Paul Craig Roberts – Så orkestrerades Covid-”pandemin”

Här följer en översättning av artikeln How the Covid “Pandemic” Was Orchestrated, av den berömde journalisten Paul Craig Roberts, detta eftersom jag anser att den är mycket viktig för både vetenskapens framtida trovärdighet och för framtidens generationer.

Jag motiveras dessutom av min känsla av ansvar, eftersom jag är den drivande kraften i Vetenskapliga partiet och Valsamverkanspartiet, vilka ämnar vill byta ut de korrumperade politiker och presstituerade som helt tydligt inte klarar av sitt uppdrag att rapportera objektivt. Jag berättar lite mer om Roberts bakgrund efter hans artikel.

Har dessutom valt att skriva ut olika medicinska förkortningar kommaterat flitigare och har dessutom angett Roberts källhänvisningar, så att tydligheten ökar och det blir lättare att finna uppgifter för de som har intresse av fördjupning. Mina tolkningar och förtydliganden av vissa begrepp som Roberts använder finns inom [hakparenteser].

Lars Bern har tidigare översatt artikeln, så jag har utgått från den och i min mening förbättrat översättningen på ett flertal ställen. Jag har även översatt Roberts uppdateringar som han lagt i inledningen av sin artikel.


Bilkd på Covid-19 vaccinering

Så orkestrerades Covid-”pandemin”

15 juli, 2021
Av Paul Craig Roberts

UPPDATERING:

Kom ihåg att Covid-vaccinationen skyddar dig

VAERS-data, som offentliggjordes idag av CDC, visade totalt 463’457 rapporter om biverkningar från alla åldersgrupper efter COVID-vacciner, inklusive 10’991 dödsfall och 48’385 allvarliga skador mellan den 14 december 2020 och 9 juli 2021. VAERS rapporterar att covid-dödsfall ökade med 2’000 i USA den senaste veckan. Kom ihåg att VAERS i bästa fall fångar upp 10% av vaccindödsfall och negativa effekter.

https://childrenshealthdefense.org/defender/vaers-deaths-injuries-reported-cdc-covid-vaccines-moderna-pregnant-women/?itm_term=home

Samtidigt med denna CDC-publicering så framhöll den psykiskt utvecklingsstörde chefen för CDC, vitt och brett, att mördarvaccinet är ditt säkra skydd.

https://sputniknews.com/us/202107161083401316-pandemic-of-the-unvaccinated-cdc-chief-says-97-of-us-hospitalizations-didnt-get-covid-19-shots/ 

UPPDATERING: 17 Juli, 2021

Uppdatering:

Över tid har malaria utvecklat viss resistens mot Hydroxiklorokin, och en alternativ behandling är den nuvarande rekommendationen. Emellertid så har Malarians motståndskraft mot Hydroxiklorokin dock inte resulterat i en fullständig övergång till artemisinin-baserade kombinationsbehandlingar. ”Hydroxiklorokin-användning har fortsatt i många år efter bytet av nationell politik för behandling av P.f.” P.f. står för Plasmodium falciparum malariahttps://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3820326/

Studien drar slutsatsen: ”Den spatiala trenden med minskad Hydroxiklorokin-användning i afrikanska länder efter politisk förändring illustreras i figur S6. Det finns länder i Öst- och Västafrika med långsam och snabb minskning av Hydroxiklorokin-användning, d.v.s. det finns inget uppenbart spatialt mönster i minskningen av Hydroxiklorokin-användningen. ”

Hydroxiklorokin har framhärdat eftersom ersättningsterapin (Artemisinin) kostar 25 gånger mer: I Afrika rekommenderar endast en handfull länder med P. vivax Hydroxiklorokin. ” Emellertid har Hydroxiklorokin-användningen kvarstått i många år efter policyändringen. Studier har visat att mellan 40% och 60% av dem som söker behandling av feber i malaria-endemiska länder får tillgång till läkemedel i den privata sektorn, där Hydroxiklorokin och Sulfadoxine-pyrimethamine (en tidigare Hydroxiklorokin-ersättning) är upp till 25 gånger billigare än en Artemisinin. I själva verket var denna prisskillnad en primär motivation för bildandet av Affordable Medicines Facility — malaria (AMFm), ett program som är utformat för att hantera denna ojämlikhet. Trots behandlingsriktlinjer som rekommenderar Artemisinin så är Sulfadoxine-pyrimethamine och Hydroxiklorokin fortfarande registrerade i många länder, och eftersom de är behöriga att röra sig genom marknaden så är de mycket tillgängliga. ”

Som ett malaria-preventiv kan de artemisinin-baserade terapierna ha liknande egenskaper som Hydroxiklorokin och därigenom ge liknande skydd mot Covid som Hydroxiklorokin.

Faktum kvarstår att enligt Världshälsoorganisationen [WHO] så har Tanzania under hela Covid -pandemin endast haft 509 fall och 21 dödsfall som tillskrivs Covid. Tanzanias befolkning är nästan 60’000’000, vilket innebär att Covid är ett obefintligt problem för Tanzania.

Korrigering: Jag säger att alla Covid -vacciner är mRNA -teknik och har samma problem. Faktum är att det jag borde ha skrivit är att det finns mRNA -vacciner och vektorvacciner och att båda fungerar genom att leverera Spikproteinet. Därför har de alla samma problem.

 

Så orkestrerades Covid-”pandemin”

Allt du bör veta om Covid

Viruset är på riktigt. Det är en fara för människor med dåligt immunförsvar och för dem med samsjuklighet. Människor i alla åldrar kan ha nedsatt immunförsvar och allvarliga sjukdomar. Emellertid är immun- och hälsoproblem mer förknippade med de äldre, eftersom de har haft en livstid att sysselsätta sig med dåliga vanor och ett icke-hälsosamt liv. De allra flesta av dem, vars dödsfall tillskrevs Covid, hade samsjuklighet.

Trots det hade de äldre som drabbades av Covid fortfarande en hög överlevnad på cirka 95 procent. Alla andra hade 98 eller 99 procents överlevnadsgrad. Det är omöjligt att ha exakta siffror eftersom datan är skev för att maximera Covid-dödsfall. Sjukhus fick ekonomiska incitament att rapportera alla dödsfall som Covid-dödsfall så länge personen hade Covid eller ett positivt PCR-test. Enligt uppgift var en person som dog i en motorcykelolycka listad som en Covid-död eftersom han hade ett positivt PCR-test. https://www.beckershospitalreview.com/data-analytics/florida-covid-19-fatalities-data-included-man-who-died-in-motorcycle-accident.html

Den verkliga frågan är om de personer som enligt uppgift hade Covid dog av det, eller på grund av bristen på behandling eller felbehandling. Inledningsvis sattes inlagda Covid-patienter i respiratorer, och dödades av respiratorerna, tills en läkare kom på att andningsproblemet hade en annan orsak än vad de antog och utfärdade en varning. Andra Covid-dödsfall berodde på bristen på behandling.

Kom ihåg att antagandet var att det inte fanns några behandlingar, följaktligen emfasen på att utveckla ett vaccin, men det fanns två mycket framgångsrika, säkra och billiga behandlingar baserade på Hydroxiklorokin och Ivermectin. Dessa behandlingar stod i vägen för akut-tillståndet, att använda otestade och ej godkända vacciner, och demoniserades för Big Pharma-vaccinvinsters skull. Så om du hade Covid, skickade de hem dig obehandlad, tills du blev så dålig att du var tvungen att läggas in på sjukhus, och sedan dödade de dig med respiratorer.

Med andra ord vet vi inte riktigt om någon har dött av Covid i sig självt.

Om du vill bry dig om att förstå vilket totalt misslyckande helheten av världens hälsomyndigheter har utgjort i hanteringen av ”Covid-pandemin” och inser att det i malariaangripna afrikanska länder inte finns någon Covid, inga masker, inga nedstängningar. Varför är det så? Svaret är att i malariainfekterade länder så tar människor ett Hydroxiklorokin-piller i veckan.

Reflektera till exempel över Tanzania. Hela Tanzanias befolkning – 59’734’218 personer – anses vara i riskzonen för malaria, med 93% av befolkningen som bor i områden med malariaöverföring. Följaktligen tar befolkningen Hydroxiklorokin en gång i veckan som ett förebyggande medel mot malaria. Hydroxiklorokin är också ett profylax och ett botemedel mot Covid. I hela Tanzania under perioden 3 januari 2020 till 14 juli 2021 rapporterades bara 509 fall av Covid och 21 dödsfall. Nästan allt inträffade i april 2020.  https://covid19.who.int/region/afro/country/tz

Eftersom Covid-testet är opålitligt och känt för att producera falska positiva resultat, och eftersom varje som dör som har ett positivt test får sin död rapporterad som ett Covid-dödsfall, vet vi faktiskt inte om det finns ett enda fall, eller ett enda dödsfall, från Covid i Tanzania.

Covid-fallstalen var kraftigt uppblåsta av PCR-testet. Vi förstår nu att vid det höga talet av cykler med vilka testerna körs producerar ett falsk positiv tal så högt som 97 procent. Många och kanske de flesta av de milda fallen, samt fallen utan symtom, var inte riktiga Covid-infektioner. Jag har inte sett någon förklaring på varför testet har körts med ett cykeltal som är känd för att ogiltigförklara testet. Frågan kvarstår om det gjordes med avsikt att skapa rädsla samt till stödet av ett experimentellt och otestat vaccin.

När det medicinska etablissemanget säger att vaccinet är säkert, så vet de inte det, eftersom det är ett otestat vaccin som används i på nöd-basis. Faktium är att vaccinet nu testas på världens befolkning. Covid-sprutan kallas för vaccin, men i verkligheten är det teknologi-baserat och verkar fungera likt ett operativsystem. Normalt är vacciner gjorda av dött eller levande virus. Covid-vaccinet är inte det.

Ser man på, vi har lärt oss att vaccinet inte är säkert för ett stort antal människor, särskilt de yngre som inte är hotade av själva viruset. Vissa länder har övergett användningen av några av vaccinerna på grund av blodproppar. Till exempel har den danska hälsomyndigheten slopat användningen av vacciner från Johnson & Johnson och AstraZeneca på grund av deras koppling till blodproppar. https://www.globalresearch.ca/denmark-ditches-jj-covid-vaccine-says-benefits-do-not-outweigh-risk-blood-clots/5744314

Hälsomyndigheter utfärdar nya varningar på grund av hjärtinflammationsproblem och Guillain-Barre-autoimmuna sjukdomar. https://www.globalresearch.ca/fda-add-warning-jj-vaccine-serious-rare-autoimmune-disorder/5749999

https://www.axios.com/jj-vaccine-fda-warning-guillain-barre-408bb913-1d78-4096-acdc-7114186c0d75.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_axiosvitals&stream=top

Framstående forskare kräver ett stopp för Covid-vaccination. https://www.globalresearch.ca/halt-covid-vaccine-prominent-scientist-tells-cdc/5744828 

Det är viktigt att förstå att eftersom alla vacciner är baserade på samma minnes-RNA-teknik så har de alla samma problem. De medicinska byråkraterna har ännu inte erkänt detta, men detta är ett faktum.

Folkhälsomyndigheter, som har drivit på att ge nödgodkännande till vaccinerna, låtsas att de negativa effekterna, som de nu varnar för, är ”sällsynta”. Men dessa effekter är inte sällsynta. Vi har nu rapporter om att vaccinet, för alla utom äldre, kan vara farligare än Covid. https://www.paulcraigroberts.org/2021/07/13/17503-dead-1-7-million-injured-50-serious-reported-in-european-unions-database-of-adverse-drug-reactions-for-covid-19-shots/

Se även: https://www.globalresearch.ca/worst-side-effect-ever-heart-inflammation-happening-world-due-blood-clotting-caused-covid-19-vaccines/5749988

En ny variant, Delta, har dykt upp, eller påstås ha dykt upp, och används för att förnya rädslan och skrämma flocken av de ovaccinerade till vaccination. Myndigheter och presstituerade shills [journalister som vilseleder mot betalning] gör Delta-varianten till något viktigt, trots faktumet att det hittills inte har resulterat i den allvarliga sjukdom och död som associeras med Covid. Vi får höra att vaccinet skyddar mot Delta-varianten också, men Big Pharma blåser trumpeten för ett boostervaccin, som hittills inte godkänts av Big Pharmas folkhälsopartners vid NIH, CDC och FDA.

Det finns frågor om huruvida Delta-varianten, om den verkligen existerar, är en mutation, eller en konsekvens av själva vaccinet, eller bara influensan, vilken, som ni vet, har försvunnit, vilket får vissa att dra slutsatsen att Covid bara är influensan. Vi kan inte göra några framsteg, när det gäller att ta reda på och utvärdera den verkliga situationen, eftersom den offentliga debatten, t.o.m. bland forskare, är blockerad. Forskare och sjukvårdspersonal, vars undersökningsresultat skiljer sig från den officiella berättelsen, censureras och deplatformeras.

Det finns rapporter om att av de 146’000 rapporterade fallen av Delta-varianten i Storbritannien så är 50 procent av dem som sägs vara smittade vaccinerade personer. https://www.globalresearch.ca/half-all-covid-variant-deaths-occurring-people-already-vaccinated/5749904 Rapporter, som den här, som ligger utanför berättelsen, förblir utanför och är inte en del av nyheterna.

Det finns inte bara rapporter om att vaccinet inte skyddar er, det finns trovärdiga rapporter om att vaccinet skadar er. Den brittiska motsvarigheten till det amerikanska VAERS, Vaccine Adverse Event Reporting System, är gula kortets system som drivs av Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA). Forskare vid Evidensbaserade Läkemedelskonsultföretaget (EbMC) har kommit fram till att vaccinerna mot coronaviruset (COVID-19) är ”osäkra för människor” baserat på rapporter om biverkningar. Forskargruppens chef, Dr. Tess Lawrie, beskrev forskningsresultatet så här: ”Omfattningen av sjuklighet är slående, vilket innebär många incidenter och vad som uppgår till ett stort antal sjuka.” https://www.globalresearch.ca/uk-research-group-coronavirus-vaccine-unsafe-humans-due-adverse-events/5749913

Mike Whitney, som sammanfattar evidensen, noterar att spikproteinet i själva ”vaccinet” i sig självt är ett dödligt patogen. https://www.globalresearch.ca/the-killer-in-the-bloodstream-the-spike-protein/5747572

Tony Fauci, Big Pharma och de presstituerade [journalister som vilseleder mot ersättning] hjärntvättar allmänheten med att dessa skeptiker är foliehattar som behöver stängas ned. Så många framstående oberoende forskare och medicinska forskargrupper har deplatformerats, för att de påstås sprida desinformation om att anklagelserna mot dem inte är trovärdiga. Varje forskare och doktor, utom de som är associerade med Big Pharma, kan inte ha fel.

För att sammanfatta denna poäng: den påstådda ”pandemin” skapades av ett test som producerar falska positiva, vilket kraftigt överdriver infektionstalen. Dödsfallen skapades genom felaktig behandling, frånvaro av behandling, och genom att räkna alla dödsfall som Covid-dödsfall.

Rädslan, som avsiktligt överreklamerades, användes för att få godtrogna och rädda människor att acceptera icke godkända ”vacciner” som visar sig vara lika farliga eller farligare än Covid-viruset.

Den allvarliga situationen kan inte rättas till, eftersom Big Pharma och dess associerade hälsomyndigheter, anlitade forskare, indoktrinerad medicinsk personal och presstituerade [journalister som vilseleder mot ersättning] inte kommer att tillåta något ifrågasättande av berättelsen.

Till exempel obduceras inte vaccinrelaterade dödsfall, för att förhindra att dödsorsaken identifieras som vaccinet, samt för att förhindra kunskap om hur vaccinet angriper människokroppen. https://www.globalresearch.ca/post-covid-vaccine-deaths-not-being-autopsied-why/5749994  Ser man på, berättelsen, trots VAERS- och Yellow Card-data, erkänner inte vaccinrelaterade dödsfall, förutom som ”mycket sällsynta”. Genom att ignorera det växande berget av evidens, kan Fauci, CDC, FDA och mediehororna upprätthålla fiktionen att vaccinerna gör mer nytta än skada. Notera att, även om detta påstående var sant, så är det ett mycket svagt argument. Det är ett påstående att det är OK att utsätta vissa människor för fara så länge du räddar fler.

Ett sådant svagt argument kan inte användas för att motivera tvångsvaccinering, eller som  påtryckning för att acceptera vaccinering. CNN:s presstitutierade [journalister som vilseleder mot ersättning] har en egen ”medicinsk analytiker”, Dr. Jonathan Reiner, på TV som förklarar att det är dags att tvångsvaccinera alla amerikaner mot coronavirus. https://www.globalresearch.ca/video-cnn-doctor-says-time-start-mandating-covid-vaccines/5749996

Den franske presidenten Macron inför ett program med tvingande vaccinateringar och vaccinpass. https://www.rt.com/news/529029-france-vaccine-passports-macron/

De nuvarande innehavaren av Vita huset vill att agenter ska skickas från dörr till dörr för att vaccinera alla amerikaner.

Varför dessa totalitära åtgärder för ett virus som ackumulerade evidens antyder är mindre farligt än vaccinet? Vad är på gång här? Hur kan kvinnor ha rättigheter över sina egna kroppar och tvingas bli vaccinerade? Är massvaccinering följt av boostersprutor för oändliga ”varianter” ett sätt att garantera Big Pharma-vinster för alltid? Är syftet med obligatorisk vaccinering, nedstängningar och masker att få ett slut på den individuella autonomin? Är syftet att bland oss skapa epedemier, vilka eliten använder för att överta all makt? Är det befolkningskontroll? Eller handlar det om att koppla upp oss som en kontrollnod på kontrollnätet?  https://www.globalresearch.ca/mrna-covid-vaccine-not-vaccine/5734464 

Varför dessa åtgärder när botemedlen Hydroxiklorokin och Ivermectin finns tillgängliga, när dödsfall och hävdade fall av Covid var överdrivna för att öka rädslan?

Varför tystas forskare och sjukvårdspersonal som har en annan åsikt?

Hela ”pandemin” har genomförts utanför sfären av evidens. Detta borde säga dig att det är väldigt mycket fel med berättelsen.

NU KOMMER VI TILL KRUXET I FRÅGAN

Efter att ha förstått informationen i min artikel så är ni medvetna om att ni har manipulerats till eftergivenhet inför en hemlig agenda. Ni är nu beredda att konfronteras med kraftfulla och bindande dokumenterade evidens, som presenteras av Dr. David Martin, om att Covid släpptes lös avsiktligt, men inte som en läcka från ett labb eller ett naturligt virus från fladdermöss.

Denna aspekt av historien är den mest störande av alla. Covid-viruset skapades i Amerika och patenterades 2002. NIH och US Armed Services var med på patentet:  https://odysee.com/@vaccines-covid-nwo:3/JgxEMA02opvp:6 Vid 9-10 minutersmarkeringen i programmet: “We (US) made SARS and we patented it on April 19 2002.”

Alla delar av Covid patenterades i 73 patent före utbrottet av den påstådda pandemin, det vill säga, före erkänd medvetenhet om viruset.

Gå till 29-30 minuters punkten och lyssna på citatet: ”Vi måste öka allmänhetens förståelse för behovet av medicinska motåtgärder såsom ett allomfattande-coronavirus-vaccin. En viktig drivkraft är media, och nationalekonomin kommer att följa överreklamationen. Vi måste använda den överreklamationen till vår fördel för att komma till de verkliga frågorna. Investerare kommer att reagera om de ser vinst i slutet av processen.” Detta sades av mannen vars funktionsförstärknings-forskning på coronavirus finansierades av Fauci vid NIH.

Notera också att UNC, NIAID och Moderna började göra ”spikproteinvaccin” före pandemins utbrott.

Den dokumenterade informationen i denna videointervju gör det tydligt att Covid säpptes ut avsiktligt och betjänar agendor som står i stridsformation mot folkhälsa och medborgarnas frihet. https://odysee.com/@vaccines-covid-nwo:3/JgxEMA02opvp:6

factcheck.org tar avstånd från Dr. Martins uttalanden. Men webbsidor för faktakontroll är inte pålitliga.

När webbsidor för faktakontroll hävdar att de kontrollerar fakta, så menar de att de kontrollerar om uttalanden överensstämmer med den etablerade berättelsen. Om uttalandena motsäger eller tar strid med den officiella berättelsen, så döms uttalandena ut som felaktiga eller konspirationsteorier.

Med andra ord beror måttstocken, för huruvida ett uttalande är korrekt, på om det överensstämmer med den existerande berättelsen.

Faktagranskare kontrollerar aldrig den officiella berättelsen.

Detta innebär att faktagranskare bara är upprätthållare av berättelsen.

Dr. Martins tolkning och presentation, av de 73 patent på Covid som togs av amerikanska myndigheter och läkemedelsföretag långt före Covid-utbrottet (eller frisläppandet), kan vara felaktig. Detta måste dock bestämmas genom offentlig debatt av oberoende experter, inte av berättelsens torpeder.


[Roberts länkar till, samt kör skripts från, plattformar som avråds av hackern bakom GNU, Richard Stallman, så jag tar inte med dem här.]


Doktor Paul Craig Roberts var biträdande redaktör och kolumnist för den välkända The Wall Street Journal www.wsj.com. Här några poster som involverar Wallstreet Journal. Här ex. i New York Times om galenskapen med frihandel. År 1993 rankades Forbes Media Guide Paul som en av de sju toppjournalisterna i USA. President Ronald Reagan utsåg Roberts till biträdande finansminister för ekonomisk politik. Paul Craig Roberts egen beskrivning. Svenska Wikipedia om Paul Craig Roberts. Engelska Wikipedia om Paul Craig Roberts.

Annons

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s