Varför jag lämnar det demokratiska partiet av Tulsi Gabbard

Källa: https://tulsi.substack.com/p/why-im-leaving-the-democratic-party

Varför jag lämnar det demokratiska partiet av Tulsi Gabbard

https://swebbtube.se/w/dPq6YGWd6LBxeT6WFbYrNt

Jag älskar vårt land. Våra gudagivna rättigheter till frihet, liv och frihet, som är inskrivna i vår konstitution och rättighetsförklaring är min inspiration.

Jag svarade på kallelsen till tjänst och tog en ed och ägnade mitt liv åt att stödja och försvara dessa friheter, både i uniform och i offentliga ämbeten.

Att växa upp på Hawaii gav mig en speciell uppskattning av vårt hem, vatten och dyrbara naturresurser. Så när jag var 21 år gammal bestämde jag mig för att kandidera till Hawaiis parlament, så att jag kunde vara i en position för att kunns skydda vår miljö.

Jag var inte politiskt ansluten innan dess, men när jag skulle lämna in mina valhandlingar var jag tvungen att välja vilket parti jag skulle ansluta mig till.

När jag gjorde min forskning inspirerades jag av demokrater som stod upp mot kriget i Vietnam och de som kämpade för Hawaiis plantagearbetare, vilka misshandlades och utnyttjades av rika markägare. Jag inspirerades av ledare som Martin Luther King Jr. och Robert F. Kennedy, samt drogs till idealen för ett stort demokratiskt parti som stod upp för arbetande män och kvinnor – den lilla människan.

I kontrast verkade det republikanerna vara ett parti som stod för storföretagens och krigshetsande eliters intressen. Så jag blev demokrat och förblev det i över 20 år – en oberoende demokrat förvisso, men likväl en demokrat.

Jag kan inte längre vara kvar i dagens demokratiska parti, som nu är under fullständig kontroll av en elitistisk kabal av krigshetsare drivna av feg Wokeness [d.v.s. ett paket med ”godkända” åsikter], som splittrar oss genom att rasifiera varje fråga och uppmuntra anti-vit rasism, aktivt arbetar för att undergräva våra gudagivna friheter som är inskrivna i vår konstitution, samt är fientliga mot människor av tro och andlighet, samt demoniserar polisen och skyddar brottslingar på bekostnad av laglydiga amerikaner, samt tror på öppna gränser, samt beväpnar den nationella säkerhetsstaten för att ge sig på politiska motståndare, samt framför allt drar oss allt närmare kärnvapenkrig.

Här beskriver jag några av de främsta anledningarna till att jag lämnar det demokratiska partiet, i korthet. Jag kommer att ta itu med var och en av dessa mer på djupet under de kommande veckorna.

Det krigshetsande demokratiska partiet har lett oss till randen av kärnvapenkrig. Partiet leds av krigshetsare som är fast i klorna på det militärindustriella komplexet och inte känner till, eller inte bryr sig om, kostnaderna för kriget, eller vem som betalar priset.

President Biden och Demokratiska partiets elit har drivit oss fram till kärnvapenkrigets avgrund, samt riskerar att starta tredje världskriget och förstöra världen som vi känner den. Detta är det mest akuta existentiella hotet som vi står inför.

Jag kandiderade till presidentposten 2020 eftersom jag visste att det var dit vi var på väg. Alla tecken fanns där. Jag tog upp denna fråga varje dag under kampanjen och på den nationella debattscenen. Men politiker och media ignorerade det. De brydde sig inte då, och de bryr sig inte nu.

Uppenbarligen vann jag inte det valet och har inte makten att göra det som är nödvändigt för att förhindra det. Det skulle president Biden och kongressen kunna göra, men de vägrar oansvarigt att använda den makten för att skydda säkerheten för vårt land, för det amerikanska folket och för världen, ifrån förödelsen av en kärnvapen-förintelse.

För att skydda våra nära och kära, våra barn, vår värld, så uppmanar jag det amerikanska folket att ansluta er till mig, i att stå upp mot dessa fega politiker nu! Detta kan vara vår sista chans att göra det.

Dagens demokratiska parti förkastar rättsstats-principen. Folkets förtroende för rättsstatsprincipen är grunden för demokrati.

Genom att beväpna säkerhetsstaten och den federala brottsbekämpningen för sina egna partipolitiska ambitioner, undergräver demokraternas ledare rättsstaten och förvandlar vår demokrati till en bananrepublik.

Över hela landet uppmanar demokraternas politiker att definansiera polisen, stifta lagar som gynnar brottslingars rättigheter framför alldagliga amerikaners, och s.k. ”progressiva delstatliga åklagare” som släpper ut våldsamma brottslingar ur fängelset, samt vägrar att åtala dem när många av dem har arresterats 30, 40 eller till och med 50 gånger.

Det borde inte komma som någon överraskning att kriminalitet och mordfrekvens ökar snabbt, att människor inte känner sig säkra att gå nerför gatan i sina egna grannskap, samt att inköp av skjutvapen för självförsvar har ökat drastiskt.

Under Obama-administrationen användes den amerikanska federala skattemyndigheten för att rikta sig mot konservativa grupper.

Bidens Justitieminister åtalade nyligen 11 aktivister för det ofödda barnets rätt till liv, för att ”organisera ett event som blockerade en abortklinik.” De använde inte fysiskt våld. De var inte farliga. Men sju av dem riskerar 11 års fängelse och böter på 250’000 dollar.

Bidens justitieminister och departementet för inrikes säkerhet har fokuserat sin nybildade inhemska terrorenhet för att rikta in sig på föräldrar som uttryckligen ställer sig i opposition till radikala läroplaner och explicit sexuellt innehåll som lärs ut till små barn i våra offentliga skolor.

De stämplar föräldrar som ”terrorister” för att de dyker upp på skolstyrelsemöten och kräver förändring.

President Biden kampanjade för enighet och för att läka den partipolitiska klyftan, men han säger nu att anhängare av president Trump är den mest extremistiska gruppen i vårt land och ett hot mot vår demokrati.

Elizabeth Warren och Kamala Harris hävdar att Högsta domstolen är olaglig, helt enlket för att de inte håller med om dess beslut.

Biden-administrationen stod vid sidan av och gjorde ingenting när aktivister protesterade utanför hemmen till domarna i högsta domstolen, under alla timmar på dygnet, ett tydligt brott mot federal lag.

När maktpartiet inte tror på rättsstatsprincipen, men ändå är ansvariga för att skriva och efterleva lagar, är vår demokrati dödsdömd.

Dagens demokratiska parti tror inte på vår grundlagsskyddade rätt till yttrandefrihet. Att främja mångfald av tankar och yttrandefrihet är grunden för varje blomstrande demokrati.

Det demokratiska partiets ledare håller inte med. De leds av fanatiska ideologer som utgör ett hot mot vår demokrati, eftersom de inte tror på frihet – yttrandefrihet, tankefrihet, religionsfrihet.

De försöker censurera yttranden som de inte gillar, samt etiketterar det som ”desinformation”, ”hattal” eller ”våldsamt tal”.

De arbetar, hand i handske, med vinstdrivande företagsmedia och Big Tech [d.v.s. de mest dominaanta IT-företagen] för att smutskasta och tysta politiska motståndare, samt de som vågar utmana deras auktoritet och avslöja deras ostadiga hållning.

Biden-administrationen försökte t.o.m. lansera sitt eget ”Sanningsministerium” för att kontrollera vilken information vi får läsa, höra och säga. Deras ideologi består av hat och splittring, snarare än respekt och kärlek (aloha) och är diametralt motsatt traditionell ”liberalism”, vilken erkänner människors grundläggande godhet och individens autonomi, samt stöder medborgerliga friheter och en regering av, genom, och för folket.

Hur kan ett politiskt parti som är emot frihet få förtroendet att hålla i vår demokrati? De kan inte få det.

Dagens demokratiska parti tror inte på vår grundlagsskyddade rätt till religionsfrihet. Konstitutionen erkänner att vår frihet kommer från Gud, inte från regeringar.

Tyvärr förkastar Demokratiska partiets ledare denna sanning och är fientliga mot människor som har tro och andlighet, och de undergräver aktivt vår religionsfrihet.

Under det demokratiska nationella konventet 2020 så valde de att utelämna orden ”under Gud” från vårt förpliktelse om trohet.

Högprofilerade demokratiska ledare hånar eller diskriminerar öppet troende människor, särskilt kristna.

President Obama förlöjligade en gång amerikaner för att de höll fast vid sinas vapen och sin religion.

Som senator 2018, påpekade Vicepresident Kamala Harris att vara medlem i den katolska välgörenhetsorganisationen, Knights of Columbus, diskvalificerade Brian Buescher från att tjänstgöra som federal domare.

Senator Dianne Feinstein hånade Amy Coney Barrett, som nu är justitieråd, samt är en hängiven katolik, under en utfrågning i senaten, och sa att ”dogmen lever högljutt inom dig.”

Artikel 6, sektion 3 i konstitutionen säger ”inget religiöst test ska någonsin krävas som en kvalifikation till någon beslutande församling eller offentligt förtroende under USA.”

Dagens demokratiska parti har glömt att religionsfrihet inte betyder frihet från religion.

Regeringen måste respektera varje amerikans djupt personliga relation till Gud, och vår frihet att uttrycka och utöva den tron, ​​utan rädsla för statligt sponsrade repressalier, censur eller diskriminering.

Vare sig man tror på Gud, eller inte, är inte poängen. Varje politiskt parti som försöker radera Guds närvaro från alla aspekter av det offentliga livet, samt är fientlig mot dem som väljer att dyrka Gud, kan inte anlitas för att skydda våra oförytterliga gudgivna rättigheter, vilka är inskrivna i konstitutionen, samt bör inte ha makten!

Dagens demokratiska parti tror inte på vår grundlagsskyddade rätt att bära vapen. Våra grundare antog det andra tillägget p.g.a. ett erkännande av att var och en av oss har rätt att försvara oss själva och våra nära och kära, samt för att fungera som ett hinder mot en tyrannisk regering som försöker ta bort våra gudagivna friheter.

Det demokratiska partiets hat mot det andra tillägget och deras ökande auktoritära instinkter utgör ett allvarligt hot mot våra friheter.

”Ja, för fan, vi kommer att ta din AR-15, din AK-47,” sa Beto O’Rourke vid en debatt när han kandiderade till presidentposten.

Våra grundare antog avsiktligt det andra tillägget, direkt efter det första tillägget. Majoritetsbeslut, från den senaste domen i högsta domstolen, som slår ner New Yorks lag som hindrade människor från att bära dolda skjutvapen, sammanfattade mycket tydligt varför demokrater har fel när de försöker ta ifrån oss våra rättigheter:

”Precis som vi inte behöver söka tillstånd för att stå i ett gathörn och utöva vår rätt till yttrandefrihet, så ska vi inte behöva söka tillstånd för en laglydig medborgare att bära sitt skjutvapen.

Vi som samhälle får inte välja och vraka vilka av våra rättigheter i grundlagen som är mer värda att skydda än någon annan.”

Att skydda vår frihet att försvara oss själva och dem vi älskar, och att skydda våra rättigheter och friheter som är inskrivna i konstitutionen, mot en tyrannisk makt, är exakt varför vi måste säkerställa att vår rätt att bära vapen ”inte ska överträdas.”

Dagens demokratiska parti är ”Storebror” som undergräver våra medborgerliga friheter:

Det fjärde tillägget av konstitutionen säkerställer ”[det amerikanska] folkets rätt till personlig säkerhet, hus, papper och föremål, mot orimliga husrannsakningar och beslag.”

Demokratiska elitistiska partiledare har haft många möjligheter att bli av med grundlagsstridiga bestämmelser i Patriot Act, vilka kränker våra medborgerliga friheter.

Jag införde lagstiftning, som skulle upphäva Patriot Act och ta itu med den farliga FISA-lagen som används för att undergräva våra medborgerliga friheter, medan jag satt i kongressen, särskilt de som skyddas av det fjärde tillägget.

Varje gång väljer de säkerhetsstaten framför vår frihet. Oavsett om det är att använda den federala skattemyndigheten, för att snoka in på våra bankkonton för att ha skickat något över 600 dollar via Venmo, eller stödja det korrupta systemet med civilt förverkat gods, eller för att beslagta egendom från laglydiga amerikaner som inte ens har anklagats för ett brott, eller för att få kreditkortsföretag att spåra alla inköp av skjutvapen och ammunition, så står dagens demokratiska parti för att ge ”Big Brother” mer makt och kontroll över våra liv.

Dagens demokratiska parti rasifierar allt och uppmuntrar uppenbart anti-vit rasism. Den demokratiska maskinen har svikit Dr Martin Luther Kings dröm om en nation där vi bedöms utifrån innehållet i vår karaktär snarare än hudfärgen.

I sin blinda jakt på makt så reducerar demokraternas ledare, var och en av oss som är Guds barn, till vår hudfärg, samt använder identitetspolitik för att slita isär oss för sin egen politiska vinning.

Demokraterna var tysta inför Chicagos borgmästare Lightfoots uppenbart rasistiska policy att bara acceptera intervjuer med färgade reportrar, eftersom hon slogs av den ”överväldigande vitheten och manligheten”.

Dagens segregation i skolor främjas av rasprofitörer som Robin DiAngelo och de korrupta självidentifierade kulturmarxisterna som leder Black Lives Matter.

[Översättarnes kommentar: Den moralfilosofiskt skolade Karl Marx är i min mening inte skyldig till det som kallas ”kulturmarxism”]

Dagens demokratiska parti omfamnar och hyllar sin rasistiska agenda. De stödjer program som lär barn att de antingen är ”de privilegierade” eller ”offren”, att de är förtryckare eller förtryckta, detta enbart på grund av deras hudfärg. De har blivit de rasister som de påstår sig hata.

Dagens demokratiska parti är anti-kvinna. Det finns inget större uttryck för hat och fientlighet mot kvinnor än att radera existensen av kvinnor som en kategori av människor.

Det demokratiska partiet har länge hävdat att de är kvinnornas förkämpar, stolta över lagen Title IX och att utjämna villkoren för kvinnor och flickor, men nu spottar Biden-administrationen och det demokratiska partiet på dessa prestationer, genom att förkasta den objektiva sanningen att kvinnor existerar och inte bara är en konstruktion i en persons sinne.

De kan inte längre definiera vad en kvinna är och kräver att vi ersätter ord som ”mamma” med ”födande person”, samt utsätter kvinnor i riskzonen för att tillfredsställa biologiska män som påstår sig vara kvinnor i varje givet ögonblick.

De tar bort kvinnors möjligheter och framtider inom idrotten genom att låta transpersoner, som tills nyligen identifierats som män, samt har mäns biologiska fördelar, få tävla mot kvinnor.

Biden-administrationen försöker i tysthet ändra lagen Title IX genom en ändring genom en bakdörr, vilken skulle ta bort kvinnor och biologiskt kön från Title IX-lagstadgan, vilket tar bort möjligheter för miljontals kvinnliga idrottare över hela landet.

De går nu så långt som att hävda att det är ”sexuella trakasserier” att tilltala någon med fel pronomen, och försöker tvinga oss att följa detta vansinne genom att reglera vårt tal och vår tanke.

Genom att förneka att det finns biologiska skillnader, mellan män och kvinnor, raderar de kvinnor och förnekar existensen av objektiv sanning.

Om man förnekar sanningens existens finns det inga gränser i vårt samhälle och sanningen blir vad makthavarna vill att den ska vara.

Dagens demokratiska parti undergräver familjer. Familjer är grunden för civilisationen.

Dagens demokratiska parti erkänner inte denna sanning och vikten av den centrala grundläggande roll som familjer spelar i vårt samhälle och civilisation.

De vill ta bort föräldrarnas rättigheter att uppfostra sina barn och hävdar att regeringen vet bättre vad som är bäst för dina barn än du.

Den tidigare demokratiske guvernören Terry McAuliffe sa förra året att det inte finns någon roll för föräldrarna när det gäller att fastställa en skolas läroplan.

Det största lärarförbundet i landet och en av det demokratiska partiets största givare, National Education Association, antog nyligen en resolution som stöder undervisningen i kritisk rasteori i klassrum över hela landet.

Offentliga skoldistrikt implementerar policyer som sexualiserar barn så unga som fem eller sex år gamla.

Skattebetalarnas pengar används för att ta in Trans-strippor och att uppmuntra kirurgiskt könsbyte hos minderåriga. Allt hålls hemligt för deras föräldrar.

Hälso- och socialdepartements sekreterare, Rachel Levine, säger att små barn bör ges befogenhet att få ”könsbekräftande behandling”, som involverar pubertetsblockerare, kemisk kastration och irreversibla operationer som orsakar långvariga skador på barn.

Om föräldrar inte följer detta hotar den federala regeringen att ta i från dig dina barn.

Familjer är grunden för civilisationen och vårt samhälle, och dagens demokratiska partis politik urholkar snabbt den grunden till skada för oss alla.

Jag ser fram emot att ta itu med var och en av dessa frågor mer på djupet under de kommande veckorna.

Jag tror på en regering som är av folket, genom folket och för folket.

Tyvärr gör inte dagens demokratiska parti det. Istället står de för en regering av, genom och för den mäktiga eliten.

Låt oss komma ihåg de ideal som våra grundare lade fram för oss!

Få inspiration från deras förhoppningar för detta land, samt vidta åtgärder för att faktiskt få till stånd en regering som verkligen är av, genom och för folket!

Så idag uppmanar jag mina medmänniskor, som är oberoende demokrater med sunt förnuft, att komma med mig och lämna det demokratiska partiet!

Om du inte längre kan tåla den spyfärdiga inriktning som de demokratiska s.k. Woke-partiideologerna tar vårt land, så inbjuder jag dig att gå med mig!

För mer om dessa viktiga ämnen, vänligen prenumerera på min Substack, där jag minst en gång i veckan kommer att ta en djupdykning i de frågor som påverkar oss i vår vardag och dela saker som är viktiga för mig personligen. Du kommer att höra mitt perspektiv utan några filter.

Min förhoppning är att det vi pratar om här på Substack kommer att hjälpa till att överbrygga klyftan, öka förståelsen, samt påminna oss om hur viktigt det är att vi inte tar för givna våra gudagivna rättigheter och friheter som är inskrivna i konstitutionen.

Annons

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s