Vad är resultatet av den psykopatiska terrororganisationen ”Försäkringskassan”?

Det undrade jag idag p.g.a. regelrätt idioti som jag har råkat ut för, så jag gjorde en liten sökning. Man anställer tydligen emotionellt kalla människor som har personlighetstyper som resulterar i följande:

Aftonbladet – Vadslagning om covid-döda på Försäkringskassan
Tidningen Syre – Allt fler hotar Försäkringskassan om att begå självmord
Aftonbladet – Tyra tog livet av sig efter Försäkringskassans beslut
Arbetet – Allt fler utförsäkrade hotar med självmord
Expressen – Erland tog sitt liv efter beskedet från Försäkringskassan

Det verkar alltså som om Försäkringskassan har en intern psykopatisk kultur och att väldigt många chefer och anställda där sannolikt önskar att massvis med människor ska ta livet av dig. Gör inte det! De är offentliga personer, så skriv istället ner namnen på dem, var de befinner sig och skriv om era upplevelser! Vi är många som har råkat ut för deras psykopati. Det är psykopatin som utgör den mentala samhällssjukdomen, inte ni.

Skriv gärna på era öppna fria WordPress-bloggar gott folk! En vacker solig dag blir det kanske folkdomstolar. Det har hänt förr på många ställen efter revolutioner. Man vet aldrig när det sker, eller exakt vad som utlöser det, men då behövs ni allihop för att vittna och utdöma lämpliga straff! Föreställ er den soliga dagen när de terroristiska massmördarna får exakt de straff som är rimliga!

Så gå inte psykopaternas ärenden, gott folk! Ta inte livet av er gott folk! Försök bli positiva och konstruktiva! Köp en liten ljusterapi-platta! Ät en banan och bli glad! Meditera! Gör det rätta! Ta hand om varann! Stärk varann! Då behövs du och alla andra, även om de där psykopaterna inte behövs alls! Psykopaterna behövs inte alls. De är parasiter som vi slösar bort enorma summor skattemedel på.

3 reaktioner till “Vad är resultatet av den psykopatiska terrororganisationen ”Försäkringskassan”?

 1. Och samtidigt som jag söker jobb efter jobb, som passar för mina kvalifikationer, så läser jag om följande forskning:

  ”Det är komplicerat att förebygga risken för mobbning och självmord. – Det handlar om hur man blir behandlad på arbetsplatsen. Många har dessutom för mycket att göra, de har otillräckligt stöd, bristande inflytande och kontroll. Alla riskfaktorer för ohälsa som i värsta fall kan leda till självmord.” https://arbetsmiljoforskning.se/sjalvmordet-blir-den-sista-utvagen/

  Vad sägs om att alla röstar på ett parti som tar oss ur EU och att vi alla därefter delar på jobben och inför medborgarlön? Då behöver ju ingen anställningotrygghet skapa mobbning och då behövs ju heller ingen försäkringskassa.

 2. Till:

  Försäkringskassan, OMP

  40520 Göteborg

  Från:

  Namn: Martin Gustavsson

  Personnummer: [raderat]

  Postadress: [raderat]

  Telefonnummer: Nej, men tid för Jitsi eller telefonintervju kan bokas via e-post.

  E-post: [raderat]

  Överklagan av beslut 210513588496_2021-0004340322

  Försäkringskassans tjänstemän beslutade egenmäktigt att diskriminera mig p.g.a. dåligt minne, den 29 december 2020, så att jag inte får mitt rättmätiga aktivitetsstöd för 1 – 30 september 2020.

  Varför jag överklagar beslutet

  beslutet är helt enkelt felaktigt och omoraliskt på alla plan. Jag är, som politiskt aktiv, djupt besviken på politikerna som har stiftat lagar och regelverk, samt besviken på Försäkringskassan och deras anställda, som numera orsakar massvis med extraordinärt lidande i vårt samhälle, vilket sannolikt driver människor till självmord, stick i stäv med Regeringsformens andra paragraf. Detta kan inte vara uppdraget i lagens mening, heller inte vara förenligt med folkviljan, eftersom majoriteten av medborgarna sannolikt inte vill att massvis med människor skal begå självmord.

  Tolkningen av lagar och regler är idag helt orimliga och felaktiga. Detta gäller inte enbart i mitt fall, men säkerligen i massvis med andra fall också. Försäkringskassans tolkning av lagar och regler behöver förändras i grunden så att antalet självmord sjunker och Regeringsformens andra paragraf kan uppfyllas bättre.

  Om politiker stiftar lagar/förordningar åt försäkringskassan som de följer på ett sätt som inte har folkligt stöd, är orimliga, samt strider mot Regeringsformen, vilken har folkligt stöd, så är de lagarna/förordningarna och tolkningarna följaktligen odemokratiska och därmed ogiltiga.

  Lyder dessutom domstol lagar och förordningar som strider mot Regeringsformen, så kommer inte enbart politikerna som har stiftat de lagarna/förordningarna sakna legitimitet, men så även domstolarna och myndigheterna som följer inte följer Regeringsformen, och då har medborgarna en demokratisk och moralisk skyldighet att återskapa respekt, demokrati och rättsstat, även om medborgarna inte skulle förstå det, eller inte skulle orka göra det.

  I regeringsformen 2 § står det med all tydlighet vad som gäller i Sverige. ”Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.”

  Att inte ge rättmätig ersättning till de medborgare som är i behov av hjälp, uppmanas att söka den, samt ber om hjälp, är extremt respektlöst. Det är att se ned på den enskilda människans frihet och värdighet. Det är t.o.m. att betrakta som regelvidrig stöld, eftersom medborgarna är de som bekostar systemet via sin skattsedel, när de är friska och har arbete.

  Ersättningen är tänkt att ge individen en grundläggande trygghet och frihet i samhället, ex. friheten att kunna konsumera och resa kollektivt och träffa vänner, samt tryggheten av att kunna bo och äta hälsosam mat. Pengarna är inte tänkta att gå till onödig byråkrati.

  Medborgarna förväntar sig hjälp av detta system, när de är sjuka eller arbetslösa, och de ska givetvis få denna hjälp på ett värdigt sätt, även om de skulle ha drabbats av glömska (som jag) i den stress som dagens samhälle skapar, för konsekvensen är annars att risken ökar för medborgare att bli ofria slavar i klorna på kriminella lånehajar, fastna i droger, bli kriminella, eller att depression kan driva dem till självskadebeteende eller självmord, även om jag har haft turen att inte gå över någon gräns tack vare meditation.

  Om politiker, i maskopi med domstolar och Försäkringskassan, dessutom medvetet åsamkar människor detta exrtraordinära lidande, som enligt vissa media-rapporter kan bidra till självmord, så blir detta även mord i lagens mening. Eftersom självmorden som frambringas planenligt sannolikt är många, kanske hundratals eller tusentals extra självmord, så blir det följaktligen massmord. Ett kraftfullt ord kan tyckas, men inte felaktigt om ordet beskriver verkligheten objektivt.

  I betydelsen ”lika värde” så diskrimineras både jag, samt andra i samma situation som mig, p.g.a. vad jag upplever vara en lätt funktionsnedsättning, d.v.s. ett tidvis dåligt fokus och dåligt minne, vilket jag misstänker kan bero på efterverkningar av Covid-19, samt ev. mycket tid vid datorn p.g.a. arbetssökandet, samt viljan att förändra samhället till det bättre för oss alla.

  Om jag hade haft ”lika värde” för Försäkringskassan, trots min minnesförlust och det lilla fel jag gjort mig skyldig till p.g.a. detta, så borde jag heller inte bestraffas p.g.a. detta, i vart fall inte på något orimligt ekonomiskt sätt som strider mot Regeringsformen, men ev. genom att tvingas till någon form av ifyllnad av extra formulär via Internet eller liknande, d.v.s. något som ingen vill göra i onödan, samt inte skapar extra byråkratiska onödiga kostnader för svenska skattebetalare.

  ”Den enskildes personliga” … ”välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten” står det också i Regeringsformen. Hur gör Försäkringskassans tolkning av Regeringsformen att min personliga välfärd tryggas? Deras överdrivet känslokalla tolkning, som berövar mig helt från ersättningen, skapar raka motsatsen, vilket inte kan vara avsikten med någon svensk lag, om Regeringsformen betyder något och inte enbart är en gigantisk osann floskel.

  I regeringsformen står det att ”Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.”

  Jag har inte fått något varaktigt arbete på längre, har ännu mindre råd att skaffa egen bostad och får bo på snälla människors soffor, eller då vädret tillåter kan jag få lite personlig frihet i tält, vilket dessutom sparar pengar. Jag anser inte att Försäkringskassan verkar för social omsorg, trygghet och för goda förutsättningar för hälsa på det här viset. Tvärtom. Det här kan således inte vara avsikten med lagen.

  ”Det allmänna ska … värna den enskildes privatliv och familjeliv.” står det också, men vad är det för ”privatliv och familjeliv” som värnas av Försäkringskassans beteende på detta vis? Försäkringskassans beteendet leder ju uppenbarligen till raka motsatsen.

  Yttermera står det att ”Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället”, men hur ”jämlikt” är det att jag aldrig får ett varaktigt arbete, eller någorlunda jämlik inkomst, eller ens får en någorlunda jämlik ersättning när arbeten inte längre finns att få, samtidigt som det allmänna skapar hög arbetslöshet, ex. genom att inte sänka arbetstiden, ex. höja pensionsåldern, så att det blir ännu färre arbeten för oss medborgare i arbetsför ålder?

  Yrkande

  1. Jag yrkar att Regeringsformen följs av Försäkringskassan i sitt myndighetsutövande och att beslutet därför ändras till min fördel, samt i framtiden kan utgöra riktlinje för Försäkringskassans bedömningar även i andra fall.

  2. Jag yrkar att domstolen avgör hur mycket Försäkringskassan åläggs att ersätta mig med utöver detta, för jag vet inte hur mycket som är rimligt.

  3. Jag yrkar att Försäkringskassan granskas av myndiga människor med utbildning för sådan granskning, så att endast lämpliga individer, med åtminstone normal nivå av empati och relevant utbildning arbetar där, så att vi förhoppningsvis kommer kunna förhindra många självmord, inte åstadkomma extra självmord genom känslokallt beteende! Med mitt yrkande på sådan granskning och domstolens bifall blir inte heller domstolens nämndemän eller jurister medansvariga till en massa självmord genom sin passivitet, vilket i brottsbalken kapitel 3 paragraf 11 kallas för ”underlåtenhet att avslöja eller förhindra sådant brott” och de kan på så vis undvika framtida domar för sådan brottslighet.

  4. Jag yrkar att både Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan åläggs att per automatik skicka ut påminnelser om rättigheter och skyldigheter via e-post eller SMS, till alla som finns i systemen, samt att dessa standardiserade utskick utformas av människor med social kompetens, så att ingen någonsin blir orimligt diskriminerad eller missar ersättning, ex. p.g.a. dåligt minne, eller blir extra nedstämd om personen redan har en depression!

  5. Jag yrkar att domstolen uppmanar politiker och chefer på Försäkringskassan att gå ut i media och be om ursäkt för de lagar, regler och beslut som idag strider mot Regeringsformens andra paragraf, ursäktar sig för de självmord som de sannolikt är medansvariga för och ursäktar sitt dåliga beteende som myndighet, samt att de berättar att de skall börja arbeta på ett myndigt sätt som uppfyller Regeringsformens andra paragraf bättre, så att inga fler onödiga självmord eller andra incidenter behöver inträffa i Sverige.

  Med vänliga hälsningar

  Martin Gustavsson

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s