Jobbsökande – Den systematiska databrottsligheten och folkförräderiet mot användarna i alla nationer

Det pågår i min mening flera olika saker som misshandlar jobbsökande i alla världens nationer. Det är så allvarligt att det ev. kan kallas för folkförräderi.

Vad sker

1. Man tvingar människor att använda databas-system för att människor ska kunna söka arbete. Det går inte att söka arbete utan att dessa databaser är inblandade.

2. Man tvingar de som söker arbete att fylla i databas efter databas, vilket gör att de söker färre arbeten, tvingas till monotont obetalt arbete och blir deprimerade, vilket kan bidra till ökad självmordsfrekvens.

3. Man tvingar de som underkastar sig ifyllnaden av dessa databaser att köra skripts på sina datorer när de fyller i dem. De fungerar ex. inte med program som blockerar skripts, som skyddar användaren.

4. Databaserna ägs inte av säkerhetsgodkända medborgare.

5. Vem som har kontrollen över databaserna, eller tillgång till dem, är okänt.

6. Det är inte jag som användare som ger någon möjlighet, ex. genom att delge dem en temporär kodnyckel, att läsa dessa data. Databaserna verkar vara helt öppna för rekryteringsföretagens anställda.

7. Koden som körs på folks datorer har inte granskats av oberoende programmerare.

8. Företagen som samlar in data kan vara i samarbete med utländska företag som samlar in data och ev. utbyta data med varann utan användarens godkännande.

Vad behövs?

1. Det bör finnas nationella statliga databaser i vilken enbart säkerhetsgodkända medborgare får ha tillgång.

2. Man skall inte vara tvingad och inte känna sig tvingad att använda nationella statliga databaser för att kunna söka arbete. Alla arbetsgivare bör uppmana människor att även kunna söka på andra vis, ex. via krypterad e-post eller via vanligt brev.

3. Databasen skall vid inmatning inte kräva att okänd ofri kod körs på användarens dator.

4. Alla databaser bör krypteras så att den som äger data kan välja vem som kan få tillgång till data och hur länge, ex. genom att varje ansökan är krypterad med olika nycklar och kan krypteras om av användaren själv när denne så önskar, så att de som ber om tillgång till data alltid måste be användaren om lov.

4. Det skall inte vara tillåtet att klippa och klistra data ut ur databaserna för de som betraktar dem utom för användaren själv.

5. Databaserna bör inte köras på operativsystem baserade på okänd ofri kod.

6. Databaserna bör inte köras på okänd ofri hårdvara, varken klienter eller servrar.

7. Nationella krypterade e-postsystem bör tillhandahållas för alla medborgare och de bör uppmanas att använda dem och få hjälp att komma igång med dem.

8. Koden som körs på användarens dator bör alltid vara öppen och fri, d.v.s. kunna granskas av flera oberoende programmerare.

Jag har försökt att rapportera detta till Datainspektionen men skripts på deras hemsida spärrar detta och gör det omöjligt.

Annons

7 reaktioner till “Jobbsökande – Den systematiska databrottsligheten och folkförräderiet mot användarna i alla nationer

 1. Men du är inte tvingad till någonting alls. Du kan sköta ditt jobbsökande helt på egen hand med din telefon alternativt penna & papper samt en papperstidning eller webbläsare.

  Det är bara om du vill nyttja a-kassa eller aktivitetsstöd som du som motprestation måste delta i diverse system såväl som att aktivt stå till arbetsmarknadens förfogande. En helt rimlig motprestation för denna högst frivilliga välfärd.

  Att som kund ställa krav på en myndighet eller organisation som erbjuder en frivillig tjänst är däremot inte lika rimligt. GDPR är fullt tillräckligt i detta fallet.

  Punkt 7 är dock redan uppfyllt då du frivilligt kan välja en digital brevlåda, såsom Kivra, för att få din information från myndigheter och företag snabbt och säkert.
  https://kivra.se/sv/om-oss/om-kivra/data
  Din privata kommunikation är inte någon större fråga för staten eller myndigheter.

  Glöm inte bort att ett jobb är aldrig längre bort än ett telefonsamtal, det är allt som räcker. Det är min egen livserfarenhet.

  1. Jo. Visst finns det andra jobb man kan söka, men flera jobb som kan sökas TVINGAR FAKTISKT den som vill söka dem att fylla i databaser. Den sökande ges nämligen inget annat alternativ.

   Arbetsgivaren kräver integritetskränkningen, som dessutom kan vara folkförräderi, om ägare i främmande makt ges tillgång till dem.

   Det är inte enbart omoraliskt, men i min mening brottsligt att tvinga människor till detta. Folket borde varnas om ägarförhållanden och säkerhetsgodkännanden av personalen i dessa datainsamlings-företag.

   När det politiska systemet, p.g.a. medvetet hög arbetslöshet, p.g.a. EU-medlemskap, globalisering, höjd pensionsålder, samt att vi inte delar på jobben (vilket majoriteten av folket, märkligt nog, röstar för varje val) så tvingas människor ut i a-kassa, aktivitetsstöd eller väljer ibland kriminalitet av fullt rationella skäl, för hur rationellt är det ex. med databas-idioti? Databasen uppfanns ju faktiskt för att slippa monotonin av att mata in data om och om igen, men denna idioti är faktiskt motsatsen. Jag har meddelat SIS om denna idioti och gett förslag på lösning, d.v.s. en central krypterad databas som varje individ kontrollerar krypteringen i, samt anger själv vem skall ha nycklar, samt själv anger när krypteringen skall göras om.

   Du kallar det för ”motprestation”, men borde inte vi arbetslösa kräva ”motprestation” av de som röstar att vi ska dela på jobben solidariskt och ha en låg arbetslöshet istället? Annars är ju samhällskontraktet brutet.

   Borde vi 10-20% som misshandlas på detta vis, av alla er andra, inte istället hota att blockera/rasera/hacka/spränga/bränna samhället tills ni inser att ni ska bli solidariska och uppfylla våra motkrav?

   I ett modernt samhälle, som automatiserar och robotiserar bort arbeten, har då inte ALLA rätt till de arbeten som blir kvar och även rätt till välfärd, utan att integriteten ska kränkas och vi ska krävas begå folkförräderi? – Jo. jag tycker det.

   Vi, folket, är inte ”kund” hos myndigheter. Vi är huvudmän, eftersom myndigheternas anställda lever på skatter som vi tillsammans betalar in på en mängd olika vis. Jag betalar nu ex. skatt när jag reser eller handlar mat, men jag får ingen ersättning av samhället alls. Vi som inte får ersättning är hänvisade till våra besparingar, att låna pengar av vänner och bekanta eller att få gåvor av de som har medkänsla med oss, allt medan regeringen strösslar pengar över EU och …trumvirvel… Italien(!!!) för att rädda Euron, som vi inte ens är med i.

   Om en organisation erbjuder en frivillig tjänst (som inte är en björntjänst) så håller jag med om att man kan VÄLJA att utnyttja den, men jag tycker att ett VAL innebär att det måste finnas ett VAL som fungerar utan att köra okänd ofri kod, samt att kunna VÄLJA att söka jobbet på andra olika vis också.

   GDPR bygger på tillit till system som sannolikt ofta ägs av utländska psykopater. Hur brottsligt naiv får man bli och ändå kalla sig laglydig enligt brottsbalken om folkförräderi?

   Kivra och många andra företag och organisationer kräver att ofri dold kod körs på din dator för att kunna använda dem. Jag tycker att det ska bli olagligt att inte ha ett rimligt val.

   Att vår privata kommunikation är skyddad borde absolut vara en fråga för oss alla/staten och för myndigheter mot oss huvudmän, d.v.s. folket!

   Det inte enbart mer ekonomiskt att gå den öppna fria vägen, men även överlägset stabilt och det ökar även informationssäkerheten.

   ”The cost factor is not the only one being considered though – many governmental institutions (in public and military sectors) from North America and European Union make the transition to Linux due to its superior stability and openness of the source code which in its turn leverages information security”
   Källa: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Linux_adopters

   Ännu har folket/staten/politikerna/myndigheterna inte förstått detta, men jag hoppas att det inte kommer bli för sent att vakna, ex. när brottsligheten drabbar dig personligen, eller dina barn, eller när hela samhället drabbas av konsekvenserna av det kaos som hotar p.g.a. att vi gjort oss själva fullständigt sårbara.

   Jag kommer inte känna skadeglädje, men helt enkelt notera att jag varnade dig och alla andra för faran, som du själv och majoriteten faktiskt är medskapare till, eftersom ni inte är motiverade att vara solidariska och inte vill se farorna som hela tiden ökar i omfattning och styrka.

   Massmigrationen, som psykopaterna har skapat i maskopi med medier och folk, gör det ännu svårare att vara solidarisk givetvis. Där måste vi alla kämpa nu, invandrare såväl som svenskar, för psykopaterna är ute efter att skapa rasism och att splittra oss på en mängd olika vis, så att vi inte ser det nationella klassperspektivet som krävs för att vi ska kunna befria oss från det moderna klandervärda slaveriet.

 2. Tycker att det är ett rätt märkligt resonemang du har, men mycket ska man höra innan öronen trillar av…

  Du väljer alltså hellre att låna pengar eller blir kriminell än att nyttja den arbetslöshetsförsäkring (A-Kassa) eller den välfärd som finns med aktivitetsstöd/ekonomiskt bistånd p.g.a. vilka databaser som arbetsgivare, rekryteringsföretag, organisationer eller myndigheter har???
  Har du ens ringt runt och frågat vilka databaser eller plattformar som de ligger på som de olika a-kassorna använder eller är det bara antaganden?

  Om man är såpass fattig att man måste låna för sitt uppehälle är väl första prioriteten att skaffa ett kneg/inkomst a.s.a.p. och inte fokusera på det i sammanhanget irrelevanta?
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Den_som_%C3%A4r_satt_i_skuld_%C3%A4r_icke_fri

  Men, som sagt, alla gör sina val och jag har valt att jobba framför att stirra mig blind på små detaljer. Det ger mig en ekonomisk trygghet och jag kan bygga ett kapital för framtiden om det skulle bli tuffare tider. Jag känner heller ingen skadeglädje över de som inte har förmånen att ha en inkomst, istället har de mina sympatier.

  1. Arbetslöshetsförsäkring (A-Kassa) får inte alla. Inte jag heller. Det är en mängd villkor som måste uppfyllas.

   Du får enbart aktivitetsersättning om du är med i ett av Arbetsförmedlingens program. Om du får vara med i detta bestämmer inte du, men Arbetsförmedlingen. De tycker inte att jag behöver det.

   Inte konstigt. Jag är svensk, frisk har utbildning och talar tre språk flytande. Klart att jag blir diskriminerad. Jag söker massvis med jobb, men vi har numera en välarvoderad EU-vurmande politikeradel som vill hålla arbetslösheten hög. T.o.m. sossarna, som kallar sig för ”Arbetarepartiet” vill höja pensionsåldern, vilket givetvis ökar arbetslösheten för oss arbetare.

   Vem skulle egentligen kunna klandra mig om jag fångar in de där idioterna och giljotinerar dem, eller rånar de girigbukar som de dessa girigbukar verkar arbeta för, samt istället delar ut pengarna till folket? De arbetar ju inte för mig eller alla de som förtrycks av detta system.

   INGEN skall tvingas att fylla i databaser eller att ligga i dem! Det är en form av fascism, eftersom det är den kortsiktiga finanskapitalismen som ligger bakom de absurda rationaliseringarna och de eviga registreringarna och ifyllnaden av hundratals av samma uppgifter överallt. databas-ifyllningarna är inte enbart deprimerande, men ett direkt hot mot Sveriges säkerhet och folkets trygghet, förutom att det kommer skapa kaos om datorerna kraschar, ex. vid en kraftig solstorm.

   Jag söker massvis med olika arbeten. Vad är det i sammanhanget som är ”irrelevant” med att förändra grundorsaken till den höga arbetslösheten, vilken är en starkt bidragande orsak till att jag inte får de jobb som jag söker?

   10-20% arbetslöshet är väl inte ”små detaljer”. I Sverige hade vi runt 2% då Olof Palme levde. Detta är 5-10 gånger högre arbetslöshet. Detta är en lång utdragen katastrof.

   Kan du verkligen inte inse att alla INTE kan bygga en ekonomisk trygghet och INTE kan bygga upp ett kapital för framtiden för tuffare tider, när det råder 10-20% arbetslöshet?

   Din sympati är naturligtvis helt falsk om du inte är en del av den politiska solidariska lösningen. När arbetslösheten förblir hög så kommer du givetvis själv kunna bli drabbad, så var solidarisk när du talar med andra människor och när du röstar!

 3. Jo, a-kassan måste man kvalificera sig till med medlemskap och arbetsvillkor eftersom det är en slags försäkring. Jag har själv fått slut på dagar en gång och det är lite surt. Andra (lägre) ersättningar räcker det med att stå till arbetsmarknadens förfogande eller ha ett läkarintyg.

  Har du varit varit arbetslös länge eller har något hinder kan du begära att bli inskriven i ”Jobb & utvecklingsgarantin” och/eller ”Stöd & matchning” och då öppnar sig ett helt smörgåsbord med möjligheter.
  https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/extra-stod/att-delta-i-program/jobb–och-utvecklingsgarantin

  Det är när jag läser det du skriver som ser jag att du fokuserar mycket på problemen som databaser och solstormar istället för möjligheterna. Om du arbetar för en förändring om 4 år ger det dig ingen inkomst imorgon och det är därför du måste prioritera det mest akuta. Även om du inte har upptäckt det än så har du faktiskt rättigheter i samhället men du måste ta för dig av dem. Det gäller bara att vara envis och lite ”street smart”. Tveka inte att skaffa ett läkarintyg om du kan få det och kräv att få en kodning hos AF om du behöver det för att få hjälp (jag jobbar bl.a. själv med att hjälpa andra med det).

  Får du inte hjälp av Arbetsförmedlingen kan du t.ex. kontakta din kommuns arbetsmarknadsenhet för att få en längre eller kortare anställning med färska referenser/arbetsbetyg som slutprodukt. Färskt CV och goda referenser/arbetsbetyg är väldigt viktigt idag, betydligt viktigare än vad man har studerat tidigare i livet och betygen där.

  Arbetsmarknaden i Sverige idag är en katastrof med gräddfiler för vissa men inte för andra men man måste bita ihop och utnyttja de rättigheter som man ändå har och fokusera på en lösning istället för orättvisor.

  Jag är inte politiskt bunden och röstar som jag tror ger den bästa helhetslösningen i dagsläget men är helt klart solidarisk eftersom jag delar med mig av mina kunskaper och erfarenheter. Och jag hoppas att du kommer att ha nytta av mina tips.

  1. Jo. Katastrof är ingen underdrift. Jag tackar för hjälpen och noterar att samhället har blivit så fullkomligt sinnessjukt att jag inte ens kunde föreställa mig de sinnessjuka saker jag måste vidta för att kunna få en normal ersättning för att jag söker arbete.

   Hur skulle jag veta det här? Ingen har upplyst mig förut om detta och AF berättar inget heller och ingen annan har berättat det för mig heller, utom du.

   Jag tror att dina tips kommer vara nyttiga. Jag ska i vart fall undersöka saken noggrant.

  2. Tydligen skulle man logga in på Försäkringskassan. Det har ingen upplyst mig om på AF. Jag trodde enbart att Försäkringskassan handlade om sjukskrivningar. Så var det när jag arbetade, men tydligen inte.

   Ett annat alternativ är studier. De kan ge ett studiebidrag. Vill man inte ta ofördelaktiga lån och bli evig låneslav så kan man exempelvis bo på olika folks soffor, i ett tält eller i en begagnad husbil. Trevligt med allemansrätten och camping liksom.

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s