Konspirationsteori – Visar omslaget på The Economist 2015 att fåtalet människor har planerat Covid-19 sedan länge?

En hel del besvärande saker tyder på en Covid19-konspiration när man betraktar omslaget till The Economist 2015. Hela bilden i hög upplösning fann jag på archive.org. Här min förra spekulation från 2016. Här min nya spekulation:

En kinesisk polis med munskydd och handskar

På märket på hans keps ser det ut som ett öga överst. Är polisen i Kina införstådd och medveten om Covid-19-övningen? Bakom polismannen står en terrorist med en Ak-47. Har Kina hotats med terror om de inte medverkar? Var det därför Kina var såväl förberedda och effektiva i sin bekämpning av Covid-19, eller används terrorismen, som har understötts och importerats, som ett skäl för övervakningen?

Drönaren från Amazon

”Books”[böcker] står skrivet på lådan. Vad gör folket under en nedstängning i karantän? Läser böcker, givetvis, ofta från Amazon förstås, särskilt om man inte får åka på semester som spöket bakom Obamas ben antyder.

Spöket bakom Obamas ben

Spöket håller i en broschyr som det står ”Holiday” [Semester] på.  Är den enda semester, som vanligt folk kommer ha råd med, den som inträffar när de dör?

Flöjtspelaren

Flöjtspelaren från Hamelin till vänster i bilden är en tysk legend om en man som använde sin magiska flöjt för att lura ut Hamelins barn. Enligt historien kom barnen aldrig tillbaka igen. Figuren kommer från Medeltiden och sägs representera antingen massdöd av pest eller katastrof, eller en massiv migration. Flöjtspelaren kan också representerar hur dagens naiva blir lurade genom massmedias propaganda. Flöjtspelaren tyck titta på den lille pojken.

Liten pojke under flöjtspelaren

Pojken tittar på ett slags kinesiskt slumpspel som heter “Panik”. Orden “Federal Reserve” och förmodligen “Chi” som i ”China”finns på två fack där kulan kan hamna. På dessa fack står det “Green light!” [Grönt ljus] och “Crisis!” [Kris!] och spelkulan kan tydligen hamna i vilket fack som helst.

Målet är kanske att skapa mer panik för att kunna påverka när det blir kris i spelet? På så vis kan investeringar göras vid rätt tillfällen och göra de som påverkar spelets utgång ännu rikare. Äger man lejonparten av alla fulmedier och sociala medier så är det givetvis lätt som en plätt att åstadkomma.

Den gröna sköldpaddan

En liten arg grön sköldpaddan står framför allt annat i centrum och stirrar rakt på oss. Författaren till originalartikeln tror att det handlar om det socialistiska Fabiansällskapets sköldpadda, även om den då borde varit röd som en socialistisk flagga eller ev. blå vid omvänd amerikansk logik.

Är sköldpaddan grön för att den driver på klimatalarmismen, men ändå för långsamt tar sig bort från den bensinslukande höghastighetsbilen, på samma spruckna golv? Sprickan går från sköldpaddans fot till höghastighetsbilen. Framför sköldpaddan är ett streck. Kommer den hinna över strecket innan den bensinslukande bilen faller igenom? Till vänster om strecket är batteriet/batteridriften.

Churchill och raketen som kommer ur hans hatt

Den innehåller sannolikt kommunikations/övervaknings-satelliter, som kommer understödja 5G-systemet, som har införts under Covid-19-karantänen på många platser. Är alla virusvarning-appar en del av planen för övervakningen som nu införs i alla telefoner som man inte längre kan ta ur batterierna ur? I Churchills V-tecken kan man se något som liknar en Klu-klux-klan-medlem i huva. Skall rasismen förstärkas i världen?

David Blaine

Har Blaine, som är illusionist och känd gatumagiker, användts för att få avledningsmanövrar och illusion att fungera väl? Blaine har revolutionerat det sätt med vilket magi visas på TV genom att fokusera på åskådarens reaktioner. Blaine arbetar på en ovanligt personlig nivå. Kommer kommunikationen med människorna anpassas genom algoritmer som beror på deras reaktioner på personlig nivå?

Tillåt mig ändå kritisera konspirationsteorin!

Inte ens mycket rika manipulativa psykopater behöver planera massmord genom virus. Pengar har de ju massvis ändå. De skulle även kunna vara motiverade att bry sig om sitt eftermäle, rentutav vara ute efter att rädda liv genom att stödja en snabb utveckling av vacciner som kan användas när ett mycket värre virus kommer, eller t.o.m. helt öppet vill stödja en vetenskaplig politik för både modern eugenik och humanistisk nedväxt och frihetsskapande sekularism?

Och helt visst kan man, med relativt god säkerhet, förutspå att nya virus kommer uppkomma spontant genom att titta på historien. Är man förutseende, som dessa rika människor ofta är, så förstår man att virus-utbrotten kommer, helt oavsett vad vi människor gör och att vi verkligen behöver en generalrepetition innan ett verkligt farligt virus, kanske t.o.m värre än spanska sjukan.

Så även om det INTE skulle gå att evidensbasera ett laboratorium som källan för Covid-19, vilket kanske inte ens är viktigt, så kan alla andra delar, d.v.s. att profitera på eventet, s.a.s. ha varit förberett och legat i startgroparna? Varningar och övningar som föregick eventet behöver inte ha med kriminalitet att göra, heller. Tvärtom. Att öva är givetvis utmärkt, frågan är väl enbart om de är ute efter att rädda liv, eller att skapa kris, i syfte att tjäna pengar?

Men personligen tror jag att flera olika intressen sammanfaller. Många olika intressenter utnyttjar förmodligen situationen, precis som jag kan antas göra det idag i syfte att marknadsföra Vetenskapliga partiet som länge har tjatat om god beredskap för en massa olika utrotningsevent, vilket jag är övertygad om är det bästa för framtidens generationer. Naturligtvis kan andra göra något helt annat, mindre moraliskt högtstående, av andra möjliga kortsiktiga och långsiktiga anledningar.

Min egen konspirationsteori i sammanhanget, som jag finner visst stöd för, är att Sverige sannolikt skall få utgöra exemplet på vad som sker när man INTE tar till totalitära metoder och tvång, enl. modellen Problem-Reaktion-Lösning. Sverige skall sannolikt få stå som ett statistiskt evidens, som skall skapa önskvärd reaktion, samt därefter skall göra att så många som möjligt stödjer den totalitära lösning som politikeradeln, sannolikt med spelade bekymrade veck i pannorna, kommer känna sig nödgade att genomföra genom lagändring, vilket psykopaterna sannolikt kommer lura det godtrogna folket att rösta för i valet 2022.

Saker som stöder konspirationsteorin:

1. Har politikeradel och vårdföretag plockat bort viktig beredskap och därefter skyllt på aningslöshet/inkompetens, så att fler än nödvändigt ska bli sjuka och dö?

– Ja. Med mycket små kostnader hade beredskapen kunnat vara god, ex. vad gäller skyddsutrustning för vårdpersonal och munskydd för hela Sverige. Att plocka bort livräddande beredskap som skyddsmask 90, som om de hade burits av gamla människor, hade kunnat rädda livet på många av dem, är dessutom en aktiv och medveten handling. Att lagra dem i ett skjul, eller helt sonika dela ut dem till omsorgens beredskapslådor, är ingen kostnad, men en gratis samhällsnytta, så vida man inte vill att de gamla skall kvävas till döds eftersom en död äldre människa blir en sänkt kostnad för pensionssystemet. Vad är motivet att ta bort högst rimlig beredskap som man har åstadkommit? Enda anledningen är väl att  öka dödstalen vid en ett ev. event? Kan någon motiveras till ett sådant beslut utan att psykopati och korruption är inblandat? Hur då? Hur kan samtidigt Sveriges politikeradel vara motiverade att gå med på ökad EU-avgift, samt ökade försvarsanslag på 2% av BNP, d.v.s. ca 8% av den totala budgeten? Klart man misstänker korruption. Att INTE misstänka det vore närmast ”konspirationsteoretiskt” på en extremt galen nivå.

2. Har politikeradel villigt velat deltaga i EU:s ”race to the bottom” med den sannolika konsekvensen konkurrens, stressad vårdpersonal, ökad smittspridning, näringsfattig kost och inga rimliga kosttillskott på äldreboenden?

-Ja. Inget Riksdagsparti har ett utträdeskrav ur EU för att medverka i en regering, utom Vetenskapliga partiet, mig veterligen. Detta har sannolikt bidragit till att Sverige inte kan få till en folkomröstning och ett Svexit och därmed heller inte kan föra en sund beredskapspolitik och vårdpolitik, vilket givetvis leder till ökade dödstal.

3. Har man medvetet förhindrat att människor ska bli metabolt hälsosamma?

-Ja. Massvis med metabolt sjuka hade kunnat få hjälp med kost och rörelseövningar, istället för att stoppa sig fulla med onödigt mycket kolhydrater och insulin. Metabol hälsa hade sannolikt bidragit till minskade dödstal. Även om metabol sjukdom har pågått länge så är en omställning av vanor ganska snabb, OM man vill rädda livet på människor. Varför vill man inte det? Minskade utbetalningar från pensionssystemet?

4. Varför har man massimporterat människor med brun hud, från länder som har stark sol hela året, människor med en huckle-kultur som gör att de inte får sol på huden, människor med predisposition för låg D-vitaminnivå, till ett land med mycket lite sol största delen av året? Vill man massmörda dem?

-Ja. Förmodligen. De har dött i Medelhavet också. Stoppade man den dödliga signalpolitiken och de dödliga transporterna? – Nej. Har du sett någon fulmedia som har gett människor i hucklen goda kost råd? Inte? Ett medvetet massmord av människor p.g.a. deras ras/kultur? – Ja. Förmodligen, allt medan de som har försökt stoppa krigen mot deras länder, försökt stoppa farlig massmigration och gett goda kostråd för god metabol hälsa kallas för ”rasister”… Det är alltså precis tvärt om.

5. Varför ville man inte vidta normala försiktighetsåtgärder direkt, när de första sjuka upptäcktes i Kina? Varför infördes ex. inte kortare karantän för resenärer, avstånd och krav på skyddsmasker i stängda offentliga rum direkt? Ville man sprida viruset till Sverige, trots att man inte visste någonting om viruset? Varför då? Planerat massmord?

-Ja. Förmodligen.

6. Varför sedan avstå att rädda de mest utsatta, samt istället se till att de dödas genom morfininjektioner, d.v.s. aktiv dödshjälp? Planerat massmord?

-Ja. förmodligen.

7. Varför försöka beteckna alla döda som döda av Covid-19? För att få en statistik som motiverar tvångsvaccinationer och totalitär övervakning? För att politikeradeln vill krympa ”köttberget”?  Är dödsorsaken i väldigt många fall överlagt mord?

-Ja. förmodligen.

8. Varför förneka misslyckande in i det sista, om misslyckad taktik inte var planen från början? För att åstadkomma massmord?

-Ja. Förmodligen.

9. Varför spela chockade, inkompetenta och naiva? Kan det vara för att kunna peka på att totalitär övervakning och integritetskränkande massövervakning som i Kina hade räddat liv?

-Ja. förmodligen.

10. Bör vi nu förvänta oss förslag i Riksdagen som vill förändra lagen så att genmanipulerade virus kommer likställs med krig, som kräver tvångsvaccinationer, proprietära totalitära appar som övervakar oss, trots att vi alla vet vilka som är massmördarna och vår fiende sedan länge?

-Ja. förmodligen.

11. De verkar inte dölja dumheten/korruptionen särskilt väl. Varför gör de inte det? Är de fullt övertygade att folket kommer låta sig rektalpenetreras av fulmedia igen och välja mellan partierna i det gravt korrumperade EU-vurmande 8-partiet?

-Ja. förmodligen.

Hur bör de bestraffas för att avskräcka framtida psykopater och därigenom förhindra repetition av detta spektakel i framtiden, anser du? Bör de dömas till teatral och avskräckande giljotinering eller typ långsam kvävning som efterliknar död i Covid-19, eller något värre? Hur skall en sådan rättegång komma till stånd? Demokratisk revolution och folkdomstolar? Själv rekommenderar jag milda straff och fotboja och total övervakning för uppenbara psykopater. Vad anser du själv?

Annons

2 reaktioner till “Konspirationsteori – Visar omslaget på The Economist 2015 att fåtalet människor har planerat Covid-19 sedan länge?

  1. Noterar att Black Lives Matter-hysterin som fulmedia har kopierat rakt av från USA passar in i den här bilden med Klu Klux Klan-figuren. Att detta inte passar in på svenska kungar eller ens europeisk adel i allmänhet är säkert en detalj som folket inte kommer vara uppmärksamma på, även om Toklandet har poängterat det i samband med förslaget om rivning av svenska kungars statyer och t.o.m. rivningen av Carl von Linné.

    ”nej, det finns knappast en enda slavättling i Sverige som ens KAN ha drabbats av någonting, vare sig då och i synnerhet inte nu. Det är nog mycket större risk/chans att Sabuni själv är ättling till slavhandlare. ”
    https://toklandet.wordpress.com/2020/06/21/varfor/

  2. Om det är en diktatur-konspiration, och planen är att införa totalitära regimer i hela världen, så måste farbror Josef gratulera för ett gott försök, samt erbjuda konspiratörerna arbetsläger i Sibirien. Hur skulle jag kunna bli dyrkad som en gud igen, och få folket att sukta efter sanningen (pravda), utan detta diktatur-försök från en tafflig elit och en osann media?

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s