KRITIK & ANALYS AV SION VISES PROTOKOLL – Konspirationsteori eller verklighet? – Förord

Förord

Sion Vises protokoll som professor Sergius A. Nilus, publicerade i Ryssland 1901, har länge utsatts för kontrollorden ”antisemitism!” och ”konspirationsteori!” samt det nedsättande påståendet att den ska vara skapad av elaka ryssar.

Allt som utsätts för kontrollord eller någon slags dominant hets mot ett folk eller en nation är särskilt intressant att titta närmare på, särskilt eftersom hets mot en folkgrupp är ett lagbrott i Sverige. Det gör inte jag. De som följer Sion vises protokoll är sannolikt fåtalet psykopater och idioter, inte en hel nation eller ett helt folk.

Sion Vises protokoll utsätter läsaren för massvis med storvulna försök att vilseleda, precis som helt vanliga mediafascister gör, sannolikt i syfte att försöka minska allmänhetens intresse för protokollen. Det är just därför dessa protokoll är mycket intressanta, anser jag.

Även bilfabrikören Henry Ford, som ansåg att nationalsocialismen var något bra 1920, innan Hitlertyskland förlorade kriget, lär ha ansett att protokollen var av intresse, eftersom han tydligen lät trycka upp 500’000 exemplar av skriften år 1920. Jag har därför läst igenom en svensk översättning av Sion Vises Protokoll, som jag jämfört med den engelska versionen. Den svenska tycks, enligt min egen mening, ofta var felöversatt.

Rimliga frågeställningar:

 1. Hur väl har målen i protokollet uppnåtts?
 2. Bör vi betrakta protokollen som en verklig konspiration eller en förfalskning?
 3. Vilka eventuella motåtgärder kan varje individ ta för att motverka en ev. konspiration eller falsk konspirationsteori?

Själva protokollen börjar med rubriken ”DEN GRUNDLÄGGANDE DOKTRINEN”. Innan dess kommer inledningen av Sergius A. Nilus. I den engelska översättningen finns även bibelcitat, mer ingående historik och analys för den som är intresserad av religiösa doktriner.

Det har varit ett intressant men gediget arbete att läsa och analysera dessa psykopatiska protokoll.

Psykopati är inte ett nedsättande ord, men ett handikapp som går att leva med och lyckas med. Det är ett handikapp som kräver en god uppfostran, ständig vaksamhet och uppsikt för att den handikappade psykopaten ska ha möjlighet att lyckas väl, likt psykopaten som uppfostrades väl och blev neurokirurg.

P.g.a. att den svenska översättningen, jämfört med den engelska översättningen, sannolikt inte var helt korrekt, samt helt saknar kritisk granskning, snarare spär på de sekteristiska inslagen, så har jag själv valt att försöka översätta dessa protokoll sakta och eftertänksamt, så gott jag kan, från den engelska versionen, The Protocols of The Learned Elders of Zion .

Intresset för mig själv att översätta dessa protokoll, förhoppningsvis mer tydligt än tidigare översättningar, var helt enkelt min motivation att veta mer exakt vad de innehåller. I processen insåg jag dessutom det ytterst rimliga att INTE låta dessa protokoll stå oemotsagda, helt oavsett verklig äkthet. Det kan i själva verket leda till kaos att inte göra det, anser jag, något som världen verkligen inte behöver mer av.

Det anmärkningsvärda med protokollen, helt oavsett äkthet, är nämligen att de kan ha fungerat som inspirationskälla och hjärnförtvätt, genom sina repetitioner av idéer, vilka kan ha skapat/motiverat många psykopater, fascister, nazister och sionister, vilket kan ha lett till fenomenet självuppfyllande profetia, d.v.s. att texten i sig självt lett till vidriga handlingar som haft inverkan på dagens samhälle. Det blir således ännu mer angeläget att belysa hur dessa psykopater tänker, så att man kan avhjälpa problemet, för deras eget bästa och för samhällets väl.

Man skulle kunna lägga locket på, förbjuda protokollen, bränna dem, men jag tror att skarp analys gynnar precis alla människor mycket mer, såväl de som fötts med handikappet psykopati, samt de som ev. vilseletts av psykopaternas handikapp eller sin egen naivitet.

Protokollen är så pass psykopatiska att de helt klart kan vara uppdiktade av någon som hatar judar, men visst föds det psykopater varje dag, även judiska psykopater, och visst finns det människor som tillbeder väsen med starkt psykopatiska drag.

Det är inte alla som föds mentalt friska eller tillbeder medkänslan som sin gud, likt Jesus och många med honom. Nej. Det är alltför uppenbart att människor ofta har helt andra väsen, mer våldsamma figurer, eller andra fysiska ting, som de tillbeder. Ateisten Richard Dawkins beskriver ex. en av dessa vanligaste tillbedda väsen så här:

Bild på Richard Dawkins
”Gamla testamentets Gud är förmodligen den mest obehagliga karaktären i all fiktion: avundsjuk och stolt över det; ett småsint, orättvist, oförsonligt kontrollfreak; en hämndlysten, blodtörstig etnisk rensare; en misogynistisk, homofobisk, rasistisk, barnamördande, folkmördande, hedersmördande, plågande, storhetsvansinnig, sadomasochistisk, oberäknelig ond mobbare.”
/ Richard Dawkins

”The God of the Old Testament is arguably the most unpleasant character in all fiction: jealous and proud of it; a petty, unjust, unforgiving control-freak; a vindictive, bloodthirsty ethnic cleanser; a misogynistic, homophobic, racist, infanticidal, genocidal, filicidal, pestilential, megalomaniacal, sadomasochistic, capriciously malevolent bully.”
/ Richard Dawkins (Source: Richard Dawkins on Wikiquote)

Jag rekommenderar att den som läser protokollen gör det öppet och kritiskt, gärna själv kommenterar dem och relaterar dem till egna tankar, eftersom protokollen kontinuerligt repeterar psykopatiska osanningar blandat med sanningar, vilket har potential att lura läsare som inte är vaksamma, vilket kan leda till sekter som tror på texterna och inspireras av dem, vilket leder dem till totalt nederlag, på samma vis som Hitlers fascistiska bok Mein Kampf också ledde både Hitler och tyskarna till totalt nederlag.

Själva rubriken använder det välkända argumentationsfelet att hävda sin egen visdom och auktoritet genom att hävda hög ålder. Dessutom använder rubriken argumentationsfelet att det är flera människor som tror sig ha ”visdom” som tillsammans påstås ha skapat protokollen, men som vi alla vet kan en ung människa med frisk hjärna och moralfilosofisk skolning vara mer vis än sekteristiskt indoktrinerade psykopater i grupp som tror att de är bildade, för att de har indoktrinerat sig med blind religion, men istället är vilseledda av varann i interna gruppolariserade hemliga möten, särskilt om dessa människor inte ställer sig skeptiska till den sekteristiska doktrin som de sedan barnsben blivit pådyvlade som en ”visdom”.

Inte enbart en grupp gamla sekteristiska människor, tillhörande EN av alla sekter som finns, kan ha helt fel, naturligtvis, och kanske de inte ens har fel i allt. Alla människor i hela värden kan ha fel om något eller mycket. En människa kan vara den första som observerar något och tänker något helt annat och sedan genom vetenskaplig hypotetisk-deduktiv metod kan visa evidens för sina påståenden, även om sekteristiska människor, som följer religiösa doktriner, kanske skulle ogilla dessa evidens och bevis, särskilt om det försvagar psykopaternas egen manipulationsbas, nämligen sektens egen skrift, eller någon siffra som de klänger sig fast vid.

Inledningen till den andra svenska översättningen som jag fann på nätet har jag inte brytt mig om att granska, men det kan naturligtvis vara intressant för någon annan. Bibeln citeras flitigt i den engelska översättningens introduktion, i vilken Jesus anklagar sitt folk för att inte följa Guds bud, för att ljuga och för satanism.

Detta kan kanske vara intressant för både muslimer, judar och kristna att studera, men dessa sekters olika skrifter är inte av intresse för mig, eftersom jag är vetenskapligt lagd och oftast tar min visdom ur modernare tänkares alster. Dessutom är jag inte ute efter att skapa konflikt genom gamla sekteristiska skrifter, vilket enbart skapar käbbel, men att försöka upplysa och uppmuntra till eget öppet och skeptiskt tänkande.

Jesus uppfattning enligt Bibeln, om hans folk, kan naturligtvis i viss mån vara intressant, eftersom jag anser att Jesus kan ha varit en mycket viktig filosof, en filosof som mediterade flitigt och som dessutom var född in i sekten judendomen och befriade sig själv och andra från just den sekterismen, precis såsom filosofen Buddha säkert befriat människor från mycket villfarelse.

Människor efter Jesus skapade visserligen nya s.k. ”kristna” sekter, men var detta, som sedan har skapat konflikter och krig, verkligen vad Jesus hade önskat sig? Jag har svårt att tro det.


Innehållsförteckning – Sion Vises protokoll

4 reaktioner till “KRITIK & ANALYS AV SION VISES PROTOKOLL – Konspirationsteori eller verklighet? – Förord

 1. ”[…] Jesus kan ha varit en mycket viktig filosof, en filosof som mediterade flitigt och som dessutom var född in i sekten judendomen […]”

  Jesus som ej var jude var ej heller född in i judendomen men i den hebreiska tron. Judendomen var och är en avart av den hebreiska tron som Jesus under hela sitt liv bekämpade. Se Johannesevangeliets kapitel 8.

  1. Nyreligiösa sekter tenderar alltid att avknoppas och utvecklas i lite olika riktningar, ledda av olika psykopater.

   När de psykopatiska sektledarna har stora maktambitioner, för att kunna tillfredsställa narcissism och ytliga begär, så leder det dessutom till krig.

   Innan Moses fanns det andra sekter och andra gudar. Han var bara först att hallucinera fram Demiurg-figuren som Dawkins har beskrivit så här:

   ”Gamla testamentets Gud är förmodligen den mest obehagliga karaktären i all fiktion: avundsjuk och stolt över det; ett småsint, orättvist, oförsonligt kontrollfreak; en hämndlysten, blodtörstig etnisk rensare; en misogynistisk, homofobisk, rasistisk, barnamördande, folkmördande, hedersmördande, plågande, storhetsvansinnig, sadomasochistisk, oberäknelig ond mobbare.”
   / Richard Dawkins

   ”The God of the Old Testament is arguably the most unpleasant character in all fiction: jealous and proud of it; a petty, unjust, unforgiving control-freak; a vindictive, bloodthirsty ethnic cleanser; a misogynistic, homophobic, racist, infanticidal, genocidal, filicidal, pestilential, megalomaniacal, sadomasochistic, capriciously malevolent bully.”
   / Richard Dawkins (Source: Richard Dawkins on Wikiquote)

   Ingen direkt Jesus-energi där inte.

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s