Vetenskap, medicin & islam – Skyddar muslimsk tro, hijab eller burka mot Covid-19?

En islamist från Nigeria, Abubakr Imam Aliagan som är ”Professor” i islamiska studier påstår enl. CorrectNG att muslimer är naturligt immuna mot Covid-19.

Bild på en burka
Burka kan skydda

Jag väljer att tolka den hårt kritiserade islam-läraren på ett positivt sätt, eftersom orden direkt efter påståendet antyder att han inte menar det bokstavligt. islam-läraren menar nog alltså inte ordagrant vad han säger, men att muslimska kvinnors burka, hijab och handskar skyddar, precis som att muslimerna tvättar händerna fem gånger per dag innan bön också skyddar. Att inte ta i hand när man hälsar, men istället lägga handen mot hjärtat när man hälsar skyddar givetvis också. Det stämmer, enligt den medicinska vetenskapen. Evidens för de flesta av oss är att vi nu bör hålla avstånd, bära munskydd och tvätta händerna. Att be till änglar och Gud, lugnar förmodligen också, vilket är nyttigt. Lugnet sänker nämligen stresshormoner i kroppen som är skadliga. Sådant är idag helt evident.

Biold på Yassir Arafat
Palestinasjal kan skydda  över näsa och mun.

Den skyddande effekten av munskydd gäller inte enbart kvinnor. Män kan, utan problem, också bära motsvarande skydd framför näsa och mun, som kanske Yassir Arafat säkert skulle ha gjort idag om han hade levat och inte hade mördats med den radioaktiva isotopen polonium-210. Jag har själv en sådan äkta palestinaschal från Palestina som stöd för palestiniernas nationella kamp för sitt rättmätiga land, enligt FN:s resolution 242, och p.g.a. den onda etniska rensningen som den nazi-sionistiska israeliska regimen bedriver, med stöd av USAs regim, men jag väljer ändå numera att bära en annan schal som munskydd, eftersom extrema islamister har spridit en sådan rädsla med sin islamistiska sekterism, i maskopi med USAs, Turkiets, Israels och Saudiarabiens regimer.

Rädsla och stress är dessutom skadligt för immunförsvaret för alla som drabbas. Det kan ex. röra sig om apostater, kristna eller ateister som har skrämts upp, av nazi-sionismens konfliktskapare, till att tro att alla muslimer är farliga. Dels genom att viss media förringar faran, men även för att andra medier förstorar faran.

Media-inducerad fobi är naturligtvis skadlig om den stressar. Ilska skapar också stresshormoner. Sådant som kan skapa ilska är ex. vissa muslimers påståenden om att de är rena och att otrogna är smutsiga. En uppenbar osanning. Hur ”ren” eller ”smutsig” någon är hänger ju på individen självt i dennes handlingar.

Bild på Annie Lööf i slöja
Privatiseringspolitik eller huckle över huvud och hals skyddar inte.

Det är följaktligen alltså dåligt (haram) för mig med ALLA sekteristiska symboler och alla uttalanden som splittrar samhällen. Därför anser jag att vi alla måste undvika sekteristiska symboler och skapa sekularism om vi ska kunna skapa enhet och världsfred, vilket jag tror är det bästa för framtidens generationer, särskilt nu då det finns kärnvapen som hotar oss alla och Domedagsklockan står på 100 minuter i 12, eftersom folket väljer fel politiker/regimer i de flesta länder.

Samma sak med tron på gud och djävulen. Idag har nog många svårt att tro på flygande hästar eller flygande Jesus, men människor kännetecknas ändå av sin änglalika eller djävulska karaktär. Det har faktiskt  ingen betydelse vilken tro man säger sig ha i övrigt. Hur man agerar är faktiskt det som visar den verkliga karaktären och leder till eftermälet.

Karaktären syns ex. i om individen vill skydda gamla och sjuka från Covid-19, eller vill hjälpa läkarna och sjuksystrarna så att vi får en god beredskap genom ex. effektiva sjukhus så att de vanliga sjukhusen inte blir överfulla. Jag talar om de människor som har den där Jesus-lika medkänslan och därför lyder vetenskapsmännens råd eller röstar för partier som är för fred och hög beredskap, vill dela brödet och vinet mer lika, vill skapa en ekologiskt hållbar balans med naturen, hjälper sitt eget folk i första hand, men även vill hjälpa andra folk, etc. etc.

Jag talar även om de likgiltiga, de som struntar i sitt eget folk eller andras folk, eller sprider villfarelser medvetet som de själva inte ens själva kan tro på, ex. för att sälja vacciner som kan skada mer än de gör nytta, eller kanske t.o.m. kanske odlar virus och sprider dem medvetet för att koncentrera och förbereda för makt?

Bild på hund i burka och turban
En skyddad hund, men hundens karaktär avgör givetvis den totala effekten.

Det finns sannolikt de som sprider villfarelser medvetet, eller inte vill bota, men livnär sig på sjukdomar genom att enbart lindra symptomen, eller t.o.m. vill skapa mer metabol sjukdom, eftersom det ger mer pengar. Samma sak är det med charlataner som förespråkar tillväxt av population och konsumtion. Sådana smutsiga hundar finns sannolikt även inom islam och t.o.m. inom den gröna rörelsen. Man blir faktiskt inte god per automatik, bara för att man påstår sig vara god eller intalar sig att man är god.

Så fråga er om de som vill skapa överbefolkning, misär, dålig beredskap, kaos och krig är onda eller goda! Andas djupt i stillhet och få svar! Jag tror att medkänslan är den gud som Jesus talade om. Jesus ville nog inte se den falska godheten, som de flesta kristna står för, inte heller något falskt mod, men den äkta medkänslan, som är fredlig, modig och rationell, vetenskaplig och långsiktig och därför tål kritisk granskning och falsifiering, helt utan att bli kränkt och helt utan rädsla för att ha fel, samt helt utan rädsla för girigbukarnas repressalier.

Efter att ha satt mig in i vad en kafir (otrogen) är, enligt islam, och gjort min egen tolkning, så tror jag att Muhammed hade varit enig med dagens vetenskapsmän, men alltså långtifrån enig med alla islamistiska lärare, för de är alla olika, med olika karaktär. Konstigt vore det väl om vi skulle tolka allting lika eller om vi alla alltid skulle ha rätt eller karaktär, fastän vi tycker olika och är olika, eftersom vi bara är människor med fel och brister. Jesus och Muhammed var människor, med fel och brister, enligt min egen tolkning efter meditation, även om extrema sekterister gärna vill idealisera dem.

Att de båda försökte göra vad de trodde var rätt, med sina egna tolkningar på vad som är god karaktär, är däremot uppenbart, precis som vi själva måste försöka förstå vad som är rätt och fel och försöka göra rätt, även om vi inte är perfekta.

Det finns idag f.ö. anledningar till annan försiktighet, enligt vetenskapen. Vi talar inte längre om att människor är ”smutsiga”, men om könssjukdomar som ex. HIV, och risken för att virus kan mutera. Kyskhet, giftermål och trofasthet blir i ljuset av detta också logiskt. Kondomer är nämligen inget 100% skydd, lika lite som hijab eller burka.

Bild på två grisar i glasögon som frågar vad folket vill ha i stugornaDjur och människor innehåller inte enbart virus, men även andra sjukdomar. Grisar kan ex. ha trikiner som kan överföras till människan, även om vetenskapen idag använder mikroskop för att upptäcka dem, men vad kunde människor för tusentals år säga när vetenskapen inte hade kommit så långt som idag? ”Smutsig”var i min mening rätt ord då, när andra vetenskapliga ord saknades. Men intelligenta människor som mediterade i grottor och öknar såg givetvis sambanden bättre.

Religionen förklarar inte orsaken till fullt rimliga regler, men det gör vetenskapen. Man kan säga att Vetenskapen därför är den nya religionen, som andra religioner inte kommer ha någon chans mot, på samma vis som andra religioner inte hade någon chans mot de brutala religioner som ersatte dem. Vetenskapen är onekligen brutal mot religionerna, men på ett gudalikt fredligt sätt.

Vissa gör misstaget att dyrka vetenskapen likt en religion, men vetenskapen utger sig inte för att sitta på den absoluta sanningen, likt religioner gör. Vetenskapen skapar hypoteser, evidensbaserar påståenden och falsifierar dem för att komma närmare sanningen. Det gör inte religionen.

Även vetenskapen kan leda allvarligt fel. Hotet mot vetenskapen tycks i min mening vara den brutala kapitalismen och den brutala psykopatin, saker som kan leda till tokerier som VoF-cancern i vårt samhälle. Till detta finns det två enkla lösningar. En logisk balans mellan kapitalism och socialism, samt hjärnscanning av alla som vill inneha ledande positioner i samhället, så att de med psykopatisk läggning kan hållas borta från ledarskap, samt få uppgifter och uppsikt som hjälper dem att lyckas väl i vårt samhälle ändå, uppgifter där deras känslokyla är en styrka, istället för ett hot.

Mer intressant:

 • Smithsonian – How the Horrific 1918 Flu Spread Across America som föreslår att Spanska sjukan började i USA i Haskell, Kansas, eftersom det fanns grisar där och att området befinner sig på en huvudled för 17 arter av flyttfåglar.
 • Filmen Den sista färden [Deliverance] som är mest känd för ”banjoduellen” med den inavlade pojken, samt scenen där Bobby blir våldtagen av en grisfarmare och uppmanas att skrika som en gris. [Squeal like a pig]

OM DU GILLADE TEXTEN SÅ DELA MED DIG AV TEXTEN TILL FLER! VI ÄR MYCKET TACKSAMMA FÖR ALLA DE DONATIONER SOM VI HAR FÅTT AV ER.

 

Annons

6 reaktioner till “Vetenskap, medicin & islam – Skyddar muslimsk tro, hijab eller burka mot Covid-19?

 1. Alldeles riktigt att vetenskap är ett bättre val för en människa . Men hur övertyga en religiös person som hävdar att Bibeln eller Koranen är vetenskaplig litteratur ? Den religiösa vetenskapen står då i motsättning till normaliserad vetenskap. De religiösa vill i nutid neutralisera den skarpa gränsdragning som normaliserad vetenskap bygger på .
  Det är då ingen lätthet för normaliserad vetenskap att ens övertyga / föra dialog med de religiösas vetenskap. Det blir extra problematiskt om en religiös kultur tar politisk makt i det att skolväsendets utbildning förändras. Då kan den normaliserade vetenskapen tryckas undan och lärare med religiös dogma får i första hand bli lärare .

  1. Jag vet inte om man med absolut självförtroende kan säga att vetenskapen alltid är ett bättre val för en människa. Lars Bern och Annika Dahlqvist har i min mening goda evidens mot den uppfattningen. Metabol sjuklighet som de bekämpar tycks dessutom vara riktigt farligt.

   Vetenskapsmäns åsikter skiljer sig åt och de pekar på olika evidens. Vetenskaplighet är således mer krävande än sekterismen. Den som följer vetenskapen måste öppet ta del av evidens och tänka skeptiskt och självständigt, eller lätt bli vilseledd av psykopater som äger fulmedia, medan religionen istället erbjuder lydnad i grupp, hot och repressalier och hopp om ett paradis, ett slags opium för själen i dåliga tider, ett opium som dessutom kan skada människorna och naturen.

   Om en religiös person hävdar att Bibeln eller Koranen är vetenskaplig litteratur så får man som vetenskapsman öppet lyssna på evidensen, meditera och sedan kritiskt granska evidensen och försöka falsifiera evidensen, eller sätta upp hypoteser om hur människor för tusentals år sedan drog slutsatserna när de skapade religionerna.

   I min mening finns det ingen ”religiös vetenskap” förutom då bölder av VoF-cancer uppkommer som raljerar eller skapar repressalier mot oliktänkande, precis som alla ovetenskapliga sekter gör, men det är ju inte ”vetenskapligt”.

   Det finns heller inget som kan kallas för ”normaliserad vetenskap” i min mening. Det är alltid falsifiering och nya hypoteser som har utvecklat vetenskapen. Det är därför religiösa sekter och VoF är dömda att dö ut. De är så självsäkra på att de sitter på sanningen och därför kan de inte komma närmare sanningen. Så fort någon av dem försöker och har en hypotes som kullkastar ”sanningen”, så blir denne en kättare, för de psykopater som håller makten i sekterna. Sekten kan då antingen lyckas skapa en hackkyckling eller ev. delas i två läger som bekämpar varann. Detta är sekterismens dilemma. Den kan aldrig leda till anständighet eller världsfred, men det kan den öppna skeptiska vetenskapen göra, tror jag.

   Att föra dialog med människor som inte är öppna för vad andra tycker, eller skeptiska mot sina egna åsikter, är givetvis meningslöst. Det är därför meditationen som skapar lugn, mod och medkänsla är så viktig. Den öppnar medvetandet och börjar skrapa på den egna ”sanningens” fernissa. Därför är meditationen, i min mening, bryggan från religionen över till vetenskapen. Det är lugnet, modet och medkänslan, eller Gud själv (om du vill), som kommer leda människor i rätt riktning genom meditationen/bönen i stillhet, där de ställer frågor, väntar och andas djupt och därefter får svar, från både egot och ett högre kollektivt medvetande. Då dessa medvetanden är i harmoni så händer det något. Vi inser att vi alla gynnas av att vara en del i något större och att alla andra gynnas samtidigt av att försöka tänka mer rätt och långsiktigt, än fel och kortsiktigt.

   Meditationen finns, vad jag vet, i alla religioner, under olika namn. Därför har framtiden sett lovande ut i tusentals år.

   Som du ser i min post så förespråkar jag sekularism. Vad gör man rimligen med de som vill leva i en sluten sekt som gör allt för att avvika från samhället i övrigt?
   – Man ser till att rädda barnen från ofriheten av sekterismen och öppnar för att sekten kan landa där den passar in bättre, än i ett sekulariserat land. De som vill avvika kraftigt bör få göra det i ett kraftigt avvikande land, anser jag, eftersom mångkultur är en självmotsägelse (oxymoron).

   (Hur ska man ex. kunna bevara många olika kulturer lokalt om man förflyttar dem och blandar upp dem med varann? Hur kan vi leva i harmoni i många olika kulturer/dogmer samtidigt, som har diametralt olika värdesystem? Det kommer naturligtvis inte fungera. Antingen kommer de blandas upp och då är mångkulturen borta, eller så kommer en av dem ta över och utrota de andra och då är mångkulturen också borta.)

   Sekularismen och vetenskapen erbjuder nog den enda fredliga och respektabla vägen, i min mening, d.v.s. friheten från religion och friheten att tro vad man vill. I en sekulariserad stat blir religion en privatsak och barn får fritt söka efter sin egen trovärdiga tro på eget initiativ, utan att pådyvlas villfarelser.

 2. Jehovas Vittnen hävdar numera att allt i Bibeln är sant och därmed är boken vetenskaplig . Ett sätt naturligtvis att stärka sin egen tro , men samtidigt inför andra åhörare förstärka propagandan i det att öka antalet medlemmar.

  1. Man kan inte annat än känna stor beundran och medkänsla för Jehovas vittnen, som med god karaktär och gott uppsåt försöker hjälpa folket att förstå ”sanningen”. Jag försöker också få människor att förstå den evidenta sanningen genom att avslöja lögnerna.

   Om alla sekter vore lika fredliga och hängivna som JV skulle kanske inte världen vara så full med krig skapade av de våldsamma ekonomistiska sekterna?

   Jag talar ofta med JV när helst jag träffar på dem. Vi är eniga om väldigt mycket, förmodligen för att vi gillar vad fredsprinsen Jesus lär ha sagt. Det är mestadels när de börjar hänvisa till gamla testamentet som vi blir oeniga. De är dåliga på öppenhet och skepticism, förmodligen eftersom de inte mediterar flitigt, likt Jesus.

   Jag tycker ofta att påståenden i GT motsäger Jesus-energin. JV tycks även ha hakat upp sig på evolutionsläran och tycks inte kunna acceptera hundratusentals goda evidens från arkeologer och Kol14-metoden.

   Har det någon betydelse vad det står i någon bok för Jesus? Jag skulle inte tro det, men lik väl biter de sig fast i sin bibel likt ivriga bävrar. JV är en sekt och precis som alla sekter så kommer den göra allt för att öka sitt medlemsantal samt förmodligen att upplösas av utbildning och vetenskap till slut.

   Det betyder ju inte att man måste överge goda principer eller Jesus-energins goda karaktär, enbart att man överger villfarelser, precis som Jesus faktiskt gjorde genom sin meditation.

 3. Visst kan man i viss mån i jämförelse med andra religiöst strikta , bestraffande , militärt inriktad imperialismen se positiva egenskaper med Jehovas Vittnen . Som exempelvis deras fredssträvan att inte befatta sig med vapen eller militär uppbyggnad. Men när det gäller normaliserad vetenskap ( att endast bevisföring gäller ) , så kan Bibeln avfärdas , eftersom det i nutid inte går att verifiera händelser 2000 år tillbaka i tiden. Brinnande buskar och ljussken i kombination med gudsröster ser människor även i nutid , precis som händelser i just Bibeln. Troligtvis p g a stress och droger. // För övrigt var min tanke om ” normaliserad vetenskap ” endast en tanke om metodik och starka gränsdragningar. En stark gränsdragning är att inte blanda in religion i vetenskapliga ämnen.

  1. Jo. Deras fredssträvan förärar ju verkligen Jesus, så som han finns beskriven.

   Man kan ha hypoteser om varför människor hör och ser saker som inte verkar kunna evidensbaseras.

   Jo. Stress och droger är ju fullt möjliga skäl. De var ju omåttligt fokuserade på vin om man säger så. På ställen där vin är förbjudet så verkar det istället rökas på.

   En hypotes är schizofreni.

   Psykopati är en möjlighet, eftersom religioner ofta används av sektledare för att uppnå ytliga narcissistiska mål.

   Slag mot huvudet kan ev. skada hjärnan så att man börjar hallucinera också? Vätskebrist? Näringsbrist?

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s