Olika former av lögn – Del 22 – Uppfostran i att agera som ett lydigt djur

Hundar tränar vi att lyda genom belöning och bestraffning, så att de ska fungera i vårt samhälle, t.ex. att enbart skälla på kommando, eller att enbart försvara oss på kommando, så att ingen oskyldig blir utskälld eller biten. Skickliga ägare kan få hundar att göra väldigt mycket som ägarna önskar.

När de olika statsmakterna tränar människor storvulet på samma vis, genom skolor och fulmedier, så kommer människorna som vuxna ofta bete sig likadant, d.v.s. lydigt. Man kan t.ex. jämföra hundar med poliser. Det är viktigt att poliser följer de lagar som har folkligt stöd t.ex. rätten att samlas (mötesfrihet) och att demonstrera, samt att de inte attackerar journalister som dokumenterar demonstrationer, i syfte att publicera att lagen fungerar såsom folket vill och att folkets åsikter får komma till uttryck via olika medier.

Skulle en hund sluta lyda ägaren, t.ex. börja bita människor, så blir beslutet ofta att ta bort hunden genom en injektion hos veterinären. Skulle statsmakter eller poliser sluta lyda lagar med folkligt stöd, d.v.s. sluta upprätthålla demokratin, t.ex. motverka mötesfrihet, demonstrationsrätt och rätten att dokumentera och att publicera, så måste den statsmakten/rättsstaten röstas bort, eller den polisen avskedas eller omplaceras, samt ev. dömas.

Om statsmakten/rättsstaten inte ser till att detta sker på egen hand, så kan vi hamna i något som inte är demokrati enligt definitionen. Vissa tror att det kan finnas en sådan plan. Det är inte helt omöjligt att det är så. Konspirationer finns. För att kunna gå från demokrati till oligarki eller diktatur så krävs att väldigt många lyder blint, likt lydiga djur.

Hur åstadkommer statsmakterna, samt de som kontrollerar dem, i så fall detta? Ett sätt är att barn och vuxna uppfostras i direkt egoistisk behovstillfredsställelse, med ord som ”ta för sig” och undanhålls från kunskaper som gör dem till fritt tänkande individer med moralfilosofiska funderingar.

Det finns, hur otroligt det än kan låta, förmodligen en sekterism som uppfostrar sina sektmedlemmar i att de kan göra som de själva vill utan att ha moraliska betänkligheter, samtidigt som de står under ed och hot från sekten, samt att de som inte är fast i sekterismen, d.v.s. ”de otrogna”, anses vulgära och profana. Källa: https://www.disclose.tv/t/this-5-hour-video-is-one-of-the-most-interesting-videos-youll-ever-see/31175 (Skulle den 5 timmar långa videon tas ned så kontakta mig så lägger jag upp en annan länk)

Fritt tänkande individer har förmågan att lyssna på argument, överväga moral och att använda argument som inte är felaktiga eller bygger på lögn. Fritt tänkande individer tänker inte enbart på direkt kortsiktig behovstillfredsställelse, men även på andra människor, naturen och på moralfilosofi.

Fritt tänkande människor har nytta av kunskaper som finns inom psykologi, för att förstå sina mänskliga svagheter, samt har nytta av vetenskapsteori för att kunna tolka verkligheten utan felslut. Detta kan på olika vis undanhållas från människor, t.ex. genom distraktioner på det som är oviktigt, eller genom andra former av lögn.

Resultatet kan då bli att människor börjar agera likt lydiga djur i händerna på de som belönar eller bestraffar dem. Hitlertysklands soldater, som lydigt marscherade in i olika länder och avrättade människor, belönades likt hundar på olika vis, men denna lydnad ledde till lidande, död och totalt nederlag för dem och för Tysklands folk.

Nürnbergrättegångarna fastslog att man alls inte är tvungen att lyda order och kanske inte bör göra det i många fall. Brott mot krigets lagar, även kallat krigsförbrytelse, är straffbart enligt internationell rätt. Ledare, samt de som utför deras order, kan även dömas av s.k. folkdomstol.

Hundratals av Batista-erans agenter, polismän och soldater blev efter revolutionen på Kuba, i öppna rättegångar anklagade för brott mot mänskligheten, krigsförbrytelse, mord och tortyr. Ca 200 dömdes för politiska brott av revolutionära tribunaler och blev sedan avrättade, medan andra fick långa fängelsestraff.

För att bli mer sann, så lär dig fler former av lögn i denna serie om sanning!

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s