Jimmy Dore – BLM, AFA, Boogaloo på väg att gå samman mot etablissemanget?

The Jimmy Dore Show ser jag att ”Populist Right & Left Joining Forces Against Establishment”.

Ordet populism är i USA inte lika nedsättande som ordet har blivit på svenska, men är i USA idén om folket mot eliten, medan begreppet i Sverige har förvanskats i fulmedia-debatten till den felaktiga betydelsen av extremism eller opportunism, vilket inte är ordets ursprungliga innebörd.

Klippet innehåller en man som anser att de olika grupperna BLM, Antifa, Boogaloo och annan högermilis ska hjälpas åt att få bort det korrumperade etablissemanget, men jag är skeptisk till att alla de grupperna kommer klara av att göra gemensam sak, samt att de förmodligen ofta redan leds, infiltreras och finansieras av intressenter som lever på den konstlade konflikten.

I annat fall är det nog så att några av grupperna ev. kommer organisera och genomföra den demokratiska revolutionen, samt därefter kommer förhandla med de andra grupperna om reglerna för nya demokratiska val, i vilka etablissemangets korrumperade politiker förmodligen inte får vara med, eller inte ens kommer kunna vara med, efter folktribunaler som ex. utdömer straffet folkförräderi.

För att förändra USA:s politik behövs i min mening nya fraktioneringar av partier och även nya partier med nytt ledarskap, som går samman i valteknisk samverkan mot etablissemangspolitikerna. Det behövs även fler ledande medier som, likt Jimmy Dore, går emot fulmedierna och visar upp den evidenta sanningen. Problemet är likartat i Sverige, även om det i min mening inte är dags i Sverige … än. I Sverige finns ändå intrycket av demokrati.

4 reaktioner till “Jimmy Dore – BLM, AFA, Boogaloo på väg att gå samman mot etablissemanget?

 1. En (1 st) man anser att dessa grupper bör gå samman… det låter som en hel folkopinion.

  Hmmm… ungefär lika stor chans som att SD och MP skulle bilda regering tillsammans nästa mandatperiod.

  Ibland undrar man vad folk har tagit för nått innan de uttalar sig. Ibland blir man t.o.m. sugen på att testa samma substans själv bara för att se hur det fungerar.

  1. Det första argumentet är dels fel, eftersom även Jimmy Dore anser att killen har rätt, d.v.s. att de är 2st som tycker samma sak och med mig 3 st. Jimmy är dessutom inte vem som helst, men oerhört intelligent, i min mening.

   För det andra så är det ett argumentationsfel som heter ad populum, d.v.s. att du skulle betrakta det som killen och Jimmy säger som mer rimligt om fler började repetera vad han sade, istället för att överväga sakargumentet. Om antalet som anser något säger något om sanningshalten gör ju det att du snart, med ett stigande antal muslimer i Sverige, kommer börja tro att Koranen är sann, samt kommer böja dig framåt i någon moské vänd mot Mecka.

   Storvulenheten som sannolikt driver dig till ständiga felslut kan ev. komma från efterapning av fulmedia-drogen, misstänker jag.

   Jag anser därför att du borde överväga att kika mer på hur du kan hålla sig till evident sanning än betraktelser av storvulen fulmedia.

   Fulmedias dåliga och ovetenskapliga beteende, bör man inte ta efter. Det ser alltid illa ut.

   Men till saken!

   Om grupperna inte går samman, men istället bekämpar varann, så blir deras gemensamma fiende, d.v.s. bankmaffian och deras politikeradel-lakejer, i vart fall mäkta glada.

   Det är ungefär som alla svenska småpartier, som också har bankmaffian som gemensam fiende, samt inte lyckas förstå att de måste valsamverka för att komma över 4%. Bankmaffian och deras lakejer är givetvis mäkta glada för det, för då får de behålla makten.

  1. Vad är det som är konstigt?

   Här har du det fullständiga citatet om att en svala inte gör någon sommar från Aristotels, även översatt till svenska av mig, eftersom jag anser att vi bör återge citatet korrekt, samt bör tolka detta citat annorlunda:

   ”Livet verkar vara enkelt även för växter, men vi söker det som är speciellt för människan. Låt oss därför utesluta livet av näringsintag och tillväxt. Det andra skulle vara ett liv av perception, men det verkar också vara vanligt även för hästen, oxen och alla djur. Kvarstår, då, ett aktivt liv av det element som har en rationell princip; ur detta, så har en part en sådan princip i betydelsen att vara lydig till en, den andra i betydelsen att äga en och att utöva tanke. Och eftersom ”det rationella elementets liv” också har två betydelser, så måste vi påstå att livet i betydelsen av aktivitet är vad vi menar; för detta verkar vara den mer korrekta betydelsen av termen. Om alltså människans funktion är en själsaktivitet som följer eller antyder en rationell princip, och om vi säger ”så-och-så” och ”en bra så-och-så” har en funktion som är densamma, t.ex en lyra och en bra lyra-spelare, och så utan kvalifikation i alla fall, framträdande med avseende på godhet läggs till namnet på funktionen (för en lyra-spelares funktion är att spela lyra och en för en bra lyra-spelare är att spela bra): om detta är fallet, och vi anger människans funktion att vara en viss typ av liv, och detta att vara en själsaktivitet eller handlingar som antyder en rationell princip, och funktion av en god människa att vara den goda och ädla prestationen för dessa, och om någon handling utförs väl när den utförs i enlighet med lämplig excellens: om detta är fallet, visar sig människans bästa vara själens aktivitet med dygd, samt om det finns mer än en dygd, i enlighet med det bästa och mest fullständiga. Men vi måste lägga till ”i ett fullständigt liv.” Ty en svala gör inte sommar. Det gör heller inte en dag; och så gör inte en dag; och så också en dag, eller en kort tid, gör inte en man välsignad och lycklig.”

   ”Life seems to be common even to plants, but we are seeking what is peculiar to man. Let us exclude, therefore, the life of nutrition and growth. Next there would be a life of perception, but it also seems to be common even to the horse, the ox, and every animal. There remains, then, an active life of the element that has a rational principle; of this, one part has such a principle in the sense of being obedient to one, the other in the sense of possessing one and exercising thought. And, as ”life of the rational element” also has two meanings, we must state that life in the sense of activity is what we mean; for this seems to be the more proper sense of the term.
   Now if the function of man is an activity of soul which follows or implies a rational principle, and if we say ”so-and-so” and ”a good so-and-so” have a function which is the same in kind, e.g. a lyre, and a good lyre-player, and so without qualification in all cases, eminence in respect of goodness being added to the name of the function (for the function of a lyre-player is to play the lyre, and that of a good lyre-player is to do so well): if this is the case, and we state the function of man to be a certain kind of life, and this to be an activity or actions of the soul implying a rational principle, and the function of a good man to be the good and noble performance of these, and if any action is well performed when it is performed in accordance with the appropriate excellence: if this is the case, human good turns out to be activity of soul in accordance with virtue, and if there are more than one virtue, in accordance with the best and most complete.
   But we must add ”in a complete life.” For one swallow does not make a summer, nor does one day; and so too one day, or a short time, does not make a man blessed and happy.
   Source: https://en.wikiquote.org/wiki/Aristotle

   Av logiken i citatet följer att mannen (1), Jimmy Dore (2) och jag (3) skulle kunna vara enskilda svalor, men att det som gör en sommar, samt skapar världsfred, är fler människor som gör som oss med god karaktär, men även att vi alla är motiverade att göra det riktiga under en längre tid.

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s