KRITIK & ANALYS AV SION VISES SION VISES PROTOKOLL 7 VÄRLDSKRIG

PROTOCOL 7 WORLD-WIDE WARS

PROTOKOLL 7 VÄRLDSKRIG

Encouraging an arms race – Universal war to check goy opposition – The guns of America, China and Japan

Uppmuntra en kapprustning – världskrig för att kontrollera gojernas motstånd – USA:s, Kinas och Japans vapen

1. The intensification of armaments, the increase of police forces – are all essential for the completion of the aforementioned plans. What we have to get at, is that there should be, in all the States of the world; besides ourselves, only the masses of the proletariat; a few millionaires devoted to our interests; police and soldiers.

1. Upptrappningen av kapprustningen, utökningen av polis-krafterna – är alla essentiella för färdigställandet av förutnämnda planer. Vad vi måste åstadkomma, är att det, i alla stater i världen; vid sidan av oss själva, enbart borde vara massorna av proletariat; ett fåtal miljonärer lojala med våra intressen; poliser och soldater.

[Kommentar: Detta kan förklara varför eliterna vill skapa osämja mellan stormakter, massmigration och kaos. Målet är att skapa incitament för kapprustningen och utökningen av polis-krafterna.]

2. Throughout all Europe, and by means of relations with Europe, in other continents also, we must create ferments; discords and hostility. Therein we gain a double advantage. In the first place we keep in check all countries, for they will know that we have the power, whenever we like, to create disorders or to restore order. All these countries are accustomed to see in us an indispensable force of coercion. In the second place, by our intrigues we shall tangle up all the threads which we have stretched into the cabinets of all States; by means of the political; by economic treaties, or loan obligations. In order to succeed in this we must use great cunning and penetration during negotiations and agreements, but, as regards what is called the ”official language,” we shall keep to the opposite tactics and assume the mask of honesty and complacency. In this way the peoples and governments of the goyim, whom we have taught to look only at the outside of whatever we present to their notice, will still continue to accept us as the benefactors and saviours of the human race.

2. Genom hela Europa, och genom relationer med Europa, och i andra länder också, måste vi skapa surdegar; oenighet och fiendskap. Därigenom vinner vi en dubbel fördel. För det första håller vi alla länder i schack, för de kommer veta att vi har makten, när helst vi vill, för att skapa oordning eller för att återställa ordningen. Alla dessa länder är vana vid att se en oumbärlig betvingande kraft i oss. För det andra skall vi, genom våra intriger trassla till alla trådar som vi har sträckt in till kabinetten i alla stater; med hjälp av politik; genom ekonomiska avtal, eller låneförpliktelser. För att att kunna lyckas med detta måste vi använda stor list och penetration genom förhandlingar och överenskommelser, men, med avseende på vad som kallas det ”officiella språket”, skall vi hålla oss till den motsatta taktiken och ta på oss ärlighetens maskering och egenkärlek.

[Kommentar: Vi ser i medierna hur chefredaktörer, journalister och medier arbetar febrilt för att skapa konflikter mellan olika grupper och vill upprätthålla konflikterna genom olika former av lögner. Att de ofta är egenkära och gärna framträder storvulet med stora bilder är svårt att dölja, men illusionen av ärlighet är kanske viktigare, eftersom när folket inte längre litar på eliten eller dess medier, följaktligen slutar lyssna, men organiserar nya partier och medier, som rensas från konfliktskaparna så är spelet kanske snart över? Jag tror att det hela snart kan vara över och då kommer världsfreden.]

3. We must be in a position to respond to every act of opposition; by war with the neighbours of that country which dares to oppose us: but if these neighbours should also venture to stand collectively together against us, then we must offer resistance by a universal war.

3. Vi måste se till att vara i en position där vi kan reagera på på varje form av opposition; genom krig med grannarna till det land som vågar opponera sig mot oss: men om dessa grannar också skulle våga sig på att gå samman kollektivt mot oss, då måste vi bjuda på motstånd med ett världskrig.

[Kommentar: För en psykopat är detta sätt att se världen förmodligen vanligt. D.v.s. att någon måste förlora för att de själva som psykopater ska kunna vinna. Detta felaktiga sätt att tänka kommer sannolikt ständigt leda till totalt nederlag, eftersom de som står som förlorare alltid kommer vinna på att organisera kraftfullt motstånd och krossa psykopaterna. Psykopaterna som tror på dessa protokoll arbetar därför emot sitt eget bästa intresse.]

4. The principal factor of success in the political is the secrecy of its undertakings: the word should not agree with the deeds of the diplomat.

4. Den huvudsakliga faktorn för framgång i det politiska livet är hemlighetsfullheten i vår företagsamhet: det ordet skulle nog inte direkt falla någon diplomat på läppen.

[Kommentar: Hemlighetsmakeriet på Bilderberggruppen och i Trilaterala kommissionen är talande. Det skrivs nog mer detaljerade protokoll där.]

5. We must compel the governments of the goyim to take action in the direction favoured by our widely conceived plan, already approaching the desired consummation, by what we shall represent as public opinion, secretly promoted by us through the means of that so-called ”Great Power” – the Press which, with few exceptions that may be disregarded, is already, entirely in our hands.

5. Vi måste tvinga gojim-regeringarna att börja agera  i den riktning som favoriserar den allmänt påhittade plan, som redan närmar sig det eftertraktade slutet, vilket vi skall framställa som den allmänna meningen, i hemlighet lanserad av oss genom hjälpen av den s.k. ”statsmakten” – pressen, som med få undantag som vi kan strunta i, är helt i våra händer.

[Kommentar: Den monopoliserade median i Sverige är ett faktum. Majoriteten av ägandet ligger i händerna på fåtalet med monopolistiska intressen, där redan den allmänna meningen förvrängs av dessa ägare.]

6. In a word, to sum up our system of keeping the governments of the goyim in Europe in check, we shall show our strength to one of them by terrorist attempts and to all, if we allow the possibility of a general rising against us, we shall respond with the guns of America or China or Japan. Källa för punkt 6: https://www.biblebelievers.org.au/przion3.htm#PROTOCOL%20No.%207

6. Med ett ord, för att summera vårt system av att hålla gojim-regeringar i Europa i schack, så ska vi visa vår styrka mot en av dem genom terror-försök och mot alla, om vi tillåter möjligheten av en generellt uppror mot oss, ska vi besvara med USA:s eller Kinas eller Japans vapen.

[Kommentar:  Då ställer jag mig genast frågan hur mycket av terrorn i världen som kommer från denna konfliktskapande nazi-sionism?]


Innehållsförteckning – Sion Vises protokoll


DENNA ÖVERSÄTTNING ÄR EN GÅVA FRÅN MIG TILL ALLA SVENSKA MEDBORGARE SOM ÄR INTRESSERADE AV INNEHÅLLET I DESSA PROTOKOLL. DETTA SKER HELT UTAN KRAV PÅ MOTPRESTATION FRÅN ER SIDA. KONTAKTA MIG GÄRNA OM DU VILL GE EN GÅVA ELLER VILL SPONSRA.

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s