Kortfattat

Varför behövs det ett
vetenskapligt parti?

Det är inte alltid så, men vetenskap är något som egentligen ska vara helt oberoende av politiska ideologier eller religiös sekterism, d.v.s. titta på verkligheten utan egoism, utan bekräftelsefördomar, utan gruppolarisering och utan argumentationsfel, samt därigenom ständigt vara motiverad att hålla sig till evident sanning. Det är denna motivation som skiljer oss från de flesta andra partier. Vi kommer fylla politiken med sanning, mening och viktiga mål.

Vi försöker tillväxa
den evidenta sanningen

Så för att kunna skapa en bättre politik, på ett sant och trovärdigt sätt, så mediterar vi flitigt och sätter barnen och framtidens generationer i centrum, d.v.s. finner motivationen att lugnt och medkännande kunna avslöja lögnerna och kunna bedriva en intelligentare och mer långsiktig balanserad politik, vilket i sin tur, genom olika vetenskapliga evidens, har lett till olika politisk färg i olika sakfrågor.

Enhet och samverkan

Vi strävar efter inkluderande bred valsamverkan och direktdemokrati av flera hållbara skäl. Vi visar vägen för andra småpartier. Det är därför det är lite speciellt att rösta på oss.

Klicka här för att läsa lite mer, men ändå kortfattat om Vetenskapliga partiet!