Covid-19 – Terrorism & Biologisk krigföring – Dr. David E. Martin berättar om sin syn på konspirationen bakom Coronaviruset

Monopolkapitalismen blir alltmer ”intressant”, även om jag aldrig kunde tro att det skulle gå så här långt, eftersom risken för de inblandade är väldigt uppenbar, d.v.s. livstidsdomar, dödsstraff, eller helt vanlig lynchning av de som har drabbats.

Fotografier och namn på Covid-orkestern
De som har orkestrerat Covid-attacken, enligt Dr. David E. Martin

· Mukesh D. Ambani, Chairman, Reliance Industries
· Peter Brabeck-Letmathe, Vice-Chairman of the Board of Trustees WEF
· Mark Carney, UN Special Envoy for Climate Action
· Chrystia Freeland, Deputy Prime Minister and Minister of Finance, Canada
· Kristalina Georgieva, Managing Director of the IMF
· Queen Rania of Jordan
· David M. Rubenstein, Co-Founder and Executive Chairman, Carlyle Group
· Klaus Schwab, Founder and Executive Chairman, WEF
· Marc Benioff, Chair and Chief Executive Officer, Salesforce
· Thomas Buberl, CEO, AXA
· Laurence Fink, Chairman & CEO, BlackRock
· Orit Gadiesh, Chairman, Bain & Company
· Fabiola Gianotti, Director General, CERN
· L. Rafael Reif, President of MIT
· Mark Schneider, CEO, Nestlé
· Tharman Shanmugaratnam, Defense Minister, Singapore
· Robert Mercer, Renaissance Fund
· Larry Page, Google
· Al Gore, Environmentalist
· Angel Gurría, Secretary General OECD
· Paula Ingabire, Minister of Information Communication Technology, Rwanda
· Yo-Yo Ma, Cellist
· Luis Alberto Moreno, WEF
· Jim Hagemann Snabe, Chairman of Siemens and of Maersk
· Feike Sijbesma, Philco
· Zhu Min, Deputy Managing Director, IMF
· Mark Zuckerberg, Facebook/Meta
· Bill Gates, Microsoft
· Herman Gref, CEO, Sberbank
· André Hoffmann, Vice-Chairman Hoffman-La Roche
· Christine Lagarde, President, European Central Bank
· Peter Maurer, President, Red Cross
· Patrice Motsepe, Chairman, African Rainbow Minerals
· Julie Sweet, CEO, Accenture
· Heizo Takenaka, Economist
· Dustin Moskovitz, Open Philanthropy
Source: https://www.algora.com/Algora_blog/2021/11/20/dr-david-martin-who-they-are-the-names-and-faces

De har ju inte heller varit ensamma i genomförandet. Lydiga människor under deras ledarskap har villigt lytt order, likt några slags koncentrationslägerkommendanter och riskerar givetvis också straff.

Bild på Dr David Martin
Dr. David E. Martin

Dr. David E. Martin, som arbetar med patentansökningar i USA, menar att under 90-talet försökte Pfizer forska, utveckla och patentera ett coronavirusvaccin.

Jag har i denna bloggpost utgått från de föreläsningar och de textdokument som Dr. David E. Martin har låtit ge ut, vilka Öystein Rönne har låtit snabböversätta till Svenska och vilka jag anser mig ha förbättrat på olika vis så att de ska bli lättare att läsa och förstå.

Jag påstår alltså INTE att denna bloggpost är någon absolut sanning eller ens korrekt översatt från Dr. David E. Martin, eller att företag och individer som namnges är skyldiga. Det får naturligtvis avgöras av dig som läsare och ev. i domstolar.

För att du som läsare ska veta vad Dr. David E. Martin säger, med större säkerhet, så hänvisar jag till hans egna föreläsningar och dokument! Detta är alltså min tolkning.

Motivation att släppa dessa dokument nu verkar, enligt Dr. David E. Martin, vara att de länder, företag och individer som han nämner t.o.m. vill ge sig på barnen med det s.k. ”vaccin”, som han uppfattar som ett ”biovapen” och ”terrorism”, enligt de lagar han hänvisar till.

Anledningen till benämningarna ”biovapen” och ”terrorism” är, enligt Dr. David E. Martin, att de som ligger bakom detta vill skada amerikanska medborgare och att han vill se en rättsprocess mot dem.

Pfizers första patentansökan som specifikt erkänner spikproteinet som immunologiskt mål för vacciner lämnades in den 14 november 1990 (U.S. Patent 6,372,224), enligt Dr. David E. Martin. Med fokus på svin-och hund-gastroenterit så visade inte dessa ansträngningar någon kommersiell möjlighet till vinst och patentet övergavs i april 2000, menar Dr. David E. Martin.

(Gastroenterit kallas även mag- och tarmkatarr eller mag- och tarminflammation, i dagligt tal även magsjuka, maginfluensa eller kräksjuka, samt orsakas av en inflammation (en s.k. ”-it”) som drabbar mag- och tarmkanalen, både magsäcken (”gastro”-) och tunntarmen (”entero”-), vilket resulterar i en kombination av diarré, kräkningar och buksmärtor. Även om sjukdomen inte har någon koppling till influensa, så har den också kallats maginfluensa.)

Under tvångsmässig vaccin-besatthet av Dr. Anthony Fauci så finansierade USA:s nationella institut för allergi- och infektionssjukdomar (NIAID) professor Ralph Baric vid University of North Carolina Chapel Hill, under samma period, enligt Dr. David E. Martin. Detta program, som var utformat för att skapa ett kommersiellt vapen av ett naturligt förekommande toxin, är början på den kriminella konspirationen och bryter mot 18 USC § 175, 15 USC § 1-3 och 15 USC § 8, menar Dr. David E. Martin.

Dr. Barics expertkompetens anses vara att förstå hur man ändrar komponenter i coronaviruset i samband med kardiomyopati, enligt Dr. David E. Martin.

(Kardiomyopati, är en samlingsbeteckning för sjukdomar i hjärtmuskeln. Dessa sjukdomar gör det svårt för hjärtat att pumpa blod och kan därför orsaka hjärtsvikt.)

NIAID Grants AI 23946 och GM63228 (vilket ledde till patent U.S. 7,279,327 ”Metoder för att producera rekombinant coronavirus”) var NIH:s första s.k. ”Gain-of-Function”-projekt, ett projekt där Dr. Baric skapade en ”infektiös, replikeringsdefekt” klon av rekombinerat coronavirus.

Detta arbete definierade tydligt ett sätt att göra en naturlig patogen mer skadlig för människor, genom att manipulera spikprotein och andra receptormål, enligt Dr. David E. Martin. Ett år efter att ha lämnat in ett patent på denna förbättrade funktion hos Covidviruset så upplevde världen det första utbrottet av SARS (svår akut respiratorisk sjukdom).

Under sken av att reagera till ett ”folkhälsonödläge” så lämnade CDC (d.v.s. USA:s folkhälsomyndighet) en patentansökan på genomet av SARS-CoV, den 25 April 2003. För att få åtkomst till, samt manipulations-möjlighet av, arvsmassa-data (som kom från Kina, vilket gjorde ett ”uppfinningsanspråk” från en amerikansk entitet olaglig, eftersom det kränker 35 USCng 35 USC §101, 103) vilket betyder att Dr. Baric, Dr. Fauci och CDC bröt mot 18 USC § 175 (vilket är en grov förbrytelse, enligt Dr. David E. Martin).

Ett år tidigare hade Dr. Baric och hans team redan lämnat in ett patogen-patent, vilket CDC helt tydligt hävdade som nytt 2003. Tre dagar efter att ha lämnat in ett patent på arvsmassan så lämnade det NIH-finansierade Sequoia Pharmaceuticals in ett patent för vaccinet mot samma virus-arvsmassa, enligt Dr. David E. Martin. Otroligt snabb vaccinutveckling.

Samtidigt, i strid med 15 USC § 19, så utsågs Dr. Anthony Fauci, till en styrelseposition i Bill and Melinda Gates Foundation (en konkurrent inom vaccintillverkning) och därmed började de sammankopplade direktörerna sin olagliga kartell, enligt Dr. David E. Martin.

Enligt Dr. David E. Martin så fick Dr. Ralph Baric miljontals dollar från amerikanska federala agenturer, samt satt med i WHO:s internationella kommitté för Virustaxonomi (ICTV), samt satt med i en studiegrupp för coronavirus (CSG). I denna position, var Dr. Ralph Baric ansvarig för att bestämma ”ovanligheten/nyheten” hos virus-arter, samt drog direkt personlig nytta av att fastslå ”ovanligheten/nyheten” i virus-kloner, i form av nya forskningsfinansieringstillstånd och tillhörande patentering och kommersiellt samarbete, enligt Dr. David E. Martin.

Tillsammans med CDC, NIAID, WHO, akademiska och kommersiella parter (inklusive Johnson & Johnson; Sanofi och flera av deras coronaviruspatent-holdingbolag inom bioteknik; Moderna; Pfizer; Merck; BioNTech; AstraZeneca; Janssen; Ridgeback; Gilead (Dr. Barics alter ego); Sherlock Biosciences; och andra) utgjorde de en kraftfull grupp av intressen, vilket är ett ”sammankopplat direktorat” enligt amerikanska konkurrenslagar. Dessutom har de flesta av dessa entiteter, inklusive den federala regeringens entiteter, kränkt 35 USC § 200-206 genom att inte lämna upplysning om den federala regeringens intresse av de föreslagna läkemedlen, enligt Dr. David E. Martin.

Covid-kaparna

Dr. David E. Martin noterar att dessa enheter var anslutna till WHO:s globala beredskapsövervakningsnämnd (GPMB), vars medlemmar var instrumentella för den öppna filantropiskt finansierade globala coronapandemins skrivbordsövning ”EVENT 201” i oktober 2019. Detta event, som finansierades av huvudinvesteraren i Sherlock Biosciences (mottagare av SARS CoV-2 EUA för CRISPR-teknik) och den sammankopplade finansieringspartnern Bill och Melinda Gates Foundation, gav via GPMB fullmakt till denna globala beredskapsövning för andningssjukdomar, som skulle ha avslutats innan september 2020, med avsikten att göra oss uppmärksamma på att förutse ett ”epidemiskt” scenario.

Dr. David E. Martin noterar att han själv (och ev. flera kollegor med honom) fruktade att de skulle kunna få se ett sådant scenario komma från Wuhan eller Guangdong i Kina, norra Italien, Seattle, New York, eller kombination därav, eftersom Dr. Zhengli Shi och Dr. Baric arbetade på en zoonotisk överföring av coronavirus-identifierad överlappande mutationer i coronavirus hos fladdermus-populationer som fanns i dessa områden.

År 2005 var DARPA och MITRE värdar för en konferens där det amerikanska försvarsdepartementets avsikter var mycket tydliga. I en presentation med fokus på ”Syntetisk bio-hackning av coronavirus: Teknologier för att möjliggöra Biologisk krigföring” presenterade Dr. Baric formbarheten hos coronavirusen som ett biologiskt krigsmedel.

Enligt Dr. David E. Martin så har Dr. Baric och USA:s försvarsdepartement spenderat över $ 45 miljoner på att bryta mot 18 USC § 175 och påbörja den icke-konkurrensutsatta marknadstilldelningen (som bryter mot 15 USC § 8), samt förstärkt Coronavirusets farlighet och dess chimära derivat, vilket jag tolkar som närliggande varianter, vilka också saknar patenterbar höjd.

Fr.o.m. 2011 fram till den påstådda pandemin har Dr. Fauci rutinmässigt beklagat sig över otillräcklig offentlig finansiering av sina vaccinprogram och allmänhetens allmänna ovilja att ge efter för hans insisterande på att alla MÅSTE vaccineras mot influensa, enligt Dr. David E. Martin.

Trots upprepade anslag för att främja vaccinberoendet har Dr. Anthony Faucis ansträngningar till stor del misslyckats. NIAID (under Dr. Anthony Fauci direkta tillstånd) uppmuntrade UNC Chapel och Dr. Barics labb att ignorera moratoriet mot funktionsförstärkningen av farliga virus i ett brev daterat den 21 oktober 2014. Vid den tiden var doktorerna Fauci, Baric och Peter Daszak från EcoHealthAlliance i besittning av en extremt farlig kinesisk patogen som identifierades ett år tidigare i Wuhan, enligt Dr. David E. Martin.

Bild på organisationers namn och logotyper

Medan många olagliga handlingar begicks av konspiratörerna fram till 2015, tillkännagavs det inhemska terrorism-programmet (i strid med 18 USC § 2339) av det NIAID-finansierade Daszak vid National Academy of Sciences. Här tillkännagav han vad som skulle bli det inhemska och globala terrorismevenemanget märkt COVID-19, enligt Dr. David E. Martin och citerar Daszak:

”… Tills en infektionssjukdomskris är mycket verklig, närvarande, och vid ett nöd-tröskelvärde ignoreras, så ignoreras den ofta till stor del. För att upprätthålla finansieringsbasen efter krisen, sade han, måste vi öka allmänhetens förståelse för behovet av MCM:s som pan-influensa- eller pan-coronavirus-vaccin. En nyckel-drivkraft är medierna, och ekonomin följer hajpen. Vi måste använda denna hajp till vår fördel för att komma till de verkliga frågorna. Investerare kommer att reagera om de ser vinst i slutet av processen, sade Daszak.”

Det är inte förvånande att NIAID:s finansiering ett år senare betalade sig genom Dr. Barics labb, som meddelade att den Wuhan-härledda patogenen var ”redo för mänskligt uppdykande”, menar Dr. David E. Martin.

Bild på de konspirerande Covid-staterna

Med vetskap om att USA:s hälso- och socialdepartement (genom CDC, NIH, NIAID och deras finansierade laboratorier och kommersiella partners) hade patent på varje föreslaget element av medicinska motåtgärder och deras finansiering så konspirerade Dr. Fauci, Dr. Gao (Kinas hälso- och socialdepartement) och Dr. Elias (från Bill och Melinda Gates Foundation) för att begå terrordåd mot hela världens befolkning, inklusive mot USA:s medborgare, när de I september 2019 offentliggjorde de följande mandatet i dokumentet En värld i fara:

”Länder, givare och multilaterala institutioner måste vara beredda på det värsta. En snabbt spridande pandemi på grund av en dödlig luftvägspatogen (oavsett om den är naturligt framväxande eller oavsiktligt eller avsiktligt frisläppt) innebär ytterligare beredskapskrav. Givare och multilaterala institutioner måste säkerställa tillräckliga investeringar i utveckling av innovativa vacciner och terapier, ökad tillverkningskapacitet, bredspektrum antivirala medel och lämpliga icke-farmaceutiska interventioner. Alla länder måste utveckla ett system för att omedelbart dela arvsmassa-sekvenser av nya patogener för folkhälsoändamål, tillsammans med medel för att dela begränsade medicinska motåtgärder mellan länder. Framstegsindikatorer senast i september 2020

  • Givare och länder förbinder sig och identifierar tidsfrister för: finansiering och utveckling av ett universellt influensavaccin, antivirala medel med brett spektrum och riktade terapier. WHO och dess medlemsstater utvecklar alternativ för standardförfaranden och tidsfrister för delning av sekvensdata, prover och medicinska motåtgärder för andra patogener än influensa.
  • Givare, länder och multilaterala institutioner utarbetar en flerårig plan och strategi för att stärka FoU-forskningskapaciteten, före och under en epidemi.
  • WHO, FN:s barnfond, Internationella rödakors-och rödahalvmånefederationen, akademiska och andra partner identifierar strategier för att öka kapaciteten och integrationen av samhällsvetenskapliga strategier och forskare i hela beredskaps-/svars-kontinuum.”

Som för att bekräfta nyttan av efterfrågan i september 2019 på ”finansiering och utveckling av” vaccin, samt det påstått slumpartade SARS-CoV-2 utbrottet i december 2019, så började Dr. Anthony Fauci skadeglatt betrakta hur hans förmögenheter för ytterligare finansiering sannolikt förändrades till det bättre. I en intervju i STATi februari 2020 citerades han på följande sätt:

”Uppkomsten av det nya viruset kommer att förändra den siffran, sannolikt avsevärt, sade Fauci ”Jag vet inte hur mycket det kommer bli. Men jag tror att det kommer att generera ett mer ihållande intresse för coronavirus eftersom det är väldigt tydligt att coronavirus kan göra riktigt intressanta saker.”

I november 2019, en månad före det påstådda ”utbrottet” i Wuhan ingick Moderna ett materialöverföringsavtal, förmedlat av vaccinforskningscentret vid NIAID (där UNC Chapel Hill-alumnen Dr. Kizzy Corbett arbetade, för att få tillgång till Dr. Barics Spikprotein-data, för att kuna påbörja vaccinutveckling. I sitt eget skriftliga uttalande från Financial Times hänvisar Corbett till detta avtal som grunden för mRNA-Moderna-vaccinet menar Dr. David E. Martin.

För att slutföra arten av svindleri och kartell-kriminell konspiration, d.v.s. när det var dags att kommersialisera det NIH- och DARPA-ägda spikproteinet och prångla ut det som ett ”vaccin” (i strid med standarden för vacciner i lagstadgad och vetenskaplig tillämpning), så tilldelades Operation Warp Speed-kontraktet till DoD-entreprenörsverksamheten ATI, som var ett dotterbolag till ANSER, påstår Dr. David E. Martin.

I en grafisk framställan, som påminner om kartell-förhören vid bildandet av Clayton Act i början av 1900-talet, presenteras identifieringen av de sammankopplade intressekonflikterna i upphöjd bild.

Bild på Operation warp speed, saxad ur Dr. David E. Martins dokument.

Det är utan förvåning för Dr. David E. Martin att resultatet av denna prisfixeringskonspiration var att berika de konspirerande parterna och skada konsumenterna. Pengarna följde faktiskt hajpen och de använde hajpen för att komma till de verkliga frågorna.

Investerare följer där de ser vinst i slutet av processen. Och riktiga amerikaner dör varje dag eftersom en kriminell organisation utlöste terror som resulterade i  dessa amerikaners död, enligt Dr. David E. Martin.

18 U.S. .C§ 2331 §§ 802 innebär, enligt Dr. David E. Martin, att det rör sig om handlingar av inhemsk terrorism som resulterar i död av medborgare från USA. Pub L. Nr. 107-52 utvidgade definitionen av terrorism till att omfatta ”inhemsk”, i motsats till internationell terrorism, enligt Dr. David E. Martin.

En person ägnar sig åt inhemsk terrorism om han eller hon gör en handling som är ”farlig för människoliv” som är ett brott mot en stats eller Förenta staternas strafflagar, om handlingen verkar vara avsedd att i) skrämma eller tvinga en civilbefolkning; ii) påverka en regerings politik genom hot eller tvång, enligt Dr. David E. Martin.

Varje enskild handling, deklarationen om undantagstillståndet, tillståndet för nödanvändning, de bedrägliga ansiktsmaskerna, företagsnedläggningarna och OSHA-och CMS-vaccin-mandaten är ALLA erkända av konspiratörerna att vara handlingar för att tvinga befolkningen att ta ett vaccin. De tillkännagav det 2015, de förberedde patogenen 2016, och de lade fram terrorkampanjen i september 2019. Och nu profiterar de på amerikanernas död, enligt Dr. David E. Martin.

Om Dr. David E. Martin har rätt så är det inte enbart massmord i USA vi talar om, men massmord i de allra flesta nationerna i hela världen. De som har fått sina nära och kära mördade och skadade har en hel del elaka gäss att plocka och nu är de namngivna av Dr. David E. Martin, eftersom dessa elaka gäss även beslutade sig för att ge sig på barnen. Den som gapar efter mycket mister ofta hela stycket.

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s