Kritik & analys av Sion Vises protokoll – Evidens, slutsats & uppmaning

Jag har nu översatt de extremt ordrika Sion vises protokollen från engelska till svenska, efter bästa förmåga och återkommer nu till att svara på de frågor som jag ställde i förordet samt några till frågor:

1. Hur väl har målen i protokollen uppnåtts?

Min bedömning är att de ekonomistiska psykopaternas mål har uppfyllts till åtminstone 90% av vad protokollen vill uppnå, förutom att existensen av protokollen kan ha gjort vissa till anti-judiska, fastän alla som har judisk bakgrund naturligtvis inte tror på denna djävulska idioti, lika lite som alla med judisk bakgrund tror på den förskräcklige Demiurgen.

”Gamla testamentets Gud är förmodligen den mest obehagliga karaktären i all fiktion: avundsjuk och stolt över det; ett småsint, orättvist, oförsonligt kontrollfreak; en hämndlysten, blodtörstig etnisk rensare; en misogynistisk, homofobisk, rasistisk, barnamördande, folkmördande, hedersmördande, plågande, storhetsvansinnig, sadomasochistisk, oberäknelig ond mobbare.”
/ Richard Dawkins

”The God of the Old Testament is arguably the most unpleasant character in all fiction: jealous and proud of it; a petty, unjust, unforgiving control-freak; a vindictive, bloodthirsty ethnic cleanser; a misogynistic, homophobic, racist, infanticidal, genocidal, filicidal, pestilential, megalomaniacal, sadomasochistic, capriciously malevolent bully.”
/ Richard Dawkins (Source: Richard Dawkins on Wikiquote)

Sekteristerna har nått en väldigt hög plutokratisk nivå, med extrem ojämlikhet och en mycket stor misstro till de lakejer som fortfarande tillåts framstå som härskare, men målet om kröning av sektens världskonung har ännu inte uppfyllts.

2.1. Bör vi betrakta protokollen som en verklig konspiration eller en förfalskning?

Galna sekter finns helt evident, så dessa psykopatiska sektledares galna planer är sannolikt en ganska rimlig teori, anser jag. Jag betraktar sannolikheten om en verklig konspiration, i linje med dessa protokoll, som mycket hög, kanske så hög som 99%, även om jag misstänker att sekten idag kan ha nya protokoll, som ev. har utvecklat nya planer om hur makten till slut skall tas av sekten, ex. genom klimatalarmism och plandemier, där säkerligen inte rasen eller sekt-bakgrunden fortfarande är huvudfokuset.

Jag tror alltså att galna människor existerar och att den här lilla sekten faktiskt existerar, samt att sektmedlemmarna sannolikt finns i toppen av många frimurarordnar, inom media, rättssystem, politik och i Bilderberggruppen, även om de givetvis försöker dölja sin tillhörighet i den extrema sekten.

2.2. Hur kan en ev. förändring se ut i moderna protokoll?

När ex. Internet, eller öppen fri mjukvara, förhindrar planerna, så uppfinner man kanske andra sätt att kunna genomföra planerna, ex. ”smartphones” som inte kan stängas av och dolda ofria operativsystem med total övervakning, Javaskript och ”appar” som innehåller dold programvara, till skillnad från den öppna fria programvara som FSF.org rekommenderar eller den öppna fria hårdvara som ex. Purism utvecklar. Man börjar kanske med censur och shadow banning på sina plattformar också?

2.3. Hur kan man förnimma tillhörighet i denna sekt?

Tillhörigheten syns i deras beteenden, i deras floskler, lögner, manipulation, dubbelmoral och propaganda, kanske särskilt när propagandan är uppenbart lögnaktig, eller helt tydligt går ut på krigshets och uppenbar samhällsomstörtande verksamhet, ex. ”mångkultur” som knappast kommer fungera tillsammans med barnkonventionen, vilket enligt min egen tolkning av brottsbalken är folkförräderi, samt när man befinner sig i krig alltså är landsförräderi.

Tillhörighet i sekten kan även förnimmas när en organisation, eller en media, attackerar olika former av rasism, men inte attackerar denna nazi-lika rasistiska sionistiska sekt, men t.o.m. oblygt stödjer den genom att storvulet och självsäkert påstå att den lilla sekten alls inte finns, vilket är exakt vad man skulle kunna förvänta sig av dess medlemmar. D.v.s. frånvaron av öppenhet och skepticism.

När ex. vädjan till våra ”öppna hjärtan”, eller till ett ”öppet samhälle”, resulterar i krigsförbrytelser, genocid, etnisk rensning, ökad misär, ökad massmigration, ökad segregering och ökad ojämlikhet, samt att en av våra statsministrar blir senior rådgivare i en av deras storbanker, så tror jag att något är väldigt fuffens. Det vore väl närmas galet att inte tro det, eller hur?

3. Vilka eventuella motåtgärder kan varje individ vidta?

3.1. Är det en sann eller falsk konspirationsteori?

3.1.1. Tror man att konspirationsteorin är falsk behöver man inte göra mycket mer än att nämna det och varför man tror det, med evidens, ex. i kommentarsfältet nedan, eller via ett ping hit från egen blogg.

3.1.2. Om man tror att konspirationsteorin är sann så hotar följaktligen sektens plan alla naiva medborgare, deras nationer och miljön. Hotet är även påtagligt för de som är på krigsförbrytarnas sida och för sektmedlemmarna själva. Sekten hotar alla nationers fred och allas vår hälsa på hela planetens yta, även sina egna sektmedlemmar naturligtvis, eftersom sekterism alltid tycks leda människor till total katastrof.

3.2. Hur bör sektledarnas mentala tillstånd beskrivas?

Narcissismen, i tanken på rasens och sektens utvaldhet, samt den extrema ordrikedomen tyder på en mycket hög verbal förmåga, samt en vilja att vilseleda underlägsna narcissistiska människor, som smickras av att tro att de är överlägsna, vilket är ett välkänt tecken på psykopati och naivitet hos deras villiga offer.

Psykopater ser givetvis sekter som användbara i sina egna kortsiktiga omoraliska strävanden, så varför skulle sionistiska psykopater, såväl som som nazistiska, inte vilja utnyttja den här ekonomistiska sekten i eget kortsiktigt intresse, samtidigt som de gör en massa andra omoraliska och olagliga affärer i lönndom?

3.3. Verkställande utskott inom sekten?

Sekten framstår som en liten hemsk klubb, ungefär samma slags klubb som George Carlin talar om i sketchen ”den amerikanska drömmen”. De tycks ha gemensamma planer på världsherravälde, även om de alltså säkert kan ha döpt om sin ekonomistiska sekt i en modernare tid. Jag gissar att de idag kallas för ”Bilderberggruppen” och/eller ”Trilaterala kommissionen”, eller ev. något s.k. ”verkställande utskott” inom dem.

3.4. Evidens och vittnesmål?

Ingen orädd individ ur sekten har trätt fram ännu, mig veterligen, men jag håller det för helt sannolikt att det kan ske i framtiden, eftersom det skulle ge personen en mycket stor uppmärksamhet och ett gott eftermäle, något som borde kunna locka åtminstone någon av dem på ålderns höst.

Att media till stor del kontrolleras av ekonomister kan illustreras av detta citat av David Rockefeller från ett tal inför Trilaterala kommissionen 1991:

“Vi vill visa vår tacksamhet till The Washington Post, New York Times, Time Magazine och andra stora tidningar vars direktörer har deltagit i våra möten och respekterat sina löften om diskretion i nästan fyrtio år. Det skulle ha varit omöjligt för oss att utveckla vår plan för världen om vi hade varit föremål för det mediala strålkastarljuset under dessa år. Men vi är nu mycket mer sofistikerade och redo att marschera mot en världsregering. Överstatligheten av en intellektuell elit och de globala bankirerna är säkert att föredra framför det nationella styre som har praktiseras i tidigare århundraden.”

”Hemskt” var ordet som Mona Sahlin i Socialdemokraterna använde, när hon blev konfronterad om sin medverkan i den ekonomistiska Bilderberggruppen 1996 i Toronto (inbjuden av Percy Barnevik). ”Hemskt” är även vad jag skulle sammanfatta de här ekonomistiska protokollen med. Ett evidens, även om den ekonomistiska likheten kan anklagas för att vara argumentationsfelet associationsskuld.

”Hemskt” är även att Annie Lööf, som har besökt Bilderberggruppen utan att kalla det ”hemskt”, gick framåt i diverse opinionsmätningar efter mötet, utan någon egentlig bra förklaring, mer än ett mycket floskelfyllt pladder. Fick hon öva upp sitt floskel-pladder på sektens inrådan? Den länken innehåller beskrivningar om resultat som är evidens som sammanfaller med sektens målsättning. Ett evidens om protokollens äkthet.

Psykopaterna vill nog inte beskrivas som ”hemska”, eftersom de är narcissister, så det kan givetvis förklara den drevning som Mona Sahlin fick utstå i deras medier, innan hon förmodligen underkastade sig sekten, och  fick vara med i deras klubb. Överväg även den hemska drevningen mot Håkan Juholt när han inte ville begå hemska krigsförbrytelser mot Libyen i maskopi med det militärindustriella komplexet!

3.5. Motåtgärder man kan vidta mot den hemska sekten?

Motverka deras hemska kortsiktiga och skadliga strävanden i varje del av era liv! Gör det när ni väljer medier, sociala medier, partier, när ni handlar, väljer bil, när ni ev. tvingas ta lån eller när ni söker arbete, eller när ni befinner er på ställen där ni kan göra skillnad! Undersök vem som äger och kontrollerar vad och vilka som stödjer den nazi-lika sionismen och den absurda tillväxt-ekonomismen! Rösta för motsatsen!

Meditera flitigt och bli mer medveten om vad du gör! Ändra beteende när du kommer på att du gynnar dem, för det handlar om dig, din familj, dina vänner och framtidens generationer och det handlar om ditt folk och om andra folks rätt till fred, om de nu skulle vara viktiga för dig. Gynna rätt slags saker och rätt slags människor!

Även andra folk borde vara viktiga, för om olika nationers folk samverkar för sin självständighet så är alla folk tryggare, även de med judisk bakgrund som idag innehar den del av Israel som är tilldelat genom FN, samt genom alla andra medborgarskap de faktiskt har idag.

Att människor med judisk bakgrund också bekämpar denna lilla sekt, som försöker lura dem med sitt lismande om deras utvaldhet, är givetvis ännu viktigare för människor med judisk bakgrund, eftersom högmod ofta går före fall, vilket andra vilseledda högmodiga folk har fått erfara genom historien, när de inte har bekämpat extrema psykopater inom sina egna folk. Hederliga judar kommer alltså göra gemensam sak, exempelvis med judar för fred eller andra modiga israeler, i ren självbevarelsedrift.


ÖVERSÄTTNINGARNA OCH ANALYSEN ÄR EN GÅVA FRÅN MIG TILL ALLA SVENSKA MEDBORGARE SOM ÄR INTRESSERADE AV INNEHÅLLET I DESSA PROTOKOLL. KONTAKTA MIG GÄRNA OM DU KÄNNER TACKSAMHET FÖR MITT ARBETE OCH VILL BIDRA MED DONATIONER ELLER SPONSRING.

5 reaktioner till “Kritik & analys av Sion Vises protokoll – Evidens, slutsats & uppmaning

 1. Det verkar logiskt att maktutövningen, i icke oväsentliga delar, är hämtad samt överensstämmer med dessa Sion Vises protokoll, fast i modifierad form, där vissa delar varit inaktuella och förkastats.

  Huvuddragen av protokollen, är ju en beskrivning över hur man utövar makt över medborgarna och på vilket sätt, t.ex. genom propaganda, sekretess, utelämnande av annat, för att få politisk kontroll. I själva verket är det inget nytt, hur stater med kontroll över informationsvägarna utövar påtryckningar och propaganda genom kontroll av medierna.

  Fulmedia har visat sig vara det mest överlägsna medlet, utan att tillgripa våldsmetoder och tvång De undanhåller viktigt bildningsmaterial, till fördel för underhållningsprogram, flärd och andra meningslösa trivaliteter (precis som ske förnärvarande). En bildad och kunnig befolkning är så mycket besvärligare att styra över. Det vill knappast makten ha.

  De statsbärande medierna och majoriteten av bolagsmedierna kontrolleras i stora stycken av den ekonomiskt och politiskt besuttna eliten, därav svårigheten att bli av med dem. Som George Carling så riktigt påpekade ”They’ve got you by the balls”.

  Den ekonomiska adeln äger majoriteten av de stora mediedrakarna som kontrollerar och dominerar politiska aktöreri regeringskansliet. Presstödet tjänar att dessa fulmedier kan överleva en pågående nedgång. Man strävar efter att upprätthålla den rådande ordningen.

  I vidare bemärkelse kan man inte undgå att skönja, att fulmedierna ofta hämtar publicistiskt material från utlandet, som inte kontrolleras alls på sitt sanningsinnehåll. Det märker man på att utländska intressenter håller redaktionerna med missvisande och lögnaktigt utrikesmaterial från alla möjliga PR-byråer, som sällan kontrolleras på sitt faktainnehåll, utan istället tycks vara beordrat styrmaterial för offentlig direktöversatt propagande.

  De stora ägarna, mediemogulerna, väljer helt enkelt ut vad de vill offentliggöra, för att det ska gynna den agenda som de driver, d.v.s. allt mer monopolistisk kontroll och i förlängningen ett försök till världsherravälde och sannolikt utplåningen av demokrati (folkstyre) och kröningen av girigbukarnas konung.

  1. Inte bara Wikipedia påstår, utan evidens, att de historiska protokollen är bluff, men även en viss herr Harrison som kände sig ”utfryst och mobbad” http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/tv/article10533143.ab, när han inte fick som han ville, använder ett välkänt NLP-trick mot protokollen, d.v.s. sätter ordet ”bluff” både före och efter. https://urplay.se/program/211294-ur-samtiden-lara-med-berattande-allt-du-behover-veta-om-kallkritik

   Vilka som bluffar låter jag vara osagt, men Wikipedia står inte alltid så högt i kurs vad gäller trovärdighet, säkerligen heller inte herr Harrison och jag misstänker att kvinnan håller med mig.

   1. Alla kan göra fel och mäns och kvinnors lust är väl inte något onaturligt rent evolutionsmässigt, och endorfiner är vanebildande, men det där med ”mobbad” förstår jag inte riktigt. Vilken var ”mobben” som ”mobbade”? En överdrivet utåtriktad individ, som Harrison, är väl sällan något mobboffer, men att bli ”utfryst” av studenter som inte vill ha umgänge med professorn är nog minst lika vanligt som att storvulna äldre kvinnor blir utfrysta av yngre män som inte vill ha sådant. I vilket fall som helst har han nog lärt sig en läxa, genom den exponeringen, tror jag. Inte så smickrande för ett stort ego.

    Jodå Tord. Neurolingvistisk programmering kan det nog vara, men om det är medvetet eller ej låter jag vara osagt, men noterar samtidigt en förmodad vilja hos Harrison att visa upp Judas som ”gudomlig vishetslärare” Källa: http://www.norstedts.se/bocker/104323-forradaren-skokan-och-sjalvmordaren

    Jovisst. Wikipedia blir inte bättre än de som redigerar texten och där huserar säkert några ”vishetens” sekterister med sin egen agenda, tror jag, precis som andra sekterister, som förmodligen betalar bra för att skydda sitt favoritord mot relevant kritik.

    Alla sekter är galna på något vis. Människan är oerhört lätt att gruppolarisera, särskilt om den känner sig mobbad och utfrusen ur andra grupper. Motivationen att se den evidenta sanningen är oftast mindre än den hyenalika flock-viljan att vilja tillhöra en grupp.

   2. Fånigt och oskickligt av Dick Harrison( en professor i historia), att bara förneka Sion Vises protokoll som ”bluff”, utan att kunna argumentera för sin ståndpunkt, eller bevisa förekomsten av dem och hur de uppstått och syftet med dessa protokoll, eljest att kunna förklara överensstämmelsen med den maktutövning som används i dag, med de protokoll som nedtecknades för länge sedan. Hur gamla dessa protokoll är, samt vem eller vilka som nedtecknat dem, tycks ingen veta.

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s