Beslut om varning till Arbetsförmedlingen och dess arbetsförmedlare

Jag har, utan bifall av Vetenskapliga partiets centralkommitté, beslutat att ge Arbetsförmedlingen och Anette Löfgren en offentlig varning. Anette Löfgren verkar även heta Tjäder, bo på Porsgränd 3 i LULEÅ, enligt Eniro, samt ”arbetar” för Enheten för Ersättningsprövning i ÖSTERSUND.

(Jag uppmanar även fler att beskriva sina upplevelser och namnen på de individer som utför klandervärda handlingar mot dem. Vi behöver dessa uppgifter vid framtida folkdomstolar.)

Bakgrund

Anette Löfgren har tidigare fått en fullgod kommunicering, av en flitigt arbetssökande individ, nämligen mig, om anledningen till att jag inte har rapporterat i deras system, nämligen att jag inte har fått någon information eller påminnelse om när eller hur detta skall ske. Jag skulle dessutom helst vilja logga in helt normalt på en webbsida utan skripts, såsom sig bör, men Bank-ID och onödiga Javaskripts påtvingas tyvärr helt omoraliskt på alla arbetslösa. Detta kallas även för ”Javaskript-trap” och är mycket omoraliskt att påtvinga människor. Alla hemsidor bör alltid fungera utan att personer tvingas köra Javaskripts.

Detta är två anledningar som Arbetsförmedlingen och Anette Löfgren helt har ignorerat. Utan den ignoransen vore det lätt för Arbetsförmedlingen att påminna arbetssökande om att fylla i sina rapporteringar, eftersom vi lever i en modern tidsålder där sådant med lätthet kan lösas, helt enligt de arbetssökandes egna önskemål till en minimal kostnad för Arbetsförmedlingen som redan har en IT-avdelning. Det hela kan t.o.m. skötas utan bankmaffians Bank-ID eller login via olika Javaskript-besmittade plattformar.

Politiska argument

Att arbeta för myndigheter i Sverige är helt ok. Vi behöver fungerande myndigheter för ordning och reda i samhället, men att ge sig på arbetssökande med omotiverade varningar när arbetslösheten är skyhög och de redan befinner sig i en prekär situation, dessutom göra det helt utan rimlig anledning, samt dessutom i en storvulen psykopatisk stil, är faktiskt INTE ok. Man ska inte ge sig på de människor som redan har det tufft! Det är mycket klandervärt, anser jag.

Människor som söker arbete är särskilt utsatta av EU-politiken, som gör att de ingående nationernas politikeradel bibehåller en hög arbetslöshet i konkurrensen med de andra länderna inom frihandeln. Mutad och snärjd politikeradel, samt korrumperade fackföreningar i de ingående nationerna, bibehåller en hög arbetslöshet ex. genom att bibehålla en hög arbetstid, så att människorna INTE kan dela på jobben solidariskt, samt genom att höja pensionsåldern och beröva arbetande människor den vila som de annars skulle kunna få.

Detta faktum, såväl som det psykopatiska beteendet från arbetsförmedlare och andra myndigheter, skapar en grogrund för hat som ibland kanaliseras helt fel, ex. i våld som drabbar oskyldiga, när det är de skyldiga och klandervärda som givetvis bör bestraffas, vilket i förlängningen naturligtvis inte enbart är politiker och myndighetspersoner som beter sig klandervärt, men även de som röstar för partier som är för detta sjuka EU-system och dess bisarra frihandel som leder till ökad arbetslöshet, segregering, konflikt och hat.

Eventuell sjukdomsbild

Jag är ingen psykolog eller psykiatriker, men jag frågar mig om det i själva verket inte är sådana som Anette Löfgren, som borde vara utan arbete, kanske bör hållas borta från vanliga hederliga människor, beroende på hur allvarligt hennes mentala tillstånd är? Något mentalt driver ju rimligen fram de psykopatiska besluten och formuleringarna i hennes brev, eller hur? En kompetent psykolog/psykiatriker kan kanske avgöra detta, men det står mig helt klart att den som har formulerat texten INTE bör arbeta med vanliga hederliga människor som söker arbete, så vida denne inte byter till en mer service-minded stil.

Beslut

Detta är första varningen som INTE medför några konsekvenser för Arbetsförmedlingen, Anette Löfgren eller dess anställda, men till skillnad från denna varning, som jag anser är berättigad, så är Arbetsförmedlingens och Anette Löfgrens varning INTE berättigad och bör därför tas tillbaka, tillsammans med andra liknade onödiga varningar, samt be om ursäkt för dem, medan tid är! Arbetsförmedlingen bör dessutom omedelbart förändra sina rutiner i hur man behandlar arbetssökande människor, samt erbjuda login utan Bank-ID och utan Javaskript-trap!

Konsekvenser

Om varningen INTE tas tillbaka och förändringar i Arbetsförmedlingen INTE sker, inkl. ursäkter till de drabbade, så kan detta komma att få konsekvenser, både för Arbetsförmedlingen som myndighet och för ansvariga och anställda som Anette Löfgren.

Detta skall INTE ses som ett hot, vilket vore utanför lagens ramar, men mer som ett slags löfte, eftersom jag vill att vi låter framtida vänsternationella folkdomstolar avgöra Arbetsförmedlingens framtid, ev. bestraffning mot de som har betett sig klandervärt mot folket, helt utan rimliga anledningar till att göra det.

Tidpunkten för bestraffning

Jag misstänker att det finns många människor som kommer efterfråga bestraffning av Arbetsförmedlingens byråkrater i framtiden. Eftersom Vetenskapliga partiet och flera andra partier är för mer inslag av direktdemokrati, så är det fullt möjligt att det kommer ske ganska snart, särskilt om folket vaknar, engagerar sig, valsamverkar och kommer över 4% redan 2022. Tidpunkten för bestraffning av politikeradel och myndighetspersoner beror således på folket självt.

Straff

Straffen kommer förmodligen fastslås av framtida folkdomstolar och kommer säkert bli olika i olika fall. Med tanke på att trakasserier kan ha lett till fall av självmord, så kan givetvis inte giljotinering uteslutas. Det har skett förr i historien.

Annons

23 reaktioner till “Beslut om varning till Arbetsförmedlingen och dess arbetsförmedlare

 1. ”An ant has no quarrel with a boot” /Loki

  Personalen följer bara de regler som gäller för alla arbetssökande, de har inget personligt syfte att trampa på dig som liten människa.
  Alla har ett ansvar och skyldighet att ta reda på vilka regler som gäller i olika situationer. På AF eller i trafiken… you name it.
  AFs personal har ett ansvar att se till att de som vill nyttja någon del av grundförsäkringen eller den inkomstbaserade försäkringen uppfyller de krav som är satta, ex. aktivt stå till arbetsmarknadens förfogande och aktivitetsrapportera.

  En fråga som väcks är varför man blandar in en obetydlig personlig incident på en partiblogg? Kan partiet påverka Arbetsförmedlingens reglemente tror du?
  Och vad är det för folkdomstolar som du nämner? Kan inte hitta någon info på nätet att några sådana är på gång eller ens är planerade i Sverige. Att Sverige helt plötsligt skulle bli kommunistiskt/socialistiskt och börja med folkdomstolar låter knappast troligt. Kommunismen/socialismen är ju i princip död nationellt och internationellt sett, finns bara lite spillror kvar.

  Här kan du se hur du aktivitetsrapporterar. På papper (helt utan skript) eller smidigare på webben. Din planering hittar du under ”Mina sidor” eller via din telebobo med en arbetsförmedlare. Lycka till!
  https://arbetsformedlingen.se/teckensprak/aktivitetsrapportera

  1. Jag hittade ditt citat ”An ant has no quarrel with a boot” [En myra bråkar inte med en stövel] här: https://scatteredquotes.com/an-ant-has-no-quarrel-with-a-boot/

   Jag antar att du inte är en fiktiv seriefigur ur Avengers (2012), men noterar att du försöker förminska vad jag som en enskild individ kan åstadkomma, med ett psykopatiskt citat av den fornnordiske påhittade guden Loke, som inte är relevant för det jag påstår? Du tror väl förhoppningsvis heller inte att du är den fornnordiska guden Loke, eller? Vem är då jag? – Heimdall?

   Jag har mycket goda evidens ur historien på vad jag kan åstadkomma som enskild individ och det är faktiskt en hel del OCH vi kan bli ännu fler som vill åstadkomma förändring. Detta lär också historien, även om det ibland gått helt över styr och man kan spåra den händelse som blev startskottet. I fallet Hitler blev, i min mening, startskottet de långa knivarnas natt, varefter undergången i hybris för nationalsocialisterna och de grundlurade tyskarna, i min mening, påbörjades. I Norge hade en dedikerad individ ex. nyligen en enorm påverkan på medlemsantalet i ett parti där. Tittar vi på individer som arbetat med icke-våld har vi ex. Mahatma Gandhi som har haft och har ett mycket stort inflytande på politiken i Indien.

   Poängen är att det inte behövs många dedikerade individer för att åstadkomma förändring, god eller dålig, ibland bara en. Med tanke på vad Sveriges rättssystem åsamkat den fredlige visselblåsaren och hjälten Assange, d.v.s. ärekränkning, frihetsberövande och tortyr, så skulle jag inte bli förvånad om jag snart kan samla några hundra dedikerade individer för en förändring av svensk psykopati. Assange har genom sin journalistiska gärning åstadkommit mycket i kampen för fred på jorden. Han har exponerat psykopatin som pågår.

   En djupare kris, skapad av bankmaffian genom överbelåning och plötsligt höjda räntor, vilket leder att folk blir av med allting, kan ev. vara det som får människor att vakna. Covid-19 tycks vara en sådan medvetet skapad kris som kan vara själva startskottet.

   Du menar att ”Personalen följer bara de regler som gäller för alla arbetssökande, de har inget personligt syfte att trampa på dig som liten människa”, men detta förklarar inte den psykopatiska ton som kommunikationen med arbetssökande sker. Antingen är den individens ton eller är den tonen beslutad av en annan psykopat, ex. en chef.

   Du menar att ”Alla har ett ansvar och skyldighet att ta reda på vilka regler som gäller”, medan jag menar att påminnelser, idag med den teknologi som finns, är en minimal ansträngning från en myndighet med en fungerande IT-avdelning, samt att psykopater och psykopatiska brev inte alls behövs, snarare bör hållas borta från de som har drabbats av den deprimerande extremkapitalistiska utvecklingen de tre senaste decennierna, vilket är orsaken till arbetslösheten.

   För de flesta av oss som söker arbete så är AF:s byråkrati en onödig byråkrati, som är helt meningslös och vi suckar uppgivet när vi fyller i det onödiga eländet, men föreställ dig att du skulle drabbas av en allvarligare depression och funderar på självmord! Ett psykopatiskt brev från en myndighet kan vara det som gör att du faktiskt begår självmord.

   Dessa psykopater borde följaktligen inte arbeta med arbetssökande. Hur många deprimerade människor har de dräpt med sådana brev? Jag vet inte, men förmodligen tusentals. Följaktligen så är de som skickar ut psykopatiska brev sannolikt massdråpare, för hur många har i sin ilska över sådana brev inte gett sig ut för att begå våld på samhället, på det ena eller andra sättet, och hur många oskyldiga kvinnor har inte blivit våldtagna p.g.a. det, eller t.o.m. mördade i processen? Jag vet inte, men jag föreställer mig att det rör sig om hundratals våldtagna oskyldiga kvinnor, även om röstandet på den psykopatiska eliten ofta gör dem till medskapare av det otrygga samhälle som de då har drabbats av.

   Att AFs personal har ett ansvar är vi helt eniga om, men frågan är givetvis hur man tar det ansvaret. På engelska ”responsibility”, typ ”respons” ”abilitiy” alltså förmågan till respons. I min mening är deras arbetssätt idag klandervärt, psykopatiskt och helt ansvarslöst. Har AF minsta ansvarskänsla kommer mitt brev följaktligen leda till en rimlig respons.

   För mig är inte tusentals personliga incidenter några småsaker, men en politisk fråga som passar på en partiblogg.

   Kan jag som individ genom partiet påverka Arbetsförmedlingens reglemente? Vi får se. Inser de sin belägenhet så är svaret ja. Om de inte inser sin belägenhet så bedömer jag att många av dem kan vara i stor fara vid en större kris och jag tror att den krisen är på väg. I Frankrike är det exempelvis enorma protester från Gula västarna nu och i Frankrike har giljotinen nyttjats förr mot den psykopatiska bourgeoisien. Plötsligt händer det. Exakt när är svårt att förutse. I Sverige var det nära 1917, men politikerna tog då sitt ansvar, så vi slapp revolution då.

   Folkdomstolar är den naturliga följden av revolutioner, i vilka oligarkins/diktaturens kreatur döms för sin brottslighet mot folket, ibland utdöms straffarbete, ibland utdöms döden och i bland leder straffarbetet till döden för den svaga bourgeoisien. Därför fruktar de revolutioner nästan mer än döden självt. Tanken på ett hårt arbete, utan att få hålla på med sin psykopati, skrämmer dem. Det är förmodligen därför de är så rädda för socialism och kommunism, tror jag, eftersom den har genomfört straff mot den dåliga delen av bourgeoisien.

   Att Sverige helt plötsligt skulle bli kommunistiskt/socialistiskt och börja med folkdomstolar kräver enbart att folket vaknar upp ur den amerikanska drömmen och skaffar sig en ryggrad, men kanske låter det otroligt för dig? Jag menar att det är talande att du använder ett alias, även om du ställer dig på det psykopatiska maktmissbrukets sida, så att föreställa sig mod hos andra är kanske en särskild utmaning för dig?

   Men det är sant som du säger att ”kommunismen/socialismen är ju i princip död nationellt och internationellt sett”, men vad tror du kommer ske när hela världen håller på med extrem marknadskapitalism som skapar extrem ojämlikhet och miljöförstöring? Klart det kommer en punkt då folket kommer få nog och revolutionen brakar lös, oavsett vad den kommer kalla sig och oavsett om den kommer leda till något bättre eller sämre.

   Omvälvningar har skett i alla civilisationer som inte lever i balans med sin natur eller inte respekterar människor. Frågan är väl enbart när den punkten kommer i Sverige? Jag misstänker själv att den punkten kan komma vid ett supervulkanutbrott som leder till flera år utan somrar eller vid ett större asteroidnedslag eller ett kärnvapenkrig som drar upp enorma mängder stoft i atmosfären, för folk kan acceptera successiva försämringar, men när de inte har mat är revolutionen ca två frånvarande måltider borta.

   Du har heller inte förstått min poäng med Javaskript-fri och Bank-ID-fri rapportering, OM man nu överhuvudtaget behöver sådant på en arbetsmarknad med hundratals sökande som redan söker varje arbete? Varför ska man ha det? Arbetslösheten är ju medvetet skapad.

 2. Jag får fortfarande intrycket att du tycker synd om dig själv och att du känner dig personligen utsatt. Det var därför lite kul med Marvel-Lokis citat :-)

  Arbetsförmedlingen och andra myndigheter har 1000-tals kunder varje dag och kan inte ha specialregler för att tillgodose varje individs behov. De behöver strikta regler för att få folk att röra på fläsket helt enkelt för att det finns många latmaskar där ute som bara vill håva in bidrag. Det behövs konsekvenser för de som inte vill leva upp till de krav som är satta.

  För de som vill kavla upp ärmarna men inte har förmågan att ta till sig information eller förstår reglementet finns det goda män, förvaltare och boendestöd att tillgå. Så det finns egentligen ingen ursäkt att inte förstå hur det fungerar. Dock har man själv ansvar att söka den hjälpen som finns. Skulle man vara så labil att man skadar sig själv eller andra p.g.a. ett påpekande från AF om missad rapportering är man definitivt i behov av tvångsvård.
  AF & FK är dessutom helt frivilligt, alternativet är DIY.

  Jag förstår inte hur du tänker när du som ensam och liten individ vill ändra på AF och andra myndigheters rutiner genom en hotfull bloggpost? Vad tror du chansen är att de känner till posten eller ens Vetenskapliga partiet? Förmodligen försvinnande liten, försumbar. Du måste rakryggat skicka den till AF direkt om du ska nå dem och förmodligen skulle det bli konsekvenser för dig då så det är väl inte att rekommendera.

  Myndigheter har idag en fungerande infrastruktur och upphandlade tjänster som inga ”myror” i världen kan påverka.
  Vill du påverka får du förmodligen skaffa dig en tjänst som GD, annars blir det nog bara åsikter och tyckande.

  Vad pratar du om för supervulkanutbrott som ska förändra Sverige och världen i grunderna och plötsligt leda till folkdomstolar och giljotineringar? Det finns idag inga som helst tecken på ett närstående (1000-talet år) VEI 7 eller 8 utbrott. Varken Yellowstone eller några andra värstingar ligger utanför de normala parametrarna eller är det någon ny okänd vulkan som du upptäckt?
  https://www.usgs.gov/volcanoes/yellowstone/volcano-updates
  Möjligtvis kan man ha koll på dessa.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Decade_Volcanoes

  Men du behöver ju inte ens Bankid eller java för att söka jobb eller rapportera så det är ju en meningslös diskussion. Papper och penna duger fint och du kan fortfarande logga in med lösenord tror jag om det är det du hakat upp dig på. Bankid är väldigt smidigt för att legitimera sig digitalt mot myndigheter och företag och java för bättre funktionalitet.

  Tiden och mödan du lagt på att skriva om psykopater, vulkaner och allt annat som inte är relevant för arbetssökandet hade du kunnat lägga på aktivitetsrapportering för flera år. Är det så att du egentligen inte alls vill ha ett jobb är frågan jag ställer mig?
  /Skattebetalare & hårt arbetande

  1. Det är inte så synd om mig jämfört med hur det är eller kommer bli för många andra. Dels de som stackare som tar illa vid sig av provokationer och dels de som kommer drabbas p.g.a. dessa provokationer, på olika vis. I revolutionen kan det också bli synd om många människor.

   Jag känner mig inte så väldigt personligt utsatt, eftersom jag inte faller för provokationer alls, heller inte kommer vara en aktiv part vid ev. lynchningar av de skyldiga.

   Du använder ordet ”kunder” om de tusentals som de provocerar. Intressant. Tror du att arbetssökande är masochist-kunder i behov av sadister, eller?

   Är min förväntan om vanlig hyfs från de myndigheter som jag betalar skatt till, när jag har arbete, märklig? Varför då? För mig är de inte enbart arbetsskygga pappersvändare, men dessutom överbetalda psykopatiska pappersvändare vars sysselsättning faktiskt inte behövs alls.

   Evidens om deras meningslösa pappersvändande ligger i det samhälle vi hade förr, med ca 2% rimlig arbetslöshet, riktiga arbeten och det icke-existerande behovet av majoriteten av pappersvändarna.

   2% arbetslöshet var också ett evidens på att 10% inte behöver jagas alls av sådana pappersvändare.

   De 2%:en behövde inga strikta regler alls. De var ingen stor belastning för 98% och att bli arbetslös en period med 2% arbetslöshet var heller inget katastrofalt, som det kan vara idag för många människor som sparkas ut i 10% arbetslöshet och ett osolidariskt fack som inte bryr sig om dem, men enbart vaktar den heliga 8-timmars-dagen.

   Det fanns visserligen några korpulenta där ute som bara ville håva in bidrag eller fuska på olika vis, men de var mycket få och satt oftast i ledningen för större företag och hade redan massvis med guld undangömt, men det är klart att ökade depressioner och McDonalds-kultur skapar fler korpulenta bland arbetarklassen också. Jag känner dem och deras känslomässiga bekymmer.

   Ibland är det så illa för dem att de gör skadliga ingrepp på magsäcken och/eller får sluka diverse skadliga mediciner.

   De krav som ställs på människor får konsekvenser. Konsekvenserna gör att de kan tappa sugen helt eller vill hämnas på samhället.

   Konsekvenserna leder till konsekvenser. Därför är det bättre att låta människors egen motivation komma inifrån dem själva.
   Konsekvensen av egen motivation är sannolikt mycket bättre, tror jag.

   På samma vis som jag söker jobb (även sådana jobb där ärmarna är uppkavlade) har jag givetvis förmågan att ta till mig information, men det var faktiskt inte information som skickades ut när jag inte rapporterade, men ett psykopatiskt brev.

   Det finns ofta en god ursäkt att inte kunna hela reglementen att inte känna till hjälp som finns, eller t.o.m. att glömma tidrapportera. Alla får inte, eller vill inte, ha en dadda som hjälper dem att upptäcka alla myndigheters nycker. De vill bara ha ett hyggligt riktigt arbete med hyfsad lön. Varken mer eller mindre.

   Skulle man vara så labil att man inte kan låta bli att provocera ”kunder” och därmed skada dem eller sig själv som en konsekvens av det, är man definitivt i behov av mentalvård, eller i vart fall avsked.

   AF & FK är inte frivilliga myndigheter, men påtvingade på kunderna eftersom jag vet att ”Do It Yourself” inte alltid är rimligt, men kan skada ”kunderna” mer än det hjälper dem, ex. om de skulle vara utbrända och skulle luras på att starta eget av AF.

   Min bloggpost är inget hot, men en varning om vad historien förtäljer och en möjlighet till förändring innan historien ev. upprepar sig.

   Chansen är stor att AF känner till posten och Vetenskapliga partiet, för naturligtvis har jag skickat den till AF. För det behövdes knappast någon särskilt rak rygg, enbart ganska vanlig självrespekt om medkänsla med alla AF:s offer.

   Jag kallar inte det som mött mig på AF för en ”fungerande infrastruktur”. De behöver helt klart hjälp att byta ut en hel del människor och beteenden där.

   Du menar på fullt allvar att du eller någon vetenskapsman skall förutsäga nästa stora utrotningsevent… Jisses. Det enda vi vet är att vi inte vet när det kommer ske. Rösta för beredskap och bunkra för 10 svåra år är mitt generella tips. 1939-1945, var liksom 6 svåra år för hela Europa och ett tillräckligt skrämmande utrotningsevent. Torkan i Ukraina 1933 ett annat.

   Penna och papper inkl. jiddrande med utlänning på AF, som varken kan tala eller stava, i all ära, men vi lever på 2020-talet och du kan ändå INTE logga in på AF utan onödig Javaskript-fälla eller onödigt Bank-ID. Det är helt jävla makabert.

   Bankmaffians Bank-ID är, helt klart, väldigt smidigt för att legitimera sig digitalt mot myndigheter och företag och Java kan skapa lite bättre användarupplevelse, men INTE om man vill vara säker på att det enbart körs öppen fri kod på datorn och detta är på gång av myndigheter i andra delar av världen, av en mycket god anledning. Undersök den!

   Klart att det är relevant för arbetssökandet att få ordning på AF så att AF fungerar som AF borde fungera. Jag kan rädda liv och även rädda framtidens generationer.

   Det är betydligt viktigare än både arbete och högvis med aktivitetsrapportering, anser jag.

   Vem vet vad som leder till jobb idag? AF har i vart fall INTE lett till något jobb, men FK kräver att man använder AF för att få ersättning.

   Däremot fick jag ett bra tips från annan källa som ledde till en helt annan approach än att söka via AF. Verkar mycket lovande. Vi får se om det håller.

   Arbetar du så att armarna eller ryggen värker? Tillåt mig tvivla! Du framstår inte som en riktig arbetare.

 3. Men jösses! Vad är det för revolution eller supervulkan du pratar om egentligen? Är det nått som du vet som vi andra inte känner till eller är det bara nått som du går och hoppas på ska hända???

  Det finns inga supervulkaner som kommer att smälla under din och min livstid (skulle det ske får vi förvarning om det låååångt i förväg, till skillnad från vanliga vulkaner) och det kommer inte att hända några revolutioner i länder som är så stabila som Sverige (lite upplopp i förorterna räknas inte). Du får packa väskan och bege dig till nått random afrikanskt land eller Ryssland om du vill ha chansen på revolution.

  Du sluggar ju vilt omkring dig bara för att du har fått en otroligt simpel uppgift som motprestation för att få lyfta bidrag. Det är ju för bövelen bara att göra som du har blivit tillsagd. Fokusera på uppgiften idag, inte på torkor i Ukraina för snart 100 år sedan. Sök jobb och rapportera det du har gjort till AF. Sen när du uppfyllt det som åligger dig kan du söka ersättning hos din A-kassa eller Försäkringskassan. T.o.m. ett barn klarar det.

  Ursäkta att jag går upp i varv men jag stöter ofta på sådana som resonerar som dig i mitt jobb och bara vill ha bidrag utan motprestation och jag blir lika frustrerad varje gång. Ni måste inse att Ni inte är i någon förhandlingssituation. Släpp handbromsen och hitta gaspedalen är mitt tips. Bara gör.

  Förstår inte varför du påstår saker som du inte har någon kännedom om. Men för upplysningens skull har jag förmånen att ha ett varierat med flera helt olika roller. Roller med både intellektuellt stimulerande uppgifter såsom handläggare/administratör inom personal/ekonomi men även projektledare/handledare med hårt fysiskt arbete. Inte bästa lönen men att trivas och känna att man gör nytta uppväger mer än väl.

  Känner du dig speciellt nyttig i din situation?

  1. ”The team’s results highlight that fluid pressure was at its highest in almost half a century immediately prior to the eruption, which they propose facilitated magma movement beneath the volcano. Their hypothesis also explains why there was relatively little widespread uplift around the volcano in the months prior.” https://www.esa.int/Applications/Observing_the_Earth/Copernicus/Sentinel-1/Can_rain_trigger_a_volcanic_eruption

   Följaktligen ingen förvarning.

   ”Less common pyroclastic landforms include maars, low-relief craters often filled with water and surrounded by a rim of ejected material that was probably formed by explosive interaction of magma and groundwater.” https://www.britannica.com/science/volcano/Calderas

   Kommer alltså magma i direktkontakt med en ficka av grundvatten så föreställer jag mig att det kan gå ungefär som en överhettad tryckkokare. Så dina påstående att ”Det finns inga supervulkaner som kommer att smälla under din och min livstid” och ”förvarning om det låååångt i förväg” är sannolikt baserade på önsketänkande.

   Att det kan bli revolutioner eller annat skit om svälten kommer är uppenbart. Just nu klarar vi knappt en liten gränsstängning p.g.a. avskaffad beredskap. Ännu mindre kommer vi klara det kommande året utan sommar, p.g.a. alla ovetenskapliga människor som röstar för partier som inte vill bygga upp en ordentlig beredskap, men vill strössla de pengarna på EU:s frihandel, ”just in time”-lager och korruption istället. Inget land utan ordentlig beredskap kommer förbli stabilt när eventet kommer och man måste kunna försvara sina förråd också, eller gömma dem, sig själv och sina kära djävligt bra.

   Visst är det en otroligt simpel uppgift att fylla i, sökta jobb och skicka in, men helt onödig, kontraproduktiv och programmerad på ett oetiskt vis. Bättre för myndigheterna att göra om och göra rätt. Det där bidraget är förresten så lågt att man blir mörkrädd. Klart att kriminaliteten ökar och samhället blir otryggt. Det beror naturligtvis inte på ras eller bakgrund, men på tre decenniers ökad ojämlikhet.

   Jag är långsiktig i mitt tankesätt. Därför har jag ofta tur i schack. Myndigheters självklara uppgift är att underlätta för människorna, som finansierar dem via olika skatter, inte att djävlas med dem. Det förstår ett barn på 4 år också, som också bör lära sig att dela med sig till sina kamrater.

   Känner jag mig speciellt nyttig i min nuvarande situation? – Jag gör mig så nyttig jag kan för barnen, människorna och framtidens generationer. Det uppskattas inte av många människor, men de vet uppenbarligen inte vad de gör. De har sannolikt otur i schack.

 4. Men du har ju inte ens förstått vad en supervulkan är för något. En supervulkan har VEI 8 (eller även 7 ibland). Du jämför med Kilauea som ligger på max VEI 4.

  Du har 10-potens mellan varje VEI så en riktigt maffig supervulkan ligger minst på 10.000 ggr det du refererar till och då gäller inte alls samma spelregler som för mindre vulkaner. Så nej, en supervulkan exploderar fortfarande inte spontant som du tror utan man får god förvarning.
  https://earthsky.org/earth/super-eruptions-might-give-a-years-warning
  https://en.wikipedia.org/wiki/Volcanic_Explosivity_Index

  Så nu har vi kanske, en gång för alla, rett ut hur supervulkaner fungerar, så sitt inte och hoppas på för mycket :-)

  Att tro att hotet från öst skulle försvinna för gott och plocka bort beredskapen var otroligt dumt. Nu vet vi bättre och rustar både militärt och med civil beredskap. Men det kanske du har missat?

  Jo, jag håller med i att du verkligen måste ha tur om du vinner i schack om har som strategi att bråka med den myndigheten som avgör om du ska få bidrag eller inte. Man brukar säga att man inte ska bita den hand som föder. Personligen hade jag valt en annan strategi då jag brukar förlita mig på min skicklighet.

  1. Jo. Att plocka bort beredskapen var väldigt dumt, särskilt eftersom kärnvapnen inte har plockats bort än. Pandemier kan uppstå när som helst och kan faktiskt slå även mot unga och medelålders, likt spanska sjukan från grisfarmar i USA gjorde.

   Nästan lika korkat är det av folket att ständigt rösta för dessa skattesänkares och EU-vurmares nedmontering av beredskapen, men folk är naturligtvis lurade av fulmedia till ca 98%, tycks det mig. Nej till EU belyser vad folket egentligen vill ha, d.v.s. ett Nordiskt förbund. Jag har inte missat att politikeradeln rustar beredskap lite militärt och lite civil, men det är som sagt för lite och reaktivt, som vanligt, inte proaktivt, såsom sig bör.

   Intressant länk. Jag citerar det du har missat: ”More than 70 percent of rim growth times are less than 1 year, showing that quartz rims have mostly grown in the days to months prior to eruption.” https://earthsky.org/earth/super-eruptions-might-give-a-years-warning

   Mindre än ett års varning, kanske bara månader, för att bygga upp ett eller flera års beredskap är naturligtvis för kort tid. Det tar lång tid att bygga upp beredskapslager som bara kan fyllas med det som blev över från förra årets skörd, efter utsäde. Lagren skall byggas, helst på ett sätt som inte gör dem sårbara och håller dem relativt hemliga så att de även fungerar mot krigsförbrytelser som ex. kärnvapen skickade av välkända notoriska krigsförbrytare-stater, baserade på oligarki och plutokrati. Människorna måste dessutom fortfarande äta något medan lagren fylls.

   Så till din andra länk. Tambora som orsakade ett år utan somrar var på VEI7 och det är en relativt vanlig händelse, men supervulkaner händer också givetvis. Vi vet inte när. En annan sak som folk ofta inte tänker på är ett VEI-värdet inte mäter klimatpåverkan. Utbrotten kan vara väldigt annorlunda. Utbrotten på Island var relativt små, men utsläppen påverkade oss rejält ändå. Det finns även andra utrotningsevent.

   Strategin är inte att ”bråka” med myndigheter som utför sitt uppdrag, men att skapa ett tryggt samhälle för oss alla, även för vissa myndighetspersoner som måste lära sig lite hyfs! Det är inte myndigheterna som föder folket, men folket som föder dem, så de skall visa respekt!

   Uppdraget är att följa de regler som folkvalda politiker har ställt upp, men är dessa regler och utlåtanden medvetet psykopatiska så skall de givetvis kritiseras! Då kan det leda till ett trevligt tryggt samhälle för barnen, som jag vill ha och säkert 99% (de mentalt friska) önskar sig också.

 5. Det är väl snarare så att du själv missade poängen med artikeln. Eller så valde du att läsa det du själv ville se.

  As far as we can determine, none of these places currently house the type of melt-rich, giant magma body needed to produce a super-eruption. However, they are places where super-eruptions have happened in the past so are more likely to happen in the future.

  D.v.s. finns det inga förutsättningar på lång tid för ett supermassivt utbrott. Utanför våra livstider som sagt var.

  När förutsättningar långt i framtiden finns gäller fortfarande följande.

  Bottom line: A new study suggest that supervolcanoes give about a year’s warning before they blow.

  Det finns en större anledning på andra sidan Östersjön att ha en god beredskap. Mycket märkligt att man släppte den och trodde att allt var frid och fröjd. Men sent ska syndaren vakna.

  Problemet för dig är att du inte är någon förhandlingsposition. Du är fortfarande myran och de är stöveln hur mycket du än vill att det ska vara annorlunda. Du stiftar inte lagar och har inget mandat att ändra några lagar eller regler. De har däremot mandat från uppifrån i näringskedjan att bestraffa de som inte följer reglerna.

 6. Intressant tråd :-)

  Hur går det med bestraffningarna av AF och dess tjänstemän?

  Det jag reflekterar över det du skriver Martin är att det skulle förmodligen finnas bärighet i domstol för ett åtal för olaga hot eller kanske t.o.m. grovt olaga hot eftersom du hotar med halshuggning.
  Sen att du själv inte tycker att det ska räknas som hot är oväsentligt som du kanske inser när du sansat dig.

  Men intressant utveckling från en simpel och berättigad bestraffning från AF för missad rapportering till supervulkaner, revolutioner och jordens undergång.

  1. Jag hotar inte med halshuggning. Jag påtalar enbart att folket vid flertalet tillfällen i historien gjort processen kort med den överklass som inte har respekterat folket, på olika vis, även medelst giljotinering, samt att myndighetspersoner därför bör passa sig djävligt noga, d.v.s. göra sitt jobb med respekt för de människor de arbetar med.

   Sedan är det dessutom så att folk ofta tar lagen i egna händer och s.a.s. handlar enligt det kategoriska imperativet, d.v.s. gör det som de anser vara absolut moraliskt korrekt och som de själva anser borde vara allmän lag.

   Människor har olika moral, vilket alltså kan innebära direkta åtgärder av individer som har drivits över gränsen och har blivit riktigt förbannade på myndigheter som beter sig illa.

   Själv drivs jag mest av medkänsla med de folk som drabbas av klandervärda myndighetspersoner och de klandervärda politiker som ofta ligger bakom deras beteenden.

   Jag misstänker att du är inkompetent inom juridik, men ta det gärna med en jurist om du vill! Jag hotar inte någon, men varnar för historien och vad trängda människor kan göra.

   Myndighetspersoner borde ta det jag säger som en lärdom, särskilt om den evidenta sanningen stör dem, för störningen är förmodligen en signal om att de har missförstått något som de trodde att de förstod. Psykologer finns då att tillgå.

   Anledningen att jag tog upp supervulkaner, stora krig, riktiga pandemier och stora kriser är att de har inträffat och åter kommer inträffa, samt att det är vid sådana tillfällen det hela liksom riskerar att leda till revolution, samt då med större sannolikhet kan leda till de bestraffningar som jag tog upp. Det är liksom då droppen sannolikt kommer rinna över.

   Jordens undergång är naturligtvis irrelevant, men även det har skett tre gånger enligt paleoarkeologin, om jag minns rätt.

 7. Du verkar inte så bevandrad själv inom det juridiska. Även om jag inte är expert arbetar jag regelbundet mot domstolar med bl.a. överklagan av beslut.
  Ett direkt men kanske något förtäckt hot över en personligt upplevd oförrätt. Dessutom mot en tjänsteman. Att även hänga ut en enskild tjänsteman kan nog ser som förtal.

  Om varningen INTE tas tillbaka och förändringar i Arbetsförmedlingen INTE sker, inkl. ursäkter till de drabbade, så kan detta komma att få konsekvenser, både för Arbetsförmedlingen som myndighet och för ansvariga och anställda som Anette Löfgren.

  En kort fråga bara? Har du anpassningsproblem? Får intrycket att du lever lite i en egen bubbla där du stiftar egna lagar och regler. Lagar och regler som inte gäller i övriga samhället.

  1. Jag har i vart fall läst brottsbalken och ämnar följa den och det är naturligtvis därför som varningen hänvisar till händelser i historien där folket har utkrävt ansvar från de som varit folkets plågoandar.

   Varningen är i all välmening till alla tjänstemän så att de kan skärpa sig, INNAN de själva blir namngivna och INNAN skiten ev. träffar fläkten.

   Tjänstemän och myndigheter har alla möjligheter till fullt rimliga förändringar och fullt rimliga ursäkter för dåligt beteende, OM narcissismen klarar av det, vilket i det här fallet tyvärr verkar ytterst osannolikt, med tanke på sjukdomstillståndet som jag spekulerar i av fullt logiska skäl, även om jag saknar djupare psykologisk utbildning. Kanske är poängtalen för låga för individen även om ondskan är tydlig?

   Brevet är undertecknat och det är i min fulla rätt att ange detta namn när jag beskriver min upplevelse för att denna individ eller dennes chef ev. ska kunna ta sitt ansvar nu, eller ska få ta sitt ansvar i en folkdomstol i framtiden.

   Även politiker och rättssystem som angriper människor, men inte ger reprimander till myndighetsmissbruk, ex. på att man har tagit bort tjänstemannaansvaret, bör givetvis se upp vid en ev. revolution.

   Jag upplever ingen personlig oförrätt, eftersom jag är mycket svårprovocerad p.g.a. meditation. Jag känner snarare ett slags äckel när jag tänker på alla människor i prekär situation som utsätts för liknade myndighetsmissbruk och dessa människor blir fler och fler i vårt tokiga samhälle, eftersom majoriteten röstar som idioter i val efter val.

   Jag kan föreställa mig hur detta toksamhälle driver allt fler i en prekär situation mot både självmord och hämndhandlingar mot oskyldiga offer, samt kriminalitet.

   Bara för att man är en ”tjänsteman” bör man faktiskt inte bete sig hursomhelst, vare sig rättsligt eller moraliskt, anser jag. Det ansåg även Nürnbergrättegångarna. Tjänstemän ansågs inte behöva lyda order från ett psykopatiskt ledarskap.

   Om tjänstemannen inte vill bli uthängd så kan denne be om ursäkt, vara så snäll och förändra beteendet. Svårare än så är det faktiskt inte. Jag och de allra flesta är snälla mot den som ångrar sig och ber om ursäkt, eller ev. förklarar att en psykopatisk chef/politiker har bestämt utformningen. (vilket ännu är okänt)

   Förtal är det inte heller. Det är min upplevelse av den här människan, som är en offentlig person, inte behöver bete sig så här, samt undertecknar med sitt namn.

   Människan gör ju rimligen det här mot massvis med människor. Det är följaktligen knappast någon hemlighet som jag avslöjar, ej heller någon lögn.

   Konsekvenserna som kan komma när man utsätter människor för sådant här är uppenbara. Det förstår en normalintelligent sjuåring med erfarenheter från sandlådan. Folk kan ge igen med ränta, med förvaring, eller utan.

   Har jag anpassningsproblem?

   – Det beror nog på situationen. Jag uppfattas nog som väldigt snäll, hjälpsam och tillmötesgående, kanske t.o.m. ytterst samarbetsvillig, när jag bemöts med vänlighet och respekt, men när någon beter sig dumt upplevs jag nog av den dumme som ganska motsträvig, uppkäftig och kanske sarkastisk, men lugn.

   Jag är nog mer medveten om brottsbalken än de flesta andra och gör mitt bästa för att följa den, och min åsikt sammanfaller med Che Guevaras:


   ”Där en regering har kommit till makten genom någon form av folkomröstning, falsk eller inte, och åtminstone bevarar ett intryck av rättsstatens principer, kan gerillans utbrott kan inte främjas, eftersom möjligheterna till en fredlig kamp ännu inte har uttömts.”
   / Che Guevara https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/citat/citat-om-demokrati/

   När de gäller straffen som en folkdomstol bör utdöma, så kommer jag nog uppmana att utdöma straff som motsvarar omoralens konsekvenser, samt ämnar skapa en motivation hos tjänstemän att uppföra sig snällt och trevligt i framtiden.

   Giljotinen tycker jag ex. var en utmärkt pedagogisk och samtidigt human idé, som absolut bör återinföras och utdömas till de tjänstemän som har drivit svaga individer rakt in i döden.

   Dubbelmoral som fenomen tycks vara starkare hos andra individer som inte mediterar, än den är hos mig. Jag har ex. sett en väldigt dömande person som dömer ut invandrare, särskilt de med mörk hud, själv gömma undan sina pengar för att kunna fuska med bidrag, även om jag inte tänker nämna individen vid namn. När jag mediterar har ni två exakt samma slags energi.

 8. Att gömma sig bakom argument som meditation har ingen bärighet utan kan med stor sannolikhet räknas som ett grovt argumentationsfel. Om annars skulle alla som mediterar ha rätt i allt de säger och så är det naturligtvis inte. Att någon skulle meditera bättre än någon annan skulle bli omöjligt att objektivt mäta utan faller som en subjektiv personlig uppskattning.

  Rent objektivt har du ju faktiskt brustit i dina förpliktelser och det är det du måste försona dig med. Du kan inte lägga över ditt personliga ansvar på en enskild tjänsteman som bara utför sitt arbete. Eller tycker du att alla tjänstemän skulle göra lite som de själva tycker och strunta i lagstiftningar och regler? Poliser som inte griper fattiga rånare?

  Du behöver nog göra ett omtag på ditt resonemang. Che Guevuara, folkdomstolar och Nürnbergrättegångarna känns ju inte jätteaktuellt idag utan tämligen utdaterade.

  Du bör nog hitta strategier att bryta din bitterhet mot myndigheter och lära dig att surfa på vågorna istället för att okontrollerat tumla runt i dem som idag. Risken är stor att du blir rejält kantstött om du inte gör det.

  1. Du missar poängen, förmodligen för att du inte ökar ditt medvetande genom meditation regelbundet.

   Meditation är inget argument i sig självt, men en metod för att öka sitt medvetande. Metoden är dokumenterat effektiv för att sänka stresshormoner, d.v.s. skapa lugn. Detta är dokumenterat effektivt för att motverka stress som är dokumenterat skadligt för hjärnan. Följaktligen är meditation nyttigt för hjärnan och den som gör det flitigt blir följaktligen väldigt medveten.

   Den som mediterar har oftare rätt i det som den säger, men den som inte mediterar är inte öppen för att lyssna, vilket du inte är. Det är dessutom därför klostren i Buddhistländer ofta inte släpper in noviser förrän de har mediterat flitigt utanför klostren i enskildhet.

   Meditation är mätbart. Stresshormoner är mätbara. Effekten är ingen subjektiv personlig uppskattning enbart, även om du givetvis kommer uppleva lugn om du blir motiverad att prova, vilket är ett personligt evidens och en direkt vinst för dig själv.

   P.g.a. att du inte mediterar biter du dig fast i det ovidkommande och ignorerar poängen, d.v.s. att myndigheter är finansierade av folket och därför bör behandla folket med respekt, eller riskera konsekvenserna av att inte göra det, vilket är historiskt uppenbart.

   Tjänstemannen utför inte enbart sitt arbete, men gör det som sagt fullkomligt respektlöst, i min mening, samt bör följaktligen avskedas. Klarar inte myndigheten det, så bör även den läggas ned, givetvis.

   Det handlar inte om att strunta i lagstiftning och regler, men om vanligt folkvett och moral. Skapar man ett samhälle där arbetslösheten är skyhög och en del av folket blir fattigare och fattigare, samt samhällets tjänstemän provocerar dem, så kommer allt fler sannolikt att bli rånade, bli utsatta för våldsverkare och våldtäkter. Titta bara på USA!

   Che Guevuara, folkdomstolar och Nürnbergrättegångar är väl just därför mer aktuellt än någonsin!
   Krigsförbrytelser, Goebbels-propaganda från media och ständiga attacker på socialistiska länder, samt totalitär digital övervakning som får Stasi att framstå som välvilliga nybörjare.

   Det behövs nya rättegångar och de kommer väl kanske efter den imperialistiska fascismens fall, vilket kan vara nära förestående, vilket jag välkomnar, eftersom det skulle kunna leda till en riktigt lång världsfred.

   Jag är vare sig bitter eller någon falskt kvinnligt könsorgan som ”surfar” på att fjäska uppåt och sparka nedåt. Det finns knappt några vidrigare människor, i min mening. Hannibal Lecter är mer tilltalande än dem.

   Dessa falska individer med sina påklistrade flin liknar mestadels röven på hönor när de ler. Ett direkt straff.

   Snart kommer de (eller deras barn), med all sannolikhet, tumla runt själva i den skit som de själva har skapat och bli rejält ”kantstötta”, medan jag går lugn och fin förbi och säger, vad var det jag sa … som vanligt. Detta gör mig inte alls bitter, men ger mig ett halvt leende.

   Det är inte kul att människor lider, men samtidigt så har individerna själva orsakat sitt egna lidande, trots mina välmenande varningar, så det är väl ett ytterst rimligt straff ändå, eller hur?

   Det var väl lite som den äldre kvinnan som fick en rejäl hurring nyligen och som lades upp på nätet. Hon har med all sannolikhet själv röstat för krigshetsandfe politiker, införseln av de där ”baaarnen”, eller på ett EU-positivt marknadsliberalt parti som har ökat ojämlikheten i vårt samhälle, eller så sitter hon kanske i någon myndighet och provocerar folk?

   En sådan hurring är i min mening ett alltför milt straff.

 9. Men du säger ju emot dig själv igen. Du använder ju fortfarande meditation som argument för ett bättre vetande, vilket är ett falskt argument. Det finns garanterat ickemediterande personer som presterar betydligt bättre än personer som vigt sitt liv åt meditation. Allt hänger på personliga egenskaper. Du upplever uppenbarligen att du är i behov av meditation för att vara funktionell medans de flesta andra inte har det behovet. Det innebär inte att du är en sämre människa utan att alla inte kan prestera på samma villkor. Man kan kanske jämföra med handikappsystemet i golf.
  Sen vet du ju inget om hur andra mediterar utan gissar och förutsätter att det bara är du som gör det.
  Jag tror att du behöver läsa på lite om vad som är argument och vad som inte är det. Argumentationsfel är inte giltiga argument som du kanske förstår.
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Argumentationsfel

  Jag hänger fortfarande inte med vad folkdomstolar, Che och supervulkaner har med dina brister i att följa de klara och tydliga direktiv och skyldigheter som du faktiskt har om du vill utnyttja den svenska välfärden. All information finns tillgänglig på Arbetsförmedlingens sida och det kan inte bli lättare än så här. Klarar du inte att förstå detta med all meditation du påstår dig göra måste du ansöka om en god man eller förvaltare.
  https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/arbetslos—vad-hander-nu
  Du har bara 2 val och det är det du måste ta till dig. Följ de direktiv du har fått, med eller utan extern hjälp, eller sök jobb själv och sköt din finansiering på egen hand. Det lyser väldigt tydligt igenom i det du skriver att du är djupt bitter och jag ser inget leende någonstans fast du vill påskina det. Du pratar om att le åt folk i avlägsna högst hypotetiska situationer i framtiden samtidigt som du själv i dagsläget sitter djupt i skiten och är superbitter. Agera.

  Jag är själv tjänsteman och handläggare men inte på AF och jag känner igen din personlighet att totalt slingra sig från personligt ansvar och bara luta sig tillbaka i bekvämlighet och hoppas att allt löser sig. Min erfarenhet är att det oftast inte slutar så bra för din kategori. Som tur var stöter jag även på personer som har de motsatta egenskaperna och det är alltid lika kul att se när de lyckas, för det gör de oftast.

  Jag lämnar härmed diskussionen och hoppas att polletten trillar ner medans tid är. Och glöm inte att surfa, surfa och åter surfa. Alternativt, tumla runt som ett gammalt nött snäckskal :-P

  1. Meditation är inget argument, men en metod för ett ökat medvetande.
   https://utforskasinnet.se/effekterna-av-meditation-vetenskapen/

   Prestationens nyttighet ligger i betraktarens öga och åsikten om denna är ofta kortsiktigt dum och för tidigt dömande, likt Jan Ersa och Per Persa, i rädsla för att se sin egen del i den dömande nyttan/onyttan, istället för att undersöka saker på djupet.

   Tag exemplet en person som en tidig måndagsmorgon backar på en annan bil, eftersom hjärnan är något dimmig! Det är lätt att döma ut personen som en drulle för all framtid, givetvis, och visst är det den uppenbara sanningen i ögonblicket och skammen denne känner är förmodligen helt äkta, men personen kan ex. ha känt sig tvingad att backa av någon omständighet, ex. att en annan person saknar körkort, ex. p.g.a. alkoholism, vilket samhälle och svensk kultur uppmuntrar på olika vis.

   Någon annan kan ex. ha placerat sin egen bil tokigt på uppfarten. Vanan av att backa med backspeglar kan ex. ha sänkts genom flitigt cyklande för miljöns skull.

   Fastighetsägaren har kanske inte anvisat var det skall parkeras, fastän denne hade kunnat göra det relativt enkelt med några vita streck och texten ”utfart”, samt ”parkering” på parkeringsplatser.

   Någon kan ha hållit den backande personen vaken genom oaktsamhet på Söndag kväll, vilket ökade drulligheten på måndagsmorgonen.

   Skadan kan ex. ha förvärrats av narcissismens och kapitalismens intresse av ytlig spröd plast, byggd för att gå sönder vid minsta lilla tryck, istället för att klä kofångare med gummi som fjädrar en aning innan deformationen inträder, etc. etc.

   Personens egen förmåga, medvetenhet och ansvar ligger alltså INTE enbart i den egna direkta förmågan/oförmågan (som givetvis befinner sig på en viss nivå för oss alla), men finns även i flera olika omständigheter, MEN genom meditation kan man bli medveten om potentiellt inverkande omständigheter OCH börja se dem tydligae, acceptera dem och börja agera på dem, istället för att ställa sig emot varje faktum som inte passar inom den inskränkta fördömande ramen.

   Meditation är ingen garanti för 100% gott resultat, men kan helt säkert förbättra resultaten, ex. göra att personen blir mer medveten om sin ”dimmighet” på måndagar, såväl som att stress, press, mobbningsförsök och aggressivitet från omgivningen kan försämra den och personen då måste inse att denne i sådana ögonblick skall vägra att backa.

   Alla som mediterar når heller inte samma resultat på alla områden, eftersom vi alla har olika förmågor och är olika känsliga för yttre påverkan som får oss i obalans.

   Personen skulle rentutav kunna ha en omedveten vilja att bli av med jobbet för att skydda sin egen multisjuke far från coronaviruset, men eftersom detta är alltså är omedvetet så kan personen inte veta om detta.

   Allt hänger alltså INTE på personliga medvetna egenskaper, men även på en mängd olika omedvetna omständigheter, vilket är evident i exemplet ovan.

   Jo. Jag upplever absolut att jag har nytta av meditation för att fungera bättre och ser den stora faran i att drivas till obalans, för de kreativa men negativa tankarna dyker också upp, särskilt när människor är falska och ondskefulla, samt inte ens försöker vara snälla.

   Jag upplever även att de flesta andra faktiskt har behovet av balans, oavsett om de är motiverade att se det eller ej, oavsett om de vill evidensbasera det för sig själva eller ej.

   Fel. Jag är en sämre människa utan meditation och presterar sämre utan den. Jag blir mer balanserad med den.

   Jo. Jag märker ofta om andra mediterar eller ej. Det känns ofta på deras personliga utstrålning av lugn och trygghet och motsatsen är väl att likna vid en karikatyr från Charlie Hebdo, i vilken sekteristerna är jätte-jätte-arga.

   Nej. Det är, helt evident, inte enbart jag som mediterar och ibland misslyckas med fredlighet och balans. Ingen når väl upplysthet precis hela tiden i hela livet.

   Jag är mycket medveten om olika argumentationsfel. Jag avslöjade ex. ad populum och ad verecundiam hos Rasmus Åkerblom på ”Klartänkt” om vetenskaplig metod, luriga tankefällor och argumentationsanalys nyligen, samt tror att de felen hade lagts in vid 5:00 i propagandasyfte och fastän de där ”samlade” auktoriteterna som nämns alls inte är så ”samlade” i sina slutsatser, vid närmare analys av alla forskare och vetenskapsmän som är skeptiska till evidensen som okritiskt läggs upp repetitivt och storvulet i fulmedia.

   Vid 6:00 påstår Rasmus Åkerblom även att alternativmedicinska preparat saknar effekt, men så är det nog inte alltid. Vissa av dem tycks faktiskt ha dokumenterad effekt, ex. gurkmeja tillsammans med svartpeppar (https://www.holistic.se/blogg/5674 & https://kurera.se/expertpanelen/hur-ska-jag-anvanda-gurkmeja-mot-ledvark/), men en annan viktig sak är att alternativen sällan skadar miljön och heller inte ger biverkningar som kräver ännu mera kemiska preparat, samt dessutom har en utmärkt s.k. ”placeboeffekt”, vilket också ÄR en dokumenterad och vetenskapligt påvisbar effekt, SAMT dessutom inte skapar mer sjukdom, såsom många kemiska preparat faktiskt gör, ex. värkpiller som helt evident skapar förstörda tänder och tarmslemhinnor.

   ”Meditation” är INTE ett ”argumentationsfel”. Du hänger fortfarande inte med, eftersom du inte är motiverad att hänga med. Din förmåga att öppet koppla ihop samband och tänka rätt i flera steg kommer sannolikt öka om du blir motiverad att meditera.

   Det är ex. helt evident att ett trevligt påminnelse-mejl faktiskt är mycket lättare för alla inblandade, än en massa otrevlig manipulativ gödselspridning som skapar antingen självmordstankar eller mordtankar.

   Klarar du inte av att förstå detta så behöver du faktiskt meditation, eller enligt min åsikt avsked från den myndighet där du arbetar, så att du inte ger dig på folk med sådant i onödan! Detta är dessutom farligt för dig själv.

   Att du inte ser något leende någonstans säger mer om dig än om mig. Den negative är inte motiverad att meditera för ökad balans, positivitet och inre lycka.

   Visst sitter jag i delvis skiten p.g.a hög arbetslöshet i Sverige, men inte så djupt som jag tror att jag kanske hade suttit utan meditationen.

   Därför är jag inte bitter, men tacksam för den hjälp som mediterande människor har gett mig genom denna kunskap.

   Visst har jag ansvar, kanske mer än jag själv vill inse, och kanske vill jag luta mig tillbaka i fetma och bekvämlighet och hoppas att allt löser sig. Så är det nog på ett plan, men min meditation gör att jag känner ansvar för människorna och framtidens generationer. Detta motiverar mig att kommunicera med dig, även om jag hade kunnat radera dig som ett helt vanligt Internettroll som sprider negativitet, men jag tror på dig och din förmåga och kanske jag älskar dig på ett högre platoniskt plan, mer än ens dina egna föräldrar gör?

   Så jag väljer att tro att det kommer sluta bra för dig, för mig, folket, handläggaren och alla andra myndigheter och det är därför denna post kom till. Det är en fullt möjlig utveckling, precis som motsatsen.

   Valter Mutt var ex. uppe i Riksdagen och redogjorde för medborgarlön/basinkomst, med mycket goda argument, vilket ligger på tuben. En mycket smart lösning jämfört med manipulativ myndighetsutövning, drogmissbruk, tiggeri, kriminalitet och ett verkligt, men skapat, behov av allt fler poliser.

   Men så kan man också se det som George Carlin med ett leende när han beskriver: ” I always hope that no matter how small the original problem is, it’s gonna grow into bigger and bigger proportions that gets completely out of control…”
   https://www.imdb.com/title/tt0484855/characters/nm0137506

   … men jag menar att den attityden och tillfredsställelsen, även om den kan locka till sarkastiskt skratt eller en slags djävulsk njutning, är på fel nivå om man är en medkännande individ som bryr sig om barnen, människor och framtidens generationer, eftersom den inte är positiv och konstruktiv, enbart en gammal bitter okonstruktiv gubbes gnällighet.

   1. Tycker mig förstå att meditation är detsamma uppnående av psykiskt lugn i det att bättre utveckla kunskaper. För min egen del har jag motionerat hela livet och har funnit att detta ger god psykisk stabilitet , vilket i sin tur ger god förutsättning att inhämta kunskaper. Så meditation kan variera från människa till människa. Håller du med , Martin !

   2. Måste svara och korrigera dig en aning.

    Det är fortfarande jättebra att du finner någon form av balans i ditt liv genom meditation, speciellt i din situation. Men att tro att det ger några övernaturliga gåvor är ett felaktigt antagande, utöver placeboeffekten förstås. Det kan säkert hjälpa personer i obalans (precis som läkemedel) medans personer som redan är i balans kanske inte har så stor nytta eller behov av den. Det är sannolikt därför du upplever skillnad. Men andra är inte i din situation så därför kan du inte jämföra dig med dem. Sen undrar jag snarare om du inte använder meditationen som någon slags verklighetsflykt.

    Jag sa att jag inte ser något leende hos DIG, inte hos andra. Jag ser bara djup bitterhet i inlägg efter inlägg och en vilja att det ska gå lika illa för andra som det gått för dig. Du önskar att det ska gå illa så att du kan le åt dem även om jag tror att du innerst inne vet att det inte kommer att hända. Jag tycker att det är en väldigt cynisk och självdestruktiv inställning och något du verkligen behöver jobba med för att komma vidare.

    Medborgarlön är ett synnerligt kasst förslag och skulle bara leda till kollaps av samhället. Du anar inte hur många lata jävlar det finns där ute och tänk på hur det gick med Sovjetunionen med dess planekonomi utan individuellt ansvar.

    Jobbar inte på någon myndighet, finns många olika typer av handläggare där ute. Jobbar med att hjälpa personer som dig med kontakter mot myndigheter, företag, vården, privatekonomi, domstolar, söka jobb, etc, etc…
    Tro mig, jag behövs :-)

    1. Meditationen är vad du gör den till. Likväl som du kan återuppleva fantastiska saker, och kan fantisera så kan den hjälpa till att se verkligheten mer objektivt också.

     Bra att du hjälper människor. :-)

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s