Uppfattar du Vetenskapliga partiets blogg som för extrem? – Då kan du vara hjärntvättad.

Känns det lite obehagligt när du läser på Vetenskapliga partiets blogg? Uppstår det flera motsägelsefulla tankar samtidigt när du läser den? Kanske blir du förvånad, känner rädsla, skuld, ilska, intolerans eller skam? Vågar du inte skriva detta, fastän du kan göra det helt anonymt? – Se denna känsla som en signal att du ev. kan ha missförstått något som du trodde att du förstod! Du kan eventuellt ha råkat ut för illvillig hjärntvätt, vilket i min mening borde heta hjärnförsmutsning, men hjärntvätten är i så fall INTE ditt fel och du är inte ensam.

Det är naturligtvis ytterst viktigt att vanföreställningen, som du eventuellt har, inte bejakas av dig, men analyseras och ifrågasätts av dig, samtidigt som du bör vara väl medveten om att du, som eventuellt har drabbats, verkligen kan känna att vanföreställningen, som du eventuellt har, faktiskt är en ganska vanlig verklighetsuppfattning.

Du bör alltså INTE känna rädsla, skuld, ilska, intolerans eller skam för någon vanföreställning som du fångar dig själv med, när du läser denna blogg, eftersom du alls inte är ensam om sådana och inte är ansvarig för dem heller. Du har heller inte ansvaret för det som har skett med dig, eller de konsekvenser som detta tillstånd har lett till.

Detta ansvar ligger enbart på de psykopater som har utsatt dig och många andra för hjärntvätten, inte på dig. Ditt eget ansvar börjar först långt efter att du har befriat ditt eget medvetande och läkt ut en eventuell förvirring, ex. genom healing, terapi, introspektion eller meditation.

Hjärntvätten du kan ha råkat ut för kallar jag för media-inducerad masshysteri. Du är som de flesta andra, d.v.s. helt mentalt frisk i övrigt, men denna hjärntvätt kan göra att du kommer drabbas av s.k. ”kognitiv dissonans” när någon tänker fritt, öppet och kritiskt eller påtalar uppenbara lögner, eller använder tabubelagda ord, eller bryter mot nyspråk och skönmålningar, som du kanske har blivit indoktrinerad att tro på. Kognitiv dissonans är en obehaglig känsla som uppstår när man har flera motsägelsefulla idéer samtidigt. Det känns helt enkelt ”extremt”, för att återknyta till rubriken.

Hjärntvätten av dig och andra har utförts genom manipulation av fåtalet psykopater, genom flera olika medier samtidigt, medelst repetitionen av olika former av relativt välkänd lögn. För att gå i land med konststycket att indoktrinera dig och många andra så har psykopaterna helt tagit kontroll över media-miljön.

De äger och kontrollerar majoriteten av medierna idag. Detta är essentiellt för att de skall lyckas med sin manipulation, eftersom den avslöjas lätt genom ifrågasättande och analys. Manipulationen har varit nästan mystisk på så vis att inga kritiska frågor ställs mot de påståenden som presenteras och repeteras.

De individer som inte är politiskt korrekt rena, eller inte bekänner sin synd mot den heliga fastslagna åsikten, den s.k. ”värdegrunden” utsätts för repressalier och ett mycket laddat språk, s.k. kontrollord, som heller inte är sanningsenliga när man tittar på ordens verkliga betydelser. De som motsätter sig kan även utsättas för mörkning om de skulle ifrågasätta den samhällsdoktrin som inympats i dig och i andra.

Du har ingen skuld eftersom du är ovetande om vad som pågår och vad som händer med dig och andra som utsätts. Genom att psykopaterna och byråkraterna, som kontrollerar dig och andra rent tidsmässigt och fysiskt, är så pass skickliga på manipulation, eller själva är manipulerade, så kan detta skapa en känsla av maktlöshet, en hemlig rädsla och en känsla av beroende till dem.

Repressionen resulterar i att du tvingas undertrycka mycket av den egna personligheten och försöker ingjuta nya beteenden och attityd. Systemet är till det yttre väloljat och har sin egen logik, samt tillåter inte kritik. Kritik leder till repressalier på flera olika sätt, eller kan leda till ett schizofrent dubbelt liv där du måste hålla dig inom ramarna för olika roller.

Det kan ex. leda till undertryckandet av politiska åsikter i samtalet med andra på raster på din arbetsplats och att åsikterna istället bubblar fram anonymt på olika bloggar och forum där det kan bli lätt att bli gruppolariserad på ett extremt vis åt ett annat håll.

Lösningen är att våga prata med varandra enligt Soldathandbokens rekommendation om psykologiskt försvar och att, åtminstone anonymt, våga bemöta de åsikter som du upplever vara ”extrema” och vara öppen för nya åsikter, samt vara skeptiskt till det som du tror att du vet, för det kan vara så att det i själva verket är du som är extremt lurad. Och vem har aldrig blivit lurad?

Annons

En reaktion till “Uppfattar du Vetenskapliga partiets blogg som för extrem? – Då kan du vara hjärntvättad.

 1. Jag tackar f.ö. ödmjukast för uppmärksamheten på Reddit där affekterade använder nedsättande epitet och raljerar, sannolikt för att påvisa sin egen intelligensnivå och egna nivå av vetenskaplighet…

  Jag tackar även ödmjukast för den upplysande kommentaren om denna kommentar och om Valsamverkanspartiets existens, samt vill informera om att det är mer demokratiskt med partier som håller sin linje, än 8 partier som allihopa är för EU numera. Vad får folket då att välja på i realiteten? EU, EU, EU, EU, EU, EU, EU och …trumvirvel… EU?

  Folket, är enligt Folkrörelsen Nej till EU, exempelvis för ett utträde ur EU, samt för ett inträde i ett Nordiskt förbund, men politikeradel och fulmedia skiter fullständigt i detta faktum. Hur demokratiskt är det på en skala från 1-10?

  Jag har varit medgrundare till det parti som idag heter Direktdemokraterna. Även Vetenskapliga partiet är för ett ökat inslag av direktdemokrati för folket, t.o.m. att alla ska få en dedikerad säker kommunikations- och röstningsdosa, istället för osäkert BankID. Hur ”odemokratisk” är egentligen min demokratiska kamp på en skala från 1-10?

  Jag tackar även den som kallar Vetenskapliga partiet och våra medlemmar för ”tossiga” och välkomnar samtidigt alla ”tossiga”, som lämnar tillväxt-kapitalisterna i Miljöpartiet och det borgerliga Sverigedemokraterna, som ämnar komma till oss för en vetenskapligt grundad vänsternationalism.

  Vi har inget emot f.d. SD-medlemmar som tar sitt förnuft till fånga. SD kritiserar vi rikligt, men vi kritiserar inte det som vi tycker att SD har rätt i. Det berömmer vi. Till skillnad från de andra partierna så tänker vi inte göda SD utan anledning.

  ”glasskamp” har en halv poäng enligt 4.2. i denna bloggpost, men argumentet bygger på ”associationsskuld” och är således lögnaktigt.

  Vad gäller nyttan med meditation, enligt evidensbaserad forskning, så finns det intressant läsning. Det är givetvis bättre att vara öppen för nya saker om man vill anse sig vara vetenskaplig. Hur skall man annars kunna upptäcka nya saker? Jag har även fått ta emot och gett healing. Riktigt intressant och det medförde fantastiska upplevelser som förändrade mig, samt, enligt min egen mening, läkte mig.

  Vad gäller min spexiga kungautstyrsel så påminner orsaken till den även om dagens utstyrsel, d.v.s. att utgöra en slags gerillamarknadsföring.

  För den som vill att dennes kommentarer skall synas, eller inte vill logga in med spionerande Javaskripts på Reddit, så rekommenderar jag att kommentera anonymt via en Tor-browser här på WordPress nedan. Till skillnad från Reddit så krävs nämligen inte att du måste logga in, eller måste köra spionerande Javaskript, för att kunna kommentera här. Välkommen!

  Man kan tydligen se de anonyma användarnas alias på ”old reddit”. F.ö. så knappa gärna in ”reddit” i Richard Stallmans sökfunktion och logga därefter ut permanent om du har lurats att logga in på Reddit!

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s