.

Har dessa individer försökt lura med några av er patriotiska moderater på samma sak, i syfte att gynna främmande makt, på ett sätt som har skapat kris och kaos i vårt samhälle? Överväg i så fall att skaffa hållbara bevis och att polisanmäla dem INNAN det blir försent för er själva att göra det! Att inte polisanmäla, om ni själva har bevis och kännedom, är nämligen också olagligt enligt brottsbalken, så träd fram snabbt inför polisen, som de patrioter i nu vill framstå som att ni är!

Kanske blir det en slags Moderaternas Metoo? Ett Moderaternas MeToo som kommer ge er ökat förtroende och ökat inflytande på högerflanken? Se till att göra genomföra det långt innan valet 2022, för er egen skull! I min mening är det redan skadligt för er som det är idag. Den förmodade Dekorimamannen i Riksdagen är en annan sådan där grej som skadar er enormt, tycker jag. Dumpa!

Jag misstänker personligen att sådana individer kan ha drivit på, samt kan ha röstat för Sveriges oförmåga att snabbt kunna lämna EU, detta för att handikappa Sveriges demokrati, samt om kopplingarna kan bevisas att detta ev. skulle kunna leda till fängelse, eller vid en ev. folktribunal, t.o.m. till avrättning, eftersom lagar och straff, som skapats av folkförrädare/landsförrädare, kanske INTE kommer anses vara giltiga för de medborgare som har blivit bedragna och numera utsätts för misär och orimliga risker, välfärdsmässigt, totalförsvarsmässigt och vid vanliga promenader i våra städers allt mer osäkra gatumiljö.

Personligen anser jag att ett ev. förräderi är särskilt allvarligt då Sverige befinner sig i flera olika krig med trupper, ofta krig startade genom s.k. falsk-flagg, således en förbrytelse mot krigets lagar, och att dessa individer, som har begått brott mot freden, således kan vara kriminella, enligt internationell rätt, således kan komma behöva utlämnas till den Permanenta skiljedomstolen, även kallad Haagtribunalen, vilken upprättades 1899 och som sedan 1913 har sitt säte i Fredspalatset i Haag.

Om jag skulle sitta vid makten skulle jag arbeta för att sådana tribunaler blir verklighet. Varför?  – Jo. För att massmord på oskyldiga människor i olagliga krig, barn som slits i bitar, misär och massmigration helt enkelt INTE är OK och att det är vår plikt att lagföra och avskräcka politiker från sådant beteende. Långsiktigt kan heller inte misär vara lönsamt för någon, inte ens för Moderaterna, deras intressenter, eller deras egna familjemedlemmar. De drabbade kommer ju rimligen vilja hämnas. Ett tryggt samhälle i fred, där de drabbade kompenseras, är så pass mycket mer lönsamt för oss alla, tror jag.

Annons

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s