Olika former av lögn – Del 22 – Uppfostran i att agera som ett lydigt djur

Hundar tränas i lydnad, genom belöning och bestraffning, så att de ska fungera i vårt samhälle, t.ex. att enbart skälla på kommando, eller att enbart försvara oss på kommando, så att ingen oskyldig blir utskälld eller biten. Skickliga ägare kan få hundar att göra väldigt mycket som ägarna önskar.

https://swebbtube.se/w/jf1sZcaYyh9oog7LJEfzfB

När de olika statsmakterna tränar människor, likt djur, t.ex. genom skolor och fulmedier, så kommer människorna som vuxna ofta bete sig likt lydiga hundar. Man kan t.ex. jämföra väl tränade och lydiga hundar med poliser som lyder polisledningens order.

Det är samtidigt viktigt att poliser och polisledning följer lagar som har folkligt stöd, t.ex. rätten att samlas (mötesfrihet) och att demonstrera, samt att de inte attackerar journalister som dokumenterar demonstrationer.

Det är också viktigt att lagen fungerar, såsom majoriteten vill, och att folkets åsikter får komma till uttryck via olika medier. Även om någon anser att människorna är olydiga, så måste polisen ändå hålla sig inom lagens gränser. Inom polis och militär är lydnad viktigt, även om den lydnaden samtidigt kräver hög moral och förmågan att vägra lyda olagliga eller omoraliska order.

Skulle en hund sluta lyda ägarens regler, t.ex. börja bita människor, så blir beslutet ofta att ta bort hunden genom en injektion hos veterinären. Skulle polisen och polismakten sluta lyda lagar som har folkligt stöd, d.v.s. sluta upprätthålla demokratin, tvångsinjicera människor, eller motverka mötesfrihet, demonstrationsrätt och rätten att dokumentera och att publicera, så bör naturligtvis folket vidtaga åtgärd!

Om statsmakten/rättsstaten inte lyder folkviljan, så kan vi hamna i något som inte är demokrati enligt definitionen. Vissa tror att det kan finnas en sådan plan. Det är fullt möjligt att det är så. Konspirationer och propaganda finns och har avslöjats. För att en konspiration ska kunna göra om demokrati till oligarki, eller diktatur, så krävs att väldigt många lyder konspiratörerna blint.

Hur åstadkommer makten i så fall detta? Ett sätt är att barn och vuxna uppfostras i direkt egoistisk behovstillfredsställelse, med ord som ”ta för sig”, samt undanhålls från kunskaper som gör dem till fritt tänkande och kännande individer med moralfilosofiska funderingar.

Makten kan även använda kontrollord, hot , sekterism och massiv propaganda, t.ex. hota med jordens undergång p.g.a. några ppm CO2, eller hota folket med ett farligt influensavirus, som rent statistiskt inte är så farligt alls, jämfört med andra influensavirus. Lydnaden likt en hund blir då ofta total.

Det finns, hur otroligt det än kan låta, förmodligen olika former av dold sekterism som uppfostrar sina sektmedlemmar i helt annan moralfilosofi än den normalt vedertagna. I länkarna nedan har jag tagit upp ett sådant dolt sällskap, nämligen Frimurarna.

https://swebbtube.se/w/n2sB4vWebAMEDWGJrzZNGh

https://swebbtube.se/w/dxLtaqk6AhDVHyqzrToXFm

https://swebbtube.se/w/43gJu8J1DK1estgTa8sD7M

https://swebbtube.se/w/r7zACfBfZ3xtWG2gL79LsP

Själva anser nog Frimurarnas sekterister sällan att den egna sekten är vulgär och profan, t.ex. när de döljer sina bisarra ritualer, men hemlighetsmakeriet, icke-demokratin och pyramidstrukturen, samt andra beteenden medlemmarna ofta fångas med, är givetvis både vulgära och profana, i de allra flestas ögon. De är naturligtvis därför de försöker dölja sitt beteende.

Fritt tänkande individer har förmågan att lyssna på argument, överväga moral och att använda argument som inte är felaktiga eller bygger på lögn. Fritt tänkande individer med moral tänker inte enbart på direkt kortsiktig behovstillfredsställelse, men även på andra människor och naturen.

Jag skulle vilja påstå att det är detta som skiljer lägre stående djur från sociala varelser. Även andra djur än människan har ofta högre stående moraliska beteenden än narcissister, sociopater och psykopater, som ofta inte bryr sig om andra människor alls och inte känner skam.

De människor som agerar likt lydiga hundar i händerna på sådana individer kan lätt leda sig själva och sina länder in i lidande, död och totalt nederlag vilket t.ex. har skett för Tysklands folk och Ukrainas folk.

Nürnbergrättegångarna fastslog att man inte är tvungen att lyda order, och absolut inte bör göra det när de bryter mot internationell rätt. Brott mot krigets lagar, även kallat krigsförbrytelse, är straffbart enligt internationell rätt. Ledare, samt de som lyder ledare likt lydiga hundar, kan även dömas av s.k. folkdomstol som i Nürnbergrättegångarna.

Hundratals av Batista-erans agenter, polismän och soldater blev efter revolutionen på Kuba, i öppna rättegångar anklagade för brott mot mänskligheten, krigsförbrytelse, mord och tortyr. Ca 200 dömdes för politiska brott av revolutionära tribunaler och blev sedan avrättade, medan andra fick långa fängelsestraff.

För att bli mer sann, så lär dig fler former av lögn i denna serie om sanning!

Annons

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s