Statsministern anklagas för ”åsnelik faktaresistens” angående mordfrekvensen

”Befolkningsjusterat har antalet som dödas på trettio år fördubblats, medan antalet skottskadade registrerad av vården tredubblas. Detta är trots allt extremt enkelt, och att en del vägrar fatta det avslöjar åsnelik faktaresistens.”
Källa: https://tino.us/2019/09/den-ofordelaktiga-utvecklingen-av-dodligt-vald-i-sverige/

Det är intressant information om svensk mordfrekvens. Jag betvivlar inte att statistiken är korrekt, men jag skulle gärna vilja se när den marknadsliberale Tino Sanandaji tar upp de vetenskapliga metastudierna som visar sannolika vetenskapliga evidens om orsakerna:

”Brottsligheten har också visat sig ha ett samband med ojämlikheten i samhället. De flesta studier som undersöker sambandet har koncentrerat sig på mord – eftersom mord nästan är identiskt definierade över alla nationer och jurisdiktioner.  Det har gjorts mer än femtio studier som visar att våldstendenser är vanligare i samhällen där inkomstskillnaderna är större. Forskning har utförts som jämför utvecklade länder med underutvecklade länder, såväl som att studera områden inom länder. Daly et al. 2001[80] fann att mellan förenta staterna och de kanadensiska provinserna finns det en tiofaldig skillnad i mordfrekvens relaterad till ojämlikhet.”

”Crime rate has also been shown to be correlated with inequality in society. Most studies looking into the relationship have concentrated on homicides – since homicides are almost identically defined across all nations and jurisdictions. There have been over fifty studies showing tendencies for violence to be more common in societies where income differences are larger. Research has been conducted comparing developed countries with undeveloped countries, as well as studying areas within countries. Daly et al. 2001[80] found that among U.S States and Canadian Provinces there is a tenfold difference in homicide rates related to inequality”

…eller är Sanandaji också åsnelikt faktaresistent i sin konfirmeringsbias och kommer bli chockad när allt mer marknadsliberalism inte kommer lösa problemet trots stoppad invandring och ökad utvandring av icke-barn, ankarbarn inkl. deras föräldrar och icke-flyktingar?

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s