Svensk översättning – Edward Snowden – Konspirationer: Teori och praktik (Del 3 av 3)

Hjälten, visselblåsaren och försvararen av USA:s konstitution, Edward Snowden har skrivit en mycket intressant artikel på OpEdNews om konspirationsteorier och praktiserade konspirationer. (Del 1 här & del 2 här) Här följer sista delen av en översättning till svenska av hans artikel: Conspiracy: Theory and Practice


Konspirationer: Teori och praktik (Del 3 av 3)

Av

Konceptet med fienden är grundläggande vid konspirationstänkande, samt för de olika taxonomierna i själva konspirationen. Jesse Walker, redaktör på Reason och författare till The United States of Paranoia: A Conspiracy Theory (2013), erbjuder följande kategorier av fiendebaserat konspirationstänkande:

  • ”Fiende på utsidan”, som avser konspirationsteorier som begås av eller baseras på aktörer som konspirerar mot en viss identitetsgemenskap från utsidan av den
  • ”Fiende på insidan”, som avser konspirationsteorier som begås av eller baseras på aktörer som konspirerar mot en viss identitetsgemenskap från insidan av den
  • ”Fiende ovanför”, som avser konspirationsteorier som begås av eller baseras på aktörer som manipulerar event inifrån maktcirklarna (regeringen, militären, underrättelsetjänsten, etc.)
  • ”Fiende under”, som avser konspirationsteorier som begås av eller baserade på aktörer från historiskt förbjudna brödraskap som försöker omstörta den sociala ordningen
  • ”Välvilliga konspirationer,” som avser utomjordiska, övernaturliga eller religiösa krafter dedikerade att kontrollera världen till förmån för mänskligheten (liknande krafter från Bortom som arbetar till nackdel för mänskligheten kanske Walker kan kategorisera under ”Fiende ovanför”)

Andra former av konspiration-taxonomi är bara en Wikipedia-länk bort: Michael Barkun’s tredelade kategorisering av konspirationsevent (t.ex. falsk flagg [false flag]), Systematiska konspirationer (t.ex. Frimurare), och Superkonspirationsteorier (t.ex. Den Nya Världsordningen [New World Order]), såväl som hans åtskillnad mellan hemliga gruppers hemliga handlingar och kända gruppers hemliga handlingar; eller Murray Rothbard’s binär av ”ytliga” och ”djupa” konspirationer (”ytliga” konspirationer börjar med att identifiera evidens på felaktiga gärningar och slutar med att skylla på den part som gynnas. ”Djupa” konspirationer börjar med att misstänka att en part har gjort sig skyldiga till missgärningar och fortsätter med att leta upp dokumenterade bevis eller åtminstone ”dokumentärbevis”).

Jag finner saker att beundra i alla dessa taxonomier, men det synes mig anmärkningsvärt att ingen tillhandahåller sanningsvärde. Yttermera, är jag inte säker på att dessa, eller något annat klassificeringssätt, på ett adekvat sätt kan ta itu med den ofta alternerande beroendenaturen hos konspirationerna, genom vilka en verklig konspiration (t.ex. flygkaparna 9/11) utlöser en falsk konspiration (t.ex. att 9/11 var en intern operation), och att en falsk konspiration (t.ex. att Irak har massförstörelsevapen) utlöser en sann konspiration (t.ex. invasionen av Irak).

En annan kritik som jag skulle vilja ge de ännu existerande taxonomierna involverar en omvärdering av kausaliteten, vilket är mer passande inom psykologins och filosofins provinser. De flesta taxonomierna för konspirationstänkande är baserade på den logik som de flesta underrättelsetjänster använder när de sprider desinformation, behandlar falskhet och fiktion som påtryckningsmedel för inflytande, samt förvirring som kan försätta massorna i maktlöshet, vilket gör dem sårbara för nya övertygelser och till och med nya regeringar.

Men den här uppifrån-och-ner-approachen tar inte hänsyn till att de dominerande konspirationsteorierna i Amerika idag utvecklas från botten och upp, komplotter som inte har skapats bakom underrättelsetjänsternas stängda dörrar, utan på det öppna Internet av privata medborgare, av människor.

Sammanfattningsvis inpräglar inte konspirationsteorier maktlöshet, så mycket som de är tecken och symtom på maktlöshet i sig.

Detta leder oss till de andra taxonomierna, som klassificerar konspirationer, inte p.g.a. deras innehåll eller avsikt, utan av den längtan som får oss att prenumerera på dem. Notera, speciellt, den systematiska rättfärdighetens epistemiska / existentiella / sociala triad av system-rättfärdiggörelse: Tron på en konspiration betraktas som ”epistemisk” om den längtan som ligger bakom tron ​​är att komma till ”sanningen” för dess egen skull; tro på en konspiration betraktas som ”existentiell” om lusten ​​bakom tron ​​är att känna sig trygg och säker, under andras kontroll; medan tron ​​på en konspiration betraktas som ”social” om längtan ​​bakom tron ​​är att utveckla en positiv självbild eller en känsla av tillhörighet till en grupp.

Utifrån, inifrån, uppifrån, underifrån, bortom … händelser, system, superkonspirationer … ytliga och djupa heuristiskt … allt detta är försök att lägga ut kursen för en ny typ av politik som också är en ny typ av identitet, ett sammanflöde av politik och identitet som genomsyrar alla aspekter av vårt samtida liv. Slutligen är den enda verkligt ärliga taxonomiska approachen på konspirationstänkande som jag kan hitta på något som liknar en inversion: idén att konspirationsteorier i sig själva är en taxonomi, en metod genom vilken speciellt demokratier delar upp sig själva i partier och klaner, en typologi genom vilken människor, som saknar definitiva eller tillfredsställande narrativ som medborgare, förklarar inför sig själva sin berövade rösträtt, sin maktlöshet, och t.o.m. sin brist på vilja.


Prenumerera gärna bloggen om du inte redan gör det! Ev. känslor av tacksamhet för mitt nedlagda arbete kan visas på flera olika vis. Välj själv hur du vill göra det!

Annons

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s