Kortfattat

Varmt välkommen!

Vi vill skapa en bättre värld för framtidens barn, för dig, dina vänner och din familj, med vetenskapligt underlag. Det finns evidens för att vetenskapen behöver ledas rätt idag, likväl ser vi mycket positivt på vetenskaplig metod, även om systemet som vetenskapen befinner sig i bör förändras och bli ett stöd för fri och oberoende forskning som söker sanningen.

P.g.a. att vi behöver 4% av rösterna i Riksdagsval, för att få mandat, så medverkar vi i en bred regnbågskoalition tillsammans med andra partier som insett att hållbara argument för valsamverkan överväger. Att rösta på oss är därför lite annorlunda.

1. Varför ett parti som baserar sig på vetenskaplighet?

Vi vill hjälpa alla, även medier och politiker att bli mer motiverade att skilja på lögn och sanning och att vi alla kan se och förmedla verkligheten mer tydligt, så att vi tillsammans kan skapa en politik som löser våra problem långsiktigt effektivt. Vi tror att en mer sann politik kommer vara det bästa för oss alla, göra oss mest lyckliga, lokalt ekologiskt, nationellt för Sverige, för Europa och för hela Världen, för barnen och oss alla och för kommande generationer.

Vad vi behöver är ett långsiktigt ekonomiskt egenintresse av att hushålla med våra resurser på ett ekologiskt hållbart sätt, skapa en kontrollerad nedväxt till balans med naturen, samt använda förnuft och känsla tillsammans med stort mod, altruism, öppenhet och skepticism, samt använda vetenskaplig metod, trovärdiga källhänvisningar, fria journalister och medier, kontrollerade av många olika svenska lojala intressen, som gynnar oss alla i Sverige och även gynnar framtidens generationer i alla nationer i världen, och det är därför vi anser att Vetenskapliga partiet verkligen behövs idag.

2. Vad vill Vetenskapliga partiet?

Med framtidens generationers bästa som mål vill vi skapa politik på ett mer långsiktigt sätt. Vi vill se till att både folket och våra folkvalda har verkligt god förmåga att vara medkännande, långsiktiga, se logiska samband, förstå vetenskapliga rapporter, blir mer sanna, samt har positivitet och kreativitet att kunna skapa bättre lösningar, vilka sedan kan föras in på ett långsiktigt och emotionellt korrekt sätt i svensk politik och i världspolitiken.

Vetenskapliga partiet vill stå för det långsiktiga förnuftet och känslan i riksdagen, minska konflikterna mellan de politiska partierna och skapa långsiktigt positiva, kreativa, balanserade, enhetliga samtal och lösningar, som nästan alla kan känna sig nöjda med. Vi vill också öka antalet beslutande folkomröstningar, som måste föregås av kritiskt granskande journalistik och hövliga diskussioner.

3. När kan vi förvänta oss resultat?

Hur snabbt vi når resultat tillsammans hänger på hur snabbt vi ökar partiets röstandelar på valdagen. Det beror alltså på hur många vi alla pratar med och hur bra vi lyckas övertyga, och hur många av andra som kommer göra som oss och lyckas övertyga ännu fler. När vi når resultat beror alltså på flera faktorer samtidigt, ex. om andra partier kommer valsamverka, hur många som ställt upp, samt om partiet blir en snackis bland många, eller ej. Man kan även beskriva potentialen för partiet att nå resultat, med olika exponentiell funktion. Detta bevisar potentialen och vikten av varje individs insats och potentiellt inflytande på resultatet.

4. Var arbetar Vetenskapliga partiet?

Vi arbetar där vi finns, direkt, människor emellan på gator och torg eller närhelst tillfälle ges. Vi arbetar genom Internet, via alternativ media och genom enskilda bloggare, genom kommentarsfält och genom fria forum. Vi arbetar via GPL-presentationsverktyget WordPress.com, som rekommenderas av FSF.

5. Hur arbetar Vetenskapliga partiet?

Vi andas först och främst djupt och syresätter våra hjärnor i stillhet genom meditation/introspektion. Lugnet är bra för hjärnan och för kroppen. I stillhet kan man se samband tydligare och få nya kreativa idéer som kan hjälpa oss alla. Man kommer ofta i djup kontakt med sina känslor i sådan syresatt stillhet. Medkänslan och förståelsen ökar för de som man möter. Man kan se igenom sin egen naivitet. Vetenskapliga rapporter, egna undersökningar och hövlig diskussion är sedan basen för partiets politik. Vi försöker alla att göra något för partiet varje dag.

Läs gärna kortfattat om partiets politiska färger!

Läs gärna A-Ö ifall du vill leta upp en specifik fråga om vår politik!. Finns inte din fråga med, eller om du anser att vi inte har rätt, så upplys oss gärna om det! Vi lyssnar på dig.

Läs gärna mer om hur du röstar på partiet genom den regnbågsallians som vi ordnat tillsammans med andra som har samarbetsförmåga!