Ekologisk hållbarhet – Talar Flammans egen fascist om ”Ekofascismens nya gryning”?

Det påstås av i Flamman att det finns ”ekofascistiska” inlägg som utgår från att ”naturen helar sig själv” under Coronapandemin, när ”resursförbrukningen begränsas”, och att människorna (icke-vita människor) utgör själva sjukdomen i världen.

Jag vet inte vem som är avsändare, eller vad syftet kan tänkas vara, eller vem exakt som står för åsikten inom parentesen, eftersom inga exakta källor anges, men så är det idag i fulmedierna. Journalisterna drar storvulet påståenden till synes rakt ur rektum utan att tillrättavisas av redaktörerna, eller visar upp extremfallen på bekostnad av intressantare diskussioner.

Ett budskap som anges av s.k. av ”ekofascister”, enligt , är att Coronaviruset är ”botemedlet” och människorna är ”sjukdomen”. Påståendet tycks vara halvsanning.

Corona-viruset har inte dödat nämnvärt fler människor än vanliga influensor, förutom i Sverige förstås, där vissa av Flammans läsare ev. röstade på JÖK:en och följaktligen är indirekt medskyldiga till EU:s extrema marknadsliberalism, vilket i Sverige ledde till miljarder till EU, rikare rika, rikare politikeradel och nerdragen beredskap och följaktligen massmordet på äldre och svagare människor, vilket lämpas på Covid-19, fastän det var överlagt massmord som var orsaken.

Även mörkhyade män tycks ha blivit massmördade av JÖK:en och annan högerpolitik, sannolikt p.g.a. massmigrationens effekt, d.v.s. ökad D-vitaminbrist för mörkhyade. Även mörkhyade läkare har tydligen dött i stor omfattning (påstås från olika håll). Att således påstå att det är en fråga om klass, trångboddhet, riskfyllda arbeten, eftersatt eller otillräcklig sjukvård är således inte evident, om jag har förstått saken rätt.

Hade mänskligheten fler samlag under Coronapandemins karantäner och följaktligen strax blir fler, ca 9 månader efter Corona-pandemin, så var Corona-viruset ändå inget botemedel mot överbefolkningen, men förvärrade enbart överpopulationen.

Att många människor i sig själva utgör sjukdomen är i vart fall delvis sant. Många är de som i egen mentalsjuka kortsiktighet överkonsumerar och överbefolkar planeten, likt kaniner eller getter, men så finns det människor som tar ansvar och har karaktär, ex. Greta Thunberg.

Thunberg som påtalade problemet med absurd tillväxt, Schlaug och Fi som gör det och andra som påtalar problemet med absurd tillväxt bör väl ändå INTE kallas för ”fascister”! Dels är det ohövligt att klistra ohövliga epitet på människor i en demokrati, eftersom det leder bort från en saklig debatt, t.o.m. kan leda till kaos. Dels anser jag att epitetet är osant.

Ordet ”fascism” har jag analyserat tidigare. Jag menar att fascism betyder finanskapitalets öppna terror mot suveräna stater. För fascismen står idag fåtalet kriminella stater, oftast under demokratiskt falskflagg, eftersom de är i maskopi med öppna diktaturer och sekteristiska terrorister. Tillsammans begår de krigsförbrytelser som fördöms av FN.

USA:s folk är också medskyldiga till den fascismen, för de är inga offer, men medbrottslingar. De röstar faktiskt INTE för den kandidat som har lagt lagförslag om förbud mot stödet av terrorister, d.v.s. Tulsi Gabbard. Hon mörkas istället av både fulmedia och folket. Samma sak sker i Sverige mot de som verkar för fred. Locket ligger på.

Stödet för fascismen och terrorismen fortgår via fulmedia, JÖK:en och annan borgerlighet, helt utan att beivras vare sig rättsligt eller av folket. En pinsamt stor andel av folket röstar för finanskapitalets öppna terror mot suveräna stater i Riksdagen, inte enbart bombliberalernas bombkåte petade major. Att de som är för fred inte kan valsamverka med varann mot 4% är naturligtvis också en slags korkad indirekt fascism.

Fascismen kallas sannolikt internt för ex. ”EU-anpassning”, ”strategi” och ”pragmatism”, eller t.o.m orwellska skönmålningar som ”fredsbevarande”, ”insatser” eller ”missioner”, fastän det uppenbarligen pågår fullt med krigsförbrytelser, i klass med Mannings och Assanges läckta video ”Collateral Murder”, ständigt. Detta är krigsförbrytelser som inte har beivrats och sannolikt aldrig kommer visas om det inte sker en ny Nürnbergprocess, eftersom journalister och visselblåsare idag vet konsekvensen av att vara rakryggad mot fascismen.

Men när jag nu har definierat ordet fascist, vad betyder då rimligen ordet ”ekofascist”? Jag har analyserat ordet ”ekofascism” tidigare.

Kortfattat borde det rimligen betyda den finanskapitalist, eller lakej, som genom sina krig, eller krigshets, förstör naturen genom s.k. ekocid, ex. besprutningen med Agent Orange, spridningen av uran-damm, eller den ekonomist eller sekterist, som trots forskares varningar om mänsklighetens överpopulation och utrotningen av olika djur och växtarter ÄNDÅ, vilket är helt bisarrt, dillar om ”tillväxt” eller ”öppna hjärtan” för reaktionära sekter som ser ned på jämställdhet, ekologisk hållbarhet och verklig religionsfrihet, eftersom de inte låter sina barn eller sektmedlemmar välja vad de själva vill tro på.

Journalisten kritiserar ”obskyra nätforum” utan att ange vilka som avses, men kallar enbart finanskapitalisternas manipulerande och integritetskränkande sociala medier för ”breda” och låter sig uppenbarligen helt frivilligt matas av dem och deras hemliga algoritmer. Varför då?

påstår att det existerar en förklädd rasistisk föreställning om att vissa människor behöver rensas ut från jorden för att naturen ska kunna återgå till det naturliga. Vem påstår det i Sverige?

För att vara rättvis så finns de i vart fall inte i högerpartiet SD. SD dillar istället om tillväxt, men med ”kristna värderingar”. Vad Jesus Kristus hade sagt om lallande kristna som vill förstöra ”skapelsen”/naturen genom överpopulation hade jag allt bra gärna velat veta!

Fastän inte vet vem som ligger bakom så påstås inläggen komma från ett ”fält”, samt passar på att begå associationsskuld mot människor (ofta vetenskapsmän) som är skeptiska till det mänskligt orsakade klimathotet. Journalisten gödslar sedan med nedsättande epitet mot dem. Varför då?

Att associera ”högerextremism” med vetenskaplig skepticism är ett typexempel på argumentationsfelet associationsskuld, d.v.s. osanning. Det ena har nämligen inte med det andra att göra. Det är som att fördöma vegetarianer för att Hitler var vegetarian. Och vad är egentligen ”högerextremism”? Det beror väl på var man själv står socialpolitiskt, skattepolitiskt eller migrationspolitiskt. Orden ”höger” och ”vänster” är inte direkt tydliga utan tydlig kontext.

Alla 8 riksdagspartier, som i dag INTE tydligt kräver en folkomröstning om EU eller Nordiskt förbund för regeringssamverkan, är i min mening odemokratiska och högerextrema, eftersom alla frihandelsunioner leder till en allt mer extrem högerpolitik, ojämlikhet, krig, misär, massmigration och rasistiska känslor, särskilt hos de stackare som inte förstår vilka som faktiskt ligger bakom den konfliktskapande ojämlika globala tillväxt-karusellen, vilken berikar fåtalet och rektalpenetrerar flertalet, för att anspela på George Carlins ståuppkomedi om den amerikanska drömmen.

Personligen har jag tittat på videon från Christchurch. I min mening var detta inget terrorattentat, men med största sannolikhet en teaterföreställning. Ett beställningsjobb med dåliga skådespelare och en mängd uppenbara misstag i produktionen. Notera att detta, skådespel eller ej,  dessutom får enorm uppståndelse fastän saudi-regimen dekapiterar ca 37 personer i veckan!

Att den s.k. ”gärningsmannen” definierade sig själv som ”ekofascist” är naturligtvis ytterst bisarrt, i sig självt, eftersom ordet givetvis uppfattas som ett skällsord.

Istället för att motbevisa det matematiska beviset, som är oomkullrunkeligt, d.v.s. att exponentiell tillväxt är ohållbart på en begränsad yta, vilket vår Moder Jord är, eller istället för att ta ett litet besök på Population Matters, så förkastas tillväxtkritiken snabbt och utan närmare undersökning, av Bergdahl, medelst det nedsättande epitetet ”malthusiansk teori”, en teori som baserar sig på ett enkelt matematiskt och aritmetiskt bevis…

albert_bartlett_80x80”Den mänskliga rasens största tillkortakommande är vår oförmåga att förstå den exponentiella funktionen.”
/ Albert Bartlett, från lektionen ”The Most Important video You Will Ever See”

albert_bartlett_80x80”The greatest shortcoming of the human race is our inability to understand the exponential function.”
/ Albert Bartlett from the lecture ”The Most Important video You Will Ever See”

…som dessutom har visat sig vara helt evident i verkligheten, ex. enligt jordbruksforskaren Julian Cribb som beskriver den kommande svälten om vi inte löser problemet, även evident genom arkeologiska utgrävningar på Påskön där skogen försvann och ersattes av allt fler människor, svält och kannibalism, enligt Jared Diamond.

”Den allmänna fascistoidiseringen” och miljöförstöringen, som Bergdahl klagar på, är ett direkt resultat av den agenda som hon själv är en del av och driver på. Därav undrar jag om journalisten själv faktiskt inte är en s.k. ”ekofascist” som kanske dyrkar ett gethuvud på sin lilla kammare?

(Dementier och rättelser tillåts givetvis i vårt fria öppna kommentarsfält, som givetvis ingår i ett äkta demokratiskt parti och naturligtvis borde ingå i alla nätmedier som påstår saker.)

Men Bergdahl verkar ändå vara något på spåren:

”De ekologiska elementen i manifesten var rena ad hoc tillägg, de har bara hakat på ett miljöengagemang på sitt grundläggande rasistiska hat.”

I varje brottsutredning bör man givetvis fråga sig ”Vem gynnas?” ”Cui Bono?” Vem tror sig gynnas av den skapade rasistiska konflikten mellan ”högerextrema” ”vita” och något mer solanpassade muslimer som avlar barn in-absurdum?

Vem har pengar att betala för en massiv teaterföreställning? Vem har makten att få alla medier att storvulet och okritiskt basunera ut teaterföreställningen som en absolut sanning, helt utan kritiska analyser eller frågor? Varför ledde teaterföreställningen till förslaget på den totala avväpningen av nyzeeländska män, fastän ”gärningsmannen” kom från Australien?

Känns det igen? Var även andra massakrer teaterföreställningar med automatvapen mot oskyldiga, för att enligt problem-reaktion-lösning kunna avväpna olika nationer utan folkets protester? Det skulle inte förvåna mig det minsta. Klart att diktaturens krösusar vill ha ett avväpnat folk och ersätta dem med karaktärslösa lönnmördare, fixaresorkar och slavar.

Bergdahl ifrågasätter heller inte godheten i att föda överbefolkningens misär med bistånd, helt utan krav på familjeplanering och fred, med följden att problemet riskerar att förvärras och därmed även lidandet och misären när populationen har fördubblats, ingen beredskap har byggts upp, och nästa svält, med statistiskt säker sannolikhet, kommer.

kofi_annan_80x80”Tanken att befolkningstillväxt garanterar ett bättre liv – ekonomiskt eller på annat sätt – är en myt att bara de som säljer blöjor, barnvagnar och liknande har någon rätt att tro.”
/Kofi Annan

kofi_annan_80x80“The idea that population growth guarantees a better life — financially or otherwise — is a myth that only those who sell nappies, prams and the like have any right to believe.”
/Kofi Annan

kofi_annan_80x80”Populations-stabilisering borde bli en prioritet för hållbar utveckling, inklusive ett starkt fokus på kvinnors och flickors egenmakt.”
/Kofi Annan

kofi_annan_80x80“Population stabilisation should become a priority for sustainable development, including a strong focus on the empowerment of women and girls.”
/Kofi Annan

kofi_annan_80x80”… Reproduktiv hälsa (är)
ett av de viktigaste verktygen
i den bredare kampen mot fattigdomen.”
/Kofi Annan

kofi_annan_80x80“…reproductive health (is)
one of the key tools*
in the wider battle against poverty.”
/Kofi Annan

För mig är bistånd, utan krav på ekologisk hållbarhet och beredskap, ondskefullt mot de stackars svältande barnen. Jag vet faktiskt inte vad som är värst. Det utdragna lidandet till döds i svält eller ett barns livslånga lidande av att sakna armar eller ben, samt tvingas leva i det ekocid som överbefolkningen och krigen skapar?

Bergdahl tycks tro att vit hud i arktiskt klimat och mörk hud i stark sol, eller andra egenskaper, INTE är förbunden med platsen man kommer ifrån. Märkligt. De flesta vetenskapligt lagda har nog en annan tro, men för Flammans journalist verkar det inte handla om vetenskap, men att driva en fastfrusen agenda om massinvandringen av mörkhyade till arktiskt klimat, eller deras massavel p.g.a. vidrig kvinnoförtryckande sekterism, inte får ifrågasättas.

Strategin verkar komma från fulmedias ägare, vilka i sin tur är emot allt vad nationell folklig demokrati heter, förutom i ett enda land förstås, i vilket numera Sydafrikas apartheid-regim framstår som duvungar i jämförelse. En general från landet ifråga, med god insyn i militära aktiviteter, har jämfört sitt eget land med Tyskland på 30-talet.

Vem det är som inte är vetenskaplig är tydligt. Nästan inga påståenden källhänvisas. Analys och diskurs är frånvarande. Vilka är det t.ex. som sannolikt vill ha ”ett totalitärt elitstyrt samhälle”? Tja. Har journalisten inte tittat på Sion vises protokoll, så bör han kanske göra det? Jag är i full färd med att översätta, analysera, kritisera och kommentera de där psykopatiska protokollen.

Åsikten att skapa en kraftig befolkningsminskning, massmord och steriliseringar, av dem som inte tillhör den egna rasen, finns säkert inom de flesta raser, men det beteendet är sannolikt mycket marginellt.

Jag besökte förresten det mycket marginaliserade NMR för en tid sedan. De ville då att alla raser skall få existera, om jag har förstått saken rätt, men varje ras på sin plats. De verkar heller inte se sig själva som överlägsna andra raser, även om de ser sig som annorlunda och värderar sin egen etnicitet högre än främlingars. De var heller inte för terrorism eller invasion av andra länder, eller slakten av andra folk, såsom JÖK:en och borgerligheten faktiskt är.

Bild på Davidsstjärna kombinerad med ett hakkorsNMR:s (nationalsocialismens) ödmjuka hållning, spelad, eller ej, fann jag dock inte hos de fascistiska och rasistiska israeler som jag har stött på på mina resor. De tror sig ofta vara en överlägsen ras och t.o.m. i extrema sekteristiska fall att de är ”utvalda” av Gud, men den guden har helt tydligt inte alltid varit så snälla mot dem i genlotteriet, vilket verkligen är tragikomiskt. Man får dåligt samvete när man skrattar och ler åt dem, deras pårökta folk och deras påståenden. De är ofta duktigt hjärnförsmutsade av sin fascistiska regim. Där är det snarare regel än undantag. Goebbles hade nog sett med beundran på israel-regimens bedrift.

Men visst finns de där enstaka individerna i Sverige vilket Bregdahl tar upp. Cornelia Dahlbergs kommentarsfält är ex. ett intressant svenskt fall som säkert kan få många journalister att häpna. Men Dahlberg ska ha beröm! Hon vill ha ett tryggt samhälle, tror på yttrandefrihet, sund miljö och demokrati, samt är ingen folkförrädare. Hon är egentligen både röd och grön, men fulmedier som Flamman och ETC har av någon anledning gett sig fan på att repellera henne med allsköns gullande med reaktionär sekterism och annat trams som fulmedia har släpat in i debatten.

Uttrycket ”rädda träd, inte flyktingar” tyder på en falsk eller omedveten avsändare. Dels handlar det faktiskt om mångfald i naturskog, inte enbart ”träd”, vilket får varje fältbiolog att tänka på trädplantage, vilket är monokultur, dels är en migrant inte nödvändigtvis en ”flykting”. Detta är välkänt hos alla som är för ekologisk hållbarhet eller är emot finanskapitalisternas massmigration som skapar absurd tillväxt, sekteristisk barnavel och konflikt.

För den som har fördjupat sig så står Sverige sannolikt inte främst i brand vid torka p.g.a. människans påverkan på klimatet, men sannolikt p.g.a. människans omvandling av naturskog till trädplantage och en temporär naturlig uppvärmning, vilket sannolikt när som helst kan bli en kraftig och obehaglig nedkylning, ex. vid ett supervulkanutbrott eller större asteroidnedslag. Det där ser man, om man tar sig någon minut att titta på de historiska temperaturdiagrammen.

Hur många kommer dö vid nedkylning? Det är kanske en viktig fråga när vi talar om ekologisk hållbarhet, fascism och om ekofascism? Mina ekologiskt hållbara frågor och de om beredskap kommer väl som vanligt eka i rymden misstänker jag, medan de som jag försöker upplysa liksom tuggar på, likt kaniner, getter eller kossor ur en foderhink.

Bild på kattunge, kossor och familj med hinkar över huvudet
Vilken färg det än är på foderhinken så tycks det av någon bisarr anledning alltid bli en EU-tillväxt-hink.

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s