Vad tycker egentligen Vladimir Putin om veteexporten från Ukraina?

Detta är en översättning av en intervju 3 juni, vilken har publicerats på The Saker.
https://thesaker.is/vladimir-putin-interview-with-rossiya-tv/

Presidenten svarade på frågor från Pavel Zarubin från TV-kanalen Rossyia 1.

_____________________________________________________________

Pavel Zarubin: Vi har just följt ditt möte med Senegals ledare, som också är Afrikanska unionens nuvarande ledare. Han uttryckte, och faktiskt har många länder under den senaste veckan uttryckt oro, inte så mycket för livsmedelskrisen, utan de är rädda för en storskalig svältkatastrof eftersom världsmarknadspriserna på livsmedel stiger och det gör även olje- och gaspriserna.

Naturligtvis skyller västvärlden också på Ryssland för detta. Hur ser den verkliga situationen ut just nu, hur utvecklas den? Och vad tror du kommer att hända på livsmedels- och energimarknaderna?

Rysslands president Vladimir Putin: Ja, vi ser faktiskt försök att lägga ansvaret på Ryssland för utvecklingen på den globala livsmedelsmarknaden och de växande problemen där. Jag måste säga att detta är ytterligare ett försök att lägga skulden på någon annan. Men varför?

För det första blev situationen på den globala livsmedelsmarknaden inte värre i går eller ens i samband med att Rysslands särskilda militära operation inleddes i Donbass, i Ukraina.

Situationen försämrades i februari 2020 under insatserna för att motverka pandemin av coronaviruset när världsekonomin låg nere och måste återupplivas.

De finansiella och ekonomiska myndigheterna i USA fann av allt att döma inget bättre än att anslå stora summor pengar för att stödja befolkningen och vissa företag och ekonomiska sektorer.

Vi gjorde i allmänhet nästan samma sak, men jag försäkrar er om att vi var mycket noggrannare, och resultaten är uppenbara: vi gjorde detta selektivt och fick de önskade resultaten utan att påverka de makroekonomiska indikatorerna, inklusive en överdriven inflationstillväxt.

Situationen var helt annorlunda i Förenta staterna. Penningmängden i USA ökade med 5 900 miljarder dollar på mindre än två år, från februari 2020 till slutet av 2021 – en aldrig tidigare skådad produktivitet hos penningtryckmaskinerna. Den totala kontantmängden ökade med 38,6 procent.

Uppenbarligen trodde de amerikanska finansmyndigheterna att dollarn var en global valuta, och att den skulle sprida sig som vanligt, som den gjort tidigare år, och att den skulle upplösas i den globala ekonomin, och att USA inte ens skulle känna av det.

Men det hände inte, inte den här gången. Faktum är att anständiga människor – och det finns sådana människor i Förenta staterna – finansministern nyligen sade att de hade gjort ett misstag. Det var alltså ett misstag som begicks av USA:s finansiella och ekonomiska myndigheter – det har inget att göra med Rysslands agerande i Ukraina, det är helt orelaterat.

Och det var det första steget – och ett stort steg – mot den nuvarande ogynnsamma situationen på livsmedelsmarknaden, eftersom livsmedelspriserna för det första omedelbart steg, de ökade. Detta är den första orsaken.

Den andra orsaken var de europeiska ländernas kortsiktiga politik, och framför allt Europeiska kommissionens energipolitik. Vi ser vad som händer där. Personligen anser jag att många politiska aktörer i Förenta staterna och Europa har utnyttjat människors naturliga oro för klimatet och klimatförändringarna och börjat främja den gröna agendan, även inom energisektorn.

Allt verkar bra, förutom de okvalificerade och grundlösa rekommendationerna om vad som måste göras inom energisektorn. Möjligheterna för alternativa energislag överskattas: sol- och vindkraft, alla andra energislag, vätgas – det är förmodligen goda framtidsutsikter, men i dag kan de inte produceras i den mängd som krävs, med den kvalitet som krävs och till acceptabla priser. Och samtidigt började man förringa betydelsen av konventionella energislag, inklusive och framför allt kolväten.

Vad blev resultatet av detta? Bankerna slutade att bevilja lån eftersom de stod under press. Försäkringsbolagen slutade försäkra affärer. Lokala myndigheter slutade att tilldela tomter för att utöka produktionen och minskade byggandet av specialtransporter, inklusive rörledningar.

Allt detta ledde till brist på investeringar i världens energisektor och till prisökningar som följd. Vinden var inte så stark som förväntat under det gångna året, vintern drog ut på tiden och priserna sköt omedelbart i höjden.

Till råga på allt lyssnade européerna inte på våra ihärdiga krav på att bevara långsiktiga avtal för leverans av naturgas till europeiska länder. De började avveckla dem. Många är fortfarande giltiga, men de började avveckla dem.

Detta hade en negativ effekt på den europeiska energimarknaden: priserna steg. Ryssland har absolut ingenting med detta att göra.

Men så snart gaspriserna började stiga följde priserna på gödningsmedel med, eftersom gas används för att producera en del av dessa gödningsmedel. Allt hänger ihop. Så snart priserna på gödselmedel började stiga blev många företag, även i europeiska länder, olönsamma och började lägga ner helt och hållet. Mängden gödselmedel på världsmarknaden sjönk och priserna steg dramatiskt, till många europeiska politikers stora förvåning.

Vi varnade dem dock för detta, och detta har inte på något sätt med Rysslands militära operation i Donbass att göra.

Men när vi inledde vår operation började våra så kallade europeiska och amerikanska partner vidta åtgärder som förvärrade situationen både inom livsmedelssektorn och gödselproduktionen.

Ryssland står för övrigt för 25 procent av världsmarknaden för gödselmedel. När det gäller kaliumgödsel har Alexander Lukasjenko berättat detta för mig – men vi bör naturligtvis dubbelkolla det, även om jag tror att det är sant – när det gäller kaliumgödsel står Ryssland och Vitryssland för 45 procent av världsmarknaden. Det är en enormt stor andel.

Skördarna är beroende av hur mycket gödsel som läggs i jorden. Så snart det stod klart att våra gödselmedel inte skulle finnas på världsmarknaden steg priserna omedelbart på både gödselmedel och livsmedelsprodukter, för om det inte finns några gödselmedel är det omöjligt att producera den mängd jordbruksprodukter som krävs.

Det ena leder till det andra, och Ryssland har inget med det att göra. Våra partner har själva begått en mängd misstag, och nu letar de efter någon att skylla på. Ryssland är naturligtvis den lämpligaste kandidaten i detta avseende.

Pavel Zarubin: För övrigt har det just rapporterats att hustrun till chefen för våra största gödselmedelsföretag har inkluderats i det nya europeiska sanktionspaketet.

Vad kommer allt detta att leda till enligt din åsikt?

Vladimir Putin: Detta kommer att förvärra en dålig situation.

Britterna och senare amerikanerna – anglosaxarna – införde sanktioner mot våra gödningsmedel. När amerikanerna sedan insåg vad som hände upphävde de sina sanktioner, men det gjorde inte européerna. De säger själva till mig under kontakterna: Ja, vi måste tänka på det, vi måste göra något åt det, men i dag har de bara förvärrat situationen.

Detta kommer att förvärra situationen på världsmarknaden för gödselmedel, och därmed kommer skördeutsikterna att bli mycket mer blygsamma, och priserna kommer att fortsätta att stiga – det är allt. Detta är en helt igenom kortsiktig, felaktig, jag skulle vilja säga helt enkelt dum politik som leder till ett dödläge.

Pavel Zarubin: Men Ryssland anklagas av högt uppsatta tjänstemän för att hindra den spannmål som faktiskt finns där, i ukrainska hamnar, från att lämna landet.

Vladimir Putin: De bluffar, och jag ska förklara varför.

Först finns det några objektiva saker, och jag ska nämna dem nu. Världen producerar cirka 800 miljoner ton spannmål, vete, per år. Nu får vi höra att Ukraina är redo att exportera 20 miljoner ton. 20 miljoner ton av 800 miljoner ton motsvarar alltså 2,5 procent. Men om vi utgår från det faktum att vete bara utgör 20 procent av alla livsmedelsprodukter i världen – och det är fallet, detta är inte våra uppgifter, de kommer från FN – innebär detta att dessa 20 miljoner ton ukrainskt vete bara utgör 0,5 procent, praktiskt taget ingenting. Detta är den första punkten.

Den andra. 20 miljoner ton ukrainskt vete är potentiell export. I dag säger också USA:s officiella organ att Ukraina skulle kunna exportera sex miljoner ton vete. Enligt vårt jordbruksministerium är siffran inte sex utan ungefär fem miljoner ton, men okej, låt oss anta att det är sex, plus att landet skulle kunna exportera sju miljoner ton majs – detta är siffran från vårt jordbruksministerium. Vi inser att detta inte är mycket.

Under det nuvarande jordbruksåret 2021-2022 kommer vi att exportera 37 miljoner ton och jag tror att vi kommer att öka denna export till 50 miljoner ton under 2022-2023. Men detta är förresten lämpligt.

När det gäller att skeppa ut ukrainsk spannmål förhindrar vi inte detta. Det finns flera sätt att exportera spannmål.

Det första. Man kan skeppa ut det via de Ukrainakontrollerade hamnarna, främst i Svarta havet – Odessa och närliggande hamnar. Vi har inte minerat tillfarterna till hamnen – det har Ukraina gjort.

Jag har redan sagt till alla våra kolleger många gånger – låt dem ta bort minorna från hamnarna och låt fartygen lastade med spannmål åka ut. Vi kommer att garantera deras fredliga passage till internationellt vatten utan några problem. Det finns inga problem alls. Fortsätt.

De måste röja minorna och lyfta upp de fartyg som de sänkte med avsikt i Svarta havet för att göra det svårt att ta sig in i hamnarna i södra Ukraina. Vi är redo att göra detta; vi kommer inte att använda minröjningsprocessen för att inleda en attack från havet. Jag har redan sagt detta. Detta är den första punkten.

Den andra. Det finns en annan möjlighet: hamnarna i Azovska sjön – Berdyansk och Mariupol – är under vår kontroll, och vi är redo att garantera en problemfri utfart från dessa hamnar, även för exporterad ukrainsk spannmål. Varsågod och fortsätt.

Vi arbetar redan med minröjningen. Vi håller på att slutföra detta arbete – vid ett tillfälle lade ukrainska trupper ut tre lager minor. Denna process håller på att avslutas. Vi kommer att skapa den nödvändiga logistiken. Detta är inget problem; vi kommer att göra detta. Detta är den andra punkten.

Den tredje. Det är möjligt att transportera spannmål från Ukraina via Donau och genom Rumänien.

För det fjärde. Det är också möjligt genom Ungern.

Och för det femte är det också möjligt att göra det via Polen. Ja, det finns vissa tekniska problem eftersom spåren har olika spårvidd och hjulboggierna måste bytas ut. Men det tar bara några timmar, det är allt.

Slutligen är det enklaste sättet att transportera spannmål via Vitryssland. Det är det enklaste och billigaste sättet eftersom det därifrån omedelbart kan skeppas till Östersjöhamnarna och vidare till vilken plats som helst i världen.

Men då måste de upphäva sanktionerna mot Vitryssland. Detta är dock inte vårt problem. Vitrysslands president Alexander Lukasjenko uttrycker det i alla fall så här: Om någon vill lösa problemet med att exportera ukrainsk spannmål, om detta problem överhuvudtaget existerar, så använd det enklaste sättet – genom Vitryssland. Ingen kommer att stoppa er.

Så problemet med att transportera spannmål från Ukraina existerar egentligen inte.

Pavel Zarubin: Hur skulle logistiken fungera för att skeppa det från de hamnar som står under vår kontroll? Hur skulle villkoren se ut?

Vladimir Putin: Inga villkor.

De är välkomna. Vi kommer att erbjuda fredlig passage, garantera säkra infartsleder till dessa hamnar och garantera säker inresa för utländska fartyg och säker passage genom Azovska sjön och Svarta havet i alla riktningar.

Förresten sitter flera fartyg fast i ukrainska hamnar just nu. Det är utländska fartyg, dussintals stycken. De är helt enkelt inlåsta och deras besättningar hålls fortfarande som gisslan.


Tack för den fina översättningen går till:

https://www.globalpolitics.se/vad-tycker-egentlign-putin-idag-farsk-intervju/

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s