Kortfattat

1. Varför ett parti som baserar sig på vetenskaplighet?

För att bättre kunna skilja på lögn och sanning så att vi kan skapa en politik som löser våra problem långsiktigt och effektivt, särskilt för barnen och för framtidens generationer i så många led som möjligt.

2. Vad vill Vetenskapliga partiet?

Vi vill många saker, ex. skapa ett ekologiskt hållbart samhälle i balans med naturen, införa en bättre demokrati, samt minska konflikten i samhället genom att hålla oss till sanningen och använda förnuft och känsla bättre tillsammans. Läs gärna A-Ö för olika politiska sakfrågor, eller undersök mer allmänt partiets politiska färger!

3. När kan vi förvänta oss resultat?

Det vet vi inte. Det hänger på dig och alla andra. Vi går till val genom en rödgrön valssamverkan som heter Valsamverkanspartiet p.g.a. många hållbara skäl. Läs om hur du röstar på partiet!

4. Var arbetar Vetenskapliga partiet?

Vi arbetar där vi finns, direkt, människor emellan, på gator och torg, eller närhelst tillfälle ges. Vi arbetar genom Internet, via alternativ media och genom enskilda bloggare, genom kommentarsfält och genom öppna fria forum. Vi arbetar därför gärna via WordPress som rekommenderas av FSF.

5. Hur arbetar Vetenskapliga partiet?

Vi utövar meditation eller introspektion. Lugn, medkänsla och medvetenhet ökar då. Intentioner leder då lättare till handlingar. Vi försöker alla att göra något bra för framtidens generationer varje dag.

Varmt välkommen till Vetenskapliga partiet!