Kortfattat

Varmt välkommen!

Vi vill skapa en bättre värld för framtidens barn, för dig, dina vänner och din familj, med vetenskapligt underlag. Det finns evidens för att vetenskapen behöver ledas rätt idag, likväl ser vi mycket positivt på vetenskaplig metod, även om systemet som vetenskapen befinner sig i bör förändras och bli ett stöd för fri och oberoende forskning som söker sanningen.

P.g.a. att vi behöver 4% av rösterna i Riksdagsval, för att få mandat, så medverkar vi i en bred regnbågskoalition tillsammans med andra partier som insett att hållbara argument för valsamverkan överväger. Att rösta på oss är därför lite annorlunda.

1. Varför ett parti som baserar sig på vetenskaplighet?

Vi vill hjälpa alla, även medier och politiker att bli mer motiverade att skilja på lögn och sanning och att vi alla kan se och förmedla verkligheten mer tydligt, så att vi tillsammans kan skapa en politik som löser våra problem långsiktigt effektivt. Vi tror att en mer sann politik kommer vara det bästa för oss alla, göra oss mest lyckliga, lokalt ekologiskt, nationellt för Sverige, för Europa och för hela Världen, för barnen och oss alla och för kommande generationer.

Vad vi behöver är ett långsiktigt ekonomiskt egenintresse av att hushålla med våra resurser på ett ekologiskt hållbart sätt, skapa en kontrollerad nedväxt till balans med naturen, samt använda förnuft och känsla tillsammans med stort mod, altruism, öppenhet och skepticism, samt använda vetenskaplig metod, trovärdiga källhänvisningar, fria journalister och medier, kontrollerade av många olika svenska lojala intressen, som gynnar oss alla i Sverige och även gynnar framtidens generationer i alla nationer i världen, och det är därför vi anser att Vetenskapliga partiet verkligen behövs idag.

2. Vad vill Vetenskapliga partiet?

Med framtidens generationers bästa som mål vill vi skapa politik på ett mer långsiktigt sätt. Vi vill se till att både folket och våra folkvalda har verkligt god förmåga att vara medkännande, långsiktiga, se logiska samband, förstå vetenskapliga rapporter, blir mer sanna, samt har positivitet och kreativitet att kunna skapa bättre lösningar, vilka sedan kan föras in på ett långsiktigt och emotionellt korrekt sätt i svensk politik och i världspolitiken.

Vetenskapliga partiet vill stå för det långsiktiga förnuftet och känslan i riksdagen, minska konflikterna mellan de politiska partierna och skapa långsiktigt positiva, kreativa, balanserade, enhetliga samtal och lösningar, som nästan alla kan känna sig nöjda med. Vi vill också öka antalet beslutande folkomröstningar, som måste föregås av kritiskt granskande journalistik och hövliga diskussioner.

3. När kan vi förvänta oss resultat?

Hur snabbt vi når resultat tillsammans hänger på hur snabbt vi ökar partiets röstandelar på valdagen. Det beror alltså på hur många vi alla pratar med och hur bra vi lyckas övertyga, och hur många av andra som kommer göra som oss och lyckas övertyga ännu fler. När vi når resultat beror alltså på flera faktorer samtidigt, ex. om andra partier kommer valsamverka, hur många som ställt upp, samt om partiet blir en snackis bland många, eller ej. Man kan även beskriva potentialen för partiet att nå resultat, med olika exponentiell funktion. Detta bevisar potentialen och vikten av varje individs insats och potentiellt inflytande på resultatet.

4. Var arbetar Vetenskapliga partiet?

Vi arbetar där vi finns, direkt, människor emellan på gator och torg eller närhelst tillfälle ges. Vi arbetar genom Internet, via alternativ media och genom enskilda bloggare, genom kommentarsfält och genom fria forum. Vi arbetar via GPL-presentationsverktyget WordPress.com, som rekommenderas av FSF.

5. Hur arbetar Vetenskapliga partiet?

Vi andas först och främst djupt och syresätter våra hjärnor i stillhet genom meditation/introspektion. Lugnet är bra för hjärnan och för kroppen. I stillhet kan man se samband tydligare och få nya kreativa idéer som kan hjälpa oss alla. Man kommer ofta i djup kontakt med sina känslor i sådan syresatt stillhet. Medkänslan och förståelsen ökar för de som man möter. Man kan se igenom sin egen naivitet. Vetenskapliga rapporter, egna undersökningar och hövlig diskussion är sedan basen för partiets politik. Vi försöker alla att göra något för partiet varje dag.

Läs gärna kortfattat om partiets politiska färger!

Läs gärna A-Ö ifall du vill leta upp en specifik fråga om vår politik!. Finns inte din fråga med, eller om du anser att vi inte har rätt, så upplys oss gärna om det! Vi lyssnar på dig.

Läs gärna mer om hur du röstar på partiet genom den regnbågsallians som vi ordnat tillsammans med andra som har samarbetsförmåga!

Annonser

22 reaktioner på ”Kortfattat

 1. Jag läste lite om dina förväntningar på partiets tillväxt.
  Om ett partis tillväxt skulle ske exponentiellt bygger det på att varje ny väljare i sin tur skulle bli valarbetare. Min erfarenhet är att gemene man normalt sett inte diskuterar politik och religion med varandra, utom för de få som är väldigt intresserade och känner varandra väldigt väl. Det brukar heller inte uppskattas av chefer att det diskuteras dessa ämnen på arbetsplatser p.g.a. det kan orsaka spänningar och konflikter.
  Det tyngsta lasset ligger nog ändå på partiledaren och representanter för partiet att driva en effektiv valrörelse för att värva medlemmar och röster.

  • Det är nog sant. Repression finns och med hot om arbetslöshet väljer nog en stor majoritet att underkasta sig sådana uttalade och outtalade förväntningar. Jag anser att det är en dålig kultur. Vissa äldre nära pensionering och pensionärer avviker utan repressalier, men yngre kan nog känna sig mer osäkra.

   Med schweizare tycks det vara annorlunda. De folkomröstar ofta och är väldigt öppna med sina åsikter och respekterar varandras olika åsikter. De lyssnar på varandra bekräftar och tänker själva.

   Sekteristiskt grupptänk verkar de inte vara svaga för, såsom många svenskar är. En positiv kultur. Svårkuvade.

   • Det stämmer inte . Jag som äldre blev en outsider när jag diskuterade politik på jobbet . Bland annat sänk arbetstid för bussförare. Men helt plötsligt gick Nobina ut med en policy om att politiska ämnen inte sk debatteras på arbetstid . Bussförare ska inlemmas i en robotiserad egenskap . Och vilket motstånd gav facket ??? Människan som robot är genomförd på Nobinas bussdepåer.

 2. Hur gick det i EU-valet?
  Går det att bara att se partier med mandat och alla andra klumpas ihop?

 3. Helt klart intressant ide med valsamverkan, åtminstone i teorin.
  En inbyggd baksida i konceptet, och som är svår att komma runt, är att du kan bara valsamverka med partier som är svagare än ditt eget om man slåss om ett enda mandat. Näst starkast om du slåss om två mandat, osv.
  Som räkneexempel: Du har 7.500.000 röstberättigade som röstar och själv får 100 personröster via Valsamverkanspartiet. Då behöver du mer än 214 partier med max 99 personröster som valsamverkar för att just du ska få mandatet och kunna föra ut just din politik.
  Jag tycker ändå att det låter som ett intressant tankeexperiment, får man ihop dryga 21400 röster på ett antal mindre partier enligt modellen så finns det en lycklig person av 214 som vinner jackpott även om chansen är väldigt liten att det blir just en själv.

 4. Jo 4%-spärren kan man diskutera, gynnar dessvärre bara gamla strukturer.
  Vad jag menar är att mindre partier inte har mycket att vinna på att valsamverka brett med större som de inte har något gemensamt med, de har ändå ingen chans att påverka politiken. Risken är att däremot överhängande att de valsamverkar in ett parti som kanske har helt motsatt politik mot vad det egna har.
  Den stora vinsten är om partier utan chans på mandat men med liknande politik samverkar. De kan ha en gemensam styrelse som diskuterar och röstar internt hur de ska använda sitt gemensamma mandat, ge och ta helt enkelt.

 5. Har läst din analys och kan fortfarande inte se hållbara argument för att valsamverka brett istället för begränsat och fokuserat.
  Överordnade målet för att delta politiskt måste ju ändå vara att kunna påverka politiskt med just sin egen politik. Antingen direkt genom att ta mandat, valsamverka sig till mandat eller indirekt genom att valsamverka ”parasitiskt” med starkare partier med liknande politik. Att brett valsamverka fram ett parti som man har motsatt politik mot till ett mandat är helt enkelt kontraproduktivt mot de egna målet. Det vore som om SD skulle valsamverka MP till ett mandat och vice versa.
  Sen kan man förstås valsamverka för att utmana systemet som en protest mot den tveksamma 4%-spärren eller helt enkelt för att man tycker att det är kul att pyssla med, mer som en hobby.
  Men att fokusera på det egna målet och det man tror på borde vara varje politikers främsta prioritering.

  • Frågan är kanske om du inte kan eller inte är motiverad att se de gemensamma intresse du har med så många andra individer, med barnen och med framtidens generationer?

   Jag rekommenderar dig att meditera djupt och söka svaret på en högre medvetandenivå som är mindre begränsad! Andas djupt och ställ frågan! Svaret kan komma snabbt om du har tur.

   Ens ”egen politik” är oftast kortsiktigt egocentrerad, låst i grupptänk, en bubbla, fastän vi alla har så många saker gemensamt, samt massvis med gemensamma viktiga intressen som vi bör fokusera på först och främst.

   Ex. vill inte feminister bli våldtagna och Sverigevänliga vill inte att någon ska våldtas. Detta är gemensamt. Ingen vill heller att djuren ska plågas i långa EU-transporter, eller att utsläppen ska öka så vi får sämre livsmiljö. Detta är gemensamt.

   Livet formar oss och vi hamnar lätt i olika grupperingar och konfliktskapande käbbel av ren slump. Detta käbbel är oftast kontrollerat av psykopater, fastän det på lång sikt är onyttigt för oss och tar bort vårt fokus från det viktiga, ex. fred, medkänsla, förståelse, respekt, ekologisk hållbarhet och gemensam beredskap mot de yttre utrotningsevent som alltid har hotat oss alla. https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_extinction_events

   Varför måste det överordnade målet för att deltaga politiskt vara ”att kunna påverka politiskt med just sin egen politik”? Hur vore det att inte ha några åsikter eller tro alls innan man undersöker saker på djupet och diskuterar sakligt och hövligt om saken?

   Personligen tror jag INTE att människor egentligen har motsatta åsikter om allt. men den kortsiktigt giriga bankmaffian, som äger fulmedia och psykopatisk politikeradel, vill skapa dessa käbblande läger, eftersom de lever kortsiktigt på konflikt mellan människorna, som då käbblar istället för att se elefanten i vardagsrumssoffan, nämligen den kortsiktiga bankmaffian som inte heller förstår vad tillväxt leder till, samt profiterar och förslavar parasitiskt.
   https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2018/06/14/oversattning-population-factfulness-dar-hans-rosling-har-fel/

   Samtal, respekt och högt medvetande som leder till samverkan är därför aldrig kontraproduktivt för det egna målet, ej heller för bankmafiosos, eftersom det bästa för våra egna mål sammanfaller med våra gemensamma mål ex. fred, medkänsla, respekt och gemensam beredskap mot total utrotning.

   SD kommer sannolikt aldrig valsamverka med MP, eftersom de båda sitter i den kortsiktiga bankmaffians EU-båt. EU-agendan bygger på konflikt och extrema konstlade motpoler, men dessa motpoler är inte motpoler, men likt tvillingar. Det kapitalistiska tillväxtpartiet MP skapar det problem som det kapitalistiska tillväxtpartiet SD och bankmaffian profiterar på kortsiktigt.

   Enig. Klart vi bör valsamverka för att utmana systemet som en protest mot den tveksamma 4%-spärren, särskilt om vi drabbas av den naturligtvis, men jag tycker även att stora partier bör se den som odemokratisk, eftersom den förhindrar nytänkande och demokratisk utveckling!

   Jag ser det INTE som en ”hobby” att få bort 4%-spärren, men som absolut nödvändigt för att ge både politiker och folket bättre alternativ till den rådande situationen, med 8 EU-vurmande partier i bankmaffians knä.

   Mänskliga åsikter formas av slumpen eller genom hjärntvätt via fulmedia och härdas genom repetition. Vi klänger oss fast vid införskaffade åsikter enbart eftersom de ger oss illusionen av att vara visa eller riktiga eller hedervärda åsikter. Den som har en annan åsikt betraktas som fienden, men är inte nödvändigtvis det.

   …så att fokusera på ”det egna målet” och ”det man tror på” just nu borde nog INTE vara varje politikers främsta prioritering, snarare, meditation, öppenhet för det nya och skepticism mot både det egna och det nya. Det är i grunden detta vetenskaplig metod går ut på, vilket skiljer sig markant från traditionell partipolitik och traditionell sekterism, som är likartade fenomen.

   ”I religion och politik är människors tro och övertygelser i nästan varje fall införskaffade i andra hand, och utan undersökning, från auktoriteter som själva inte har granskat frågorna i fråga, men har tagit dem i andra hand från andra icke-granskare, vars åsikter om dem inte var värda en mässingsprutt.”
   / Mark Twain

   ”In religion and politics, people’s beliefs and convictions are in almost every case gotten at second-hand, and without examination, from authorities who have not themselves examined the questions at issue, but have taken them at second-hand from other non-examiners, whose opinions about them were not worth a brass farthing.”
   / Mark Twain (In revised edition, chapter 78, p. 401, The Autobiography of Mark Twain, 1959, Charles Neider, Harper & Row.)

   Vetenskaplig metod och meditation borde därför vara varje politikers främsta prioritering. Det handlar om vår överlevnad som art och om alla andra arters överlevnad också och om våra barn.

 6. OK, jag ska försöka vara lite tydligare :-)
  Att brett valsamverka fram ett fundamentalistiskt islamistiskt parti (vilket lär dyka upp förr eller senare i Sverige) till mandat medan du själv har en mera nykter sekulär hållning (vilket jag tror) kan omöjligt vara konstruktivt. Varken för dig, ditt parti, folket eller framtidens barn. Oavsett hur mycket man mediterar på saken blir ju paradoxen blir komplett om du valsamverkar fram något du själv avskyr och politiskt motarbetar.
  Om du provar att visualisera olika scenarier innan de inträffar är det lättare att förstå samband och fatta korrekta beslut. En teknik som jag använder mycket både privat samt i mitt yrke och är mycket effektiv.
  Jag tror att du får betydligt mera ”bang for the buck” att kämpa brett mot 4%-spärren än att valsamverka brett med partier som du inte vet vad de har för dolda agendor.

  • Tydlighet, visualisering och exemplifiering är utmärkt.

   Fundamentalistiska islamister i Sverige har valt att inte bilda ett parti, men har medvetet valt entrism in i vissa av de befintliga Riksdagspartierna, men vissa minst sagt intressanta ”event” som följd.

   Jag har ingen fobi mot deliberativa samtal med ledaren för ett islamistiskt parti. Jag välkomnar detta.

   Det är just i den verkliga deliberativa och öppna diskussionen som stackars hjärnförsmutsade medborgare och sekteristiska lurade människor kan befrias och finna verklig sanning. https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/sanning/

   Om man mediterar är det svårt att avsky stackars lurade sekteristiska människor och de flesta är lurade och blir lurade konstant. Jag känner medlidande med dem och mig själv. Alla har garanterat varit lurade av lögn på något vis, ofta på många vis, och den sekteristiska motsägelsefulla lögn, som alla sekteristiska människor lever i, är så enorm att man enbart kan känna medlidande med dem, om man mediterar djupt på saken.

   Det är alls ingen ”paradox ”när medkänsla och förnuft existerar i harmoni. Man behöver inte hata Muhammed, Koranen och Haditherna, men se dem och andra sekteristiska skrifter som ett slags steg i mänsklighetens utveckling från apa till människoapa, till högre medvetenhet inför den interstellära tiden som kan komma om vi lyckas undvika kosmiska välkända utrotningsevent.

   Din rädsla gör att du tenderar att visualisera de värsta scenarierna du kan tänka dig, fastän den extrema islamismen fått storstryk i Syrien, Allah har övergett dem, och att de ogillas av de allra flesta som fortfarande kallar sig muslimer i världen. De har det inte lätt nu. Klart att de börjar tvivla. Vad är då bättre än öppna skeptiska samtal för att hjälpa dem ut ur villfarelser?

   Jag är öppen för folklig bred kamp mot 4%-spärren. Om ett medverkande parti kräver vissa restriktioner så kan det givetvis diskuteras och förändra reglerna för valsamverkan. Det är idag enbart Vetenskapliga partiet som valsamverkar så logiska förändringar är givetvis fullt möjliga.

 7. Min ”rädsla” består i vad jag kan observera i nuet och vilken kunskap och erfarenheter jag besitter.
  Ondskan i Syrien må vara besegrad för tillfället men långt ifrån globalt. Den det byter bara skepnad och plats och finns fortfarande kvar i norra Afrika och delar av Asien. Den finns dessutom infesterad i förorterna i from av gäng, hedersvåld och radikala imamer, så nej, kampen har bara börjat. Vi ser inte början på slutet utan slutet på början. Sett till historien har vi tidigare sett ondskan i t.ex. Tyskland, Ryssland, Kambodja, Rwanda/Burundi, Nordkorea och Kina.
  Om du vet vad som hänt i historien kan du också förutse vad som möjligen kan hända i framtiden och förebygga det. Tyvärr glömmer folk fort och upprepar samma misstag.
  Meditation eller medkänsla med ondskan hjälper heller inte de offer som drabbas av den.
  Att som MP naivt göda mörka krafter är kontraproduktivt för alla samhällen, istället behöver man ha en vaksamhet och beredskap att bemöta dessa samt inte tveka att agera vid behov (som SÄPO gör nu).
  Så huvudfrågan återstår fortfarande: Om du fortfarande är beredd att valsamverka brett med vilka partier som helst, även radikala och islamistiska, eller om även du anser att man behöver vara mer selektiv?

  • Så du anser att ”ondskan” mestadels finns i norra Afrika och delar av Asien, samt i förorterna i from av gäng, samt genom hedersvåld och radikala imamer? Jag är oenig.

   Hur ser du på den bankmaffia som skapat krigen, de som skapar misären, de som uppmuntrat massmigrationen av analfabeter och inkompatibla kulturer, de som skapat ojämlikheten i vårt samhälle och de som skapat segregeringen? Har inte folket varit med och röstat för det här?

   Jag misstänker att du har fått se ”ondskan” genom ondskans eget filter, d.v.s. genom den fulmedia som ljuger dygnet runt, vilseleder dig, samt ägs av ondskan som lever på konflikt.

   Jag var av en händelse i Kambodja, läste där en bok av David Chandler. ”Historien” kom då i ett nytt ljus. Chandlers beskrivning stämde väl med de historier jag fick höra av kambodjaner, men inte med västmedierna. I Kambodja låg den stora skulden istället på Lon Nol, överklassen och på USA:s bombningar av oskyldiga kambodjanska bönder, vilka i sin tur blev fly förbannade. Klart att de blev det. Sedan gjorde de massvis med misstag, eftersom de var just enkla bönder med låg utbildning. Av Lon Nols mördande av demokratiska socialister, samt p.g.a jakten på Pol Pot, samt av bombningarna, så blev hela Kambodja ett samhälle i paranoia, som trodde på CIA-agenter i varje hörn. Är det så konstigt?

   Kineser som vill dementera svensk fulmedias lögner får inte det upptäckte jag i går. Varför inte då? Är inte det ondska? Är det inte ”ondska” att tro att man sitter på ”den riktiga” historien, när man inte undersökt någonting alls, men enbart ignorerat den verkliga sanningen? https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/sanning/

   Meditation leder till medkänsla och att man med stort mod kan se sin egen ljumhet och sin egen ondska, min vän.

   Visst är MP:s medvetna naivitet också ondskefull i sin ljumhet och sin realpolitiska brunhet, eftersom de skapar den, men vi måste alla försöka se oss själva som nybörjare som gör fel och gör onda saker! Endast så kan vi planera framtida godhet och agera gott i fler ögonblick OCH faktiskt ha medkänsla med de onda och de ljuma, samt förlåta dem för deras ondska och ljumhet, såsom vi själva är onda och ljumma ibland.

   Visst ska vi ha vaksamhet och beredskap att bemöta ondskan, men man ska inte vara enögd! Krigsförbrytare finns även i de fina salongerna helt utan IS-skägg. De går i slips och kavaj, samt besöker Bilderberggruppen. Denna bankmaffia, dessa VD:ar, psykopater och politiker arresteras inte för sina krigsförbrytelser, massmord eller för de barn de slitit i bitar genom sina beslut.

   Personligen är jag är beredd att valsamverka brett med vilka andra demokratiska partier som helst, även om jag helst undviker kända psykopater och massmördare, d.v.s. de som korrumperar sig genom EU-underkastelse och USA-slickande, även om dessa psykopater inte förbjudits att delta i demokratiska val.

   Men andra partier, så länge de är demokratiska och vill följa svensk lagstiftning, är ok, även om de vill förändra den. Det vill ju alla partier.

   Visserligen inser jag att de partier som medverkar kan behöva ta pragmatiska beslut och kan ha en önskan om att vara mer selektiva, vilket beror på den rädsla människor har i allmänhet, men rädsla är inget bra fundament i en demokrati. Lugn och mod är ett bra fundament. Du får det genom meditation.

   Jag ser inga problem alls med en bred valsamverkan mellan de allra flesta existerande småpartierna som existerar idag, så länge de har demokratiska ambitioner med sin medverkan, samt uppmanar sina medlemmar att följa lagen och vara rimligt hövliga mot varandra. Samma sak gäller ju för valmyndigheten. Alla får vara med.

 8. Jag har själv rest en hel del bl.a. i Europa, Asien, Mellan östern samt Afrika och har bildat mig min egen uppfattning utifrån det.
  Jag tycker inte att två fel gör ett rätt. Ofta får man något ännu sämre när man försöker ersätta något dåligt utan att tänka efter ordentligt först.
  Folket såg Pol Pot som en befriare från Lon Nol men det visade sig ganska snart att de gått ur askan i elden och fick en av de värsta folkmördarna som funnits. Där klev Vietnam in som tur var och tillsatte en regim som återställde skolor, näringsliv och Buddismen, vilket du kan läsa om i ”Brother number one”.
  Likadant sågs Ayatollah Khomeini som en befriare från shahen innan han visade sina verkliga islamistiska agenda. Även i Iran kan folket behöva en knuff tillbaka i rätt riktning.
  Kina har i dagarna gått ut offentligt med uttalande på nyheterna att de kommer ”återförenas” med Taiwan med de medlen som krävs och de länder som motsätter sig det kommer att mötas med vapenmakt. Utöver det vill Kina konfiskera öar från Vietnam, Malaysia, Filippinerna och Japan, mot all internationell rätt. De har redan tagit över flera öar med vapenmakt men listan är betydligt längre.
  Även om du skulle vara beredd att valsamverka brett i hela spektret är det intressanta om det verkligen går att hitta andra partier som är villiga att göra det, tror själv att marknaden kan vara begränsad. Har du fått några signaler om det?

  • Bra att du har rest och talat med människor i de här länderna. Tro inte allt du hör från västmedia, inte heller Wikipedia! Ibland är diskussionssidorna där betydligt mer intressanta än artiklarna, inbland så intressanta att de stänger av de som säger sanningen.

   Nej. Hittills har alla partier som jag varit i kontakt med visat rädsla, använt olika former av osanning och ohållbara argument för att inte valsamverka sig över 4%. De måste kanske harva på bottnen ett tag till, kanske få det ännu sämre i EU-racet mot bottnen innan polletten trillar ned? Uppvaknanden kommer ofta plötsligt och lite obehagligt, likt en fis som blev ett förvånande diarrésprut i brallan, men då vill folk snabbt ha förändring av situationen. Då hjälper jag dem.

  • Rättelse. I Direktdemokraterna som jag var medgrundare till en gång i tiden, när det var öppet och verifierbart, så verkar det finnas vissa intelligenta positiva och konstruktiva människor, även om jag misstänker att de är i minoritet, eller att de har röstats ned genom valfusk i den anonyma blackbox som programmerarna kör i det partiet numera.
   De vet s.a.s. inte om de har demokrati i partiet eller ej längre, vilket är lite tragiskt.
   https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2018/10/04/intervju-med-thomas-larsson-i-direktdemokraterna-som-okade-250-trots-fulmedias-morkning/

Lämna ett svar till DagOBert Avbryt svar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s